Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "ภาพกิจกรรม ภารกิจผู้บังคับบัญชา"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

# วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 15 ก.ย. 2566 post พิธีมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการตำรวจ ผู้ได้รับการคัดเลือกตามโครงการตำรวจดีเด่น ประจำปี 2566 ในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ (views 159)
2 15 ก.ย. 2566 post พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการทำดีมีรางวัล ประจำปี 2566 (views 106)
3 15 ก.ย. 2566 post พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับมอบและกำกับดูแลการแจกจ่าย พระนิรันตราย (จำลอง) ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อมอบให้เป็นพระประจำสถานีตำรวจ และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (views 54)
4 14 ก.ย. 2566 post กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ และคณะ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ”โครงการเวชศาสตร์ฟื้นฟูเคลื่อนที่ รักษาฟรีถึง สน.” ณ สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร แขวงดินแดง (views 57)
5 13 ก.ย. 2566 post พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง นายกสมาคมตำรวจ พร้อมด้วย พลตำรวจโท พิมล บำรุง หัวหน้าสมาคมตำรวจ สาขาโรงพยาบาลตำรวจ และคณะ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี พลตำรวจตรี สามารถ ม่วงศิริ นายแพทย์ (สบ 6) และคณะให้การต้อนรับ (views 56)
6 13 ก.ย. 2566 post พิธีเปิด การอบรม “โครงการครูแม่ไก่” (จิตแพทย์น้อย) เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้าราชการตำรวจฆ่าตัวตาย (views 65)
7 13 ก.ย. 2566 post ประชุมวิชาการประจำปี กลุ่มงานโภชนาการ เรื่อง“บทบาทของนักกำหนดอาหารต่อการส่งเสริมโภชนาการเชิงรุก และการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ” (views 47)
8 8 ก.ย. 2566 post พิธี ”งานมุทิตาจิตและสมาชิกสัมพันธ์” (views 85)
9 8 ก.ย. 2566 post พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) พร้อมด้วย พันตำรวจเอก ขวัญชัย พิทักษ์อโนทัย นายแพทย์(สบ 5) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ (views 81)
10 6 ก.ย. 2566 post โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 81)
11 6 ก.ย. 2566 post พลตำรวจเอก สมพงษ์ ชิงดวง ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 68)
12 3 ก.ย. 2566 post พลตำรวจตรีหญิง กรทอง การพานิช ผู้บังคับการ โรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานเปิด”โครงการปฐมนิเทศพยาบาล” (views 78)
13 31 ส.ค. 2566 post พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บ จากเหตุการณ์ระเบิด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี (views 121)
14 30 ส.ค. 2566 post พลตำรวจโท บุณยรัสน์ พุกกะเวส นายแพทย์(สบ8) โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมด้วย พลตำรวจตรี เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ นายแพทย์(สบ6) และคณะตรวจเยี่ยม ศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิและการแพทย์ทางเลือก จอมทอง โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อรับฟังข้อราชการและปัญหาอุปสรรคต่อการทำงาน (views 113)
15 29 ส.ค. 2566 post กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ ออกหน่วยให้บริการรักษาตามโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ นำเครื่องมือทางกายภาพบำบัด (views 71)
16 29 ส.ค. 2566 post พิธีมอบประกาศนียบัตร สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 (views 68)
17 29 ส.ค. 2566 post งานประชุมวิชาการประจำปี 2566 เรื่อง “Advance intensive care in Critical Care 2023” (views 53)
18 29 ส.ค. 2566 post จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ “ศิลป์อาสา ส่งความสุข” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานกิจกรรม (views 53)
19 25 ส.ค. 2566 post สมาคมแม่บ้านตำรวจ โดย คุณอุชัญญา ปราสาททองโอสถ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 99)
20 24 ส.ค. 2566 post พิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพโรงพยาบาล เรื่อง “Safety Process Management” (views 86)
21 23 ส.ค. 2566 post พลตำรวจตรี เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ นายแพทย์(สบ6) และคณะ ร่วมพิธีมอบกล่องยาสามัญประจำบ้าน และตรวจเยี่ยมการตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจ ให้กับสถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี (views 159)
22 23 ส.ค. 2566 post พลตำรวจตรี เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ นายแพทย์(สบ6) พร้อมคณะ มอบกล่องยาสามัญประจำบ้าน และตรวจเยี่ยมการตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ (views 130)
23 20 ส.ค. 2566 post พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชและพุทธาภิเษกพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร รุ่น ตร.108 ปี ในการนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร (views 226)
24 20 ส.ค. 2566 post ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า เพื่อรับฟังข้อราชการและปัญหาอุปสรรคต่อการทำงาน พร้อมมอบพระแก้วมรกตและเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน (views 138)
25 20 ส.ค. 2566 post พิธีทำบุญ “วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ” (views 82)
26 18 ส.ค. 2566 post ซ้อมแผนการบริหารจัดการอุบัติภัยหมู่ “แผนอโรคา” (views 96)
27 18 ส.ค. 2566 post พิธีเปิดโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ฟังธรรมะชำระจิต) ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “ธรรมะนำความสุข” บรรยายโดย พลตำรวจโท ดอกเตอร์ นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ (views 90)
28 17 ส.ค. 2566 post พิธีเปิด “โครงการห้องปฏิบัติการกฎหมาย” (Special Law Lab) Young Lawyers-Police Engagement (YLPE) สร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ ร่วมกันแลกเปลี่ยน เรียนรู้งานตำรวจตั้งแต่ต้นทาง สร้างแนวร่วมป้องกันภัยทางออนไลน์ และการสืบสวนยุค 5G (views 84)
29 13 ส.ค. 2566 post “โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม พ.ศ.2566 (views 113)
30 13 ส.ค. 2566 post โครงการ "ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน"  สร้างอาชีพเพื่อเด็กพิเศษอย่างยั่งยืน ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ (views 86)
31 11 ส.ค. 2566 post โครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน” โดย สมาคมแม่บ้านตำรวจ ที่ให้การช่วยเหลือ ครอบครัวข้าราชการตำรวจ ที่มีบุตร พิการ หรือ เป็นเด็กพิเศษ (views 145)
32 11 ส.ค. 2566 post พิธี “มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจของสมาคมตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาโรงพยาบาลตำรวจ” (views 133)
33 10 ส.ค. 2566 post กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม” โดยมี พลตำรวจตรี ดนุกฤต กลัมพากร นายแพทย์(สบ 6) และคณะให้การต้อนรับ ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 (views 135)
34 8 ส.ค. 2566 post พล.ต.ท. สราวุฒิ การพานิช ผช.ผบ.ตร.เยี่ยมข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่ รพ.ตร. (views 175)
35 4 ส.ค. 2566 post ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลดารารัศมี มอบนโยบาย และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (views 123)
36 29 ก.ค. 2566 post พิธีเปิด “การประชุมเวชศาสตร์ทหารนานาชาติ 2023 (Thai Military Medicine Conference 2023 : TMMC 2023)” (views 166)
37 28 ก.ค. 2566 post ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ร่วมพิธีมอบรางวัล คนดีศรีพยาบาลสี่เหล่า และการประชุมวิชาการพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2566 เรื่อง Human Resources Development and Management in the future (views 134)
38 28 ก.ค. 2566 post คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) “โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง (views 137)
39 27 ก.ค. 2566 post การอบรม “การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) และหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection: HSP)” (views 138)
40 27 ก.ค. 2566 post ”โครงการเวชศาสตร์ฟื้นฟูเคลื่อนที่ รักษาฟรีถึง สน.” พร้อมนำเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ได้แก่ เครื่องอัลตร้าซาวด์ (US) เครื่องเลเซอร์ (LASER) เครื่องลดปวดด้วยกระแสไฟฟ้า (TENS) และให้แนะนำด้านสุขภาพ เพื่อบรรเทาปัญหาอาการบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ สถานีตำรวจนครบาลดินแดง (views 108)
41 27 ก.ค. 2566 post นายแพทย์​ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ อาเศียรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ (views 99)
42 27 ก.ค. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ ประธานคณะทำงานจัดการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอลภายใน (views 103)
43 26 ก.ค. 2566 post พิธี “ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน” หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (views 123)
44 26 ก.ค. 2566 post พิธีเปิด “ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องกระดูกสันหลังและระบบประสาท” ณ ศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้องด้วยหุ่นยนต์ (views 117)
45 26 ก.ค. 2566 post พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมกิจกรรม“จิตอาสาบริจาคโลหิต เราทำดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (views 85)
46 25 ก.ค. 2566 post กิจกรรม“จิตอาสาบริจาคโลหิต เราทำดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 (views 132)
47 25 ก.ค. 2566 post เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตนและอุดมคติตำรวจ ตามประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 17 ณ บริเวณหน้าอาคาร วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ (views 130)
48 24 ก.ค. 2566 post กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ​ "ผ่าตัด เส้นเลือดฟอกไตพระราชทาน" ให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน 10 ราย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 (views 129)
49 13 ก.ค. 2566 post พล.ต.ท.บุณย​รั​สน์​ พุกกะเวส​ นายแพทย์ (สบ8)​รพ.ตร พร้อมคณะตรวจ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลดารารัศมี (views 243)
50 13 ก.ค. 2566 post ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ นำคณะนักศึกษาพยาบาล ตำรวจชั้นปีที่ 1 ถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 10 (views 155)
51 11 ก.ค. 2566 post การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลกระชับมิตรชมรมพยาบาลสี่เหล่า “Friendly วอลเลย์ ฮาเฮ พยาบาลสี่เหล่า 66” ณ สนามกีฬากองทัพอากาศจันทรุเบกษา (views 164)
52 11 ก.ค. 2566 post ข้าราชการตำรวจสังกัดโรงพยาบาล ตำรวจเข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตนและอุดมคติตำรวจ (views 220)
53 7 ก.ค. 2566 post พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม มอบรางวัลหน่วยงานสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศประจำปี 2565 ซึ่งพล.ต.ต.สุรัตน์ ทรงพานิช นายแพทย์ (สบ.6)​ ร่วมพิธีรับมอบรางวัลให้โรงพยาบาลตำรวจ (views 227)
54 7 ก.ค. 2566 post พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถได้ทรงโปรดให้ พล.ต มิตรอนันต์ จิตต์โสภา ข้าราช บริพารในพระองค์เป็นผู้แทนพระองค์เชิญอาหารกลางวันและสิ่งของเครื่องใช้ แก่ตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่.ที่โรงพยาบาลตำรวจ (views 176)
55 7 ก.ค. 2566 post พล.ต.ต.เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์นายแพทย์ (สบ.6) พร้อมศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมการฝึกปฏิบัติการทางการแพทย์ รับมือภัยคุกคามในมิติต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 (views 194)
56 7 ก.ค. 2566 post พล.ต.ท.บุณยรัสน์ พุกกะเวส นายแพทย์ (สบ.8) โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการทางการแพทย์ร่วม รับมือภัยคุกคามมิติต่างๆประจำปีงบประมาณ 2566 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา (views 122)
57 6 ก.ค. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ จัดโครงการอบรมเรื่อง “การทำ Standard Operating Procedure ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” (views 127)
58 5 ก.ค. 2566 post พล.ต.ท. ไกรบุญ ทรวดทรง ผช.ผบ.ตร.มอบหมายผู้ทรงคุณวุฒิ​พิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เยี่ยมตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ​จากการปฏิบัติ​หน้าที่ ที่ รพ.ตร. (views 522)
59 1 ก.ค. 2566 post พลตำรวจเอก สมพงษ์ ชิงดวง ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลตำรวจ และคณะ ให้การต้อนรับ พลอากาศโท อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง เลขาธิการแพทยสภา (views 144)
60 1 ก.ค. 2566 post พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 231)
61 30 มิ.ย. 2566 post พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร รองผบ.ตร. พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจ เยี่ยมตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ ที่ รพ.ตร. เพื่อ​สร้างขวัญกำลังใจ (views 202)
62 30 มิ.ย. 2566 post พล.ต.ท.บุณยรัสน์ พุกกะเวส นายแพทย์ (สบ.6)​ รพ.ตร. ลงพื้นที่ จ. ยะลา ตรวจเยี่ยม รพ.ยะลาสิริรัตนรักษ์ รับฟังปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติ​หน้าที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร (views 191)
63 30 มิ.ย. 2566 post พิธีเปิดโครงการ “Please Call Don’t Fall กรุณาเรียกไม่ต้องเกรงใจ ไม่พลัดตกหกล้ม” (views 141)
64 26 มิ.ย. 2566 post พิธีเปิด “โครงการเพิ่มทักษะการทำงานเป็นทีม แก่แพทย์ประจำบ้านที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ ประจำปีการฝึกอบรม 2566” ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน พ.ศ.2566 (views 230)
65 23 มิ.ย. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ กราบนิมนต์พระอาจารย์ชวนและพระอาจารย์แดง รับบิณฑบาตประจำเดือนมิถุนายน ณ หอผู้ป่วยอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา (views 179)
66 22 มิ.ย. 2566 post บริษัทอาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ในโครงการ องค์กร อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล มอบชุดยากำลังใจ เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง หน่วยเคมีบำบัด (views 170)
67 22 มิ.ย. 2566 post พิธีเปิด เปิดโครงการตำรวจไทยไร้พุง ประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมด้วย พลตำรวจตรี พจน์ ตันนิรันดร ผู้บังคับการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ (views 227)
68 21 มิ.ย. 2566 post ประชุมคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (views 177)
69 20 มิ.ย. 2566 post พิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ STOP DRIVE IT TOGETHER โครงการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล เรื่อง “ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด พิชิต FALL (views 222)
70 20 มิ.ย. 2566 post ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ตามภารกิจตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจ ณ ตำรวจภูธร จังหวัดกระบี่ และพื้นที่ใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน พ.ศ.2566 (views 186)
71 16 มิ.ย. 2566 post พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร โครงการห้องปฏิบัติการกฎหมาย (Special Law Lab) รุ่นที่ 2 “Young Lawyers-Police Engagement (YLPE) Project (Law Chula and Royal Thai Police Season 2) (views 207)
72 16 มิ.ย. 2566 post ประชุมประสานเครือข่ายสถานพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี (views 180)
73 16 มิ.ย. 2566 post โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัยทางคลินิก (Clinical Research Methodology) สำหรับแพทย์ประจำบ้านและทันตแพทย์ประจำบ้าน ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน พ.ศ.2566 (views 184)
74 15 มิ.ย. 2566 post หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ และคณะ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ”โครงการเวชศาสตร์ฟื้นฟูเคลื่อนที่ รักษาฟรีถึง สน.” พร้อมนำเครื่องมือทางกายภาพบำบัด (views 236)
75 13 มิ.ย. 2566 post พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรสารวัตร สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รุ่นที่ 29) (views 215)
76 10 มิ.ย. 2566 post โครงการ “Special Law Lab” โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมกับพันธมิตรด้านการศึกษา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (views 198)
77 9 มิ.ย. 2566 post พิธีเปิดการประชุมวิชาการ การผ่าตัดไทรอยด์ส่องกล้องแบบไร้แผลนานาชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th International Thyroid NOTES Conference) (views 265)
78 4 มิ.ย. 2566 post ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 (views 237)
79 4 มิ.ย. 2566 post พิธี “มอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 134” (views 299)
80 2 มิ.ย. 2566 post พิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 (views 234)
81 2 มิ.ย. 2566 post งาน “ปัจฉิมนิเทศแพทย์ฝึกหัด แพทย์ประจำบ้าน ทันตแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2565” (views 256)
82 1 มิ.ย. 2566 post พิธีเปิดวันงดสูบบุหรี่โลก “พิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า World No Tobacco Day” (views 192)
83 31 พ.ค. 2566 post โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ฟังธรรมะชำระจิต) (views 194)
84 29 พ.ค. 2566 post พิธีเปิด โครงการประชุมวิชาการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปี 2566 เรื่อง การบริการที่เป็นเลิศ Service excellence ผู้รับบริการประทับใจ ผู้ให้บริการมีความสุข การคัดแยกผู้ป่วย (views 208)
85 29 พ.ค. 2566 post มอบรางวัลลูกจ้างดีเด่น แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ (views 227)
86 29 พ.ค. 2566 post พิธี “ประดับขีดหมวกพยาบาล มอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร นักศึกษาพยาบาลตำรวจ ชั้นปีที่ 4 รุ่น 47 ประจำปีการศึกษา 2565” (views 199)
87 29 พ.ค. 2566 post พิธีเปิด การอบรมแพทยศาสตรศึกษา เรื่อง “Becoming a Good Medical Teacher รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (views 189)
88 26 พ.ค. 2566 post ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ประจำหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน ภาค 1 รุ่นที่ 3/66 (views 219)
89 25 พ.ค. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ และคณะออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ”โครงการเวชศาสตร์ฟื้นฟูเคลื่อนที่ รักษาฟรีถึง สน.” พร้อมนำเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ได้แก่ เครื่องอัลตร้าซาวด์ (US) เครื่องเลเซอร์ (LASER) เครื่องลดปวดด้วยกระแสไฟฟ้า (TENS) และให้แนะนำด้านสุขภาพ เพื่อบรรเทาปัญหาอาการบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 205)
90 25 พ.ค. 2566 post พันตำรวจเอก สมศักดิ์ หน่องพงษ์ ที่ปรึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลตำรวจ และฝ่ายเวชระเบียน กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ ให้การต้อนรับ คุณโธมัส โรเบิร์ต โคลเวอร์ ผู้ชำนาญการด้านพัฒนาแพลตฟอร์ม และคณะ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) (views 249)
91 24 พ.ค. 2566 post พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะ ให้การช่วยเหลือพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัว ดาบตำรวจมานพ วงษ์นารี ผู้บังคับหมู่ในการจัดหาหีบบรรจุศพและยานพาหนะเคลื่อนย้าย เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศล (views 176)
