Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "ประกาศราคากลางจัดซื้อยา"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

# วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 4 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางยาเดือน สิงหาคม 2566 (views 185)
2 3 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Glucosamine sulfate 500 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 159)
3 14 ก.ค. 2566 post ประกาศราคากลางยาเดือน กรกฎาคม 2566 (views 234)
4 10 ก.ค. 2566 post ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Pitavastatin 2 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 240)
5 3 ก.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (views 219)
6 14 มิ.ย. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 3 โครงการ ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (views 231)
7 6 มิ.ย. 2566 post ประกาศราคากลางยาเดือน มิถุนายน 2566 (views 343)
8 2 มิ.ย. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 3 โครงการ ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (views 223)
9 31 พ.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (views 235)
10 30 พ.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (views 207)
11 24 พ.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 3 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 213)
12 19 พ.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 184)
13 16 พ.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 4 โครงการ (views 181)
14 16 พ.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 4 โครงการ (views 147)
15 3 พ.ค. 2566 post ประกาศราคากลางยาเดือน พฤษภาคม 2566 (views 306)
16 18 เม.ย. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 3 โครงการ (views 223)
17 4 เม.ย. 2566 post ประกาศราคากลางยาเดือน เมษายน 2566 (views 276)
18 28 มี.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 244)
19 21 มี.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 301)
20 20 มี.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ (views 247)
21 16 มี.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ (views 249)
22 10 มี.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง 2 โครงการ (e-bidding) (views 250)
23 1 มี.ค. 2566 post ประกาศราคากลางยาเดือน มีนาคม 2566 (views 445)
24 1 มี.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 254)
25 27 ก.พ. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 3 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 231)
26 8 ก.พ. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 257)
27 3 ก.พ. 2566 post ประกาศราคากลางยาเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (views 306)
28 31 ม.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 268)
29 30 ม.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ (views 282)
30 23 ม.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 4 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 310)
31 18 ม.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 3 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 266)
32 13 ม.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 4 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 262)
33 11 ม.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 4 โครงการ (views 304)
34 9 ม.ค. 2566 post ประกาศราคากลางยาเดือน มกราคม 2566 (views 569)
35 9 ม.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ (views 271)
36 6 ม.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 10 โครงการ (views 631)
37 13 ธ.ค. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน ธันวาคม 2565 (views 658)
38 2 พ.ย. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน พฤศจิกายน 2565 (views 470)
39 21 ต.ค. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน ตุลาคม 2565 (views 502)
40 5 ก.ย. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน กันยายน 2565 (views 693)
41 23 ส.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 707)
42 10 ส.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 693)
43 4 ส.ค. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน สิงหาคม 2565 (views 1086)
44 22 ก.ค. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน กรกฎาคม 2565 (views 863)
45 21 ก.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 606)
46 6 ก.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 580)
47 2 มิ.ย. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน มิถุนายน 2565 (views 926)
48 30 พ.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 4 โครงการ (views 587)
49 17 พ.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 593)
50 11 พ.ค. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน พฤษภาคม 2565 (views 724)
51 5 พ.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 6 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 649)
52 22 เม.ย. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 6 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 586)
53 12 เม.ย. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน เมษายน 2565 (views 745)
54 11 เม.ย. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 5 โครงการ (views 618)
55 17 มี.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 4 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 703)
56 3 มี.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 6 โครงการ ซื้อแบบสัญญาจะซื้อจะขาย (views 704)
57 2 มี.ค. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน มีนาคม 2565 (views 1175)
58 22 ก.พ. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 4 โครงการ (views 689)
59 10 ก.พ. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 5 โครงการ (ซื้อแบบสัญญา) (views 745)
