Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

มาตรการความปลอดภัย การจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ มีผู้ร่วมงาน 1,000 คนขึ้นไป

โพสต์เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2564 เวลา 12:27:29 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 854 ครั้ง

มาตรการความปลอดภัย การจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ มีผู้ร่วมงาน 1,000 คนขึ้นไป

1⃣ ยกระดับ COVID Free Personnel

1.1 ผู้จัดงาน พนักงาน นักร้อง นักดนตรี ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์

1.2 ตรวจคัดกรองผู้จัดงาน พนักงาน นักแสดง นักร้อง ทุกคนด้วย ATK ก่อนจัดงาน 72 ชั่วโมง

1.3 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างานด้วย TST หรือ แอปฯ อื่น ๆ

1.4 ปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA

2⃣ ยกระดับ COVID Free Customer

2.1 ผู้เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียน และแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และมีผลตรวจ ATK เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง

2.2 คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างานด้วย TST หรือ แอปฯ อื่น ๆ

2.3 ปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA

3⃣ ยกระดับ COVID Free Environment

3.1 จัดงานในพื้นที่ควบคุมการเข้าออกได้ (พื้นที่ปิด) และในที่โล่งแจ้งเท่านั้น

3.2 จัดงานไม่ให้เกิดความแออัด

- จองตั๋วล่วงหน้า / ลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนถึงวันจัดงาน

- กำหนดช่องทางเข้า - ออก งานจุดเดียว

- จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 1 คน / 4 ตร.ม. และติดป้ายแสดงจำนวนผู้ใช้บริการ

- กำหนดโซนของผู้ร่วมงาน

- งดกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิด

3.3 ทำความสะอาดพื้นที่ พื้นผิว อุปกรณ์สัมผัสร่วมกัน ทุก 1-2 ชั่วโมง

3.4 กรณีมีการแสดง เว้นระยะห่างระหว่างเวทีและผู้ชมอย่างน้อย 5 เมตร และเว้นระยะห่างนักดนตรี นักแสดงบนเวทีอย่างน้อย 1 เมตร

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID 19 กรมประชาสัมพันธ์

แชร์ข่าวนี้ :
Top