92 24 พ.ค. 2566 post พิธีเปิดการประชุมวิชาการ หัวข้อ “ข้อมูลขนาดใหญ่ทางการพยาบาล สำหรับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล Nursing Big Data For A Data-Driven World” (views 176)
93 23 พ.ค. 2566 post พิธีเปิด การประชุมวิชาการ Special Steoporosis Day in Police General Hospital 2023 ในหัวข้อ “Interdisciplinary Osteoporosis Care : Clinician Pharmacist and Artificial Intelligence” (views 199)
94 19 พ.ค. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ กราบนิมนต์พระอาจารย์ชวนและพระอาจารย์แดง รับบิณฑบาตประจำเดือนพฤษภาคม (views 211)
95 17 พ.ค. 2566 post พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง คณะแม่บ้านตำรวจ และแขกผู้มีเกียรติ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “ขวัญดาว” (Kwandao) (views 514)
96 12 พ.ค. 2566 post พิธีสดุดีและวางพวงมาลัยสักการะอนุเสาวรีย์ พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ เนื่องในวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครอบรอบ 70 ปี (views 226)
97 5 พ.ค. 2566 post รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา อัญเชิญแจกันดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้แก่ ร้อยตำรวจเอก เชาว์ รอดสวัสดิ์ ดาบตำรวจ อิทธิพัฒน์ บัวอนนท์ สิบตำรวจโท พิธี ศรีอ่อน และสิบตำรวจตรี มุตตากีน สันบากอ เจ้าหน้าที่​ชุดปฏิบัติการสืบสวน (views 293)
98 4 พ.ค. 2566 post แถลงความคืบหน้า คดีผู้ต้องหาวางยาด้วยสารพิษไซยาไนด์ (views 215)
99 3 พ.ค. 2566 post โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในหัวข้อ “มหัศจรรย์พลังสมาธิ สร้างชีวิตที่มีคุณภาพ” (views 204)
100 2 พ.ค. 2566 post พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 496)
101 28 เม.ย. 2566 post ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (views 202)
102 28 เม.ย. 2566 post พิธีเปิด ฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาล ในหัวข้อ “มุ่งสู่ความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ : บทบาทของสัญญาณเตือนล่วงหน้า” (views 250)
103 27 เม.ย. 2566 post พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 184)
104 24 เม.ย. 2566 post กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ / หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม และคณะ ซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดาบตำรวจมานพ วงษ์นารี ผู้บังคับหมู่ สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการรักษา (views 313)
105 24 เม.ย. 2566 post พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะ รับมอบรถตู้และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในภารกิจของโรงพยาบาลตำรวจ (views 196)
106 24 เม.ย. 2566 post พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมบริหารราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2566 (views 189)
107 24 เม.ย. 2566 post พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ เดินทางไปประเมินอาการเพื่อวางแผนการรักษา ดาบตำรวจมานพ วงษ์นารี ผู้บังคับหมู่ สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาค (views 276)
108 20 เม.ย. 2566 post พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขอบคุณตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ ทุ่มเท เสียสละ มอบความสุขเทศกาลสงกรานต์ให้คนไทย (views 246)
109 20 เม.ย. 2566 post กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ และคณะ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ”โครงการเวชศาสตร์ฟื้นฟูเคลื่อนที่ รักษาฟรีถึง สน.” (views 255)
110 18 เม.ย. 2566 post แถลงผลการดำเนินการในการอำนวยการจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุ และการบังคับใช้กฎหมาย 10 ข้อหาหลัก ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 (views 215)
111 17 เม.ย. 2566 post พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำชับตำรวจทั่วประเทศ สงกรานต์นี้ดูแลบริการประชาชนด้วยอุดมคติตำรวจ (views 248)
112 17 เม.ย. 2566 post ประชุม ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 (views 185)
113 12 เม.ย. 2566 post พิธี “ทำบุญวันสงกรานต์ โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2566” (views 231)
114 12 เม.ย. 2566 post พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อวยพรและเป็นกำลังใจ ให้ข้าราชการตำรวจเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 (views 245)
115 11 เม.ย. 2566 post พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมแถลงเปิด "ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566" (views 174)
116 5 เม.ย. 2566 post พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 311)
117 5 เม.ย. 2566 post พิธีเปิด โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ฟังธรรมะชำระจิต) (views 204)
118 31 มี.ค. 2566 post การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 (views 340)
119 28 มี.ค. 2566 post พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือพัฒนางานด้านทันตกรรมในทุกสาขา รวมถึงงานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย โรงพยาบาลตำรวจ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (views 254)
120 24 มี.ค. 2566 post พล.ต.อ.ชินภัทร สารสิน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 714)
121 23 มี.ค. 2566 post กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ”โครงการเวชศาสตร์ฟื้นฟูเคลื่อนที่ รักษาฟรีถึง สน.” พร้อมนำเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ได้แก่ เครื่องอัลตร้าซาวด์ (US) เครื่องเลเซอร์ (LASER) เครื่องลดปวดด้วยกระแสไฟฟ้า (TENS) และให้แนะนำด้านสุขภาพ (views 310)
122 23 มี.ค. 2566 post คุณนิภาพรรณ สุขวิมล อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ และคณะ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 472)
123 20 มี.ค. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ และคณะกรรมการมูลนิธิแพทยศาสตร์ตำรวจ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เข้าสักการะ ณ วัดราชบพิตธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร (views 342)
124 16 มี.ค. 2566 post นายแพทย์ใหญ่(สบ8) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมพิธีทำบุญทางศาสนา เนื่องในโอกาสเปิด “อาคารเก็บมูลฝอย โรงพยาบาลตำรวจ” (views 306)
125 9 มี.ค. 2566 post พิธีเปิด การอบรมวิชาการ รู้เท่าทันมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก Colo-rectal Cancer Survival ครั้งที่ 13 (views 331)
126 3 มี.ค. 2566 post พิธีเปิด โครงการส่งเสริมคุณธรรม บรรยายธรรมโดย พระธรรมวชิรเมธี ศรีปริยัตยาคม อุดมศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม (views 318)
127 2 มี.ค. 2566 post พิธีมอบรางวัล “โครงการทำดีมีรางวัล” แก่ พลเมืองดีและตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก กรณีใช้เครื่องช่วยชีวิต AED ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางจราจรจนมีสัญญาณชีพ (views 366)
128 2 มี.ค. 2566 post การประชุมซักซ้อมแนวทาง การปฏิบัติงานธุรการและพัสดุโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง (views 332)
129 2 มี.ค. 2566 post พิธีเปิด โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการกู้ชีวิตเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ (views 313)
130 1 มี.ค. 2566 post ต้อนรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก University College London สหราชอาณาจักร เยี่ยมชมโรงพยาบาลตำรวจ (views 230)
131 28 ก.พ. 2566 post “พิธีไหว้ครู ประจำปีการฝึกอบรม 2565” (views 299)
132 24 ก.พ. 2566 post พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (views 268)
133 24 ก.พ. 2566 post สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คว้ารางวัล 1 ใน 5 หน่วยงาน ผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย กลุ่มหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ (Finalist of Best Brand Performance on Social Media) จากการประกวด Thailand Social Award ครั้งที่ 11 (views 232)
134 24 ก.พ. 2566 post พิธีเปิด โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการกู้ชีวิตทารกแรกเกิด ประจำงบประมาณ 2566 โดยกลุ่มงานกุมารเวชกรรม (views 308)
135 23 ก.พ. 2566 post นายแพทย์(สบ8) โรงพยาบาลตำรวจ และคณะฯ ร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 65 (views 336)
136 23 ก.พ. 2566 post พิธีเปิด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสำนักงานสีเขียว โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (views 272)
137 21 ก.พ. 2566 post กิจกรรม ”สวัสดีปีใหม่ 2566 แทนคำขอบคุณจากใจ” เพื่อขอบคุณข้าราชการตำรวจ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะตลอดปีที่ผ่านมา จับสลากมอบของขวัญแก่ผู้โชคดี (views 384)
138 17 ก.พ. 2566 post วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และคณะ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม "อาสาน้อย" เพื่อปลูกฝังความรู้ สร้างความเข้าใจและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ใช้ฟื้นคืนชีพให้ผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นกลับมามีชีพจร (views 263)
139 16 ก.พ. 2566 post พิธีเปิด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support For Non Health Care) สำหรับผู้ดูแลผู้บังคับบัญชา และคณะนักศึกษาหลักสูตรรวมมิตร (views 346)
140 16 ก.พ. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ และคณะออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ”โครงการเวชศาสตร์ฟื้นฟูเคลื่อนที่ รักษาฟรีถึง สน.” พร้อมนำเครื่องมือทางกายภาพบำบัด (views 324)
141 16 ก.พ. 2566 post พิธีเปิด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัยทางคลินิก (Clinical Research Methodology) (views 214)
142 16 ก.พ. 2566 post พิธีเปิดการฝึกอบรบ หลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม รุ่นที่ 134 ประจำปีงบประมาณ 2566 (views 381)
143 16 ก.พ. 2566 post พิธีรายงานตัวเพื่อรับตำแหน่งใหม่ และรับมอบนโยบายจากผู้บังคับบัญชา (views 177)
144 9 ก.พ. 2566 post พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ดูแลผู้บังคับบัญชา (views 435)
145 9 ก.พ. 2566 post ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 390)
146 4 ก.พ. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจออกหน่วยตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พระภิกษุสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ก่อนเดินทางไปอุปสมบทที่ประเทศอินเดีย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (views 505)
147 2 ก.พ. 2566 post รับมอบ แจกันดอกไม้พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดย (views 481)
148 2 ก.พ. 2566 post ประธานมูลนิธิโรตารี ภาค 3350 และคณะมอบทุนการศึกษาให้รวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ นำนักศึกษาพยาบาลตำรวจและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล (views 437)
149 2 ก.พ. 2566 post พิธีเปิดโครงการ พัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษาและวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “Overview Thailand Quality Award (TQA)” (views 385)
150 30 ม.ค. 2566 post ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ หมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ และสถานีตำรวจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (views 311)
151 19 ม.ค. 2566 post ”โครงการเวชศาสตร์ฟื้นฟูเคลื่อนที่ รักษาฟรีถึง สน.” พร้อมนำเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ได้แก่ เครื่องอัลตร้าซาวด์ (US) เครื่องเลเซอร์ (LASER) เครื่องลดปวดด้วยกระแสไฟฟ้า (TENS) และให้แนะนำด้านสุขภาพ เพื่อบรรเทาปัญหาอาการบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 393)
152 16 ม.ค. 2566 post กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก กิจกรรมสันทนาการ และแจกของขวัญ ณ ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม (views 387)
153 13 ม.ค. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ และคณะ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทันตกรรมเคลื่อนที่เนื่องในโอกาสพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (views 399)
154 13 ม.ค. 2566 post คุณอนุสรี ทับสุวรรณ ประธานสถาบันอนุสรีรวมใจให้กันมอบ ตุ๊กตา เพื่อส่งต่อความรัก ความอบอุ่นผ่านอ้อมกอด และเป็นของขวัญแก่เด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 (views 330)
155 9 ม.ค. 2566 post พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง นายกสมาคมตำรวจและกรรมการสมาคมตำรวจ พร้อมด้วย พลตำรวจตรี พิมล บำรุง หัวหน้าสมาคมตำรวจ สาขาโรพยาบาลตำรวจ และคณะ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 594)
156 8 ม.ค. 2566 post พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลงผลการดำเนินงานในการอำนวยการจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุ และการบังคับใช้กฎหมาย 10 ข้อหาหลัก ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน เทศกาลปีใหม่ 2566 (views 531)
157 5 ม.ค. 2566 post พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี พลตำรวจตรี อนุสรณ์ รัตนพาณิชย์กิจ นายแพทย์และคณะให้การต้อนรับ ณ หอผู้ป่วยข้าราชการตำรวจ (views 956)
158 2 ม.ค. 2566 post สารของ พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 (views 390)
159 28 ธ.ค. 2565 post แถลงเปิด "ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566" เพื่อกำกับดูแลและสั่งการในการอำนวยการจราจรและแก้ไขสถานการณ์อุบัติเหตุ ในช่วง 7 วันควบคุมเข้มข้น (views 365)
160 28 ธ.ค. 2565 post พิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน (views 904)
161 28 ธ.ค. 2565 post พิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาล (views 397)
162 27 ธ.ค. 2565 post ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี มาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลดารารัศมีและติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์ผู้สูงอายุดารารัศมี ณ โรงพยาบาลดารารัศมี (views 1013)
163 27 ธ.ค. 2565 post พิธีถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (views 827)
164 23 ธ.ค. 2565 post พิธีรับ-ส่งหน้าที่คณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2565 (views 489)
165 23 ธ.ค. 2565 post พิธีเปิดนิทรรศการ “ของขวัญปีใหม่ จากตำรวจไทยสู่ประชาชน พ.ศ.2566” (views 424)
166 23 ธ.ค. 2565 post การประชุมสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 11/2565 (สัญจรครั้งที่ 5) (views 349)
167 22 ธ.ค. 2565 post พิธี “ทำบุญสำนักงานกลุ่มงานพยาบาล” เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหาร พยาบาล ข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจ (views 386)
168 21 ธ.ค. 2565 post นายแพทย์ใหญ่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการตำรวจ และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ เข้าถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว (views 406)
169 20 ธ.ค. 2565 post พิธีเปิด ประชุมวิชาการเรื่อง “การผ่าตัดไทรอยด์ส่องกล้องทางช่องปาก อัปเดต 2022” (Transoral Endoscopic Thyroidectomy Update 2022) (views 385)
170 15 ธ.ค. 2565 post “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” (views 436)
171 15 ธ.ค. 2565 post ”โครงการเวชศาสตร์ฟื้นฟูเคลื่อนที่ รักษาฟรีถึง สน.” พร้อมนำเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ได้แก่ เครื่องอัลตร้าซาวด์ (US) เครื่องเลเซอร์ (LASER) เครื่องลดปวดด้วยกระแสไฟฟ้า (TENS) และให้แนะนำด้านสุขภาพ เพื่อบรรเทาปัญหาอาการบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 361)
172 13 ธ.ค. 2565 post พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 1185)
173 9 ธ.ค. 2565 post พันตำรวจเอก นิเวศ​ สิงห์วงษ์​ ประธานชมรมกีฬาฟุตบอล​ โรงพยาบาลตำรวจ​ มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อม และแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2565 (views 601)
174 8 ธ.ค. 2565 post พิธี “มอบหมวกนักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565” (views 433)
175 8 ธ.ค. 2565 post พิธีเปิดโครงการอบรม “เตรียมความพร้อมผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ” ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 (views 412)
176 7 ธ.ค. 2565 post พิธีเปิดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 1” (views 365)
177 7 ธ.ค. 2565 post นายทหารปฏิบัติการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจ (views 317)
178 7 ธ.ค. 2565 post ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และคณะ มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร (views 357)
179 7 ธ.ค. 2565 post “โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 (views 306)
180 5 ธ.ค. 2565 post พิธีเปิด “โครงการ Say No To Violence Against Women and Girls” รณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรี (views 339)
181 5 ธ.ค. 2565 post “โครงการ World AIDS Day getting to ZERO โรงพยาบาลตำรวจ” (views 355)
182 5 ธ.ค. 2565 post พิธีกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ” (views 220)
183 1 ธ.ค. 2565 post พิธี มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (views 550)
184 1 ธ.ค. 2565 post พิธี “เปิดที่ทำการธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลตำรวจ” (views 560)
185 30 พ.ย. 2565 post พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (views 349)
186 30 พ.ย. 2565 post การประชุม สรุปผลการปฏิบัติภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข การส่งกลับสายการแพทย์ กรณีเหตุฉุกเฉินและผลการรักษาพยาบาล ศูนย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลตำรวจ ในห้วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องปี 2565 (views 463)
187 28 พ.ย. 2565 post กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ “ผ่าตัดเส้นเลือดฟอกไต และรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 (views 489)
188 28 พ.ย. 2565 post “โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)” (views 425)
189 28 พ.ย. 2565 post กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ "โครงการเวชศาสตร์ฟื้นฟูเคลื่อนที่ รักษาฟรีถึง สน." ณ สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง (views 407)
190 28 พ.ย. 2565 post รองศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (views 688)
191 21 พ.ย. 2565 post "ความภาคภูมิใจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ" ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ทุกนาย และทุกหน่วยที่ร่วมปฏิบัติ ที่ได้ตั้งใจและเสียสละ รักษาความปลอดภัย ในการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (views 577)
192 21 พ.ย. 2565 post ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในนามผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักตามแผนรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรฯ การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ขอขอบคุณกำลังพลทุกนาย (views 344)
193 21 พ.ย. 2565 post รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมฝูงชนกลุ่มผู้ชุมนุมถนนดินสอ (views 428)
194 18 พ.ย. 2565 post ประธานกรรมการมูลนิธิ เยี่ยมให้กำลังใจตำรวจบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาศ (views 386)
195 18 พ.ย. 2565 post กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในโอกาส “วันหยุดแผลกดทับโลก” (World Wide Stop Pressure Injury Day) (views 392)
196 15 พ.ย. 2565 post ประชุมการเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อรองรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องปี 2565 (APEC 2022) (views 832)
