Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "ประกาศ และประชาสัมพันธ์"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

# วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 16 ก.ย. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกิจกรรม “งานวันเกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปี 2566” (views 64)
2 15 ก.ย. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ กราบนิมนต์พระอาจารย์ชวนและพระอาจารย์แดง รับบิณฑบาตประจำเดือนกันยายน ณ หอผู้ป่วยอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา (views 39)
3 13 ก.ย. 2566 post สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2566 (views 51)
4 13 ก.ย. 2566 post ขอเรียนเชิญร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการและแสดงความยินดี แด่สมาชิกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายทหารชั้นผู้ใหญ่สายแพทย์ ที่ได้รับพระราชทานยศและตำแหน่งสูงขึ้นในห้วง (views 62)
5 13 ก.ย. 2566 post ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมประชุมวิชาการ “World Alzheimer’s Day” ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2566 (views 65)
6 13 ก.ย. 2566 post ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกิจกรรม “วันนักกำหนดอาหารประจำปี 2566” ในวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566 (views 43)
7 8 ก.ย. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ กราบนิมนต์พระอาจารย์ชวนและพระอาจารย์แดง รับบิณฑบาตประจำเดือนกันยายน ณ หอผู้ป่วยอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา (views 51)
8 8 ก.ย. 2566 post ขอเชิญแพทย์ ทันตแพทย์ ร่วมกิจกรรม”งานมุทิตาจิตและสมาชิกสัมพันธ์” (views 46)
9 8 ก.ย. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ ขอเรียนเชิญเเพทย์ พยาบาล เเละบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมงานประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ ครั้งที่ 33 (views 80)
10 8 ก.ย. 2566 post ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ เข้าประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง “บทบาทของนักกำหนดอาหารต่อการส่งเสริมโภชนาการเชิงรุก และการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ” (views 67)
11 5 ก.ย. 2566 post เปิดให้บริการคลินิกจักษุนอกเวลาราชการ ทุกวันอังคาร เวลา 16.00-19.00 น. เริ่มตั้งเเต่เดือนกันยายน พ.ศ.2566 เป็นต้นไป ณ ห้องตรวจตา ชั้น 7 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา (views 130)
12 1 ก.ย. 2566 post ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล บุคลากร โรงพยาบาลตำรวจ และผู้รับบริการโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกันยายน 2566 (views 95)
13 1 ก.ย. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ กราบนิมนต์พระอาจารย์ชวนและพระอาจารย์แดง รับบิณฑบาตประจำเดือนสิงหาคม (views 69)
14 24 ส.ค. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ กราบนิมนต์พระอาจารย์ชวนและพระอาจารย์แดง รับบิณฑบาตประจำเดือนสิงหาคม ณ หอผู้ป่วยอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา (views 100)
15 18 ส.ค. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ กราบนิมนต์พระอาจารย์ชวนและพระอาจารย์แดง รับบิณฑบาตประจำเดือนกรกฎาคม ณ หอผู้ป่วยอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา อาคารคุณวิศาลและอาคารสูตินรีเวชกรรม (views 125)
16 17 ส.ค. 2566 post เนื่องจากทำการฝึกซ้อม ”แผนอโรคา โรงพยาบาลตำรวจ”ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 (views 120)
17 8 ส.ค. 2566 post โครงการจิตอาสาพระราชทาน โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ ขอเชิญข้าราชการตำรวจ บุคลากรโรงพยาบาลตำรวจและประชาชนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม” (views 163)
18 8 ส.ค. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ รับมอบเครื่องตรวจประสาทตาชนิดมือถือ 3 เครื่อง จากสำนักงาน ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อใช้ในกลุ่มงานตา โรงพยาบาลตำรวจ (views 166)
19 8 ส.ค. 2566 post ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจ บุคลากรในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ฟังธรรมะชำระจิต) ครั้งที่ 6 (views 116)
20 8 ส.ค. 2566 post ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (views 179)
21 8 ส.ค. 2566 post ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ เข้าประชุมวิชาการประจำปี 2566 เรื่อง “Advance intensive care in Critical Care 2023” (views 147)
22 5 ส.ค. 2566 post ประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖ (views 78)
23 4 ส.ค. 2566 post ขอเชิญชวนบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 (views 131)
24 4 ส.ค. 2566 post ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ (views 231)
25 4 ส.ค. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ กราบนิมนต์พระอาจารย์ชวนและพระอาจารย์แดง รับบิณฑบาตประจำเดือนกรกฎาคม (views 73)
26 1 ส.ค. 2566 post ใส่บาตรใส่ใจ สงฆ์ไทยสุขภาพดี (views 94)
27 1 ส.ค. 2566 post 5 เทคนิค “พักตับ” รับเข้าพรรษา (views 108)
28 1 ส.ค. 2566 post ทำบุญตักบาตรอย่างไร ให้พระสงฆ์สุขภาพดี (views 102)
29 1 ส.ค. 2566 post  สำนักงานตำรวจแห่งชาติห่วงใย เดินทางไกล ท่องเที่ยว ขับขี่ด้วยความไม่ประมาท เคารพกฎจราจร  (views 87)
30 29 ก.ค. 2566 post ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (views 112)
31 28 ก.ค. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ กราบนิมนต์พระอาจารย์ชวนและพระอาจารย์แดง รับบิณฑบาตประจำเดือนกรกฎาคม (views 105)
32 27 ก.ค. 2566 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เปิดให้บริการ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 (views 228)
33 25 ก.ค. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี เนื่องในงานรณรงค์ “วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2566” (views 193)
34 25 ก.ค. 2566 post 25 กรกฎาคม วันป้องกันการจมน้ำโลก  (World Drowning Prevention Day (views 130)
35 24 ก.ค. 2566 post รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (views 127)
36 24 ก.ค. 2566 post ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์  ระหว่างวันที่ ๒๓–๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (views 139)
37 21 ก.ค. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ กราบนิมนต์พระอาจารย์ชวนและพระอาจารย์แดง รับบิณฑบาตประจำเดือนกรกฎาคม (views 96)
38 19 ก.ค. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ ขอเรียนเชิญข้าราชการตำรวจ บุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ และประชาชน เข้าร่วม “กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เราทำดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม (views 120)
39 18 ก.ค. 2566 post ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจ บุคลากรในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ฟังธรรมะชำระจิต) ครั้งที่ 5 ฟังการบรรยายในหัวข้อ “ใจบันดาลแรง แรงบันดาลงาน” โดย อาจารย์จตุพล ชมภูนิช (views 143)
40 17 ก.ค. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมโครงการอบรม “การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) และหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection: HSP) (views 147)
41 15 ก.ค. 2566 post โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ ขอเชิญข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไป รับบริการนวดแผนไทย เปิดบริการทุกวัน 9.00-17.30 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โทร 0-7327-4767 ต่อ 351 (views 275)
42 14 ก.ค. 2566 post กลุ่มงานสูตินรีเวช เชิญข้าราชการตำรวจ และประชาชน ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง (HPV Screening) จำนวน 400 ท่าน สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code (views 196)
43 13 ก.ค. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ กราบนิมนต์พระอาจารย์ชวนและพระอาจารย์แดง รับบิณฑบาตประจำเดือนกรกฎาคม (views 137)
44 13 ก.ค. 2566 post เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ (views 171)
45 11 ก.ค. 2566 post สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือน ระวังมิจฉาชีพหลอกให้กู้เงินออนไลน์ และ ระวังแอพพลิเคชันกู้เงินเถื่อน  (views 138)
46 8 ก.ค. 2566 post แบบทดสอบวัคซีนไซเบอร์ (views 409)
47 7 ก.ค. 2566 post พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 เกี่ยวกับประกาศ ก.ต.ช. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ จำนวน 4 ด้าน (views 162)
48 7 ก.ค. 2566 post เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ (views 137)
49 6 ก.ค. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ กราบนิมนต์พระอาจารย์ชวนและพระอาจารย์แดง รับบิณฑบาตประจำเดือนกรกฎาคม (views 128)
50 6 ก.ค. 2566 post ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจ รับชมการเสวนาออนไลน์ รายการคุยเรื่องลูกกับหมอเด็ก หัวข้อเรื่อง “รับมืออย่างไร เมื่อลูกไม่พูดตามวัย” (views 145)
51 6 ก.ค. 2566 post ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจ รับฟังเสวนานิติพิษวิทยา (Forensic Toxicology) หัวข้อ “ดื่มไม่ขับ จับไม่ผิด” ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2566 (views 121)
52 3 ก.ค. 2566 post ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล บุคลากร โรงพยาบาลตำรวจ และผู้รับบริการโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (views 148)
