Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย โรงพยาบาลตำรวจ ส่งมอบความปรารถนาดีและความห่วงใย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 บริการฉีดวัคซีนและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชน ดังนี้

โพสต์เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2564 เวลา 13:23:53 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 895 ครั้ง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย โรงพยาบาลตำรวจ ส่งมอบความปรารถนาดีและความห่วงใย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 บริการฉีดวัคซีนและตรวจหาชื้อโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชน ดังนี้

1 ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (กระตุ้นเข็ม 3)

- ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (กระตุ้นเข็ม 3) แบบ Walk-in แก่ประชาชน จำนวน 400 รายต่อวัน (วัคซีนที่ให้บริการเป็นไปตามที่ได้รับการจัดสรรจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 The Event Space ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร

2 ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19

- ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen test kit (ATK) แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั่วไป ณ บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลตำรวจ

3 โครงการเยี่ยมบ้าน ข้าราชการตำรวจและประชาชน

- ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มโรคเรื้อรัง จำนวน 100 ราย โดยหน่วยเยี่ยมบ้าน กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

แชร์ข่าวนี้ :
Top