Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2564

โพสต์เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2564 เวลา 10:51:21 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 7684 ครั้ง

หนังสือ ตร. ที่ 009.231/1903 ลง 1 ก.ค.64

ระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ระดับ ผบช.

ระดับ รอง ผบช.

ระดับ ผบก.

ระดับ รอง ผบก. (1), (2), (3)

หมายเหตุ  หากตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้งมายัง ฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.รพ.ตร. เพื่อยื่นเรื่องต่อ ตร.(ผ่าน ทพ.) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวนได้ใน 7 วันนับแต่วันประกาศอาวุโส

แชร์ข่าวนี้ :
Top