197 14 พ.ย. 2565 post ประชุมความปลอดภัยและการจราจรเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องปี 2565 (views 322)
198 11 พ.ย. 2565 post ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีรับมอบระบบให้บริการผู้ป่วยผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชั่น Police Plus) (views 659)
199 9 พ.ย. 2565 post ต้อนรับ Maj.Matthew Shurtleff, White House Physician Assistant และ Capt. Eric D. Harleman, White House Physician Assistant เยี่ยมชมโรงพยาบาลตำรวจเพื่อเตรียมแผนความพร้อม ในวาระการมาเยือนผู้นำประเทศสหรัฐอเมริกา (views 378)
200 9 พ.ย. 2565 post พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมถ์ ณ ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม (views 385)
201 9 พ.ย. 2565 post พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมถ์ (views 361)
202 9 พ.ย. 2565 post ฝึกซ้อม จำลองสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์กรณีฉุกเฉิน รองรับบุคคลสำคัญ ที่มารับบริการตรวจรักษา ณ ห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ในห้วงการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC 2022) (views 510)
203 5 พ.ย. 2565 post ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกการจราจร และพิธีการคนเข้าเมือง เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (views 272)
204 3 พ.ย. 2565 post ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (views 457)
205 3 พ.ย. 2565 post พลตำรวจโท สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 533)
206 3 พ.ย. 2565 post พลตำรวจตรี กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7) และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ โรงพยาบาลตำรวจ (views 690)
207 2 พ.ย. 2565 post แถลงสรุปคดีพบศพผู้ชาย ถูกไฟไหม้เสียชีวิตภายในโรงเรียน ณ สถานีตำรวจภูธรประโคนชัย (views 440)
208 2 พ.ย. 2565 post พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) คณะผู้บริหาร ข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจ ประกอบพิธีบูชาศาลพระภูมิ ประจำปี 2565 (views 1820)
209 1 พ.ย. 2565 post พิธี “ปัจฉิมนิเทศ แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2564” (views 569)
210 31 ต.ค. 2565 post พิธี “ปฐมนิเทศและมอบเสื้อกาวน์ แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2565” (views 459)
211 27 ต.ค. 2565 post พลตำรวจโท บุณยรัสน์ พุกกะเวส นายแพทย์(สบ8) โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมแสดงความยินดีกับ พลโท วุฒิไชย อิศระ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเจ้ากรมแพทย์ทหารบก และนำเรียนเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่าประจำปี 2565 (views 809)
212 27 ต.ค. 2565 post พิธีมอบ“ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 ประจำปี 2565” (views 340)
213 27 ต.ค. 2565 post พิธี “แสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้น” (views 311)
214 22 ต.ค. 2565 post พลตำรวจโท ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ เป็นประธานในพิธี “โครงการตำรวจรักษ์สุขภาพ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (views 821)
215 20 ต.ค. 2565 post " พิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการดีเด่น” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2565 (views 461)
216 20 ต.ค. 2565 post พลตำรวจโท ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ (views 701)
217 19 ต.ค. 2565 post ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์" เป็นหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (views 664)
218 17 ต.ค. 2565 post นายแพทย์ใหญ่(สบ8) นำแพทย์ พยาบาล บุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่งานพระราชพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (views 674)
219 16 ต.ค. 2565 post สัมภาษณ์ พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2565 (views 306)
220 16 ต.ค. 2565 post สารจาก พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2565 (views 1257)
221 7 ต.ค. 2565 post  พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กําลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ จากกรณีเหตุการณ์ความรุนแรง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์  อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู  และเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิต (views 489)
222 7 ต.ค. 2565 post พลตำรวจโท บุณยรัสน์ พุกกะเวส นายแพทย์(สบ8) โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมคณะเข้าพบและแสดงความยินดีกับ พลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ ในวาระเข้าดำรงตำแหน่งเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ (views 614)
223 4 ต.ค. 2565 post งานประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ ครั้งที่ 32 "Healthcare Tranformation in Post COVID- 19 ERA การเปลี่ยนแปลงหลังผ่านยุคโควิด 19" (views 627)
224 4 ต.ค. 2565 post ต้อนรับ คณะที่ปรึกษาตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ (views 441)
225 1 ต.ค. 2565 post พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) (views 498)
226 1 ต.ค. 2565 post ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีรับส่งมอบหน้าที่ โดยมีการมอบธง และตราประจำตำแหน่งให้กับ พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ (views 530)
227 28 ก.ย. 2565 post พิธีผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องใน "วันงานเกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปี 2565" เเก่ข้าราชการตำรวจ เเละบุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจ (views 719)
228 28 ก.ย. 2565 post พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ จังหวัดยะลา (views 588)
229 27 ก.ย. 2565 post พิธีรับมอบแอพพลิเคชัน “Thai Police Health” (views 609)
230 26 ก.ย. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจ และคณะ ร่วมกับกองบินตำรวจ ปฎิบัติภารกิจลำเลียงตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่จากโรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง ไปยังโรงพยาบาลตำรวจ (views 528)
231 26 ก.ย. 2565 post หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ และงานเลี้ยงรับรอง ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า (views 324)
232 24 ก.ย. 2565 post พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 8/2565 (views 416)
233 23 ก.ย. 2565 post เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ตำรวจและชุดปฏิบัติการสืบสวนหาข่าวสถานีตำรวจภูธรไม้แก่น (views 420)
234 17 ก.ย. 2565 post พิธี งานมุทิตาจิต กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ ”เกียรติยศ ศักดิ์ศรี คุณความดีในความทรงจำ” แด่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล ประจำ 2565 (views 457)
235 10 ก.ย. 2565 post สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลตำรวจโท กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้องด้วยหุ่นยนต์ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 9 และเครื่องผลิตออกซิเจน (views 686)
236 9 ก.ย. 2565 post พิธีรับมอบโล่สามศร อันเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ แสดงความขอบคุณแก่โรงพยาบาลตำรวจ ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (views 594)
237 9 ก.ย. 2565 post ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการโรงพักปลอดบุหรี่ ร่วมกับ พลตำรวจโท ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 (views 547)
ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมกองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
238 9 ก.ย. 2565 post พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8) มอบหมายให้ พลตำรวจตรี พงศ์ธร สุโฆสิต นายแพทย์(สบ 7) และคณะ จัดโครงการ “ฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” (Basic Life Support : BLS) แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 499)
โรงพยาบาลดารารัศมี โรงพยาบาลตำรวจ และคณะให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลดารารัศมี ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
239 6 ก.ย. 2565 post พลตำรวจโท ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ พลตำรวจตรี พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (views 799)
ณ หอผู้ป่วยข้าราชการตำรวจ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 11 โรงพยาบาลตำรวจ...
240 2 ก.ย. 2565 post นายแพทย์ใหญ่(สบ 8) ร่วมงาน “โครงการประมูลกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษ Leica รุ่น M 10-P Limited Edition เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 (เพื่อ 22 องค์กรการกุศล)” โดยคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน อดีตนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (views 387)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดการประมูลที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...
241 2 ก.ย. 2565 post นายแพทย์ใหญ่(สบ 8) และคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม กับโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลตำรวจ (views 470)
ณ ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก
242 30 ส.ค. 2565 post พิธีเปิด การอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1 เรื่อง “Becoming a Good Medical Teacher” (views 458)
พลตำรวจตรี พจน์ ตันนิรันดร ผู้บังคับการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ และคณะให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ
243 30 ส.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ แพทย์หญิง จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะ จัดโครงการ “สัมนาแพทยศาสตรศึกษา ประจำปี 2565” (views 685)
244 19 ส.ค. 2565 post นายแพทย์ใหญ่(สบ8) มอบหมายให้ พลตำรวจตรี วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์(สบ 7) และคณะ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แก่บุคลากรสำนักงานศาลอุทธรณ์ โดยมี ท่านสุชิน ต่างงาม รองประธานศาลอุทธรณ์ และคณะให้การต้อนรับ และมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ (views 752)
พันตำรวจเอกหญิง คนึงนิจ สิงห์ไกร พยาบาล(สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานศาลอุทธรณ์
245 19 ส.ค. 2565 post นายแพทย์ใหญ่(สบ8) มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ดอกเตอร์ กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ อาจารย์(สบ 6) และคณะ เป็นวิทยากรโครงการอบรมสัมนาพนักงานสอบสวนและทีมสหวิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองแรงงานแก่คนต่างด้าว และการป้องกันการละเมิดสิทธิตามกฎหมายแรงงานอันจะนำไปสู่การค้ามนุษย์ ระยะที่ 2 (views 756)
“การประเมินสภาวะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการเยียวยาช่วยเหลือ” ระหว่างวันที่ 14 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเคปพันวา ตำบลแหลมพันวา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
246 17 ส.ค. 2565 post พันตำรวจเอก บันเจิด ฐิตาภิวัฒนกุล นายแพทย์ (สบ 5) โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า โรงพยาบาลตำรวจ และคณะ ปฎิบัติภารกิจลำเลียงตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ของ เหตุระเบิดในเขตพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี (views 732)
เหตุระเบิดในเขตพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ด้วยอากาศยานปีกหมุน (เฮลิคอปเตอร์) รุ่น BELL 412 จากโรงพยาบาลสุไหงโกลก
247 15 ส.ค. 2565 post นายแพทย์ใหญ่(สบ 8) มอบหมายให้ พลตำรวจตรีหญิง รชยา บุรพลพิมาน ผู้บังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ และคณะ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทันตกรรมเคลื่อนที่ และให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "วันแม่แห่งชาติ" (views 764)
ในการนี้ นางสาวพิฐชญาณ์ เปียสัมปะทวน รองผู้อำนวยการกองพระราชสำนักสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และคณะ มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจ
248 15 ส.ค. 2565 post พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจ ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ (views 523)
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา
249 15 ส.ค. 2565 post นายแพทย์ใหญ่(สบ 8) ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แก่บุคลากรสำนักงานศาลยุติธรรม โดยมี ท่านจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะให้การต้อนรับ และมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ (views 575)
นายแพทย์ใหญ่(สบ 8) ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แก่บุคลากรสำนักงานศาลยุติธรรม โดยมี ท่านจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะให้การต้อนรับ
250 15 ส.ค. 2565 post ท่านผู้หญิง รวิจิตร์ สุวรรณบุปผา รองอธิบดีกรมกิจการ ในสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมด้วย พลอากาศเอก อิทธิศักดิ์ ศรีสังข์ นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 ปฏิบัติหน้าที่ (views 818)
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "วันแม่แห่งชาติ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
251 10 ส.ค. 2565 post พลตำรวจตรีหญิง กรทอง การพานิช ผู้บังคับการ โรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธี “มอบขีดหมวก มอบเกียรติบัตรบุคลากรประพฤติดีเยี่ยม และมอบรางวัล ตำรวจผู้เป็นที่รัก กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ” (views 785)
พิธี “มอบขีดหมวก มอบเกียรติบัตรบุคลากรประพฤติดีเยี่ยม และมอบรางวัล ตำรวจผู้เป็นที่รัก กลุ่มงานพยาบาล...
252 10 ส.ค. 2565 post พลตำรวจโท วิชัย ลีวรรณนภาใส ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน รองนายแพทย์ใหญ่(สบ 7) เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรสารวัตร สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงพยาบาลตำรวจ รุ่นที่ 28 (views 848)
พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรสารวัตร สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 28)
253 8 ส.ค. 2565 post พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8) มอบหมายให้ พลตำรวจตรี เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ นายแพทย์(สบ 6) เป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ โรงพยาบาลตำรวจ” (views 697)
วันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นการฝึกปฏิบัติฉุกเฉินทางการแพทย์ในสถานการณ์จำลอง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์
254 8 ส.ค. 2565 post พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8) มอบหมายให้ พลตำรวจตรี พงศ์ธร สุโฆสิต นายแพทย์(สบ 7) และคณะ จัดโครงการ “สอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” (Basic Life Support : BLS) แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ โรงพยาบาลตำรวจ (views 646)
จัดโครงการ “สอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” (Basic Life Support : BLS) แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ โรงพยาบาลตำรวจ และกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรภาค 9
255 8 ส.ค. 2565 post พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ดอกเตอร์ กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ อาจารย์(สบ 6) กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / ที่ปรึกษาประจำสำนักงานแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ และคณะ เป็นวิทยากรโครงการอบรมสัมมนาพนักงานสอบสวนและทีมสหวิชาชีพ (views 830)
โครงการอบรมสัมนาพนักงานสอบสวนและทีมสหวิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองแรงงานแก่คนต่างด้าว และการป้องกันการละเมิดสิทธิตามกฎหมายแรงงานอันจะนำไปสู่การค้ามนุษย์ ระยะที่ 2
256 5 ส.ค. 2565 post พลตำรวจโท พรชัย สุธีรคุณ นายแพทย์(สบ 8) พลตำรวจตรี พจน์ ตันนิรันดร ผู้บังคับการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ แพทย์หญิง จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน เป็นประธานในพิธีเปิด "การสัมมนาแพทยศาสตรศึกษา" ประจำปี 2565 (views 931)
“การสัมมนาแพทยศาสตรศึกษา” ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ปตท. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 9 โรงพยาบาลตำรวจ
257 5 ส.ค. 2565 post พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8) และคณะ จัด “กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ถวายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” สำหรับพระสงฆ์และประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (views 520)
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ วัดพุทไธศวรรย์
258 2 ส.ค. 2565 post พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบ “รางวัลหน่วยงานสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (ยาและเวชภัณฑ์) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564” (views 649)
การนี้ พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) มอบหมายให้ พลตำรวจตรี สุรัตน์ ทรงพานิช นายแพทย์(สบ 6) และคณะ เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลให้โรงพยาบาลตำรวจ
259 2 ส.ค. 2565 post พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8) และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมโครงการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2566 - 2570 แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลตำรวจ ระยะ 5 ปี (พ.ศ 2566 - 2570) (views 1177)
ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 20 โรงพยาบาลตำรวจ
260 1 ส.ค. 2565 post พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8) มอบหมายให้ พลตำรวจตรีหญิง รชยา บุรพลพิมาน ผู้บังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ และคณะ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทันตกรรมเคลื่อนที่ และให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ "จิตอาสาพระราชทานรอบเขตพระราชฐาน" (views 561)
โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ “จิตอาสาพระราชทานรอบเขตพระราชฐาน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์
261 1 ส.ค. 2565 post นายแพทย์ใหญ่(สบ 8) และคณะ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทันตกรรมเคลื่อนที่ และให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) โครงการ "จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ" (views 546)
นายแพทย์ใหญ่(สบ 8) และคณะ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทันตกรรมเคลื่อนที่ และให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
262 1 ส.ค. 2565 post บทเพลง "ในหลวงรัชกาลที่สิบ" ประพันธ์คำร้องและทำนอง พันโท ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล เรียบเรียงเสียงประสาน พันโท ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล (views 502)
บทเพลง "ในหลวงรัชกาลที่สิบ" ประพันธ์คำร้องและทำนอง พันโท ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล เรียบเรียงเสียงประสาน พันโท ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล
263 1 ส.ค. 2565 post พันตำรวจเอก อนุวัต พิชาดุลย์ ผู้อำนวยการกอง ระดับ 9 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ “จิตอาสาพระราชทานรอบเขตพระราชฐาน” (views 780)
พันตำรวจเอก อนุวัต พิชาดุลย์ ผู้อำนวยการกอง ระดับ 9 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ “จิตอาสาพระราชทานรอบเขตพระราชฐาน”
264 27 ก.ค. 2565 post พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจ ประกอบพิธี “ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน” (views 700)
ห้องประชุมชัยจินดา 1 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 20 โรงพยาบาลตำรวจ...
