Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "งานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (กบ.)"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

# วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 14 ก.ย. 2566 post ตัวอย่างทำคุณลักษณะเฉพาะ (views 58)
2 20 มิ.ย. 2566 post ดาวน์โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ อุปกรณ์การแพทย์ที่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ปี 2566 และยืนยัน (เพิ่มเติม) (views 459)
3 23 พ.ค. 2566 post ดาวน์โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ราคาไม่เกิน 5,000 บาท ปี 2566 และยืนยัน (views 545)
4 24 มี.ค. 2566 post ตัวอย่างใบปะหน้าคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (views 655)
5 23 มี.ค. 2566 post ดาวน์โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ อุปกรณ์การแพทย์ที่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ปี 2566 และยืนยัน (views 896)
6 23 มี.ค. 2566 post ดาวน์โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ทั่วไปปี 2566 (views 1254)
7 4 พ.ย. 2565 post ดาวน์โหลดสำเนา อุปกรณฺ์ทางการแพทย์ ที่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ปี 2555 - 2563 (เพิ่มเติม) (views 2179)
8 2 พ.ย. 2565 post ดาวน์โหลด สำเนาคุณลัษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ทั่วไป 2554 - 2565 (เพิ่มเติม) (views 2150)
9 22 มิ.ย. 2565 post ดาวน์โหลดสำเนา อุปกรณฺ์ทางการแพทย์ ที่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ปี 2565 (views 1683)
10 21 มิ.ย. 2565 post ดาวน์โหลดสำเนา อุปกรณฺ์ทางการแพทย์ ที่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ปี 2564 (views 1799)
11 20 มิ.ย. 2565 post ดาวน์โหลดสำเนา คุณลักษณะเฉพาะวัสดุเครื่องแต่งกาย ปี65 (views 1997)
12 24 มี.ค. 2565 post ดาวน์โหลด สำเนาคุณลัษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ทั่วไป 2554 - 2566 (views 3172)
13 24 มี.ค. 2565 post ดาวน์โหลดสำเนา อุปกรณฺ์ทางการแพทย์ ที่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ปี 2555 - 2563 (views 2577)
14 23 มี.ค. 2565 post ดาวน์โหลดสำเนา ครุภัณฑ์ไม่เกิน 5,000 บาท ประจำปี 2559 - 2565 (views 2492)
15 21 ต.ค. 2562 post โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี 2562 (views 5750)
ลงข้อมูล 29 ต.ค. 2562
16 17 เม.ย. 2561 post โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี 2561 (views 7135)
Update!!! รายการคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ประจำปี 2561 ล่าสุด 24 ตุลาคม 2562
17 31 ต.ค. 2560 post คู่มือการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รพ.ตร. (views 4691)
18 22 มี.ค. 2560 post โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี 2560 (views 7028)
Update!!! รายการคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ประจำปี 2560 ล่าสุด 17 เมษายน 2561
19 19 ก.ย. 2559 post สารบัญ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รพ.ตร. ปี พ.ศ.2552-2563 (views 7328)
20 9 ก.ย. 2559 post สารบัญ รายการอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่มีราคาตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท (views 4610)
21 2 มิ.ย. 2559 post สารบัญ รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 10,000 บาท (views 4107)
22 29 เม.ย. 2559 post โหลด สำเนารายการครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยไม่เกิน 10,000 บาท (views 6475)
23 2 ก.พ. 2559 post การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ( เดิมเป็นวัสดุแต่ปัจจุบันเป็นครุภัณฑ์) (views 3779)
บันทึกแนะนำ และตัวอย่างการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (เดิมเป็นวัสดุแต่ปัจจุบันเป็นครุภัณฑ์)
24 2 ก.พ. 2559 post โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี พ.ศ.2559 (views 6400)
25 19 ม.ค. 2558 post โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี พ.ศ.2558 (views 5966)
26 11 มี.ค. 2557 post โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี พ.ศ.2557 (views 6363)
งานคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี พ.ศ.2557
27 22 ม.ค. 2557 post แนวทางการขอใช้คุณลักษณะเฉพาะ (views 4121)
28 25 พ.ย. 2556 post โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี พ.ศ.2556 (views 6564)
29 25 พ.ย. 2556 post โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี พ.ศ.2555 (views 4895)
30 25 พ.ย. 2556 post โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี พ.ศ.2554 (views 3612)
31 25 พ.ย. 2556 post โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี พ.ศ.2553 (views 4330)
32 1 พ.ย. 2556 post โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปี พ.ศ.2552 (views 4487)
Top