53 3 ก.ค. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ กราบนิมนต์พระอาจารย์ชวนและพระอาจารย์แดง รับบิณฑบาตประจำเดือนมิถุนายน (views 105)
54 2 ก.ค. 2566 post กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำ “รู้ทัน 4 กลโกง โจรออนไลน์สายอ่อย” เพืีอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้เท่าทัน และไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ (views 188)
55 2 ก.ค. 2566 post เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ (views 171)
56 30 มิ.ย. 2566 post โครงการ “ธรรมนำใจ” โดยได้กราบอาราธนา พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช เจ้าอาวาสวัดสวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี เป็นองค์แสดงธรรม เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 เม.ย.66 ณ หอประชุมชุณหะวัณ รร.นรต. (views 111)
57 26 มิ.ย. 2566 post เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ (views 140)
58 26 มิ.ย. 2566 post ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ (views 150)
59 16 มิ.ย. 2566 post การรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท (Herniated Nucleus Pulposus) (views 213)
60 15 มิ.ย. 2566 post ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ (views 208)
61 14 มิ.ย. 2566 post ร่วมลงนามถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ (views 235)
62 13 มิ.ย. 2566 post ค่านิยมโรงพยาบาลตำรวจ “WE ARE PGH” เป็นมาตรฐานสำคัญในการให้บริการด้านสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้รับบริการของโรงพยาบาลตำรวจ (views 377)
63 9 มิ.ย. 2566 post ขอเชิญแพทย์ พยาบาล แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ ประชุมวิชาการ เรื่อง“ความรู้เบื้องต้นด้านการประกันสุขภาพ และบทบาทของแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง” (views 239)
64 9 มิ.ย. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ กราบนิมนต์พระอาจารย์ชวนและพระอาจารย์แดง รับบิณฑบาตประจำเดือนมิถุนายน (views 190)
65 8 มิ.ย. 2566 post พิธีเปิด โครงการอบรม “พัฒนาการเรียนรู้วิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 1 เรื่อง “PGH Nursing Profession Run into The R2R : Collaboration Teamwork” (views 199)
66 7 มิ.ย. 2566 post ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล บุคลากร โรงพยาบาลตำรวจ และผู้รับบริการโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (views 205)
67 7 มิ.ย. 2566 post ขอเชิญชวนแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ และบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมอบรม “การทำวิจัยแบบ Routine to Research ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” (views 223)
68 1 มิ.ย. 2566 post ขอเรียนเชิญเเพทย์ ทันตแพทย์ เเละบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน “ปัจฉิมนิเทศแพทย์ฝึกหัด แพทย์ประจำบ้าน ทันตแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2565 (views 236)
69 1 มิ.ย. 2566 post ขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “Please Call Don’t Fall กรุณาเรียกไม่ต้องเกรงใจ ไม่พลัดตกหกล้ม” (views 192)
70 30 พ.ค. 2566 post ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (views 213)
71 30 พ.ค. 2566 post ขอเรียนเชิญข้าราชการตำรวจ บุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ และประชาชน ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เรื่อง “พิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า World No Tobacco Day” (views 223)
72 29 พ.ค. 2566 post ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจ บุคลากรในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ฟังธรรมะชำระจิต) (views 172)
73 29 พ.ค. 2566 post ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ การผ่าตัดไทรอยด์ส่องกล้องแบบไร้แผลนานาชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th International Thyroid NOTES Conference) (views 273)
74 26 พ.ค. 2566 post ขอเชิญชวนร่วมบูชาพระนิรันตราย (จำลอง) เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ (views 538)
75 26 พ.ค. 2566 post ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจ ฟังวิชาการโครงการตำรวจไทยไร้พุง ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.00 - 12.00 น. (views 208)
76 25 พ.ค. 2566 post กลุ่มงานพยาธิวิทยา ขอเชิญชวนบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ระหว่างวันที่ 6 - 9 มิถุนายน พ.ศ.2566 (views 240)
77 25 พ.ค. 2566 post สารจากประธานองค์กรแพทย์ (views 196)
78 25 พ.ค. 2566 post ขอเชิญชวนบุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกิจกรรมสมาธิ โดยจัดในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 11.30 - 13.00 น. (views 193)
79 17 พ.ค. 2566 post ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในนามผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานทุกนายและทุกหน่วยที่ร่วมปฏิบัติ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ (views 224)
80 17 พ.ค. 2566 post วันพืชมงคล ตรงกับวันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2566 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีการ เพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกร ต้อนรับการเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ (views 264)
81 16 พ.ค. 2566 post เชิญชวนข้าราชการตำรวจ บุคลากร โรงพยาบาลตำรวจ และประชาชนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมในวันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา (views 260)
82 15 พ.ค. 2566 post ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมฟังวิชาการ ข้อมูลขนาดใหญ่ทางการพยาบาล สำหรับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล Nursing Big Data For A Data-Driven World” ในวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (views 266)
83 15 พ.ค. 2566 post 5 ข้อห้ามทำ เมื่อเข้าคูหาเลือกตั้ง (views 201)
84 15 พ.ค. 2566 post ศูนย์รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศลต.ตร.) เชิญชวนประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (views 143)
85 15 พ.ค. 2566 post เลือกตั้งอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19 (views 152)
86 13 พ.ค. 2566 post ศูนย์รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศลต.ตร.) เชิญชวนประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (views 153)
87 13 พ.ค. 2566 post สภาการพยาบาลขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม “พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 2” (views 497)
88 13 พ.ค. 2566 post สารจากนายกสภาการพยาบาล เนื่องในวันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม (International Nurses Day) 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (views 159)
89 13 พ.ค. 2566 post วันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม (International Nurses Day) สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses, ICN) (views 160)
90 12 พ.ค. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ กราบนิมนต์พระอาจารย์ชวนและพระอาจารย์แดง รับบิณฑบาตประจำเดือนพฤษภาคม ณ หอผู้ป่วยอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา (views 186)
91 11 พ.ค. 2566 post สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือน 8 ข้อ อย่าหาทำ "ในวันเลือกตั้ง" โทษหนัก ทั้งจำและปรับ (views 209)
92 11 พ.ค. 2566 post ขอเรียนเชิญข้าราชการตำรวจ บุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ และประชาชน ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เรื่อง “พิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า World No Tobacco Day” ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (views 205)
93 11 พ.ค. 2566 post 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566 คนไทยพร้อมใจ เข้าคูหากาเบอร์ที่ใช่ เลือกตั้งโปร่งใส สุขภาพใจสุขสันต์ (views 221)
94 11 พ.ค. 2566 post เตือนประชาชน งดสวมใส่เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย มีสัญลักษณ์พรรคการเมือง - ผู้สมัคร เข้าคูหาเลือกตั้ง (views 197)
95 9 พ.ค. 2566 post WHO ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศของโรค COVID-19 (views 209)
96 9 พ.ค. 2566 post ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง (views 155)
97 8 พ.ค. 2566 post 7 พฤษภาคม 2566 วันเลือกตั้งล่วงหน้า กรมอนามัยแนะนำการไปใช้สิทธิแบบปลอดภัย ปลอดโรค (views 186)
98 8 พ.ค. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน (views 348)
99 5 พ.ค. 2566 post 5 ข้อห้ามทำ เมื่อเข้าคูหาเลือกตั้ง (views 301)
100 5 พ.ค. 2566 post อัปเดต “แทนใจ” ให้พร้อม !! แล้วพบกับ 5 ฟีเจอร์ใหม่ (views 155)
101 3 พ.ค. 2566 post ประชาสัมพันธ์ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2566 “วันเลือกตั้งล่วงหน้า ห้ามขาย-จ่าย-แจก สุรา” (views 425)
102 3 พ.ค. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการสร้างสมาธิ ตามแนวทางของท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (views 209)
103 2 พ.ค. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ เปิดให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้เแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 (views 854)