265 26 ก.ค. 2565 post พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8) นำข้าราชการ และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาบริจาคโลหิต เราทำดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (views 486)
ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 20 โรงพยาบาลตำรวจ...
266 26 ก.ค. 2565 post พลตำรวจตรีหญิง กรทอง การพานิช ผู้บังคับการโรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลดูแลผู้ป่วยในระยะเฉียบพลันและวิกฤต และการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 (views 906)
ณ ห้องประชุมสำนักงานนายแพทย์ใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ชั้น 8 โรงพยาบาลตำรวจ...
267 25 ก.ค. 2565 post พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8) และคณะ จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ “ผ่าตัดเส้นเลือดฟอกไต พระราชทาน” ให้แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (views 1013)
ณ ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลตำรวจ อาคารมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 3 โรงพยาบาลตำรวจ
268 25 ก.ค. 2565 post คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในพิธี งานเสวนายุติความรุนแรงในเด็กและสตรี "Happy Police Family" (views 626)
“Happy Police Family ” ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ
269 22 ก.ค. 2565 post พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจ ประกอบพิธี “ทำบุญประจำปี โรงพยาบาลตำรวจ” (views 653)
โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา
270 21 ก.ค. 2565 post พลตำรวจตรี วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์ (สบ 7) และคณะ เข้าร่วมงานประชุมศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหาร ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 (views 622)
กองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 เพื่อวางแผนการจัดทำ “RTARF One COVID-19 One Standard” ของกองทัพไทยให้มีมาตรฐานเดียวกัน
271 21 ก.ค. 2565 post พันตำรวจเอกหญิง คนึงนิจ สิงห์ไกร พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ รัตน์ศิริ ทาโต คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ จัดพิธีมอบหนังสือสำคัญและแสดงความยินดี แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง (views 714)
จัดพิธีมอบหนังสือสำคัญและแสดงความยินดี แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2
272 18 ก.ค. 2565 post พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันวิจัย โรงพยาบาลตำรวจ (PGH Research Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (views 1097)
โดยมี พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์
273 8 ก.ค. 2565 post พลตำรวจเอก สุทิน ทรัพย์พ่วง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ (views 2061)
ณ หอผู้ป่วยข้าราชการตำรวจ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 11 โรงพยาบาลตำรวจ...
274 7 ก.ค. 2565 post พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดประทานอาหารกลางวันและสิ่งของเครื่องใช้แก่นายตำรวจผู้บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ และเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตำรวจ (views 567)
โดยการนี้ พลตรี มิตรอนันต์ จิตต์โสภา เป็นผู้แทนพระองค์ โดยมี พลตำรวจตรี ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7)
275 6 ก.ค. 2565 post พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาแก่ข้าราชการตำรวจใน "โครงการครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน" (views 659)
“โครงการครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน” ของสมาคมเเม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2565...
276 3 ก.ค. 2565 post พลตำรวจตรี วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์(สบ 7) เป็นประธานในพิธีเปิด งานประชุมวิชาการ 5th Osteoporosis Day in Police General Hospital 2022 หัวข้อ “New Trends in Osteoporosis and Musculoskeletal Disorder” (views 613)
จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศโรคกระดูกพรุน กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน...
277 1 ก.ค. 2565 post พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8) เป็นประธานในพิธีทำบุญ “วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ” ครบรอบ 2 ปี (views 827)
โดยมี พลตำรวจตรี พจน์ ตันนิรันดร ผู้บังคับการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ปตท. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี
278 30 มิ.ย. 2565 post พลตำรวจตรี วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์(สบ 7) เป็นประธานในพิธี “ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ทันตแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์เวชปฏิบัติ ประจำปีการฝึกอบรม 2565” (views 905)
โดยมี พลตำรวจตรี พจน์ ตันนิรันดร ผู้บังคับการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ปตท. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา...
279 29 มิ.ย. 2565 post พลตำรวจโท วิชัย ลีวรรณนภาใส ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน รองนายแพทย์ใหญ่(สบ 7) เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรสารวัตร สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงพยาบาลตำรวจ รุ่นที่ 27 (views 884)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 27) ณ ห้องประชุม ปตท. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 9 โรงพยาบาลตำรวจ
280 29 มิ.ย. 2565 post พลตำรวจตรีหญิง กรทอง การพานิช ผู้บังคับการโรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เรื่อง "การสร้างสรรค์งานวิจัยจากงานประจำทางการพยาบาล" จัดโดยกลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (views 788)
ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมี พลตำรวจตรีหญิง กรทอง การพานิช ผู้บังคับการโรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์
281 29 มิ.ย. 2565 post คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาท เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา (views 617)
คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาท เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา
282 27 มิ.ย. 2565 post นายแพทย์ใหญ่(สบ 8) พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 9 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ และคณะ ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ฯ (views 752)
เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ โรงพยาบาลตำรวจ ณ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
283 13 มิ.ย. 2565 post พลตำรวจตรี พจน์ ตันนิรันดร ผู้บังคับการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตร แพทย์ประจำบ้าน ทันตแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีการฝึกอบรม 2564 (views 806)
284 11 มิ.ย. 2565 post ผู้บังคับการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (views 778)
เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี ในงานแถลงข่าว MDCU ‘s Step in Research & innovation 75 ปี แพทย์จุฬาฯ เพื่อคุณค่าของชีวิต 75 years
285 10 มิ.ย. 2565 post พลตำรวจตรี เกษม รัตนสุมาวงศ์ นายแพทย์(สบ 7) เป็นผู้แทนนายแพทย์ใหญ่(สบ 8) ร่วมประชุม "ทิศทางการบริหารจัดการ COVID-19 ต่อไปในอนาคต” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (views 980)
286 8 มิ.ย. 2565 post ผู้บังคับการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมพิธีเปิด อบรมโครงการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (views 677)
อบรมโครงการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี เรื่อง “การปฏิบัติงานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานในการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Pratice : GCP)...
287 8 มิ.ย. 2565 post กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรม “วันดื่มนมโลก World Milk Day” (views 729)
โดยมี พลตำรวจตรีหญิง นันทนา ทองระอา ผู้บังคับการ ประจำโรงพยาบาลตำรวจ เข้ากิจกรรม ณ บริเวณด้านหน้ากลุ่มงานโภชนาการ ชั้น 1 โรงพยาบาลตำรวจ...
288 7 มิ.ย. 2565 post พลตำรวจตรี บุณยรัสน์ พุกกะเวส นายแพทย์(สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ เข้าพบ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ นายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย (views 592)
เนื่องจากภาวะสถานการณ์โควิด-19 โดยนายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยมีความเห็นว่า ควรจะจัดตามช่วงเวลาเดิม...
289 7 มิ.ย. 2565 post นายแพทย์ใหญ่(สบ 8) และคณะ เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 1093)
ณ หอผู้ป่วยข้าราชการตำรวจ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 11 โรงพยาบาลตำรวจ...
290 7 มิ.ย. 2565 post ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมบริหารราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 (views 574)
นายแพทย์ใหญ่(สบ8) ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ...
291 4 มิ.ย. 2565 post ผู้บังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานการประชุม "ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณ" (views 1154)
ณ ห้องประชุม อาคารศรียานนท์ ชั้น 6 โรงพยาบาลตำรวจ...
292 4 มิ.ย. 2565 post นายแพทย์ใหญ่(สบ 8) และคณะจัด “กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ถวายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" สำหรับพระสงฆ์และประชาชน (views 654)
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565
293 1 มิ.ย. 2565 post นายแพทย์ใหญ่(สบ 8) และคณะ จัด “กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เราทำดีด้วยหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี (views 900)
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565”...
294 1 มิ.ย. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจปลอดบุหรี่ จัดกิจกรรม “เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โทษและพิษภัย ของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า” เนื่องในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก (views 793)
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ บริเวณห้องตรวจโรค ภายในอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา...
295 19 พ.ค. 2565 post พล.ต.ต.พจน์ ตันนิรันดร ผู้บังคับการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ รับมอบของที่ระลึกและเข้าเยี่ยมจาก พลตำรวจโท ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 (views 1121)
ณ สำนักงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 6 โรงพยาบาลตำรวจ
296 12 พ.ค. 2565 post พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร (views 856)
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค
297 10 พ.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจ และคณะ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมรถพยาบาล ในโครงการเดินวิ่งการกุศลลอยฟ้า เพื่อโรงพยาบาลตำรวจ 2022 “Police Run 2022” (views 884)
นายแพทย์ใหญ่(สบ8) มอบหมายให้ นายแพทย์ อิทธิชัย หังสพฤกษ์ นายแพทย์กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับ โรงพยาบาลตำรวจ และคณะ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมรถพยาบาล ในโครงการเดินวิ่งการกุศลลอยฟ้า เพื่อโรงพยาบาลตำรวจ 2022
298 8 พ.ค. 2565 post ผู้บริหารและหน่วยพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลดารารัศมี โรงพยาบาลตำรวจ เข้ารับการประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพ (views 856)
ผู้บริหารและหน่วยพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลดารารัศมี โรงพยาบาลตำรวจ เข้ารับการประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพ...
299 6 พ.ค. 2565 post นายแพทย์ใหญ่(สบ8) มอบหมายให้ พลตำรวจตรี เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ นายแพทย์(สบ6) และคณะ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” (views 837)
นายแพทย์ใหญ่(สบ8) มอบหมายให้ พลตำรวจตรี เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ นายแพทย์(สบ6) และคณะ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่
300 5 พ.ค. 2565 post นายแพทย์ใหญ่(สบ8) มอบหมายให้ พลตำรวจตรี วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์ (สบ 7) และคณะ ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ข้าราชการตำรวจภูธรภาค 4 (views 720)
นายแพทย์ใหญ่(สบ8) มอบหมายให้ พลตำรวจตรี วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์ (สบ 7) และคณะ ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ข้าราชการตำรวจภูธรภาค 4
301 5 พ.ค. 2565 post พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 761)
พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่...
302 3 พ.ค. 2565 post นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะ ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำและมอบวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ชนิด mRNA (views 613)
นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะ ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำและมอบวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ชนิด mRNA...
303 25 เม.ย. 2565 post รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (views 561)
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด...
304 22 เม.ย. 2565 post พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 (views 1029)
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564...
305 16 เม.ย. 2565 post ร้อยตำรวจเอก กิตติพศ เงินยวง นายแพทย์(สบ 1) ยส.รพ.ตร. และคณะ ปฎิบัติภารกิจลำเลียงตำรวจเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (EOD) (views 843)
ร้อยตำรวจเอก กิตติพศ เงินยวง นายแพทย์(สบ 1) ยส.รพ.ตร. และคณะ ปฎิบัติภารกิจลำเลียงตำรวจเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (EOD)
306 16 เม.ย. 2565 post ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประชุมกำชับการปฏิบัติงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (views 655)
พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประชุมกำชับการปฏิบัติงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน...
307 12 เม.ย. 2565 post นายแพทย์ใหญ่(สบ8) มอบหมายให้ พลตำรวจตรี เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ นายแพทย์(สบ 6) เข้าร่วมพิธีปิดและรับของพระราชทานในฐานะหน่วยงานสนับสนุน การฝึกอบรมจิตอาสา 904 “ (views 763)
นายแพทย์ใหญ่(สบ8) มอบหมายให้ พลตำรวจตรี เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ นายแพทย์(สบ 6) เข้าร่วมพิธีปิดและรับของพระราชทานในฐานะหน่วยงานสนับสนุน การฝึกอบรมจิตอาสา 904 “
308 6 เม.ย. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจ ในการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน 904 ภาค 1 รุ่นที่ 2 (views 889)
โรงพยาบาลตำรวจ ในการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน 904 ภาค 1 รุ่นที่ 2...
309 2 เม.ย. 2565 post ข้าราชการตำรวจ ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ รพ.ตร.” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (views 732)
ข้าราชการตำรวจ ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ รพ.ตร.” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
310 20 มี.ค. 2565 post คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ และคณะ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 796)
คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ และคณะ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่...
311 20 มี.ค. 2565 post เพจทนายคลายทุกข์ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทุกท่าน ที่ตั้งใจทำงานในการชันสูตรพลิกศพคุณภัทรธิดา (views 863)
เพจทนายคลายทุกข์ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทุกท่าน ที่ตั้งใจทำงานในการชันสูตรพลิกศพคุณภัทรธิดา
312 17 มี.ค. 2565 post งานประชุมวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 64 (views 648)
งานประชุมวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 64...
313 16 มี.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจขอเเสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ แพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา (views 832)
โรงพยาบาลตำรวจขอเเสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ แพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา...
314 9 มี.ค. 2565 post นายแพทย์ใหญ่(สบ8) มอบหมายให้ พลตำรวจตรี พิมล บำรุง ทันตแพทย์ (สบ 6) เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ Action Plan (views 961)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ Action Plan และแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลตำรวจประจำปีงบประมาณ 2565...
315 3 มี.ค. 2565 post การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (views 1106)
หัวหน้าโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ โรงพยาบาลตำรวจ เเละคณะ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย...
316 28 ก.พ. 2565 post จเรตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 1265)
จเรตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่...
317 25 ก.พ. 2565 post นายแพทย์ใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ และนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (views 770)
นายแพทย์ใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ และนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์...
318 18 ก.พ. 2565 post นายแพทย์ใหญ่มอบหมายให้ระธานคณะทำงานบริหารจัดการวัคซีนโควิด 2019ตรวจเยี่ยมและมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ข้าราชการตำรวจในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 9 (views 754)
ประธานคณะทำงานบริหารจัดการวัคซีนโควิด 2019 ตรวจเยี่ยมและมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ข้าราชการตำรวจในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 9
319 18 ก.พ. 2565 post นายแพทย์ใหญ่มอบหมายให้ ประธานคณะทำงานบริหารจัดการวัคซีนโควิด 2019 และคณะทำงาน ตรวจเยี่ยมและมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 (views 675)
รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 และคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ สนามบินกองบิน 7
320 17 ก.พ. 2565 post ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (views 764)
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มสมาชิกกิตติมศักดิ์...
321 12 ก.พ. 2565 post ผู้บังคับการโรงพยาบาลตำรวจ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (views 1392)
ทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และคณะ เข้าพบและประสานความร่วมมือเรื่องแหล่งฝึกปฏิบัติงาน..
322 11 ก.พ. 2565 post เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจ (views 600)
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจ...
323 8 ก.พ. 2565 post พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุรุ่นที่ 2 (views 1117)
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ...
