Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) ฝ่ายเวชระเบียน กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศวันที่ ๔-๑๕ ธ.ค.๖๓)

โพสต์เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2563 เวลา 14:05:22 | ข่าวประกวดราคา

  • 767 ครั้ง
แชร์ข่าวนี้ :
Top