Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 “จำนวน 3 อัตรา”

โพสต์เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2564 เวลา 14:15:41 | สอบราชการ / รับสมัครงาน / แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ฝึกหัด / พยาบาล

  • 2722 ครั้ง

ประกาศเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 “จำนวน 3 อัตรา”


ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านภาควิชา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ปีการศึกษา 2564

 

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ “เปิดรับสมัคร”
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 “จำนวน 3 อัตรา”
คุณสมบัติ :
ตรงตามระเบียบของแพทยสภาและราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯกำหนดในสาขาสูตินรีเวชศาสตร์
สามารถส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พ รรษา (มภร.) ชั้น 6 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
และส่งหลักฐานการสมัครได้ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
โดยจะมีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

 

แชร์ข่าวนี้ :
Top