104 1 พ.ค. 2566 post เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกสมรส ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ (views 250)
105 1 พ.ค. 2566 post  ข้อควรรู้ไว้ เพื่อป้องกันการกระทำผิด ตามกฎหมายเลือกตั้ง (views 195)
106 28 เม.ย. 2566 post ไซยาไนด์ สารอันตราย (Cyanide) (views 279)
107 28 เม.ย. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ กราบนิมนต์พระอาจารย์ พระมหาวศิน และพระอาจารย์แดง รับบิณฑบาตประจำเดือนเมษายน (views 156)
108 28 เม.ย. 2566 post ในวันที่ 5 เดือน 5 แอพพลิเคชั่น”แทนใจ” เตรียมพบกับ 5 ฟีเจอร์ใหม่ ฟีเจอร์ที่ 3 “ร้านค้าออนไลน์” (views 154)
109 27 เม.ย. 2566 post ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล บุคลากร โรงพยาบาลตำรวจ และผู้รับบริการโรงพยาบาลตำรวจ ฟังการบรรยายธรรมะในหัวข้อ “มหัศจรรย์พลังสมาธิ สร้างชีวิตที่มีคุณค่า” (views 201)
110 26 เม.ย. 2566 post ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาล ในหัวข้อ “มุ่งสู่ความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ (views 208)
111 26 เม.ย. 2566 post เนื่องในโอกาสวันมาลาเรียโลก (World Malaria Day) โรงพยาบาลตำรวจขอร่วมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงโรคมาลาเรีย (views 165)
112 26 เม.ย. 2566 post เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๕ เมษายน พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม (views 158)
113 26 เม.ย. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ จัดทำสื่อเรื่อง “ขั้นตอนรับบริการผู้ป่วยนอก” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เแก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ เเละประชาชน (views 154)
114 26 เม.ย. 2566 post 6 ข้อกฎหมาย ที่พบว่าประชาชนมักทำผิดในการเลือกตั้งที่ผ่านมา เพื่อป้องกันไม่ให้มีการทำผิดในการเลือกตั้ง 2566 (views 175)
115 25 เม.ย. 2566 post ในวันที่ 5 เดือน 5 แอพพลิเคชั่น”แทนใจ” เตรียมพบกับ 5 ฟีเจอร์ใหม่ (views 137)
116 24 เม.ย. 2566 post สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศลต.ตร.) ประชาสัมพันธ์ 6 ข้อกฎหมาย ที่พบว่าประชาชนมักทำผิดในการเลือกตั้งที่ผ่านมา เพื่อป้องกันไม่ให้มีการทำผิดในการเลือกตั้งครั้งนี้ (views 195)
117 24 เม.ย. 2566 post “ความรู้เกี่ยวกับ ฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” (views 193)
118 24 เม.ย. 2566 post ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาล ในหัวข้อ “มุ่งสู่ความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ (views 189)
119 24 เม.ย. 2566 post ในวันที่ 5 เดือน 5 แอพพลิเคชั่น”แทนใจ” เตรียมพบกับ 5 ฟีเจอร์ใหม่ (views 196)
120 21 เม.ย. 2566 post ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวัน ระหว่างวันที่ 21 - 25 เมษายน พ.ศ.2566 (views 235)
121 21 เม.ย. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ กราบนิมนต์พระอาจารย์ พระมหาวศิน และพระอาจารย์แดง รับบิณฑบาตประจำเดือนเมษายน ณ หอผู้ป่วยอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา และอาคารคุณวิศาล (views 188)
122 20 เม.ย. 2566 post ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล บุคลากร โรงพยาบาลตำรวจ และผู้รับบริการโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนเมษายน 2566 (views 219)
123 20 เม.ย. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ จัดทำสื่อเรื่อง “การป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ” เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจและประชาชน (views 304)
124 17 เม.ย. 2566 post กฎหมายต้องรู้ ก่อนออกไปเล่นน้ำสงกรานต์  (views 216)
125 17 เม.ย. 2566 post วิธีเอาตัวรอด จากสถานการณ์ “ฝูงชนแออัด” (views 213)
126 17 เม.ย. 2566 post “เทศกาลสงกรานต์ ขับขี่ปลอดภัย” ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (views 182)
127 17 เม.ย. 2566 post “ตำรวจห่วงใยน้องกี้กับผู้ ขับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความไม่ประมาท” (views 176)
128 17 เม.ย. 2566 post “7 วันอันตราย บังคับใช้กฎหมายจราจร เพื่อความปลอดภัย (views 167)
129 17 เม.ย. 2566 post มาตรการป้องกันโควิด 19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (views 195)
130 12 เม.ย. 2566 post นั่งรถกระบะอย่างปลอดภัย ถูกกฎหมาย (views 186)
131 12 เม.ย. 2566 post สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชิญชวนประชาชนแจ้งเบาะแส แว้น แข่งรถในทาง (views 214)
132 7 เม.ย. 2566 post 7 เมษายน วันอนามัยโลก (World Health Day) เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติรณรงค์กับสมาชิกทุกประเทศ (views 163)
133 6 เม.ย. 2566 post เส้นทางเลือก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 (views 255)
134 6 เม.ย. 2566 post สงกรานต์ปีนี้ ติดตามเส้นทางเลี่ยง อัพเดตสภาพการจราจร 24 ชั่วโมงได้ทางเพจ "ตำรวจทางหลวง" (views 247)
135 6 เม.ย. 2566 post ตำรวจทางหลวง ให้บริการห้องพักฟรี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 (views 251)
136 4 เม.ย. 2566 post ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ฟังธรรมะชำระจิต) (views 237)
137 4 เม.ย. 2566 post กลับบ้านปลอดภัย อุ่นใจช่วงสงกรานต์ (views 213)
138 4 เม.ย. 2566 post โทรไม่ขับ (views 207)
139 4 เม.ย. 2566 post “สาวพม่าน้ำตาไหล อิจฉาประเทศไทยมีในหลวงดูแล” (views 158)
140 2 เม.ย. 2566 post โครงการ สร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (views 173)
141 1 เม.ย. 2566 post สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนามะอื้น (views 189)
142 31 มี.ค. 2566 post ทดลองใช้งาน GIBLIB (จิ๊บลิ๊บ) บริการ Streming Service รวบรวมคลิปวีดีโอ ทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุด ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ (views 296)
143 31 มี.ค. 2566 post เชิญชวนข้าราชการตำรวจทุกท่านร่วมโหวตเครื่องแบบสนาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่จราจร (แบบใหม่) เปิดโหวตจนถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2566 (views 4172)
144 30 มี.ค. 2566 post ขอเชิญชวนประชาชน ตระหนักถึงปัญหา สร้างความรู้ความเข้าใจ และเปิดใจให้กับโรคไบโพลาร์ ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการดูแลให้ผู้ป่วยรับประทานยาและปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษา คอยให้กำลังใจ (views 177)
145 30 มี.ค. 2566 post ขอเชิญข้าราชการตำรวจที่มีอายุราชการ 1 ปีขึ้นไป ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (views 225)
146 30 มี.ค. 2566 post ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (views 230)
147 28 มี.ค. 2566 post กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ จัดทำสื่อ เรื่อง “ปวดศีรษะไมเกรนกับการฝังเข็ม” เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ เเละประชาชน (views 230)
148 28 มี.ค. 2566 post ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ และครอบครัว รวมฟังธรรมในโครงการ “ธรรมนำใจ” เพื่อตำรวจไทยมีคุณธรรม ฟังธรรมตามกาล คือมงคลอันประเสริ (views 262)
149 28 มี.ค. 2566 post ขอเรียนแจ้งผู้รับบริการทุกท่าน เนื่องจากจะมีการฝึกซ้อม ”แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566 (views 263)
150 28 มี.ค. 2566 post ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ฟังธรรมะชำระจิต) (views 258)
151 28 มี.ค. 2566 post องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) (views 195)
152 24 มี.ค. 2566 post ตลอดระยะเวลาที่ในหลวงภูมิพลทรงครองราชย์นั้น พระองค์ทรงทรงงานอย่างหนักตลอดเวลา (views 207)
153 24 มี.ค. 2566 post กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวง บรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (views 199)
154 24 มี.ค. 2566 post ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ ให้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" (views 301)
155 24 มี.ค. 2566 post โครงการพระราชดำริแก้ภัยแล้ง พลิกชีวิตที่ “หมู่บ้านขอทาน” (views 165)
156 24 มี.ค. 2566 post วัณโรคสากล ประจำปี 2566 (World Tuberculosis Day 2023) โรงพยาบาลตำรวจขอรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงวัณโรค ด้วยการตรวจสุขภาพตนเองอย่างสม่ำเสมอ “ยุติวัณโรค เราทำได้” (views 270)
157 21 มี.ค. 2566 post หน่วยออสโตมีและดูแลแผล (Ostomy & Wound Care Unit) กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ จัดทำคำแนะนำ “การส่งกล้องทางเดินอาหาร” เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ เเละประชาชน (views 341)
158 21 มี.ค. 2566 post เนื่องในโอกาสวันดาวน์ซินโดรมโลก ประจำปี 2566 (World Down Syndrome Day 2023) โรงพยาบาลตำรวจขอรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโรคดาวน์ซินโดรม (views 266)
159 20 มี.ค. 2566 post เพลง “ฝากไว้ในนามตำรวจไทย” สร้างสรรค์เพื่อแทนใจ แทนความห่วงใย จากตำรวจไทยสู่พี่น้องประชาชน (views 196)
160 20 มี.ค. 2566 post ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และประชาชน ร่วมบริจาคเงินเพื่อทุนการศึกษาแก่บุตร พันตำรวจตรี เอกพงษ์ ทิปะณี สารวัตรสืบเมืองยโสธร ตำรวจกล้าที่พลีชีพช่วยลูกน้องตามจับคนร้ายคดียาเสพติด (views 276)
161 16 มี.ค. 2566 post หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 27 ณ วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (views 987)
162 16 มี.ค. 2566 post ขอเชิญแพทย์ ทันตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านทุกท่าน ร่วมลงคะแนนเลือกตั้งประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ (views 296)
