Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ ได้รับรองมาตรฐานสากล ISO

โพสต์เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2564 เวลา 09:48:42 | ผลงานและเกียรติภูมิ รพ.ตำรวจ

  • 1827 ครั้ง

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ ได้แก่ กลุ่มงานชีวเคมี และกลุ่มงานพยาธิวิทยา ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2003 (Re-accreditation ครั้งที่ 1) มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 เป็นการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งรายการ วิธีการ และด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข

 

แชร์ข่าวนี้ :
Top