Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ห้องเจาะเลือดฯ เปิดรับสมัครพนักงานประจำห้องรับสิ่งส่งตรวจ (ลูกจ้างชั่วคราว)

โพสต์เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 13:24:12 | สอบราชการ / รับสมัครงาน / แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ฝึกหัด / พยาบาล

 • 2439 ครั้ง

ห้องเจาะเลือดฯ กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. เปิดรับสมัคร พนักงานประจำห้องรับสิ่งส่งตรวจ (ลูกจ้างชั่วคราว) ชั้น 6 สังกัดกลุ่มงานชีวเคมี อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ

คุณสมบัติ
 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6
 • สามารถปฏิบัติงานเวลา 6.00 น. ได้
 • สามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการได้
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ทำงานเป็นทีมได้
 • เงินเดือน 8,200 บาท, เงินเวรนอกเวลาประมาณ 6,000 - 7,000 บาท
ลักษณะงาน
 • รับ คัดแยก และส่งสิ่งส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการ
 • ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของสิ่งส่งตรวจก่อนถึงห้องปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติงานกับระบบท่อลม
 • ดูแล รักษา ความสะอาดเรียบร้อยของห้องรับสิ่งส่งตรวจ
 • ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของนักเทคนิคการแพทย์ และผู้บังคับบัญชาขึ้นไป

ส่งประวัติ พร้อมรูปถ่ายมาที่ E-mail : Bloodcollection.pgh@gmail.com (ตั้งชื่อ สมัครพนักงานประจำห้องรับสิ่งส่งตรวจ) หรือส่งที่ งานเจาะเลือดและรับส่งสิ่งส่งตรวจ ตึกมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 4 ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563

แชร์ข่าวนี้ :
Top