163 12 มี.ค. 2566 post ขอเชิญข้าราชการตำรวจ ประชาชน และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกิจกรรมวันไตโลก รับฟังวิชาการเกี่ยวกับโรคไต และประเมินความเสี่ยงโรคไตเบื้องต้น (views 274)
164 7 มี.ค. 2566 post สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือนภัยออนไลน์ สายบุญ สายมู ดูให้ดี มีสติให้มั่น (views 366)
165 7 มี.ค. 2566 post ข้าราชการตำรวจ (ระดับ รอง ผกก. หรือเทียบเท่าขึ้นไป) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 (views 471)
166 7 มี.ค. 2566 post คลินิกรุ่งอรุณ ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 5.00-8.00 น. ณ ห้องตรวจคลินิกพิเศษ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 4 (views 1044)
167 7 มี.ค. 2566 post คลินิกรุ่งอรุณ ในวันจันทร์ อังคาร และพฤหัสบดี เวลา 5.00-8.00 น. ณ คลินิกพิเศษ (views 924)
168 7 มี.ค. 2566 post กลุ่มอายุรกรรม เปิดให้บริการ คลินิกนอกเวลาราชการ ในวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี เวลา 16.30-19.30 น. ณ ห้องรับรองพิเศษรุจิรวงศ์ (views 910)
169 2 มี.ค. 2566 post ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรมโดย พระธรรมวชิรเมธี ศรีปริยัตยาคม อุดมศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม (views 370)
170 28 ก.พ. 2566 post ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ส่งผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย บทความทางด้านการแพทย์ พยาบาล และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสุขภาพ เพื่อเผยแพร่ลงเวชสารแพทย์ตำรวจในเดือนธันวาคม (views 333)
171 28 ก.พ. 2566 post ขอเชิญแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมฟังวิชาการ รู้เท่าทันมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก Colo-rectal Cancer Survival ครั้งที่ 13 (views 258)
172 23 ก.พ. 2566 post ขอเชิญอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน ทันตแพทย์ และแพทย์ฝึกหัดทุกท่านเข้าร่วมงาน “พิธีไหว้ครู ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๕” ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ (views 297)
173 21 ก.พ. 2566 post ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านขอรับทุนสนับสนุนค่าพิจารณางานวิจัยจริยธรรมในมนุษย์ ประจำปี 2566 (views 374)
174 20 ก.พ. 2566 post วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "The 5th UCL-CRA Faculty Development & Capacity Building Conference" หัวข้อ "Transitions in Medical Education: Supporting Student to Succeed" (views 344)
175 17 ก.พ. 2566 post ย้ำอีกครั้ง พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ.2565 (views 407)
176 13 ก.พ. 2566 post สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือนภัยอาชญากรรมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับความรักรับช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ ให้ประชาชนมีสติ แนะวิธีป้องกันไม่ให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อ (views 327)
177 9 ก.พ. 2566 post ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ และการเลือก ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 (views 323)
178 9 ก.พ. 2566 post ย้ำกันอีกครั้ง พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 (views 326)
179 7 ก.พ. 2566 post กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ จัดทำสื่อเรื่อง การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุโรคกระดูกพรุน เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจและประชาชน (views 323)
180 7 ก.พ. 2566 post กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ จัดทำสื่อเรื่อง การป้องกันหกล้มในผู้สูงอายุ เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจและประชาชน (views 269)
181 6 ก.พ. 2566 post ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง ช่องทางการยื่นคำร้องเรียนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และแบบคำร้องเรียน พ.ศ.2566 (views 281)
182 4 ก.พ. 2566 post คู่มือการเลือกตั้งฯ ฉบับประชาชน (views 242)
183 4 ก.พ. 2566 post คู่มือการเลือกตั้งฯฉบับสื่อมวลชน (views 263)
184 4 ก.พ. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจขอร่วมรณรงค์วันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนทราบถึงภัยของโรคมะเร็ง สิทธิการรักษาของตนเอง (views 289)
185 4 ก.พ. 2566 post ผู้ช่วยฯสมพงษ์-ศปอส.ตร.’เตือน 3 กลโกงล่าสุด หลอกขายนม-กดลิงก์บริษัทประกันปลอม (views 253)
186 1 ก.พ. 2566 post วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ พัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษาและวิชาการ ครั้งที่ 2 (views 689)
187 31 ม.ค. 2566 post ปรับปรุงระบบให้บริการ คลินิกระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลตำรวจ (ARI Clinic) ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เป็นต้นไป (views 314)
188 24 ม.ค. 2566 post การดำเนินการทางวินัย ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 51, 92 และ 125 (views 453)
189 23 ม.ค. 2566 post สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจ ร่วมโหวตเครื่องแบบข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ "งานจราจร" ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2566 (views 381)
190 23 ม.ค. 2566 post ตรุษจีน จุดประทัดระวังอันตราย (views 326)
191 23 ม.ค. 2566 post 6 มาตรการดูแลเทศกาลตรุษจีน 2566 (views 349)
192 20 ม.ค. 2566 post “ผลงานรอบ 3 เดือน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565) ” (views 297)
193 18 ม.ค. 2566 post ตรุษจีน เลือก หลีก ล้าง อย่างไรให้ปลอดภัยจากไข้หวัดนก (views 280)
194 18 ม.ค. 2566 post อย่าหลงเชื่อ แจกอั่งเปาฟรี (views 300)
195 18 ม.ค. 2566 post ระวังมิจฉาชีพออกอุบายหลอกแจก อั่งเปาออนไลน์ และระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย (views 299)
196 13 ม.ค. 2566 post 3 มาตราการ วันเด็กแห่งชาติ 2566 (views 313)
197 12 ม.ค. 2566 post ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแนะรู้เท่าทัน เตือน 5 กลโกงมิจฉาชีพออนไลน์ (views 319)
198 10 ม.ค. 2566 post การซื้อขายของทางออนไลน์ ได้รับความนิยมมาก แต่ก็อันตรายมาก (views 312)
199 9 ม.ค. 2566 post ประโยชน์ที่ข้าราชการตำรวจจะได้รับจาก พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 (views 367)
200 9 ม.ค. 2566 post ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 (views 367)
201 29 ธ.ค. 2565 post สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ขับขี่รถด้วยความประมาท “แทนคำขอโทษ” ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 (views 405)
202 28 ธ.ค. 2565 post พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ จัดทำหนังสือ “คุยเอกอัง ฟังเอกเล่า” เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ (views 503)
203 28 ธ.ค. 2565 post สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ขับขี่รถด้วยความประมาท “แทนคำขอโทษ” ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 (views 299)
204 27 ธ.ค. 2565 post พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 การยื่นคำร้องเรียน (views 489)
205 24 ธ.ค. 2565 post สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำสื่อ “18 กลโกงมิจฉาชีพ ใช้หลอกลวงเหยื่อบนโลกออนไลน์” เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพ (views 514)
206 20 ธ.ค. 2565 post ขอกราบถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน (views 494)
207 20 ธ.ค. 2565 post สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยโรงพยาบาลตำรวจ ส่งมอบความปรารถนาดีและความห่วงใย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังนี้ (views 736)
208 18 ธ.ค. 2565 post สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน (views 938)
209 18 ธ.ค. 2565 post แนวทางการปรับย้ายกำลังพล กองบังคับการตำรวจรถไฟ ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 พร้อมขอบคุณตำรวจรถไฟทุกนายที่ดูแลประชาชนมาอย่างยาวนาน "ตำรวจรถไฟทุกนาย คือความภูมิใจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (views 330)
210 17 ธ.ค. 2565 post แนวทางการปรับย้ายกำลังพล กองบังคับการตำรวจรถไฟ ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 (views 453)
211 16 ธ.ค. 2565 post ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (views 499)
212 16 ธ.ค. 2565 post ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจร่วมพิธี “เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” (views 415)
213 9 ธ.ค. 2565 post ขอเชิญสมาชิกร่วมรับชมและเชียร์การแข่งขัน กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 (views 485)
214 8 ธ.ค. 2565 post ขั้นตอนการรับยา (views 396)
215 8 ธ.ค. 2565 post แนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 5 กลุ่มสายงาน ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 (views 928)
216 7 ธ.ค. 2565 post ตรวจสอบผลการลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (views 1610)
217 7 ธ.ค. 2565 post ขอเรียนเชิญเเพทย์ พยาบาล เเละบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ ฟังบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ระบบคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นตา โดยปัญญาประดิษฐ์” (ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DIABETIC RETINOPATHY SCREENING) (views 574)
