Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

พิธีประดับขีดหมวกและมอบประกาศบุคลากรดีเด่น  กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปี 2563

โพสต์เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2563 เวลา 13:58:29 | ภาพกิจกรรม ภารกิจผู้บังคับบัญชา

  • 2443 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ ชั้น 20 ห้องประชุมชัยจินดา 1 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ

พล.ต.ต.หญิง กรทอง การพานิช ผู้บังคับการ โรงพยาบาลตำรวจเป็นประธานพิธีประดับขีดหมวกและมอบประกาศบุคลากรดีเด่น  กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปี 2563 ซึ่งปีนี้มีบุคลากรที่ได้รับประดับขีดหมวกและบุคลากรกลุ่มงานพยาบาลที่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งทั้งสิ้น 10 นาย เป็นหัวหน้าสายงาน 3 คน คือ พ.ต.อ.หญิง ณัญญา วิกยานนท์ พยาบาล (สบ 5) หัวหน้าสายงานการพยาบาลผ่าตัด, พ.ต.อ.หญิง ปรียานุช บุญเฉลิมวิเชียร พยาบาล (สบ 5) หัวหน้าสายงานการอายุรกรรม 2 และพ.ต.อ.หญิง สุทัย อยู่นุช พยาบาล (สบ 5) หัวหน้าสายงานการพยาบาลไอซียู หัวหน้าหอผู้ป่วย 1 คน คือ พ.ต.ท.หญิง พินญา กระทุ่มศรี พยาบาล (สบ 3) หัวหน้าหอผู้ป่วย มภร.10/1 และผู้ช่วยหัวหน้าหอผู้ป่วย 6 คน คือ ว่าที่พ.ต.อ.ฉัตรชัย โรหิตาภิรมย์ พยาบาล (สบ 4) ผู้ช่วยหัวหน้าหอผู้ป่วย คศ.3/2, พ.ต.อ.หญิง ธัญธร ทองย้อย พยาบาล (สบ 4) ผู้ช่วยหัวหน้าหอผู้ป่วย มก.9, พ.ต.ท.หญิง พัชรียา นุ้ยนวล พยาบาล (สบ 3) ผู้ช่วยหัวหน้าหอผู้ป่วย มภร.14, พ.ต.ท.หญิง พิกุล แปงอินทร์ พยาบาล (สบ 3) ผู้ช่วยหัวหน้าหอผู้ป่วย มภร.12, พ.ต.ท.หญิง เพชรรัตน์ ด่านธำรงกูล พยาบาล (สบ 3) ผู้ช่วยหัวหน้าหอผู้ป่วย มภร.18/2  และพ.ต.ท.หญิง อรพินท์ เจิ่งประภากร พยาบาล (สบ 3) ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด 

การประดับขีดหมวกหมายถึงการได้รับตำแหน่งให้เป็นผู้บริหารระดับต้นของกลุ่มงานพยาบาล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากขึ้น อีกทั้งต้องนำความรู้และประสบการณ์ไปดูแลและรักษาผู้ป่วยให้หายจากอาการเจ็บป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ

นอกจากนี้ยังคัดเลือกบุคลากรจาก 12 สายงานรับเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่นของกลุ่มงานพยาบาลที่ผ่านการประเมินด้านคุณธรรม อุดมคติ จริยธรรมและจรรยาบรรณ ทั้งหมด 54 นาย ประกอบด้วย ข้าราชการสัญญาบัตร 36 นาย, ประทวน 9 นาย และลูกจ้าง 9 นาย 

พ.ต.ท.หญิง รัชนีวรรณ พันธุ์ยิ่งยอด พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาลที่เคยได้รับประดับขีดหมวกเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา กล่าวว่า รู้สึกดีใจ ปลาบปลื้มใจกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคน และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ด้วยความภาคภูมิใจและด้วยหัวใจของการให้บริการผู้ป่วยอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย  

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลตำรวจ

 02-2076186

“ศูนย์กลางข่าวสาร ประสานฉับไว ใส่ใจประชาชน”# โรงพยาบาลตำรวจ

แชร์ข่าวนี้ :
Top