Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

คุณคมสัน สัตติวราคม คุณวินิดา สัตติวราคม และคณะ บริจาคเงิน

โพสต์เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2564 เวลา 14:47:11 | อนุโมทนา การรับมอบบริจาค

  • 1105 ครั้ง

เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คุณคมสัน สัตติวราคม คุณวินิดา สัตติวราคม และคณะ บริจาคเงิน 2,000,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อโครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล และฟื้นฟูข้าราชการตำรวจ (อาคารB) โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) เป็นผู้รับมอบ ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ

แชร์ข่าวนี้ :
Top