324 1 ก.พ. 2565 post รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 911)
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่...
325 27 ม.ค. 2565 post นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพและร่วมไว้อาลัยแด่ แพทย์หญิง วราลัคน์ (views 735)
นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพและร่วมไว้อาลัยแด่ แพทย์หญิง วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล นายแพทย์กลุ่มงานตา...
326 26 ม.ค. 2565 post พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะ จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (views 717)
นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะ จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ...
327 24 ม.ค. 2565 post นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด พร้อมมอบชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) (views 837)
นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด พร้อมมอบชุดตรวจ Antigen test kit (ATK)...
328 19 ม.ค. 2565 post นายแพทย์ใหญ่ ร่วมหารือกับเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะ เรื่องแนวทางการแพทย์ (views 777)
นายแพทย์ใหญ่ ร่วมหารือกับ คุณจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะ เรื่องแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการทางการแพทย์
329 10 ม.ค. 2565 post นายแพทย์ใหญ่(สบ8) ตรวจเยี่ยมและวางแผนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสนาม (views 1006)
พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) ตรวจเยี่ยมและวางแผนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสนาม...
330 10 ม.ค. 2565 post นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะ ออกตรวจเชิงรุกในโครงการตรวจหาเชื้อโควิด19 สำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัว (views 771)
นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะ ออกตรวจเชิงรุกในโครงการตรวจหาเชื้อโควิด19 สำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัว...
331 4 ม.ค. 2565 post พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ (views 908)
พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่...
332 31 ธ.ค. 2564 post นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจ (views 931)
พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจ ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19...
333 30 ธ.ค. 2564 post นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรม ”สวัสดีปีใหม่ 2565 แทนใจ โรงพยาบาลตำรวจ” (views 963)
พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรม ”สวัสดีปีใหม่ 2565 แทนใจ โรงพยาบาลตำรวจ”...
334 30 ธ.ค. 2564 post สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย โรงพยาบาลตำรวจ ส่งมอบความปรารถนาดีและความห่วงใย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 (views 1120)
ส่งมอบความปรารถนาดีและความห่วงใย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 บริการฉีดวัคซีนและตรวจหาชื้อโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชน ดังนี้...
335 30 ธ.ค. 2564 post พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะ ตรวจเยี่ยมการให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (views 832)
พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะ ตรวจเยี่ยมการให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen test kit (ATK)...
336 23 ธ.ค. 2564 post มาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในห้วงวันหยุดยาวปีใหม่ 2565 (views 787)
ประชุมกำชับสั่งการเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในห้วงวันหยุดยาวปีใหม่ 2565...
337 23 ธ.ค. 2564 post ผู้บังคับการโรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับต้น (views 1076)
พลตำรวจตรีหญิง กรทอง การพาณิช ผู้บังคับการโรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับต้น...
338 23 ธ.ค. 2564 post ผู้บังคับการโรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในการประชุมรับมอบนโยบาย (views 768)
พลตำรวจตรีหญิง กรทอง การพาณิช ผู้บังคับการโรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในการประชุมรับมอบนโยบาย...
339 23 ธ.ค. 2564 post ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ (views 1637)
พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์...
340 22 ธ.ค. 2564 post ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก (views 924)
พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก...
341 19 ธ.ค. 2564 post พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ (views 835)
พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบ Antigen test kit (ATK)...
342 19 ธ.ค. 2564 post พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขอให้ข้าราชการตำรวจงดเดินทางออกนอกพื้นที่ (views 891)
พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ขอให้ข้าราชการตำรวจงดเดินทางออกนอกพื้นที่ เพื่อเข้าอวยพรปีใหม่ผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565...
343 17 ธ.ค. 2564 post พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) เป็นประธานในพิธีรายงานตัวเพื่อรับตำแหน่งใหม่ (views 3065)
พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) เป็นประธานในพิธีรายงานตัวเพื่อรับตำแหน่งใหม่...
344 12 ธ.ค. 2564 post การจัดทำแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลตำรวจ ระยะ 5 ปี (views 751)
“การจัดทำแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลตำรวจ ระยะ 5 ปี (พ.ศ 2566 - 2570)” ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1...
345 8 ธ.ค. 2564 post ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 937)
พลตำรวจเอก สุทิน ทรัพย์พ่วง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่...
346 6 ธ.ค. 2564 post พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) นำข้าราชการตำรวจ ลูกจ้าง ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา” (views 679)
พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) นำข้าราชการตำรวจ ลูกจ้าง ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา”...
347 4 ธ.ค. 2564 post พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร (views 818)
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...
348 25 พ.ย. 2564 post บริการตรวจ Antigen test kit (ATK) หาเชื้อเชิงรุกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม (views 770)
พลตำรวจตรี สามารถ ม่วงศิริ นายแพทย์(สบ 6) และคณะ บริการตรวจ Antigen test kit (ATK) หาเชื้อเชิงรุก...
349 23 พ.ย. 2564 post ออกหน่วยช่วยเหลือ ให้ความรู้ และมอบเวชภัณฑ์ ในการควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 (views 704)
พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) มอบหมายให้ พลตำรวจตรี สามารถ ม่วงศิริ นายแพทย์(สบ 6) และคณะ ออกหน่วยช่วยเหลือ...
350 10 พ.ย. 2564 post ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2 รถตรวจATKเคลื่อนที่ (views 817)
ให้บริการตรวจหาเชื้อเชิงรุกให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและนักเรียน ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการตำรวจ...
351 8 พ.ย. 2564 post ดารารัศมี ตำรวจภูธรภาค5 (views 1009)
พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ มอบหมายให้ พลตำรวจตรี วัชรินทร์ พิภพมงคลประธานคณะทำงานบริหารจัดการวัคซีนโควิด 2019 และคณะทำงาน...
352 29 ต.ค. 2564 post บริการตรวจหาเชื้อเชิงรุกให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา (views 863)
พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) พร้อมคณะ นำรถตรวจ Antigen test kit (ATK) เคลื่อนที่ให้บริการตรวจหาเชื้อเชิงรุกให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธร...
353 28 ต.ค. 2564 post ประกอบพิธีบูชาศาลพระภูมิ ประจำปี 2564 (views 1063)
พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) คณะผู้บริหาร ข้าราชการตำรวจ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจ
354 28 ต.ค. 2564 post พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ (views 938)
พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์...
355 27 ต.ค. 2564 post ร่วมแสดงความยินดีกับ พลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ (views 1062)
พลตำรวจตรี บุณยรัสน์ พุกกะเวส นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ เเละกรรมการกีฬาสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย...
356 19 ต.ค. 2564 post กีฬาสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย การแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า (views 962)
พลตำรวจตรี บุณยรัสน์ พุกกะเวส นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ เเละกรรมการกีฬาสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดีกับ พลโท สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ...
357 18 ต.ค. 2564 post ยะลาสิริรัตนรักษ์ วัคซีนCOVID19 (views 1161)
พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) มอบหมายให้ พลตำรวจตรี วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์(สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ ประธานคณะทำงานบริหารจัดการวัคซีนโควิด 2019 และคณะทำงาน ...
358 18 ต.ค. 2564 post สารของ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (views 681)
สารของ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจ 17 ตุลาคม พ.ศ.2564...
359 15 ต.ค. 2564 post คุณอรัล ลิม ประธานหอการค้าสิงคโปร์-มาเลเซียในประเทศไทย (views 818)
เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คุณอรัล ลิม ประธานหอการค้าสิงคโปร์-มาเลเซียในประเทศไทย และคณะ มอบเครื่องผลิตออกซิเจนทางการแพทย์ความเข้มข้นสูง...
360 13 ต.ค. 2564 post พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต (views 792)
ลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ ๘) และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ...
361 13 ต.ค. 2564 post พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต. (views 677)
พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ ๘) และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...
362 3 ต.ค. 2564 post หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ น้ำท่วม ชัยภูมิ (views 811)
พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) มอบหมายให้ พลตำรวจตรี สามารถ ม่วงศิริ นายแพทย์(สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ เเพทย์พยาบาลกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว และคณะ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ...
363 1 ต.ค. 2564 post "1 ปี ของ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ" (views 760)
เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกตร. กล่าวว่า ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผบ.ตร. ได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์กรตำรวจให้เป็น “องค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล...
364 6 ก.ย. 2564 post แพทยสภา วัคซีนCOVID19 (views 1011)
พลอากาศตรี นายแพทย์ อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา และคณะ เป็นตัวแทนแพทยสภา ตรวจเยี่ยมและขอบคุณโรงพยาบาลตำรวจที่ร่วมในโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ...
365 30 ส.ค. 2564 post ตรวจเยี่ยมการฝึกต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบของตำรวจในสังกัดภูธรภาค 9 (views 1083)
พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) มอบหมายให้ พลตำรวจตรี วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์(สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ นำทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ตรวจเยี่ยมการฝึกต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบของตำรวจในสังกัดภูธรภาค 9 ...
366 18 ส.ค. 2564 post ตำรวจบาดเจ็บ ม็อบราษฎร (views 1211)
พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ จาการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนกลุ่มมวลชนแนวร่วมม็อบราษฎ...
367 13 ส.ค. 2564 post ตรวจเยี่ยมเเละให้กำลังใจเเก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ (views 998)
พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมเเละให้กำลังใจเเก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ ...
368 12 ส.ค. 2564 post ตำรวจบาดเจ็บ ม็อบราษฎร (views 916)
พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจจำนวน 9 นาย...
369 11 ส.ค. 2564 post ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนกลุ่มผู้ชุมนุม (views 910)
พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจจำนวน 6 นาย ที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน...
370 9 ส.ค. 2564 post ตรวจหาเชื้อโควิด19เชิงรุก (views 900)
พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหาจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรฝ่ายสนับสนุน และกำลังพลจิตอาสา ร่วมปฏิบัติการคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว...
371 7 ส.ค. 2564 post ศูนย์พักคอย สโมสรตำรวจ (views 995)
พลตำรวจตรี วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์(สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ดำเนินการปฏิบัติการประเมินสุขภาพและเตรียมความพร้อมของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ..
372 7 ส.ค. 2564 post ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พยาบาลเยี่ยมบ้าน พยาบาลตำรวจ (views 998)
พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานในพิธีผู้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น...
373 1 ส.ค. 2564 post ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจหาเชื้อโควิด19เชิงรุก.. (views 1165)
พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบอุปกรณ์การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และอาหาร เครื่องดื่ม แก่ทีมแพทย์ พยาบาล จิตอาสา ข้าราชการตำรวจ ครอบครัว...
374 1 ส.ค. 2564 post ตรวจหาเชื้อโควิด19เชิงรุก แฟลตตำรวจลือชา (views 1370)
พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) พร้อมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง โรงพยาบาลตำรวจ ...
375 17 มิ.ย. 2564 post ตรวจเยี่ยมโครงการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบเคลื่อนที่ให้แก่ข้าราชการตำรวจ (views 1392)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ ตรวจเยี่ยมโครงการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ...
376 4 มิ.ย. 2564 post พระราชทานกำลังใจ ผู้แทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลสนาม (views 1184)
ผู้แทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลสนาม ที่เปิดให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจ เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยโรงพยาบาลตำรวจ...
377 29 พ.ค. 2564 post คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง โรงพยาบาลตำรวจ (views 1281)
วมภารกิจตรวจเยี่ยมและรับวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลตำรวจที่ได้รับการจัดสรรมาส่งต่อโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ จังหวัดยะลา เพื่อนำไปฉีดบุคลากรทางการแพทย์ และตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มเสี่ยงสูงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่มีการแพร่ระบาดโควิด19 เป็นพื้นที่สีแดง พร้อมทั้งมอบชุด PPE หน้ากากอนามัย N95 และเวชภัณฑ์ที่ขาดแคลนแก่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์
378 24 พ.ค. 2564 post พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (views 1176)
พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเเละให้กำลังใจเเก่ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการตำรวจกลุ่มเสี่ยง ณ สถานีบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลตำรวจ สโมสรตำรวจ
379 24 พ.ค. 2564 post พระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ (views 829)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ จำนวน 10 เครื่องแก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ในภาวะบกพร่องทางการหายใจ
380 22 พ.ค. 2564 post พระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 (views 818)
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ จำนวน 10 เครื่องแก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ในภาวะบกพร่องทางการหายใจ หรือผู้ป่วยหนักอื่น ๆ ที่ต้องเร่งรักษา โดยมี พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้ารับพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอขอบคุณข้อมูลและคลิปจากข่าวในพระราชสำนักของทีวีออนไลน์ช่อง 7HD
381 21 พ.ค. 2564 post ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (views 817)
พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเเละให้กำลังใจเเก่ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการตำรวจกลุ่มเสี่ยง ณ สถานีบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลตำรวจ สโมสรตำรวจ
382 24 เม.ย. 2564 post ตรวจเยี่ยมการให้บริการผู้รับบริการของห้องตรวจผู้ป่วยนอก (views 842)
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ ตรวจเยี่ยมการให้บริการผู้รับบริการของห้องตรวจผู้ป่วยนอก เพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
383 18 เม.ย. 2564 post ช่อง NationTV22 เพื่อพูดคุยประเด็นการเตรียมความพร้อมและการบริหารจัดการของโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลตำรวจ (views 952)
384 17 เม.ย. 2564 post อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อรองรับข้าราชการตำรวจที่ติดเชื้อโควิด-19 (views 1041)
#โรงพยาบาลสนาม #โควิด19 พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อรองรับข้าราชการตำรวจที่ติดเชื้อโควิด-19 #กรมประชาสัมพันธ์ #NBT2HD #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอขอบคุณข่าวจากเพจกรมประชาสัมพันธ์
385 15 เม.ย. 2564 post ดูแลตนเองที่บ้าน Selfcare Selfisolation COVID-19 (views 1203)
#ดูแลตนเองที่บ้าน #Selfcare #Selfisolation #COVID-19 โรงพยาบาลตำรวจขอแนะนำการดูแลตนเองที่บ้าน (Self-care & Self isolation) เมื่อท่านต้องกักตัว 14 วัน อย่างไรให้ปลอดภัยต่อทุกคน #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอขอบคุณภาพประกอบจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
386 13 เม.ย. 2564 post โรงพยาบาลสนาม #ภารกิจเพื่อประเทศชาติ (views 1079)
#โรงพยาบาลสนาม #ภารกิจเพื่อประเทศชาติ #โควิด19 เมื่อวันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ พลตำรวจตรี ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลตำรวจ ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ โดยสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-1 เพื่อรองรับข้าราชการตำรวจที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนเพิ่มมากขึ้น #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอขอบคุณข่าวจากเพจสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ
387 13 เม.ย. 2564 post โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลตำรวจ (views 1600)
388 13 เม.ย. 2564 post โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลตำรวจ (views 835)
389 13 เม.ย. 2564 post เมื่อวันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ พลตำรวจตรี ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลตำรวจ ณ อาคารอเนกประสงค์ (views 930)
390 7 เม.ย. 2564 post คณะตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 833)
#ตำรวจบาดเจ็บ #รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี พลตำรวจตรี ธนิต จิรนันท์ธวัช นายแพทย์(สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจให้การต้อนรับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เเละคณะตรวจเยี่ยม #ทำงานเป็นทีมบริการด้วยใจ #พร้อมดูแลทั้งตำรวจและประชาชน #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
391 1 เม.ย. 2564 post หน่วยมะเร็งวิทยา กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “First oncology academic day PGH liver cancer consortium” (views 1268)
#มะเร็งตับ #Livercancer #OncologyPGH เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 8.00-15.15 น. หน่วยมะเร็งวิทยา กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “First oncology academic day PGH liver cancer consortium” โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชัยจินดา อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 20 โรงพยาบาลตำรวจ
392 31 มี.ค. 2564 post พลตำรวจตรี ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ รองแพทย์ใหญ่ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 (views 1662)
393 27 มี.ค. 2564 post พลตำรวจตรี พรชัย สุธีรคุณ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7) และคณะทำงานโครงการก่อสร้างอาคารบริการทางการศึกษา ด้านการแพทย์และการพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ เข้าศึกษาดูงาน “ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร” ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (views 1565)
394 26 มี.ค. 2564 post พลตำรวจตรี บุณยรัสน์ พุกกะเวส นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ และกรรมการกีฬาสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2564 ของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยฯ (views 1642)
395 25 มี.ค. 2564 post คุณสุมนา กิตติประภัสร์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย พลตำรวจตรีหญิง กรทอง การพานิช ผู้บังคับการโรงพยาบาลตำรวจและกรรมการบริหารสมาคมเเม่บ้าน คุณพิกุลอรุณ พิชิตชัยศิริ เลขานุการสมาคมฯ คุณณัชชา ชัยนิรามัย และคุณอภิรดี กิตติประภัสร์ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและมอบเงินช่วยเหลือแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และพักรักษาตัว (views 1660)
396 24 มี.ค. 2564 post โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการส่งตัวผู้ต้องกักติดเชื้อโควิด 19 ที่ไม่มีอาการ จากสถานกักกันจำนวน 100 คน เพื่อดูแลรักษาต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลสนามชั่วคราว (views 1042)
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 พลตำรวจตรี วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ พันตำรวจเอกเอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ นายแพทย์(สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล และพันตำรวจเอกหญิง สุนันท์ แขนสูงเนิน พยาบาล (สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้แทนนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการส่งตัวผู้ต้องกักติดเชื้อโควิด 19 ที่ไม่มีอาการ จากสถานกักกันจำนวน 100 คน เพื่อดูแลรักษาต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลสนามชั่วคราว
397 24 มี.ค. 2564 post ประมวลภาพบุคลากรทางแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจกลุ่มที่เสี่ยงใกล้ชิดสูงเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ณ อาคารข้าราชการตำรวจชั้น 3 (views 1215)
398 23 มี.ค. 2564 post พิธีรับใบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA (views 993)
พิธีรับใบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 ...
