Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี 2562

โพสต์เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2562 เวลา 10:53:49 | งานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (กบ.)

  • 5972 ครั้ง

1-62 ระบบบันทึกติดตามอุณหภูมิและแจ้งเตือนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (Temperature Monitoring and Recorder with Phone Alarm System)

2-62 เครื่องตรวจประเมินหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

3-62 เครื่องไตเทียม

4-62 เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทสีหน้ากว้างสำหรับกระดาษ A0

5-62 ชุดอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สเอทิลีน ออกไซด์แบบถาวร

6-62 รถเข็นเก็บอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน (Emergency Cart)

7-62 ชุดปรับอัตราการไหลออกซิเจนพร้อมวาล์วแรงดันสูง

8-62 กล้องส่องตรวจในโพรงจมูก กล้องส่องตรวจ 0 องศา ขนาด 2.7 มิลลิเมตร ความยาว 110 มิลลิเมตร

9-62 กล้องส่องตรวจในโพรงจมูก กล้องส่องตรวจ 30 องศา ขนาด 2.7 มิลลิเมตร 

10-62 กล้องส่องตรวจรักษาโรคภายในโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดปรับงอทิศทางได้ พร้อมเครื่องกำเนิดแสง

11-62 รถเข็นจัดแจกยา

12-62 ชุดศัลยกรรมผ่าตัดหลอดลม (Tracheostomy Set)

13-62 เครื่องศัลยกรรมกระดูกระบบอัลตร้าโซนิค

14-62 เครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ในช่องปาก ชนิดติดผนัง

15-62 เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของแขน

16-62 ชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต สำหรับห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

17-62 เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น

18-62 เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือด

19-62 รถเข็นไฟฟ้าสำหรับขนส่งเวชภัณฑ์

21-62 เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณข้อมูลภาพเอกซเรย์ทางทันตกรรม

22-62 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (HIGH – FLOW NASAL OXYGEN CANNULA)

24-62 เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน

25-62 เครื่องล้างเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยคลื่นความถี่สูง

26-62 กล้องส่องตรวจรักษาโรคภายในโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดปรับงอทิศทางได้ แบบพกพา

27-62 ชุดดูดของเหลวเป็นจังหวะระบบไปป์ไลน์

28-62 ชุดปรับควบคุมการจ่ายของออกซิเจนระบบไปป์ไลน์ชนิดสองทาง

30-62 เครื่องสร้างความถี่วิทยุสำหรับการผ่าตัด

31-62 เครื่องล้างและทำลายเชื้อภาชนะของเสียจากผู้ป่วยอัตโนมัติ

32-62 ชุดวีดิทัศน์สำหรับส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องหู คอและโพรงจมูก

33-62 เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินระดับก้านสมองในเด็ก

30-58 ยูนิตทำฟันสำหรับงานทันตกรรมเฉพาะทาง (แก้ไขเพิ่มเติม)

7-59 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร (แก้ไขเพิ่มเติม)

แชร์ข่าวนี้ :
Top