Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ CANON รุ่น 319II สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ CANON จำนวน 400 ตลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2562 เวลา 11:16:24 | ข่าวประกวดราคา

  • 648 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ  หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ CANON รุ่น 319II  สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ CANON จำนวน 400 ตลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ/เอกสารประกวด/คุณลักษณะ/ร่างประกาศ/ราคากลาง

แชร์ข่าวนี้ :
Top