Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ฝ่ายซ่อมบำรุง รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา

โพสต์เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2563 เวลา 16:41:39 | สอบราชการ / รับสมัครงาน / แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ฝึกหัด / พยาบาล

  • 1863 ครั้ง

ฝ่ายซ่อมบำรุง บก.อก.รพ.ตร. รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

 

  • 1. คุณสมบัติ เพศชาย(ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว), หรือเพศหญิง
  • 2. อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
  • 3. ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ
  • 4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  • 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความซื่อสัตย์

 

ผู้ใดสนใจ กรุณาติดต่อฝ่ายซ่อมบำรุง โทร 02-2076064 หรือ 02-2076528 ในวันและเวลาราชการ

แชร์ข่าวนี้ :
Top