Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศราคากลางยา เดือนพฤศจิกายน 2564

โพสต์เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2564 เวลา 14:30:10 | ประกาศราคากลางจัดซื้อยา

  • 1399 ครั้ง

เลขที่สัญญา 50004/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา 50005/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา 50006/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา 50007/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา 50008/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา 50009/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา 50010/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา 50011/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา 50012/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา 50013/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา 50014/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา 50015/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลางยา ใบสั่งซื้อเลขที่ 30044/2565

ราคากลางยา ใบสั่งซื้อเลขที่ 30057/2565

ราคากลางยาใบสั่งซื้อเลขที่ 30064/2565

ราคากลางยาใบสั่งซื้อเลขที่ 30081/2565

ราคากลางยาใบสั่งซื้อเลขที่ 30095/2565

ราคากลางยาใบสั่งซื้อเลขที่ 30113/2565

ราคากลางจัดซื้อยา Etoricoxib 60 mg. tab. โดยวิธีคัดเลือก
ราคากลางจัดซื้อยา Etoricoxib 90 mg. tab. โดยวิธีคัดเลือก
าคากลางจัดซื้อยา Pregabalin 25 mg. cap. โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางจัดซื้อยา Pregabalin 75 mg. cap. โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แชร์ข่าวนี้ :
Top