218 5 ธ.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกเข็ม สำหรับประชาชนและบุคคลทั่วไป (views 643)
219 1 ธ.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจขอร่วมรณรงค์ “Equalize : ทำให้เท่าเทียม” เนื่องในโอกาสวันเอดส์โลก (World AIDS Day) 1 ธันวาคม (views 388)
220 28 พ.ย. 2565 post 27 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข (views 281)
221 23 พ.ย. 2565 post ธนาคารเลือด โรงพยาบาลตำรวจ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมบอกรักพ่อด้วยการบริจาคโลหิต (views 480)
222 23 พ.ย. 2565 post ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล บุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังประชุมวิชาการ เรื่อง “เดือนเฝ้าระวังมะเร็งปอด” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 (views 343)
223 22 พ.ย. 2565 post การดำเนินการทางวินัย ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 120 (views 1196)
224 20 พ.ย. 2565 post พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนาย หลังเสร็จสิ้นภารกิจรักษาความปลอดภัยฯ การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 (views 346)
225 14 พ.ย. 2565 post ประกาศวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 16 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (views 615)
226 14 พ.ย. 2565 post โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจร เนื่องจากมีภารกิจการประชุม APEC 2022 ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (views 449)
227 14 พ.ย. 2565 post เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ทำให้มีน้ำท่วมขังโดยรอบ ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางมาโรงพยาบาล ในกรณีฉุกเฉินติดต่อประสานห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ (views 544)
228 7 พ.ย. 2565 post มารู้จักการประชุมเอเปคกัน : APEC 2022 THAILAND (views 542)
229 5 พ.ย. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - ไม่เกิน 12 ปี จำนวน 40 คนต่อวัน ในวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 14.30 น. (views 953)
230 5 พ.ย. 2565 post พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 92 ห้ามมิให้สั่งให้ข้าราชการตำรวจที่สังกัดสถานีตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอื่น (views 550)
231 26 ต.ค. 2565 post 5 ประเด็นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงใน พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ฉบับใหม่ (views 567)
232 26 ต.ค. 2565 post กลุ่มงานตา โรงพยาบาลตำรวจ เปิดให้บริการคลินิกเลสิกนอกเวลาราชการ ณ ศูนย์เลสิก อาคารมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 4 (views 3396)
233 19 ต.ค. 2565 post ช่องทางการทำความเข้าใจกับ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 (views 433)
234 7 ต.ค. 2565 post พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจและครอบครัว ร่วมบริจาคเงินเพื่อเยียวยาแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ในเหตุการณ์ความรุนแรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู (views 575)
235 7 ต.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสียจากเหตุการณ์หนองบัวลำภู (views 360)
236 7 ต.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้สูญเสียทุกท่าน จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู (views 478)
237 2 ต.ค. 2565 post คำมั่น จาก ‘พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์’ ผบ.ตร. (views 566)
238 1 ต.ค. 2565 post กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญประชาชนรับชมการสัมภาษณ์ของ พลตำรวจตรี ปรีดา สถาวร รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ตอนที่ 4 (views 511)
239 30 ก.ย. 2565 post ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.) (views 631)
240 28 ก.ย. 2565 post โรงพยาบาลเครือข่ายแพทย์ทหารและตำรวจ ขอเรียนเชิญบุคลกรทางการแพทย์ ประชุมวิชาการจักษุแพทย์ด้านจอตา ครั้งที่ 3 (The 3rd Collaborative Military Retina Meeting) (views 514)
241 28 ก.ย. 2565 post ปักหมุดกินเจ ปรับสมดุลร่างกายตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย บรรเทาเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง (views 323)
242 28 ก.ย. 2565 post ขอเรียนเชิญเเพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ ฟังบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “Amblyopia : Days of Future Past” (views 460)
243 27 ก.ย. 2565 post ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน "การประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสครบ 55 ปี แพทยสภา (views 436)
" ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 3
244 26 ก.ย. 2565 post เปิดให้บริการตรวจสอบสิทธิการรักษา ดูนัดหมาย และกดรับคิวตรวจผ่าน แอปพลิเคชัน “POLICE PLUS” หลังลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว (views 529)
245 24 ก.ย. 2565 post เนื่องในโอกาส “วันมหิดล” 24 กันยายน โรงพยาบาลตำรวจน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย” (views 337)
246 24 ก.ย. 2565 post สัมภาษณ์ พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร รอง ผบช.สกพ. เรื่อง ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ในส่วนของการแต่งตั้งโยกย้าย วินัย และการบริหารงานอื่นๆ ได้ในรายการ "ตำรวจสัมพันธ์" (views 635)
247 23 ก.ย. 2565 post ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) ในการรับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการตำรวจ รายละเอียดโดยสรุปดังนี้ (views 1389)
248 23 ก.ย. 2565 post สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการและแสดงความยินดี แด่สมาชิกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายทหารชั้นผู้ใหญ่สายแพทย์ ที่ได้รับพระราชทานยศและตำแหน่งสูงขึ้นในห้วง (views 380)
249 20 ก.ย. 2565 post ประกาศเรื่อง ทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่ขาดการติดต่อปี พ.ศ. 2553 และเวชระเบียนผู้ป่วยในที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลตำรวจในปี พ.ศ. 2552 ถึง 2554 หากท่านมีความประสงค์จะเก็บสำเนาประวัติการรักษา กรุณาติดต่อฝ่ายเวชระเบียน (views 564)
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน ถึง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0-2207-6269
250 17 ก.ย. 2565 post พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์ รอง ผบช.สกพ.รรท.ผบช.สง.ก.ตร. เรื่อง สิ่งใหม่ในร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ในส่วนของคณะกรรมการต่างๆ ได้ในรายการ "ตำรวจสัมพันธ์" (views 372)
251 16 ก.ย. 2565 post ความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ.2547 และฉบับใหม่ (views 519)
252 10 ก.ย. 2565 post สาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) (views 1151)
253 9 ก.ย. 2565 post กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับข้าราชการตำรวจ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว (views 391)
ในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ น ณ ห้องประชุมชัยจินดา ๑ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา ชั้น ๒๐ โรงพยาบาลตำรวจ
254 9 ก.ย. 2565 post บริการตรวจสอบสิทธิการรักษา ดูนัดหมาย และกดรับคิวตรวจผ่าน แอปพลิเคชัน “POLICE PLUS” หลังลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว (views 1870)
255 5 ก.ย. 2565 post ขอเชิญแพทย์ในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจร่วมงาน “สมาชิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565 คิดถึงจริงๆนะ และงานแสดงกตเวทิตาจิต แด่แพทย์เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565” ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และลุ้นรับของรางวัล ในวันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 (views 561)
เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 20
256 2 ก.ย. 2565 post กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลตำรวจเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม วันนักกำหนดอาหารประจำปี2565 (views 633)
ณบริเวณด้านหน้ากลุ่มงานโภชนาการ รพ.ตร. ลงทะเบียนเพื่อรับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 08.00น. เป็นต้นไป...
257 2 ก.ย. 2565 post ขอเรียนเชิญผู้รับบริการ และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจทุกท่าน ดาวโหลดแอปพลิเคชัน “POLICE PLUS” หลังลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อแผนกเวชระเบียน ช่อง 9 หรือ 10 (views 663)
อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 เพื่อเปิดการใช้งานแอปพลิเคชันได้สมบูรณ์
258 31 ส.ค. 2565 post ขอเรียนเชิญเเพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการเเพทย์ เเละบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจร่วมงานประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ ครั้งที่ 32 (views 636)
ในวันอังคารที่ 4 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ประชุมระบบ On-site และระบบ VDO Conference (Zoom) ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา
259 31 ส.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น สำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี จำนวน 40 คนต่อวัน ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-14.30 น. ณ (views 630)
ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี (ฉกร.) ชั้น 3 โรงพยาบาลตำรวจ...
