Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม

โพสต์เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 11:13:35 | อนุโมทนา การรับมอบบริจาค

  • 1334 ครั้ง

เมื่อวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายแพทย์สิทธิชัย พุทธิประเสริฐ ที่ปรึกษาทางการแพทย์ และคุณกาญจนา ชวนไชยสิทธิ์ ที่ปรึกษาทางการพยาบาล ตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนของโรงพยาบาลตำรวจ กรณีให้บริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ( One Day Surgery : ODS) และการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมี พลตำรวจตรี วิชัย ลีวรรณนภาใส รองนายแพทย์ใหญ่ และคณะทำงานให้การต้อนรับ พร้อมรับการตรวจประเมินจากคณะที่ปรึกษาฯ

โรงพยาบาลตำรวจ

 

แชร์ข่าวนี้ :
Top