Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

มาตรการป้องกัน Omicron ในสถานศึกษา

โพสต์เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2565 เวลา 08:42:49 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 632 ครั้ง

มาตรการป้องกัน Omicron ในสถานศึกษา

สถานศึกษา

• ความสะอาดและความปลอดภัย

-ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ

-จัดการเรียนการสอนไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที

-ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด

-เข้ม 7 มาตรการสำหรับสถานศึกษา

• เว้นระยะห่าง

-จัดการเรียนการสอนแบบ Small Bubble มีระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร

-เด็กกลุ่มเสี่ยง (เด็กอ้วน) หรือยังไม่ได้รับวัคซีน พิจารณาการเรียนการสอนที่เหมาะสม เว้นการรวมกลุ่ม

• ระบบระบายอากาศ

-ห้องแอร์ต้องมีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม

ครู บุคลากร นักเรียน

• มีภูมิคุ้มกัน

-ครู บุคลากร และผู้ปกครอง ฉีดวัคซีนตามเกณฑ์

-เด็ก 12-17 ปี ฉีดวัคซีนตามเกณฑ์

-เด็ก 5-11 ปี เตรียมฉีดวัคซีน

• ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง

-เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม

-ตรวจคัดกรองเมื่อมีความเสี่ยง หรือมีอาการ

• UP DMHTA

-มาตรการ 6 หลัก 6 เสริม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID 19 กรมประชาสัมพันธ์

แชร์ข่าวนี้ :
Top