260 19 ส.ค. 2565 post ขั้นตอนการลงทะเบียน และคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน PolicePlus (views 2109)
ขั้นตอนลงทะเบียน แอปพลิเคชัน “POLICE PLUS” บนโทรศัพท์มือถือ
261 19 ส.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจ ขอเรียนเชิญผู้รับบริการ และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจทุกท่าน ดาวโหลดแอปพลิเคชัน “POLICE PLUS” หลังลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อแผนกเวชระเบียน ช่อง 9 หรือ 10 (views 759)
อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 เพื่อเปิดการใช้งานแอปพลิเคชันได้สมบูรณ์ โดยใช้งานควบคู่กับตู้คีออส ตั้งอยู่ที่อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2
262 17 ส.ค. 2565 post คณะกรรมการสายงานการพยาบาล ไอซียู จัดประประชุมวิชาการประจำปี 2565 Wisdom in time COVID-19 Critical nursing in PGH ผ่านระบบ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (views 725)
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-16.00น. ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ CTC อาคาร ฉกร.8 โรงพยาบาลตำรวจ
263 15 ส.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจ ขอเรียนเชิญผู้รับบริการ และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจทุกท่าน ดาวโหลดแอปพลิเคชัน “POLICE PLUS” หลังลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว (views 863)
นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อแผนกเวชระเบียน ช่อง 9 หรือ 10 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 เพื่อเปิดการใช้งานแอปพลิเคชันได้สมบูรณ์ โดยใช้งานควบคู่กับตู้คีออส
264 15 ส.ค. 2565 post กลุ่มงานตา โรงพยาบาลตำรวจ ขอเรียนเชิญเเพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ ฟังบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “RHO KINASE INHIBITOR: Effecton various type of glaucoma, corneal endothelium and diabetic retinopathy” (views 938)
ฟังบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “RHO KINASE INHIBITOR: Effecton various type of glaucoma, corneal endothelium and diabetic retinopathy” โดย พันตำรวจโทหญิงเอมอร แสงศิรินาวิน นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานตา
265 4 ส.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจ ขอเชิญชวนแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพเข้าร่วม การอบรมทำวิจัยแบบ Rotine to Research (R2R) เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุน (views 919)
อบรมทำวิจัยแบบ Rotine to Research (R2R) เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุน วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2565...
266 4 ส.ค. 2565 post สภาการพยาบาล ขอเชิญพยาบาล นักศึกษาพยาบาล และประชาชนทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม “พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 90 วัน 9,999 ยูนิต” (views 716)
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565...
267 2 ส.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจ เปิดให้บริการ POLICE PLUS Application ดูนัดหมาย ตรวจสอบสิทธิการรักษา ตรวจสอบคิว โดยกดรับคิวบริการผ่านตู้คีออส ตั้งอยู่ที่บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (views 3413)
อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โดยเริ่มให้บริการที่ห้องตรวจโรคศัลยกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 3 ตั้งแต่วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565
268 2 ส.ค. 2565 post สื่อวีดิทัศน์ : "โครงการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ พ.ศ.2566-2570" แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลตำรวจ ระยะ 5 ปี (พ.ศ 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงพยาบาลตำรวจ (views 1520)
โครงการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2566 - 2570 แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลตำรวจ ระยะ 5 ปี (พ.ศ 2566 - 2570)
269 26 ก.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกเข็ม สำหรับประชาชนและบุคคลทั่วไป ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป จำนวน 120 คนต่อวัน (views 4256)
ในวันพุธและวันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. เริ่มวันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องตรวจข้าราชการตำรวจ...
270 26 ก.ค. 2565 post กลุ่มงานเวชศาสตร์ ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ จัดทำสื่อวิดีทัศน์ให้ความรู้ เรื่อง การรักษาทางกายภาพบำบัด “โรคเอ็นกล้ามเนื้อข้อศอกด้านนอกอักเสบ” (Tennis Elbow) (views 993)
กลุ่มงานเวชศาสตร์ ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ จัดทำสื่อวิดีทัศน์ให้ความรู้ เรื่อง การรักษาทางกายภาพบำบัด...
271 26 ก.ค. 2565 post รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) (views 561)
272 22 ก.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจ ขอเรียนเชิญข้าราชการตำรวจ บุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ และประชาชน เข้าร่วม “กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เราทำดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (views 723)
“กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เราทำดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
273 21 ก.ค. 2565 post ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (views 676)
274 21 ก.ค. 2565 post สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญประชาชนร่วมกันรณรงค์ และปฏิบัติตามกฎจราจร ความดีที่คุณทำได้ ช่วยกันสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน (views 491)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญประชาชนร่วมกันรณรงค์ และปฏิบัติตามกฎจราจร ความดีที่คุณทำได้ ช่วยกันสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัย
275 12 ก.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจ ขอความร่วมมือผู้รับบริการ "สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ารับบริการ หรือมาติดต่อราชการ" (views 725)
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 โรงพยาบาลตำรวจจึงขอความร่วมมือผู้รับบริการ...
276 19 มิ.ย. 2565 post มาตราการดำเนินการการใช้สมุนไพรควบคุมกัญชา กัญชง และพืชตระกูล Cannabis ในพื้นที่โรงพยาบาลตำรวจ (views 755)
277 15 มิ.ย. 2565 post แพทยสภา ขอเชิญชวนแพทย์แสดงความจำนงเพื่อเลือกตั้งออนไลน์ กรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568 (views 733)
ตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยใช้ Pin Code...
278 10 มิ.ย. 2565 post ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งาน ฐานข้อมูลออนไลน์จากบริษัท EBSCO (ทดลองใช้งานได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 15 ก.ค. 2565) (views 702)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อห้องสมุด EBSCO...
279 10 มิ.ย. 2565 post ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานฐานข้อมูลทางการแพทย์ต่างๆ ของห้องสมุดกลางโรงพยาบาลตำรวจ (views 697)
การเข้าใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตโรงพยาบาลตำรวจ หรือติดต่อรับ Usar Name การใช้งานห้องสมุด
280 10 มิ.ย. 2565 post เข้าห้องสมุดโรงพยาบาลตำรวจผ่าน PC และ Molibe ได้แล้ววันนี้ ไม่ต้องเปิด Proxy ไม่ต้อง VPN ด้วย My LOFT .xyz อยู่ที่ไหนก็เข้าได้ (views 625)
เข้าห้องสมุดโรงพยาบาลตำรวจผ่าน PC และ Molibe ได้แล้ววันนี้ ไม่ต้องเปิด Proxy ไม่ต้อง VPN ด้วย My LOFT .xyz อยู่ที่ไหนก็เข้าได้...
281 6 มิ.ย. 2565 post กลุ่มงานรังสีวิทยา เปิดทำการอัลตร้าซาวด์นอกเวลาราชการ (views 1471)
เวลาทำการ อังคาร - พฤหัส 16.00 - 20.00น. เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์...
282 5 มิ.ย. 2565 post คลินิกนอกเวลาราชการ "กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ" (views 1636)
283 1 มิ.ย. 2565 post คุยเรื่อง “ปันรักษ์” คาเฟ่กลางเมือง (views 951)
ปั้นแบรนด์ครอบครัวตำรวจกับ "คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์" นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ
284 1 มิ.ย. 2565 post ฝ่ายกฎหมายและวินัย จัดทำสื่อเรื่อง “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” (views 1053)
เพื่อให้ความรู้เแก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ เเละประชาชน...
285 27 พ.ค. 2565 post ขอเรียนเชิญข้าราชการตำรวจ บุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ และประชาชน เข้าร่วม “กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เราทำดีด้วยหัวใจ (views 894)
โรงพยาบาลตำรวจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
286 27 พ.ค. 2565 post ขอเรียนเชิญเเพทย์ พยาบาล เเละบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ เข้าร่วมฟังบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอล สำหรับบุคลกรสาธารณสุข” (views 531)
วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชัยจินดา อาคารมหาภูมิพล ราชานุสรณ์ 88 พรรษา...
