Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ดอกเตอร์ วนิดา บดินทร์ภักดีกุล และคณะ บริจาคเงิน

โพสต์เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 เวลา 14:04:00 | อนุโมทนา การรับมอบบริจาค

  • 1002 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดอกเตอร์ วนิดา บดินทร์ภักดีกุล และคณะ บริจาคเงิน 500,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องดูดของเหลวในช่องปอด ให้กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจและปอดโดยมี พลตำรวจตรี ทรงชัย สิมะโรจน์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พันตำรวจเอก จุมพฎ อุรุพงศา นายแพทย์ (สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ และคณะ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ

แชร์ข่าวนี้ :
Top