Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โรงพยาบาลตำรวจได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA

โพสต์เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2564 เวลา 15:23:48 | ผลงานและเกียรติภูมิ รพ.ตำรวจ

  • 1568 ครั้ง

เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA จาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 (21th HA National Forum) ”Enhancing Trust in Healthcare” ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

 

แชร์ข่าวนี้ :
Top