287 27 พ.ค. 2565 post ขอเรียนเชิญเเพทย์ พยาบาล เเละบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 5th Osteoporosis Day in Police General Hospital 2022 (views 838)
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
288 24 พ.ค. 2565 post กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ เปิดให้บริการ คลินิกนอกเวลาราชการ ในวันจันทร์ เวลา 16.00-19.00 น. (views 3723)
ณ ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 6 โรงพยาบาลตำรวจ เริ่มเปิดให้บริการในวันจันทร์
289 18 พ.ค. 2565 post “ขั้นตอนรับบริการผู้ป่วยนอก” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เแก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ เเละประชาชน สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายเวชระเบียนฯ (views 12774)
“ขั้นตอนรับบริการผู้ป่วยนอก” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เแก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ เเละประชาชน สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายเวชระเบียน
290 18 พ.ค. 2565 post ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ จัดทำสื่อเรื่อง “การให้บริการปรับปรุงข้อมูลผู้ป่วย” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เแก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ เเละประชาชน (views 2749)
ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ จัดทำสื่อเรื่อง “การให้บริการปรับปรุงข้อมูลผู้ป่วย” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เแก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ เเละประชาชน
291 18 พ.ค. 2565 post ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ จัดทำสื่อเรื่อง “การให้บริการข้อมูลทางเวชระเบียน” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เแก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ เเละประชาชน (views 3951)
ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ จัดทำสื่อเรื่อง “การให้บริการข้อมูลทางเวชระเบียน” เพื่อประชาสัมพันธ์ใหเแก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ เเละประชาชน
292 14 พ.ค. 2565 post กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ จัดทำสื่อ การฝังเข็มรักษาอาการนอนไม่หลับ (Insomnia) (views 978)
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ จัดทำสื่อ การฝังเข็มรักษาอาการนอนไม่หลับ (Insomnia) เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ เเละประชาชน
293 12 พ.ค. 2565 post สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses, ICN) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาล ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น”วันพยาบาลสากล” (views 1422)
สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses, ICN) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาล ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น”วันพยาบาลสากล”
294 10 พ.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 และ 4 สำหรับประชาชนและบุคคลทั่วไป จำนวน 120 ท่านต่อวัน ในวันจันทร์และวันพุธ เริ่มวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม (views 1456)
โรงพยาบาลตำรวจเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 และ 4 สำหรับประชาชนและบุคคลทั่วไป จำนวน 120 ท่านต่อวัน ในวันจันทร์และวันพุธ เริ่มวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม
295 25 เม.ย. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 และ 4 สำหรับประชาชนและบุคคลทั่วไป (views 2577)
โรงพยาบาลตำรวจเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 และ 4 สำหรับประชาชนและบุคคลทั่วไป...
296 20 เม.ย. 2565 post สมาคมเเม่บ้านตำรวจ โดย คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เปิดให้บริการ “ร้านกาแฟ ปันรักษ์ คาเฟ่” (views 627)
สมาคมเเม่บ้านตำรวจ โดย คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เปิดให้บริการ “ร้านกาแฟ ปันรักษ์ คาเฟ่”...
297 13 เม.ย. 2565 post กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (views 2446)
กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง...
298 10 เม.ย. 2565 post วิธีสังเกตตนเอง ว่ามีความเสี่ยงในการรู้สึกสิ้นหวังหรือไม่ (views 567)
วิธีสังเกตตนเอง ว่ามีความเสี่ยงในการรู้สึกสิ้นหวังหรือไม่...
299 10 เม.ย. 2565 post กรมการแพทย์ เผยแพร่คู่มือฉบับประชาชนกรณีรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักกันตนเอง (views 675)
กรมการแพทย์ เผยแพร่คู่มือฉบับประชาชนกรณีรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักกันตนเอง...
300 10 เม.ย. 2565 post เทศกาลสงกรานต์ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกล COVID (views 532)
เทศกาลสงกรานต์ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกล COVID...
301 10 เม.ย. 2565 post สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้บริการ "เจอ แจก จบ" ผ่าน "ร้านยา" โปร่งใส (views 733)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้บริการ "เจอ แจก จบ" ผ่าน "ร้านยา" โปร่งใส...
302 10 เม.ย. 2565 post สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้บริการ "เจอ แจก จบ" ผ่าน "ร้านยา" โปร่งใส (views 632)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้บริการ "เจอ แจก จบ" ผ่าน "ร้านยา" โปร่งใส...
303 6 เม.ย. 2565 post ขอเชิญชวนบุคลากร ในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย บทความทางด้านการแพทย์ พยาบาล และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางด้านสุขภาพ (views 1087)
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย บทความทางด้านการแพทย์ พยาบาล และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางด้านสุขภาพ
304 6 เม.ย. 2565 post เปิดรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นกรณีพิเศษ (ประเภทสามัญ - สมทบ ) (views 745)
เปิดรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นกรณีพิเศษ (ประเภทสามัญ - สมทบ )...
305 2 เม.ย. 2565 post เนื่องในโอกาส วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็น “วันออทิสติกโลก” (World Autism Awareness Day) (views 674)
วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็น “วันออทิสติกโลก” (World Autism Awareness Day)...
306 1 เม.ย. 2565 post ข่าวบิดเบือน เรื่อง ผู้แพ้นมสามารถกินเผือกทดแทนได้. (views 554)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นสุขภาพเรื่อง ผู้แพ้นมสามารถกินเผือกทดแทนได้...
307 1 เม.ย. 2565 post วันข้าราชการพลเรือน (views 715)
เนื่องในโอกาสวันวันข้าราชการพลเรือน ...
308 1 เม.ย. 2565 post แนวทางการรับวัคซีนโควิด 19 เข็ม1และเข็ม2 (views 665)
แนวทางการรับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 และ 2...
309 31 มี.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือบริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 (views 689)
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือบริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19...
310 31 มี.ค. 2565 post สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (views 587)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนดให้ กลุ่มเสี่ยงโควิด-19...
311 30 มี.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจขอเชิญชวนประชาชน ตระหนักถึงปัญหา สร้างความรู้ความเข้าใจ “ไบโพลาร์ รักษาได้ ขอแค่ร่วมมือ” (views 581)
(World Bipolar Day 2022) โรงพยาบาลตำรวจขอเชิญชวนประชาชน ตระหนักถึงปัญหา สร้างความรู้ความเข้าใจ “ไบโพลาร์ รักษาได้ ขอแค่ร่วมมือ”
312 29 มี.ค. 2565 post บริเวณทางเดิน Cover way ด้านข้างอาคารสูตินรีเวชกรรม จะทำการปิดเส้นทางเดิน ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 (views 697)
เนื่องจากจะมีการรื้อถอนทางสัญจร บริเวณทางเดิน Cover way ด้านข้างอาคารสูตินรีเวชกรรม จะทำการปิดเส้นทางเดิน ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565...
313 29 มี.ค. 2565 post ขอเรียนแจ้งผู้รับบริการทุกท่าน เนื่องจากจะมีการรื้อถอนทางสัญจร บริเวณทางเดิน Cover way ด้านข้างอาคารสูตินรีเวชกรรม (views 595)
เนื่องจากจะมีการรื้อถอนทางสัญจร บริเวณทางเดิน Cover way ด้านข้างอาคารสูตินรีเวชกรรม จึงปรับเส้นทางเป็น “การเดินรถทางเดียว”...
314 29 มี.ค. 2565 post แจ้งความออนไลน์กับศูนย์บริหารการรับแจ้งความคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (views 822)
ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถแจ้งความออนไลน์กับศูนย์บริหารการ...
315 29 มี.ค. 2565 post Swab ลึกถึงเพดานจมูกทำเนื้อเยื่อพังผืดเสียหาย ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เป็น “ข้อมูลเท็จ” (views 569)
Swab ลึกถึงเพดานจมูกทำเนื้อเยื่อพังผืดเสียหาย ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เป็น “ข้อมูลเท็จ”...
316 28 มี.ค. 2565 post วัคซีนโควิด 19 ช่วยลดการเสียชีวิตในผู้สูงอายุได้ (views 743)
วัคซีนโควิด 19 ช่วยลดการเสียชีวิตในผู้สูงอายุได้...
317 28 มี.ค. 2565 post ความแตกต่างระหว่าง “ไข้เลือดออกกับโควิด 19 (views 878)
ความแตกต่างระหว่าง “ไข้เลือดออกกับโควิด 19...
318 28 มี.ค. 2565 post เตรียมตัวก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ (views 592)
เตรียมตัวก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ กลุ่ม 608 ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา...
319 26 มี.ค. 2565 post กิจกรรมครอบครัว เทศกาลสงกรานต์ จัดได้ (views 585)
กิจกรรมครอบครัว เทศกาลสงกรานต์ จัดได้...
320 25 มี.ค. 2565 post สวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง (views 2323)
กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่ารักษาโควิด 19 ...
