Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

สาธารณสุขเพิ่มฟังก์ชัน คัดกรองผู้ป่วยโควิดภาวะวิกฤต " หมอพร้อม Chatbot " พร้อมใช้งานแล้ววันนี้

โพสต์เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2565 เวลา 21:50:31 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 691 ครั้ง

สาธารณสุขเพิ่มฟังก์ชัน คัดกรองผู้ป่วยโควิดภาวะวิกฤต " หมอพร้อม Chatbot " พร้อมใช้งานแล้ววันนี้

ฟังก์ชันการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 (Self-assessment) บนระบบ “หมอพร้อม Chatbot” เพื่อเข้ารับการรักษาเบื้องต้น โดยการประเมินดังกล่าวจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.การประเมินตนเองเพื่อคัดกรองภาวะวิกฤต และ 2.การประเมินตนเองเพื่อคัดกรองความเร่งด่วน

เมื่อผู้ติดเชื้อทำแบบประเมินความเสี่ยง บน “หมอพร้อม Chatbot” ระบบจะวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพพื้นฐานของผู้ติดเชื้อ อาการและความพร้อมในการรักษาตัวที่บ้าน ซึ่งอ้างอิงจากผลการศึกษาทางวิชาการของกรมการแพทย์ โดยสามารถประเมินให้ตนเองหรือบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อได้ โดยเครื่องมือการประเมินมีค่าความแม่นยำร้อยละ 85

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID 19 กรมประชาสัมพันธ์

แชร์ข่าวนี้ :
Top