399 23 มี.ค. 2564 post นายแพทย์ใหญ่ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ ตรวจเยี่ยมการเข้ารับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของหน่วยงานภาครัฐ (views 1249)
พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ ตรวจเยี่ยมการเข้ารับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของหน่วยงานภาครัฐ...
400 11 มี.ค. 2564 post พลตำรวจโทโสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) ตรวจเยี่ยมอาการตำรวจควบคุมฝูงชนจำนวน (views 1198)
#ตำรวจบาดเจ็บ #ตำรวจควบคุมฝูงชน #นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.30 น. พลตำรวจโทโสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) ตรวจเยี่ยมอาการตำรวจควบคุมฝูงชนจำนวน 6 นายที่ได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ จากเหตุการชุมนุมกลุ่มเยาวชนปลดแอกและแนวร่วมในนาม “REDEM” บริเวณด้านหน้าศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก #ทำงานเป็นทีมบริการด้วยใจ #พร้อมดูแลทั้งตำรวจและประชาชน #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
401 4 มี.ค. 2564 post . พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนหลังการปฏิบัติ (views 775)
#ผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ #โครงการทบทวนหลังการปฏิบัติ #การบริหารเหตุการณ์วิกฤต เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review: AAR) เหตุการณ์ผู้ก่อเหตุยิงในห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และร่วมรับฟังการเรียนรู้ทฤษฎีหลักการการฝึกปฏิบัติการทางยุทธวิธีในการบริหารเหตุการณ์วิกฤต รูปแบบการสนธิกำลังร่วมกันของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ สังกัด ตร. พร้อมฝึกปฏิบัติถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจัดทำแผนบริหารเหตุการณ์รองรับสถานการณ์ โดยมี พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) และคณะร่วมเรียนรู้ภารกิจดังกล่าว ณ ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ
402 4 มี.ค. 2564 post พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมอาการเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนที่ได้รับบาดเจ็บ (views 950)
#รองผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ #ตำรวจควบคุมฝูงชน เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมอาการเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนที่ได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 25 นาย จากเหตุปะทะการสลายการชุมนุมกลุ่มเยาวชนปลดแอกและแนวร่วมในนาม “REDEM” บริเวณด้านหน้ากรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ถนนวิภาวดี โดยมี พ.ต.อ.หญิง สุนันท์ แขนสูงเนิน พยาบาล(สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. ให้การต้อนรับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เเละคณะตรวจเยี่ยม #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ
403 4 มี.ค. 2564 post พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมอาการเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนที่ได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ (views 803)
#ผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ #ตำรวจควบคุมฝูงชน เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมอาการเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนที่ได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 25 นาย จากเหตุปะทะการสลายการชุมนุมกลุ่มเยาวชนปลดแอกและแนวร่วมในนาม “REDEM” บริเวณด้านหน้ากรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ถนนวิภาวดี โดยมี พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) ให้การต้อนรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เเละคณะตรวจเยี่ยม #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ
404 4 มี.ค. 2564 post โรงพยาบาลตำรวจขอเเสดงความเสียใจกับครอบครัว ร.ต.อ.วิวัฒน์ สินเสริฐ สังกัดสถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลาที่ปฎิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน เ (views 756)
#ตำรวจควบคุมฝูงชน #สถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา โรงพยาบาลตำรวจขอเเสดงความเสียใจกับครอบครัว ร.ต.อ.วิวัฒน์ สินเสริฐ สังกัดสถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลาที่ปฎิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน เกิดอาการหัวใจหยุดเต้น ถูกนำตัวขึ้นรถพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลราชวิถี โดยแพทย์รีบนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินแล้วทำ CPR ปั๊มหัวใจช่วยชีวิต เเละเสียชีวิตในห้องฉุกเฉิน ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6043862 #PGH #ข่าวสด #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
405 4 มี.ค. 2564 post . พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) ตรวจเยี่ยมอาการตำรวจควบคุมฝูงชนจำนวน 25 นายที่ได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษา (views 827)
#นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ #ตำรวจควบคุมฝูงชน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 22.00 น. พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) ตรวจเยี่ยมอาการตำรวจควบคุมฝูงชนจำนวน 25 นายที่ได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ จากเหตุปะทะการสลายการชุมนุมกลุ่มเยาวชนปลดแอกและแนวร่วมในนาม “REDEM” บริเวณด้านหน้ากรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ถนนวิภาวดี #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
406 4 มี.ค. 2564 post . พล.ต.ต. บุณยรัสน์ พุกกะเวส นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้แทนโรงพยาบาลตำรวจรับมอบประกาศนียบัตรสมาชิกใหม่ (views 892)
#วัคซีนโควิด #แพทย์ตำรวจ #สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต. บุณยรัสน์ พุกกะเวส นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้แทนโรงพยาบาลตำรวจรับมอบประกาศนียบัตรสมาชิกใหม่ของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จากพลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 63 เรื่อง “การใช้วัคซีนโควิดในประเทศไทย” เเละมีคณะเเพทย์พยาบาลตำรวจเข้าร่วมการประชุมครั้งด้วย ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #กระทรวงกลาโหม
407 4 มี.ค. 2564 post เมื่อวันพฤหัสดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต. บุณยรัสน์ พุกกะเวส นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้แทนโรงพยาบาลตำรวจรับมอบประกาศนียบัตรสมาชิกใหม่ของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จากพล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (views 844)
#วัคซีนโควิด #แพทย์ตำรวจ #สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต. บุณยรัสน์ พุกกะเวส นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้แทนโรงพยาบาลตำรวจรับมอบประกาศนียบัตรสมาชิกใหม่ของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จากพล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 63 เรื่อง “การใช้วัคซีนโควิดในประเทศไทย” เเละมีคณะเเพทย์พยาบาลตำรวจเข้าร่วมการประชุมครั้งด้วย ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า https://m.youtube.com/watch?v=_-cx_XTAGJ0&feature=youtu.be #TV5 #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #กระทรวงกลาโหม
408 4 มี.ค. 2564 post . พล.ต.ต. บุณยรัสน์ พุกกะเวส นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ ให้การต้อนรับและขอบคุณ ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ (views 852)
#COVID-19 #คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต. บุณยรัสน์ พุกกะเวส นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ ให้การต้อนรับและขอบคุณ ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร ด้านสังคม คุณเกียรติยศ ศรีสกุล อนุคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานครและประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนพระนครศรีอยุธยา คุณปริญญา วงษ์เชิดขวัญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร และ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร ด้านสังคม ในโอกาสที่นำแอลกอฮอล์ 500 ml. จำนวน 500 ขวด และ หน้ากากอนามัย-หน้ากากผ้าจำนวน 500 ชิ้น มอบเเก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อใช้ในการป้องกันการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส-19 #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
409 4 มี.ค. 2564 post เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ (สอ.รพ.) ในวันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ (views 1199)
เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ (สอ.รพ.) ในวันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ (สอ.รพ.) ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต โดยตระหนักถึงการขาดแคลนเลือดขั้นวิกฤตในช่วง COVID และ " World Blood Donor Day วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 " ✅ สอ.รพ.จึงขอเชิญชวนสมาชิก ร่วมบริจาคโลหิต ได้ที่ธนาคารเลือค รพ.ตร. ชั้น 7 มภร. / สภากาชาดไทย / รพ.ทั่วประเทศที่รับบริจาคโลหิต และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องปั่นแยกเลือด มูลค่า 80,000 บาท ให้แก่ธนาคารเลือด รพ.ตร. ➡️ วันที่จัดโครงการ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ➡️ ของที่ระลึก ปิ่นโต Lock&Lock (มูลค่า 359 - 459 บาท) มอบให้สมาชิกดังนี้ (1). สมาชิกที่เคยบริจาคโลหิต (*)100 ท่านแรก (!) (*)รับปิ่นโต Lock&Lock 3 ชั้น (มูลค่า 359 บาท) (2). สมาชิกที่ไม่เคยบริจาคโลหิต (*)10 ท่านแรก(!) (*)รับปิ่นโต Lock&Lock 4 ชั้น (มูลค่า 459 บาท) (3). สมาชิกผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินซื้อเครื่องปั่นแยกเลือด มูลค่า 80,000 บาท ให้ธนาคารเลือด รพ.ตร. (*)บริจาคเงินทุก 50 บาท(!)รับ 1 สิทธิลุ้นจับรางวัล (ปิ่นโต Lock&Lock 4 ชั้น มูลค่า 459 บาท) (*)จำนวน 10 ท่าน (10รางวัล)(!) (*)โอนเงินเข้าบัญชี สอ.รพ. ธ.กรุงไทย 691-0-03334-5 (*)กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน(!) ทางไลน์ @PGH COOP หรือ ไลน์กลุ่มนี้ได้ค่ะ เพื่อถอนเงินออกจากบัญชีมาซื้อเครื่องปั่นแยกเลือด และให้จำนวนสิทธิท่านในการจับรางวัล (50บาท/สิทธิ) ค่ะ โทรสอบถามเพิ่มเติม สอ.รพ. โทร 6477 , 0 2251 1070
410 4 มี.ค. 2564 post สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนอัญเชิญ ส.ค.ส. เเละไดอารีพระราชทาน ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 (views 1050)
#ทรงพระเจริญ #ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนอัญเชิญ ส.ค.ส. เเละไดอารีพระราชทาน ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 มอบให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เข้ารับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น หาที่สุดไม่ได้ #นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ #โรงพยาบาลตำรวจ #PGH
411 4 มี.ค. 2564 post พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เป็นประธานการประชุมติดตามและวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพ (views 821)
#นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ #ศูนย์พัฒนาคุณภาพ #TQM เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เป็นประธานการประชุมติดตามและวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพ โดยมีการวางแนวทางในการสร้างความปลอดภัยของผู้ป่วย ตามหลัก 2P Safety ในปี 2564 โรงพยาบาลตำรวจมีเข็มมุ่ง 4 เรื่อง ได้แก่ เข็มมุ่งที่ 1 ลดความคลาดเคลื่อนทางการบริหารยา (Medication Administration error) เข็มมุ่งที่ 2 มีการรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและพยาธิวิทยาให้ถูกต้อง (Right and Accurate Laboratory Results) เข็มมุ่งที่ 3 ลดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค (Reduction of Diagnostic Errors) และเข็มมุ่งที่ 4 มีประสิทธิภาพในการประเมินผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน (Effective Triage) เพื่อจัดลําดับความเร่งด่วนในการดูแลรักษา เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพการบริการให้ได้มาตรฐานและผู้รับบริการปลอดภัย #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
412 4 มี.ค. 2564 post สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 63 (views 791)
#วัคซีนโควิด #แพทย์ตำรวจ #สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 63 เรื่อง “การใช้วัคซีนโควิดในประเทศไทย” ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
413 4 มี.ค. 2564 post พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมอาการเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนที่ได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 22 นาย (views 743)
#ผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ #ตำรวจควบคุมฝูงชน #ศาลหลักเมือง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมอาการเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนที่ได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 22 นาย จากเหตุปะทะการสลายการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมราษฎร บริเวณด้านหน้าศาลหลักเมือง โดยมี พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) ให้การต้อนรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เเละคณะตรวจเยี่ยม #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ
414 4 มี.ค. 2564 post พล.ต.ต.วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์ (สบ 7) รพ.ตร. เเละประธานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง รพ.ตร. พร้อมคณะ (views 1115)
#COVID19 #สสจ.ชลบุรี #ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์ (สบ 7) รพ.ตร. เเละประธานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง รพ.ตร. พร้อมคณะ ประกอบไปด้วย พล.ต.ต.สามารถ ม่วงศิริ นายแพทย์ (สบ 6) รพ.ตร. พล.ต.ต.พรเทพ ลีลาสงวน นายแพทย์ (สบ 6) รพ.ตร. พ.ต.อ.เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ นายแพทย์ (สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. เเละเลขาศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง รพ.ตร. พ.ต.อ.จิรายุ วิสูตรานุกูล นายแพทย์ (สบ4) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. พ.ต.อ.หญิง สุนันท์ แขนสูงเนิน พยาบาล (สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. พ.ต.อ.หญิง นภวรรณ พลพินิจ พยาบาล (สบ 5) รพ.ตร.และ พ.ต.อ.หญิง คนึงนิจ สิงห์ไกร พยาบาล (สบ 5) รพ.ตร.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมเบย์บีช รีสอร์ท จอมเทียน สถานกักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine:SQ) และปรึกษาแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน โดยมีนายแพทย์ วิชัย ธนาโสภณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และ พ.อ.ดนัยกฤษณ์ ศรีธนายุวศิน ผู้บัญชาการหน่วยควบคุมการติดเชื้อโรงแรมเบย์บีช รีสอร์ท จอมเทียน เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับปัญหากรณีที่ไม่สามารถส่งต่อผู้ติดเชื้อ COVID 19 เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในพื้นที่ได้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีจึงประสานโรงพยาบาลบางละมุงให้เพิ่มการรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีการแพร่เชื้อไปรักษาในโรงแรมและหากมีการระบาดในพื้นที่ลดลง จะดำเนินการรับผู้ติดเชื้อทุกรายเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งนี้ พล.ต.ต.วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์ (สบ 7) รพ.ตร.ได้มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และหน่วยควบคุมการติดเชื้อโรงแรมเบย์บีช รีสอร์ท จอมเทียน พร้อมทั้งมอบเงินสวัสดิการให้แก่ทีมแพทย์และพยาบาลที่ปฏิบัติงาน #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #โรงแรมเบย์บีชรีสอร์ทจอมเทียน
415 4 มี.ค. 2564 post ดร.บุษบา ชัยจินดาเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ ส.ต.ท.กฤษดา การุญ (views 759)
#กำลังใจ #หน่วยอรินทราช26 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดร.บุษบา ชัยจินดาเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ ส.ต.ท.กฤษดา การุญ (หน่วยอรินทราช 26) จากการระงับเหตุ ณ ห้างสรรพสินค้า TERMINAL 21 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) ให้การต้อนรับ #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
416 4 มี.ค. 2564 post พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ ส.ต.ท.กฤษดา การุญ (views 817)
#กำลังใจ #หน่วยอรินทราช26 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ ส.ต.ท.กฤษดา การุญ (หน่วยอรินทราช 26) จากการระงับเหตุ ณ ห้างสรรพสินค้า TERMINAL 21 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ให้การต้อนรับ #โรงพยาบาลตำรวจ #PGH
417 9 ก.พ. 2564 post พล.ท. มานัสชัย ศรีประจันทร์ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ส.ต.ท.กฤษดา การุญ (หน่วยอรินทราช 26) (views 1705)
#ทหารบก #หน่วยอรินทราช26 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. พล.ท. มานัสชัย ศรีประจันทร์ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ส.ต.ท.กฤษดา การุญ (หน่วยอรินทราช 26) จากการระงับเหตุ ณ ห้างสรรพสินค้า TERMINAL 21 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พล.ต.ต.วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์(สบ7) รพ.ตร. และ พ.ต.อ.หญิง สุนันท์ แขนสูงเนิน พยาบาล(สบ5) หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. ให้การต้อนรับผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกและคณะตรวจเยี่ยม #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ
418 9 ก.พ. 2564 post พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมอาการเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนที่ได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ (views 1202)
#ผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ #ตำรวจควบคุมฝูงชน #รัฐประหารเมียนมา เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมอาการเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนที่ได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 2 นาย จากเหตุปะทะการสลายการชุมนุมต่อต้านการรัฐประหาร หน้าสถานทูตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเเห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย โดยมี พล.ต.ต.บุณยรัสน์ พุกกะเวส นายแพทย์(สบ7) รพ.ตร. และ พ.ต.อ.หญิง สุนันท์ แขนสูงเนิน พยาบาล(สบ5) หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. ให้การต้อนรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เเละคณะตรวจเยี่ยม #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ
419 9 ก.พ. 2564 post พล.ต.อ.ศักดิ์ดา ชื่นภักดี เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญฯ ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 1431)
พล.ต.อ.ศักดิ์ดา ชื่นภักดี เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญฯ ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอผู้ป่วยข้าราชการ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 11 โรงพยาบาลตำรวจ #PGH #โรงพยาบาลตำรวจ #สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ
