Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

“มาตรการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ผู้ติดเชื้อโควิด”

โพสต์เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2565 เวลา 21:30:52 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 811 ครั้ง

“มาตรการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ผู้ติดเชื้อโควิด”

1 สนามสอบ

-เข้มมาตรการป้องกันโควิดขั้นสูงสุด

2 ผู้เข้าสอบ

- ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ตรวจสอบสถานที่สอบที่กำหนด และลงทะเบียนกับสถานที่สอบ

เมื่อทราบว่าตนเองติดเชื้อ ได้ที่ https://student.mytcas.com/

ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565

- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

- ล้างมือก่อนและหลังการเข้าสอบ

- งดการพูดคุย เว้นระยะห่าง

- การเดินทางไปสนามสอบควรใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือประสาน

หน่วยสถานที่สอบ หน่วยบริการสาธารณสุข กรณีไม่มีรถส่วนตัว

3 ผู้คุมสอบ

- ปฏิบัติการคุมสอบตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อ

เช่น สวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่าง

- ใช้เวลาในการคุมสอบในห้องสอบให้น้อยที่สุด

วางแผนจัดการสอบให้เหมาะสม

4 สถานที่สอบ

- ประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน

ในการคัดกรองและให้คำแนะนำด้านสาธารณสุข

เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด

- จัดให้มีพื้นที่แยกสำหรับจัดการสอบเป็นสัดส่วน

แยกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและกลุ่มผู้ติดเชื้อ

- เน้นให้มีการระบายอากาศที่ดี จัดที่นั่งสอบ ห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร

- จัดระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

เช่น การจัดการขยะติดเชื้อ และการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID 19 กรมประชาสัมพันธ์

แชร์ข่าวนี้ :
Top