Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

พระราชทานกำลังใจ อาหารพระราชทาน

โพสต์เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 09:05:53 | อนุโมทนา การรับมอบบริจาค

  • 872 ครั้ง

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารพระราชทาน เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยมี พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ ๘) เข้ารับพระราชทานหน้าบรมฉายาลักษณ์

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารพระราชทาน เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยมี พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ ๘) เข้ารับพระราชทานหน้าบรมฉายาลักษณ์

 

แชร์ข่าวนี้ :
Top