420 19 ก.ย. 2563 post โครงการซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 (views 1383)
421 19 ก.ย. 2563 post อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤษวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รุ่นที่1 (views 1502)
422 17 ก.ย. 2563 post 10 กันยายน 2563 เวลา 14.09 น. พิธีพุทธาภิเษก รูปหล่อและเหรียญพระราชชายาเจ้าดารารัศมี (views 1713)
10 กันยายน 2563 เวลา 14.09 น. พิธีพุทธาภิเษก รูปหล่อและเหรียญพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เดินทางเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก “รูปหล่อและเหรียญพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ พระวิหารหลวง วัดป่าดาราภิรมย์ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่
423 17 ก.ย. 2563 post พิธีประดับขีดหมวกและมอบประกาศบุคลากรดีเด่น  กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปี 2563 (views 2306)
424 16 ก.ย. 2563 post ทีมแพทย์โครงการ "Inlove @Home" โรงพยาบาลตำรวจ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในโครงการ "Inlove @Home" ครั้งที่ 9 (views 1655)
425 16 ก.ย. 2563 post ทีมนักรบเสื้อกาวน์รับรางวัล COP’S Award 2020 จากทีมนิตยสาร COP’S (views 1467)
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค
426 9 มี.ค. 2561 post โครงการส่งเสริมสุขภาพ ในกลุ่มผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ประจำปี 2561 โดย กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ (views 1608)
วันจันทร์ที่ 26 กุมพาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ (SIM) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 9 โรงพยาบาลตำรวจ
427 9 มี.ค. 2561 post โรงพยาบาลตำรวจ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) (views 1413)
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมพาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น 20 อาคารมหาภุมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา
428 9 มี.ค. 2561 post พล.ต.อ.วิทยา ประยงพันธ์ุ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 1475)
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ณ หอผู้ป่วยข้าราชการตำรวจบาดเจ็บในหน้าที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 6 โรงพยาบาลตำรวจ
429 9 มี.ค. 2561 post โรงพยาบาลตำรวจให้การต้อนรับบุคลากรจากโรงพยาบาลระยอง เข้าศึกษาดูงานด้านประกันสังคมของโรงพยาบาลตำรวจ (views 1851)
วันอังคารที่ 20 กุมพาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี ชั้น 8 โรงพยาบาลตำรวจ
430 9 มี.ค. 2561 post โครงการดนตรีกล่อมใจ (views 1212)
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 - 10.00 น. ณ อาคารมหาภูมิพลมหาราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ
431 8 ก.พ. 2561 post โรงพยาบาลตำรวจ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลแด่ พลตำรวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์ และพิธีเปิดห้องรับรองพิเศษรุจิรวงศ์ (views 4448)
วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ บริเวณชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา
432 24 ม.ค. 2561 post สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ รพ.ตำรวจ จัดฝึกอบรม เวชศาสตร์ฟุตบอล (Football Medicine) และ Work shop การกู้ชีพ การเคลื่อนย้ายนักกีฬาบาดเจ็บอย่างปลอดภัย ให้กับบุคลากรในวงการฟุตบอลไทย เป็นครั้งแรกของประเทศไทย (views 3667)
สำหรับการอบรมโครงการ “1st Course of Current Concept in Football Medicine&CPR” ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย โดยเลขาสมาคมฯ พล.ต.ท.พิสัณฑ์ จุลดิลก จะอบรมแล้วเสร็จในวันที่ 21 มกราคม 2561
433 19 ม.ค. 2561 post พล.ต.ท. วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธี การแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2560 (views 2857)
เมื่อ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ สโมสรตำรวจ วิภาวดี
434 19 ม.ค. 2561 post กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม และวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (views 2182)
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ กระทรวงศึกษาธิการ
435 15 ม.ค. 2561 post ทีมนักแสดง "ไข่มุกมังกรไฟ" ช่อง 3 เล่นดนตรีให้กำลังใจผู้ป่วยโรงพยาบาลตำรวจ พร้อมรับบริจาคเงินสมทบให้โรงพยาบาล (views 2022)
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม เวลา 9.00 น.-11.00 น. นพพล โกมารชุน ผู้กำกับ ละครเรื่องไข่มุก มังกรไฟ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 นำทีมนักแสดงจากละครไข่มุกมังกรไฟ นำเสียงเพลงมอบกำลังใจให้ผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล ที่บริเวณลานกิจกรรมตึกอำนวยการชั้น 1 โรงพยาบาลตำรวจ
436 6 ม.ค. 2561 post โรงพยาบาลตำรวจ เปิดเพจ "Depress We Care" ซึมเศร้าเราใส่ใจ  ให้คำปรึกษาหวังลดอัตราการเสียชีวิต (views 4420)
เพื่อเป็นช่องทางให้สามารถปรึกษาขอคำแนะนำ รวมถึงการป้องกันและรักษาในเบื้องต้น โดยมีทีมจิตแพทย์และนักสหวิชาชีพชุดใหม่เป็นผู้ให้คำปรึกษารวมถึงมีสายด่วน 081-9320000 ที่พร้อมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
437 29 ธ.ค. 2560 post งานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวเรื่อง 2P Safety & Quality To PGH 4.0 (views 1873)
ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น5 โรงพยาบาลตำรวจ
438 21 ธ.ค. 2560 post การบรรยาย ทางวิชาการ "แนวทางการตรวจสอบเอกสารการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุขร่วม 3 กองทุน และแนวทางการบันทึกเวชระเบียนการสรุปโรคและรหัสโรค" (views 1419)
วันอังคารที่ 12 - 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 โรงพยาบาลตำรวจ
439 9 พ.ย. 2560 post พล.ต.ท.ชนินทร์ สุดโนรีกูล รอง พตร./ผู้แทน ตร. หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฯ ตรวจบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 2521)
วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอผู้ป่วยข้าราชการตำรวจบาดเจ็บในหน้าที่ อาคานเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 6 รพ.ตร. และอาคารข้าราการตำรวจ ชั้น 6 รพ.ตร
440 7 พ.ย. 2560 post สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพบาบาล จัดกิจกรรมการลงคะเเนนสรรหากรรมการการดำเนินการดำเนินการ ชุดที่ 16 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (views 1579)
ณ ห้องประชุมชินวัตร ชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ
441 3 พ.ย. 2560 post โครงการรักษ์สุขภาพประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เยื่องในวัน "พยาบาลแห่งชาติ" (views 1524)
19 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ บริเวรลานหน้าห้องตรวจอายุรกรรม อาคารอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลตำรวจ
442 24 ต.ค. 2560 post พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร.มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ชนะการประกวดในงานประชุมวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 (views 1960)
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคารมหาภูมิพลราชนุสรณ์ 88 พรรษาชั้น 20 โรงพยาบาลตำรวจ
443 24 ต.ค. 2560 post พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (views 2434)
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทัลเวิลด์
444 24 ต.ค. 2560 post โรงพยาบาลตำรวจ ยินดีต้อนรับ พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร.4) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายโรงพยาบาลตำรวจ (views 2128)
วัน พุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลตำรวจ
445 20 ต.ค. 2560 post การประชุมวิชาการเเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี 2560 ครั้งที่ 28 (views 1547)
ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชัยจินดา อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 20 โรงพยาบาลตำรวจ
446 3 ต.ค. 2560 post พิธีมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาธรรมของตำรวจประจำปี 2560 (views 1621)
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 โรงพยาบาลตำรวจ
447 3 ต.ค. 2560 post งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (views 2319)
วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชินวัตร ชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ
448 3 ต.ค. 2560 post กิจกรรมบูรณาการการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงและต่อต้านภัยค้ามนุษย์ (views 1509)
เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ โซนดีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทัลเวิลด์
449 3 ต.ค. 2560 post งานเสวนาวิชาการ เปิดรั้วบ้านบูรณาการความช่วยเหลือ : ลดความรุนแรงขจัดปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย (views 1555)
เวลาา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 โรงพยาบาลตำรวจ
450 30 ก.ย. 2560 post กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จับมือโรงพยาบาลตำรวจ เปิดเฟสบุ๊คแฟนเพจ “Because We Care” เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเหตุเพื่อช่วยเหลือและเฝ้าระวังผู้ถูกกระทำความรุนแรงในสังคม (views 1891)
โดยมี พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฯ ณ วันที่ 28 ก.ย. 2560 ที่โซนอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
451 26 ก.ย. 2560 post แพทย์และพยาบาล ชต.รพ.ตร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำอากาศยานลำเลียงส่งกลับทางการแพทย์ (Helicopter Medevac) (views 2442)
ประกอบขบวนเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จว.นราธิวาส ยะลา และชุมพร ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2560
452 5 ก.ย. 2560 post กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จับมือกับโรงพยาบาลตำรวจ ยกระดับการดูแลผู้พิการ (views 2901)
วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 08.45 น. ณ ลานห้องประชุมชั้น 9 ตึกเฉลิมพระเกียรติราชินี โรงพยาบาลตำรวจ
453 31 ส.ค. 2560 post กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ออกปฏิบัติงานด้านการแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (views 2112)
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฏาคม 2560 - 3 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสกลนคร
454 18 ส.ค. 2560 post พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโรคอ้วนภัยร้ายหนึ่งใน NCD โดยกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ (views 1734)
ในวันจันทร์ที่ 31 เดือน กรกฏาคม 2560 ณ ลานกิจกรรม อาคารอำนวยการ ชั้น 1 และ PGH Sports Club อาคารมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 8 โรงพยาบาลตำรวจ
455 15 ส.ค. 2560 post พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองและวินิฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักในกลุ่มเสี่ยง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (views 1982)
วันศุกร์ที่ 28 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป อาคารมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 3 โรงพยาบาลตำรวจ
456 15 ส.ค. 2560 post คณะอาสากาชาด สภากาดไทย มอบของขวัญเยี่ยมบำรุงใจข้าราชการตำรวจและอาสาสมัครที่บาดเจ็บจากราชการสนามที่เข้ารับกาารักษาในโรงพยาบาลตำรวจ (views 1729)
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ หอผู้ป่วยข้าราชการตำรวจบาดเจ็บในหน้าที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 6 รพ.ตร.
457 15 ส.ค. 2560 post คณะอนุกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลตำรวจ จัดฝึกอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (views 1801)
วันอังคารที่ 25 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 โรงพยาบาลตำรวจ
458 2 ส.ค. 2560 post กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (views 1763)
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณหน้าอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ
459 5 ก.ค. 2560 post ศูนย์พึ่งได้ และชันสูตร รพ.ตร. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ถูกละเมิดทางเพศและโครงการอบรมแนวการถ่ายภาพผู้ป่วยคดี (views 1563)
วันวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม อาคารสัจธรรม ชั้น 3 สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ
460 5 ก.ค. 2560 post โครงการอบรม Critical Care Nursing 2017 : Monitoring and Management (views 1731)
วันที่ 24 - 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี ชั้น 9 โรงพยาบาลตำรวจ
461 17 พ.ค. 2560 post กิจกรรม 5 ส. BIG cleaning day (views 2453)
วัน พุธที่ 3 พฤษภาคม 2560
462 2 มี.ค. 2560 post คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Himeji Dokkyo University Japan เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลตำรวจ (views 1927)
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตำรวจ วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์. 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.
463 31 ม.ค. 2560 post การปฏิบัติการเคลื่อนที่ อำนวยความสะดวกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการรักษาทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลตำรวจ (views 2415)
ณ บริเวนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและท้องสนามหลวง ตั้งเเต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559
464 31 ม.ค. 2560 post โครงการถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน (views 2372)
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลตำรวจ
465 31 ม.ค. 2560 post โครงการถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญสมาวาร 50 วัน (views 1723)
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลตำรวจ
466 31 ม.ค. 2560 post โครงการถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร 7 วัน (views 1648)
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลตำรวจ
467 9 ม.ค. 2560 post พิธีมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาธรรมของตำรวจประจำปี 2559 (views 2138)
20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ชั้น 9 โรงพยาบาลตำรวจ
468 29 พ.ย. 2559 post ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ จัดการประชุม PGHCC ครั้งที่ 5 เรื่อง "Heart Team in Cardiology" (views 4200)
วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมอโนมา ปทุมวัน กรุงเทพฯ
469 21 ต.ค. 2559 post หมอ พยาบาล น้ำตานอง ร่วมน้อมรำลึก "ในหลวง" (views 2745)
ผู้บริหาร รพ.ตร. นำข้าราชการในสังกัด ร่วมแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระราชทานนามอาคาร
470 21 ต.ค. 2559 post ภารกิจภาคสนาม บริการประชาชน ของโรงพยาบาลตำรวจ บริเวณประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง (views 2651)
ภารกิจตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ ประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง #ข้าราชการในแผ่นดินรัชกาลที่ 9
471 3 ต.ค. 2559 post พล.ต.อ.จักรทิพย์ - ดร.บุษบา ชัยจินดา เยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 2822)
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้อง ไอ.ซี.ยู. อุบัติเหตุ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 3 โรงพยาบาลตำรวจ
472 21 ก.ย. 2559 post ส่งมอบงานและพิธีประดับขีดหมวกกลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. ประจำปี 2559 (views 2326)
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5
473 21 ก.ย. 2559 post หน่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื่อ จัดการอบรมเชิงปฏิบััติการ เรื่อง "โรงพยาบาลตำรวจร่วมใจทำความสะอาดมือ" (Hand Hygiene campaign) (views 2321)
วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5
474 21 ก.ย. 2559 post งานเกษียณและงานสมาชิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 / 2559 โรงพยาบาลตำรวจ (views 1841)
วันที 16 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 โรงพยาบาลตำรวจ
475 8 ก.ย. 2559 post พล.ต.ต.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ รอง พตร. เป็นประธานในพิธีไหว้ครู (ปีการศึกษา ๒๕๕๙) ณ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ (views 2518)
ณ ห้องประชุมรัตนะกนก วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ
476 7 ก.ย. 2559 post พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 2283)
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 รพ.ตำรวจ
477 7 ก.ย. 2559 post พล.ต.ต.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ. รอง พตร. พล.ต.ต.บุรี รัตนสุวรรณ และทีมงานตรวจสุขภาพตำรวจ ลงพื้นที่ ภ.จว.เลย (views 2852)
โดย พล.ต.ต.ชวลิต ประสพศิลป ผบก.จว.เลย ได้อำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติภารกิจตรวจสุขภาพตำรวจประจำปี ภ.จว.เลย (ภาค 4)
478 23 ส.ค. 2559 post อบรมวิชาการเรื่อง "ท้องผูก...สำคัญไฉน?" โดย กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานพยาบาล หน่วยออสโตมีและดูแลแผล รพ.ตร. (views 1969)
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5
479 23 ส.ค. 2559 post ประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 เรื่องการเยียวยาและเสริมพลังผู้ป่วยและครอบครัวในงานการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (views 1913)
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการชั้น 5
480 23 ส.ค. 2559 post กิจกรรมสัปดาห์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เทิดไท้มหาราชินี ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2559 (views 1719)
ณ ลานกิจกรรม อาคารอำนวยการชั้น 1
481 23 ส.ค. 2559 post ศูนย์ออกกำลังกาย รพ.ตร. จัดสอนโยคะ สำหรับสตรีมีครรภ์ ในกิจกรรมวันแม่ (views 1966)
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ อาคารสูตินรีเวชกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลตำรวจ
482 23 ส.ค. 2559 post การพยาบาล Vascular access (Double Lumen Catheter care) ในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยศูนย์โรคไต (views 3141)
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการชั้น 5
483 23 ส.ค. 2559 post กิจกรรม 5 ส. โรงพยาบาลตำรวจ ประจำเดือน สิงหาคม 2559 (Big Cleaning Day) 10 สิงหาคม 2559 (views 1811)
484 18 ส.ค. 2559 post โครงการสัมนาวิชาการทางด้านวิชาชีพ สำหรับผู้ขอรับการประเมินเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ สบ 5 หรือ สบ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (views 1934)
วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการช่วยชีวิตในสถานการณ์จำลอง ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี รพ.ตำรวจ
485 10 ส.ค. 2559 post คณะกรรมการสื่อสารองค์กรและโฆษณาโรงพยาบาลตำรวจ จัดการฝึกอบรม โครงการสร้างเสริมภาพลักษณ์โรงพยาบาลตำรวจสู่สาธารณชน (views 1770)
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวนการ ชั้น 5 รพ.ตร.