60 7 ก.พ. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 11 โครงการ (views 760)
61 1 ก.พ. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (views 1162)
62 20 ม.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 5 โครงการ (views 698)
63 17 ม.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 4 โครงการ (views 677)
64 12 ม.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 5 โครงการ (views 910)
65 7 ม.ค. 2565 post ประกาศราคากลางยาเดือน มกราคม 2565 (views 791)
66 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศราคากลางยาเดือน ธันวาคม 2564 (views 1564)
67 1 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางยา เดือนพฤศจิกายน 2564 (views 1252)
68 28 ต.ค. 2564 post ประกาศราคากลางยา เดือนตุลาคม 2564 (views 854)
69 7 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลางยาเดือน กันยายน 2564 (views 911)
70 7 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 5 โครงการ (views 858)
71 24 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 827)
72 16 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 915)
73 6 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางยาเดือน สิงหาคม 2564 (views 1216)
74 6 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 3 โครงการ (views 896)
75 22 ก.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 873)
76 14 ก.ค. 2564 post ประกาศราคากลางยาเดือน กรกฎาคม 2564 (views 898)
77 13 ก.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ (views 891)
78 16 มิ.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (จัดซื้อแบบงปประมาณ) (views 852)
79 15 มิ.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (จัดซื้อแบบงปประมาณ) (views 871)
80 11 มิ.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 793)
81 4 มิ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางยาเดือน มิถุนายน 2564 (views 991)
82 6 พ.ค. 2564 post ประกาศราคากลางยาเดือน พฤษภาคม 2564 (views 1061)
83 3 พ.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 861)
84 3 พ.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์คงคลัง) เดือน เมษายา 2564 (views 875)
85 22 เม.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ (views 826)
86 1 เม.ย. 2564 post ประกาศราคากลา่งจัดซื้อยา เดือน เมษายน 2564 (views 1547)
87 18 มี.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) เดือน มีนาคม 2564 (views 954)
88 1 มี.ค. 2564 post ประกาศราคากลางยาเดือน มีนาคม 2564 (views 989)
89 12 ม.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยาเดือน มกราคม 2564 (views 1079)
90 7 ม.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 1 โครงการ (views 1015)
91 8 ธ.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน ธันวาคม 2563 (views 1183)
92 1 ธ.ค. 2563 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) E - Bidding จำนวน 1 โครงการ (views 1002)
93 10 พ.ย. 2563 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ (views 991)
94 4 พ.ย. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน พฤศจิกายน 2563 (views 1169)
95 8 ก.ย. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน กันยายน 2563 (views 1042)
96 1 ก.ย. 2563 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน สิงหาคม 2563 (views 1098)
97 10 ส.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยา เดือน สิงหาคม 2563 (views 969)
98 21 ก.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยา เดือน กรกฏาคม 2563 (views 978)
99 9 ก.ค. 2563 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน มิถุนายน 2563 (views 1001)
100 4 มิ.ย. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน มิถุนายน 2563 (views 1225)
101 7 พ.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน พฤษภาคม 2563 (views 1097)
102 8 เม.ย. 2563 post ประกาศราคากลางยา เดือน เมษายน 2563 (views 1201)
103 10 มี.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน มีนาคม 2563 (views 1334)
104 28 ก.พ. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (เพิ่มเติม) (views 1100)
105 5 ก.พ. 2563 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน มกราคม 2563 (views 1127)
106 5 ก.พ. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (views 1010)
107 23 ม.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน มกราคม 2563 (เพิ่มเติม) (views 1463)
108 8 ม.ค. 2563 post ประกาศราคากลางยาเดือน มกราคม 2563 (views 1018)
109 4 ธ.ค. 2562 post ประกาศราคากลางยา เดือน ธันวาคม 2562 (views 1479)
110 20 พ.ย. 2562 post ประกาศราคากลางยา เดือน พฤศจิกายน 2562 (views 1270)
111 2 ต.ค. 2562 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน กันยายน 2562 (views 1142)
112 4 ก.ย. 2562 post ประกาศราคากลางยาที่จัดซื้อเดือน กันยายน 2562 (views 1481)
113 2 ก.ย. 2562 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน สิงหาคม 2562 (views 1287)
114 1 ส.ค. 2562 post ประกาศราคากลางยาที่จัดซื้อเดือน สิงหาคม 2562 (views 1420)
115 28 มิ.ย. 2562 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (คงคลัง) ที่จัดซื้อเดือน มิถุนายน 2562 (views 1264)
116 28 มิ.ย. 2562 post ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (เฉพาะหน่วย) ที่จัดซื้อเดือน มิถุนายน 2562 (views 1179)
117 4 มิ.ย. 2562 post ประกาศราคากลางยาที่จัดซื้อเดือน มิถุนายน 2562 (views 1197)
118 2 พ.ค. 2562 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยาเดือน พฤษภาคม 2562 (views 1112)
119 9 เม.ย. 2562 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยาเดือน เมษายน 2562 (views 1357)
120 12 มี.ค. 2562 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยาเดือน มีนาคม 2562 (views 1323)
121 4 ก.พ. 2562 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยา เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (views 1150)
122 15 ม.ค. 2562 post ประกาศราคากลางจัดซื้อยา เดือน มกราคม 2562 (views 1210)
Top