486 8 ส.ค. 2559 post พล.ต.ต.วิฑูรย์ นิติวรางกูร รรท. พตร. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (views 1702)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ สาลาว่าการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง
487 25 ก.ค. 2559 post โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ศึกษาดูงานและแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องระบบการเรียนการสอน ในระบบแพทยศาสตรศึกษาของ รพ.ตร. (views 2937)
488 21 ก.ค. 2559 post โครงการตรวจคัดกรองเชิงรุก สำหรับข้าราชการตำรวจที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงช่องท้องโป่งพองและหลอดเลือดแดงเลี้ยงขาอุดตัน (views 1921)
489 21 ก.ค. 2559 post พล.ต.ท.พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 2184)
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 6 โรงพยาบาลตำรวจ
490 21 ก.ค. 2559 post โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการกู้ชีวิตเด็ก (PALS) ประจำปี 2559 (views 2077)
491 7 ก.ค. 2559 post ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ตร. (TQM) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของบริการคุณภาพมาตราฐาน JCI ประจำปี 2559 (views 2978)
492 7 ก.ค. 2559 post โครงการธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติการราชการ หัวข้อ ระเบียบพัสดุที่ต้องรู้ "ปัจจุบันสู่อนาตค" (views 1794)
493 7 ก.ค. 2559 post ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานเลี้ยงอาหาร และประทานถุงเขียวพระราชทาน เพื่อเป็นการบำรุงขวัญ แก่ตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 2025)
494 5 ก.ค. 2559 post งานปฐมนิเทศ สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (views 2395)
495 5 ก.ค. 2559 post โครงการอบรม "พยาบาลยุคใหม่ หัวใจคุณธรรม " โดย ผศ.ดร.พิศสมัย อรทัย (views 2182)
496 5 ก.ค. 2559 post จัดประชุมวิชาการ The 2nd Osteoporosis Day: Update in Osteoporosis and PGH’s Liaison project (views 1787)
497 4 ก.ค. 2559 post พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๑๙) (views 2098)
498 24 มิ.ย. 2559 post ฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ ต้าอาย (DA AI Television) สถานีโทรทัศน์ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ถ่ายทำสกู๊ปข่าว สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและมอบของที่ระลึก แก่คุณ CHANG TAO - YUAN ชาวไต้หวัน (views 2716)
ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดหน้าศาลพระพรหมเอราวัณแยกราชประสงค์
499 23 มิ.ย. 2559 post กิจกรรมอบรมโครงการให้ความรู้เรื่อง "เเนวทางการถ่ายภาพผู้ป่วยคดี" (views 1537)
500 23 มิ.ย. 2559 post พิธีประดับขีดหมวก และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น (views 2118)
501 23 มิ.ย. 2559 post พล.ต.ต. ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ รอง พตร. บรรยายหลักสูตร สว.รุ่นที่19. เรื่อง ทิศทาง IT รพ.ตำรวจ. ณ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (views 2148)
502 22 มิ.ย. 2559 post กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. จัดอบรมเรื่อง เริ่มต้นสู่ไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล 2013 (Getting Started with Microsoft Excel 2013 ) บรรยายโดย ร้อยตำรวจโท วงศ์ยศ เกิดศรี (views 2398)
503 21 มิ.ย. 2559 post สมาคมเเม่บ้านตำรวจ เยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 1767)
504 20 มิ.ย. 2559 post กิจกรรม 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย (BIG Cleaning day) 15 มิถุนายน 2559 (views 4157)
505 15 มิ.ย. 2559 post โครงการฝึกอบรมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่อง "การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ" (views 1694)
506 15 มิ.ย. 2559 post ประชุมวิชาการ เรื่อง “Management of Tracheostomy care” (views 1675)
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5
507 13 มิ.ย. 2559 post โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สายกุมารเวชกรรม ประจำปี ๒๕๕๙ "ครอบครัวรอบรู้สุขภาพและพัฒนาการเด็ก" (views 1792)
508 10 มิ.ย. 2559 post พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 1982)
509 7 มิ.ย. 2559 post พิธีมอบใบรับรอง ระบบสุขลักษณะในการผลิตสำหรับสถานที่ผลิตและการให้บริการอาหาร GMP in Mass Catering (views 2286)
510 6 มิ.ย. 2559 post กิจกรรมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก ณ อาคารอำนวยการชั้น ๑ โรงพยาบาลตำรวจ (views 2012)
511 3 มิ.ย. 2559 post กลุ่มงานออร์โธปิดิกส ์ร่วมกับ อนุสาขาเมตาบอลิก ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ จัดประชุมวิชาการ The 2nd Osteoporosis Day: Update in Osteoporosis and PGH’s Liaison project (views 2193)
ณ ห้องประชุมใหญ่ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.
512 1 มิ.ย. 2559 post โครงการตำรวจรักษ์สุขภาพประชาชน ครั้งที่ 2 (views 2099)
กิจกรรมออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ในชุมชน ตามนโยบายของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ในวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2559 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
513 31 พ.ค. 2559 post พล.ต.ต.วิฑูรย์ นิติวรางกูล รอง พตร. ตรวจเยี่ยมกลุ่มงานศัลยกรรม และวิสัญญีวิทยา วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานศัลยกรรม และวิสัญญี (views 3171)
514 31 พ.ค. 2559 post พล.ต.ต.วิฑูรย์ นิติวรางกูล รอง พตร. ตรวจเยียมกลุ่มงานพยาบาล วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพยาบาล (views 1788)
515 31 พ.ค. 2559 post พล.ต.ต.วิฑูรย์ นิติวรางกูล รอง พตร. ตรวจเยียมกลุ่มงานตา, คอ จมูก วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมตา, คอ จมูก (views 2287)
516 27 พ.ค. 2559 post รณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก ในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารอำนวยการ ชั้น ๑ (views 3562)
517 24 พ.ค. 2559 post "งานปัจฉิมสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำต่อยอด "ประจำปรการศึกษา ๒๕๕๙ วันพุธ ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารอำนวยการ ชั้น ๕ ห้องประชุมชินวัตร (views 2271)
518 19 พ.ค. 2559 post พล.ต.ต.วิฑูรย์ นิติวรางกูล รอง พตร. ตรวจเยียมกลุ่มงานวิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรัตนะกนก (views 2386)
519 16 พ.ค. 2559 post การเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลตำรวจ วันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (views 1756)
520 16 พ.ค. 2559 post พล.ต.ต.วิฑูรย์ นิติวรางกูล รอง พตร. ตรวจเยียมกลุ่มงานกุมารเวชกรรม และทันตกรรม (views 1765)
521 16 พ.ค. 2559 post งานปัจฉิมนิเทศสำหรับแพทย์ ทันตกรรมประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (views 1733)
522 16 พ.ค. 2559 post พล.ต.ต.วิฑูรย์ นิติวรางกูล รอง พตร.รรท.พตร.ตรวจเยียมกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว และผู้ป่วยนอก (views 2250)
523 16 พ.ค. 2559 post พล.ต.ต.วิฑูรย์ นิติวรางกูล รอง พตร.รรท.พตร.ตรวจเยียมกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู (views 1953)
524 13 พ.ค. 2559 post พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร. เยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฎิบัติหน้าที่ (views 2422)
525 12 พ.ค. 2559 post โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมรับการเยี่ยมสำรวจต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ Hospital Re-accreditation วันที่ 12 -13 พฤษภาคม 2559 (views 1666)
526 12 พ.ค. 2559 post กิจกรรม 5 ส. รพ.ตร. ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ (views 2060)
527 11 พ.ค. 2559 post รรท.พตร. พล.ต.ต.วิฑูรย์ นิติวรางกูร และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์, กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู, วิทยาลัยพยาบาล, กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว, กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด, กลุ่มงานผู้ป่วยนอก เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนแผนการสนับสนุนของผู้บริหาร (views 2895)
528 11 พ.ค. 2559 post การประเมิณคุณภาพการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดย คณะกรรมการช่วยชีวิตและผู้ป่วยวิกฤต รพ.ตร. (views 1960)
529 4 พ.ค. 2559 post คณะกรรมการองค์กรแพทย์ รพ.ตร. คณะอนุกรรมสมาชิกสัมพันธ์และคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ จัดงานสมาชิกสิกสัมพันธ์ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙ เรือง บทบาทของเเพทย์ในการเตรียมรับ REACCREDIT และบทบาทของเเพทย์ในการลดความคลาดเคลื่อนทางยา (views 2188)
530 4 พ.ค. 2559 post โครงการตรวจคัดกรองเชิงรุกสำหรับข้าราชการตำรวจ ณ ที่ทำการ สน.ปทุมวันและกองบังคับการตำรวจนครบาล ๖ กรุงเทพมหานคร (views 1812)
531 4 พ.ค. 2559 post การประชุมระดับ สบ ๕ หัวหน้ากลุ่มงานขึ้นไป ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น ๕ (views 1955)
532 4 พ.ค. 2559 post เปิดบ้านสถาบันนิติเวชวิทยา ณ ห้องประชุม อาคารสัจธรรม สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 3040)
533 25 เม.ย. 2559 post ห้องสมุดกลางโรงพยาบาลตำรวจ เปิดให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลทางการแพทย์ Springer Health & Hospital (views 2716)
534 18 เม.ย. 2559 post สืบสานประเพณีไทย โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๙ (views 1739)
535 7 เม.ย. 2559 post งานปฐมนิเทศแพทย์ฝึกหัด และนักศึกษาแพทย์เวชปฎิบัติประจำปีการสึกษา ๒๕๕๙ (views 2032)
536 7 เม.ย. 2559 post โครงการให้ความรู้เรื่อง "เเนวทางการถ่ายภาพผู้ป่วยคดี" (views 1670)
537 5 เม.ย. 2559 post โครงการตรวจคัดกรองสำหรับข้าราชการตำรวจ ที่ทีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงช่องท้องโปร่งพองและโรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงขาอุดตัน (views 1744)
538 30 มี.ค. 2559 post การฝึกซ้อม แผนป้องกันและระงับอคีภัย โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๙ (views 1574)
วันจันทร์ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารข้าราชการตำรวจ
539 29 มี.ค. 2559 post โครงการปัจฉิมนิเทศ แพทย์ฝึกหัดและนักศึกษาแพทย์เวชปฎิบัติ ประจำปี ๒๕๕๘ (views 3501)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชินวัต อาคารอำนวยการ ชั้น ๕
540 29 มี.ค. 2559 post การอบรม เทคนิคการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ รพ.ตร. (views 1753)
วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวนการ ชั้น ๕
541 28 มี.ค. 2559 post โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มธาลัสซีเมีย ประจำปี ๒๕๕๙ (views 1871)
วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ อาคารเฉลิมพระเกียติ ๖๐ พรรษา มหาราชินี ชั้น ๙
542 18 มี.ค. 2559 post โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๔ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๔ พรรษา บรมราชินีนาถ (views 1831)
543 16 มี.ค. 2559 post พิธีมอบเครื่องหมายพยาบาลภาคสนามประเภทกิติมศักดิ์ แก่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด รพ.ตร. ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร กอส.รุ่นที่ 39 และ กอส.รุ่นที่ 40 ประจำปี 2559 (views 3913)
544 16 มี.ค. 2559 post หน่วยไต กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ เนื่องในวันไตโลก เรื่องกินอย่างไร ไตไม่วาย (views 3477)
545 15 มี.ค. 2559 post การอบรมวิชาการ เรื่อง รู้เท่าทัน...มะเร็งลำใส้ใหญ่และทวารหนัก" "Colorectal Cancer Survival" ครั้งที่ ๘ วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชินวัตร อาคารอำนวยการ ชั้น ๕ (views 1891)
546 10 มี.ค. 2559 post พิธีมอบรางวัลหน่วยงานสนับสนุน งานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (เวชภัณฑ์) ประจำปี ๒๕๕๘ (views 1457)
547 4 มี.ค. 2559 post ประมวลภาพ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (views 1528)
548 4 มี.ค. 2559 post ประมวลภาพ โครงการอบรมบริการประทับใจ...มั่นใจ...ชัวร์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (views 1665)
549 4 มี.ค. 2559 post ประมวลภาพการประชุมสัมมนาบรรยายทางวิชาการ ผู้ป่วยหญิง อายุ 12 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องน้อย (views 1415)
550 4 มี.ค. 2559 post โครงการคัดกรองภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง สำหรับข้าราชการตำรวจ กองบังคับการตำรวจรถไฟ (views 1994)
โดย กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
551 26 ก.พ. 2559 post มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ พร้อด้วยคณะจิตอาสา จัดกิจกรรมเพื่อน้องๆ (views 1662)
552 26 ก.พ. 2559 post พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันอนิจกรรม เพื่ออุทิศส่วนกุศล แด่ พล.ต.อ.ประเสิรฐ รุจิรวงศ์ (views 1609)
553 3 ก.พ. 2559 post กีฬาแพทย์สี่เหล่าประจำปี 2558 (views 2061)
วันพุธที่ 27 มกราคม 2558 ณ สนามศูนย์สุขภาพ กรมแพทย์ทหารอากาศ
554 2 ก.พ. 2559 post โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หัวข้อ การเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 1 (views 1789)
บรรยายโดย พล.ต.ต.พจนารถ หวลมานพ และ พ.ต.ท.หญิง วรวรรณ วรรณโกษิตย์
555 29 ธ.ค. 2558 post บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด มอบกล่องอาหารภายใต้โครงการ ขอบคุณผู้เสียสละ ของ บาร์บีคิวพลาซ่า แก่โรงพยาบาลตำรวจ (views 1798)
บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด มอบกล่องอาหารภายใต้โครงการ ขอบคุณผู้เสียสละ ของ บาร์บีคิวพลาซ่า แก่โรงพยาบาลตำรวจ
556 29 ธ.ค. 2558 post กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ ทำบุญสำนักงานพยาบาล (views 1942)
กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ ทำบุญสำนักงานพยาบาล
557 29 ธ.ค. 2558 post การประชุมวิชาการเรื่อง "ไข้เลือดออก กับยุงลาย" (views 1451)
558 29 ธ.ค. 2558 post กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD (views 1712)
559 17 ธ.ค. 2558 post 18 ธันวาคม 2558 เตรียมพร้อมมาสนุก งานปีใหม่ 2559 สวมใส่สีสัน COLOR FUL (views 1857)
18 ธันวาคม 2558 เตรียมพร้อมมาสนุก งานปีใหม่ 2559 สวมใส่สีสัน COLOR FUL
560 16 พ.ย. 2558 post พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการ ครั้งที่ 22 (views 1501)
561 6 พ.ย. 2558 post ขั้นตอนการรับบริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก Outpatient Service Process (views 4994)
562 4 พ.ย. 2558 post การรายงานตัวรับตำแหน่งและนโยบายจาก พตร. (views 1960)
การรายงานตัวรับตำแหน่งและนโยบายจาก พตร.
563 4 พ.ย. 2558 post