321 25 มี.ค. 2565 post สาธารณสุข จับมือ 3 หน่วยงาน พัฒนา "ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล" (views 809)
สาธารณสุข จับมือ 3 หน่วยงาน พัฒนา "ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล" ผ่านหมอพร้อม ...
322 24 มี.ค. 2565 post วัณโรคสากล ประจำปี 2565 (World Tuberculosis Day 2022) (views 871)
เนื่องในโอกาสวัณโรคสากล ประจำปี 2565 (World Tuberculosis Day 2022)...
323 20 มี.ค. 2565 post ข่าวบิดเบือน เรื่องวิธีการป้องกันโรคปอดอักเสบ สามารถแก้ไขได้เพียงวันละ 10 วินาที (views 657)
กรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพเรื่องวิธีการป้องกันโรคปอดอักเสบ สามารถแก้ไขได้เพียงวันละ 10 วินาที...
324 20 มี.ค. 2565 post แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่ตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด ติดเชื้อโควิด-19 เข้ารักษาโควิดแต่ละสิทธิการรักษา ตั้งแต่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 ยกเลิก UCEP (เจ็บป่วยฉุกเฉิน) โควิด-19 ในกลุ่มสีเขียว (views 3444)
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่ตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด ติดเชื้อโควิด-19 เข้ารักษาโควิดแต่ละสิทธิการรักษา ตั้งแต่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 ยกเลิก UCEP...
325 20 มี.ค. 2565 post ศบค. ปรับมาตรการป้องกันโควิด ตามระดับพื้นที่สถานการณ์ เริ่ม 1 เมษายน พ.ศ. 2565 (views 1004)
ศบค. ปรับมาตรการป้องกันโควิด ตามระดับพื้นที่สถานการณ์ เริ่ม 1 เมษายน พ.ศ. 2565...
326 18 มี.ค. 2565 post หน่วยประกันชีวิต หน่วยทบทวนทรัพยากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดให้บริการทางแอพพลิเคชันไลน์(Line official) “POLICE CLAIM” ให้บริการเวลา 08.00-16.00 น. (views 788)
หน่วยประกันชีวิต หน่วยทบทวนทรัพยากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดให้บริการทางแอพพลิเคชันไลน์(Line official) “POLICE CLAIM” ให้บริการเวลา 08.00-16.00 น.
327 17 มี.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจ จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ ”สัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงของการฆ่าตัวตาย” (views 988)
โรงพยาบาลตำรวจ จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ ”สัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงของการฆ่าตัวตาย” เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ เเละประชาชน...
328 17 มี.ค. 2565 post ต้อนรับสงกรานต์ ป้องกันโควิด (views 609)
ต้อนรับสงกรานต์ ป้องกันโควิด กิจกรรม: ทำบุญ สรงน้ำพระพุทธรูป ขนทรายเข้าวัด...
329 17 มี.ค. 2565 post ดื่มสุรา ไม่ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด (views 661)
การดื่มสุราเป็นประจำทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง เม็ดเลือดขาวทำงานฆ่าเชื้อโรคในร่างกายได้ไม่เต็มที่ มีโอกาสติดเชื้อโควิด..
330 17 มี.ค. 2565 post แนวทางจัดกิจกรรมในชุมชน (views 552)
แนวทางจัดกิจกรรมในชุมชน...
331 17 มี.ค. 2565 post หน่วยงานที่ให้บริการการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ (views 704)
หน่วยงานที่ให้บริการการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทาง...
332 16 มี.ค. 2565 post “เจอ-แจก-จบ” กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มบริการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 แบบผู้ป่วยนอก ณ คลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic) (views 1093)
“เจอ-แจก-จบ” กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มบริการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 แบบผู้ป่วยนอก ณ คลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic)...
333 16 มี.ค. 2565 post กรมบัญชีกลาง กำหนดแนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด 19 (views 972)
กรณีต้องแยกกักตัวที่บ้าน (Self Isolation) เพื่อให้สถานพยาบาลของทางราชการนำหลักเกณฑ์...
334 16 มี.ค. 2565 post กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ ฉบับที่ 10/2565 "เตือนประชาชนระวังถูกสุนัข-แมว กัดหรือข่วน เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า (views 828)
กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ ฉบับที่ 10/2565 "เตือนประชาชนระวังถูกสุนัข-แมว กัดหรือข่วน...
335 16 มี.ค. 2565 post ข่าวบิดเบือน ตรีผลา ผสมใบรางจืด สามารถขับพิษในตับได้ (views 615)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นสุขภาพเรื่อง ตรีผลา ผสมใบรางจืด สามารถขับพิษในตับได้...
336 15 มี.ค. 2565 post ผู้ติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียว ใน กทม. (views 603)
ผู้ติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียว ใน กทม. ต้องการรับยา “ฟ้าทะลายโจร...
337 15 มี.ค. 2565 post แนะวิธีดูแลป้องกันเด็กเล็กจาก COVID 19 (views 713)
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มเด็กเล็ก เริ่มพบมีจำนวนเพิ่มขึ้น...
338 15 มี.ค. 2565 post เด็กเล็กหลังได้รับการฉีดวัคซีนโควิด บางคนอาจเกิดผลข้างเคียง แต่เด็กในวัยนี้อาจไม่สามารถอธิบาย หรือสังเกตอาการผิดปกติของตัวเองได้ (views 626)
เด็กเล็กหลังได้รับการฉีดวัคซีนโควิด บางคนอาจเกิดผลข้างเคียง แต่เด็กในวัยนี้อาจไม่สามารถอธิบาย หรือสังเกตอาการ...
339 14 มี.ค. 2565 post ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลตำรวจจึงขอความกรุณา”งดเยี่ยมผู้ป่วยใน” (views 953)
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลตำรวจจึงขอความกรุณา”งดเยี่ยมผู้ป่วยใน”...
340 14 มี.ค. 2565 post ผู้วางแผนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน (views 582)
ผู้วางแผนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน...
341 14 มี.ค. 2565 post สปส. กล่าวว่า ทุก รพ.ที่เป็นคู่สัญญากับ สนง.ประกันสังคม ทั้งภาครัฐ และเอกชน หากผู้ประกันตนมีสิทธิในการรับบริการ (views 959)
ผู้ประกันตนมีสิทธิในการรับบริการ รพ.ไม่สามารถปฏิเสธการรักษาได้ ที่ผ่านมา หากเป็นรพ.คู่สัญญาและปฏิเสธไม่รับการรักษา...
342 14 มี.ค. 2565 post ตามแนวทางการดูแลรักษาโควิด 19 โดยกรมการแพทย์ (views 900)
ตามแนวทางการดูแลรักษาโควิด 19 โดยกรมการแพทย์...
343 14 มี.ค. 2565 post ข่าวบิดเบือน รองเท้าส้นสูงเป็นเวลานาน เสี่ยงหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท (views 499)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นเรื่องใส่รองเท้าส้นสูงเป็นเวลานาน เสี่ยงหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท...
344 14 มี.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจขอเเสดงความยินดีกับ 5 โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการจัดอันดับ 30 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย (views 617)
โรงพยาบาลตำรวจขอเเสดงความยินดีกับ 5 โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการจัดอันดับ 30 โรงพยาบาลที่ดี...
345 14 มี.ค. 2565 post ผู้ป่วยโควิดเข้าเกณฑ์ UCEP Plus ต้องมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นบวก ร่วมกับมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง (views 582)
ผู้ป่วยโควิดเข้าเกณฑ์ UCEP Plus ต้องมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นบวก ร่วมกับมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง...
346 11 มี.ค. 2565 post ข่าวบิดเบือน เรื่องดื่มน้ำขิงร้อนกับมะนาว ทำให้เชื้อโควิด 19 ฝ่อหมด (views 600)
กรณีที่มีการส่งต่อในประเด็นสุขภาพเรื่องดื่มน้ำขิงร้อนกับมะนาว ทำให้เชื้อโควิด 19 ฝ่อหมด...
347 10 มี.ค. 2565 post การเข้าร้านอาหารในยุคโควิดอย่างไรให้ปลอดภัย (COVID free setting) (views 694)
การเข้าร้านอาหารในยุคโควิดอย่างไรให้ปลอดภัย (COVID free setting)...
348 10 มี.ค. 2565 post “ อย่าฉีดแอลกอฮอล์ ”หน้ากากอนามัย (views 604)
“ อย่าฉีดแอลกอฮอล์ ”หน้ากากอนามัย...
349 10 มี.ค. 2565 post วัคซีนโควิดลดการเสียชีวิตในผู้สูงอายุได้ 41 เท่า (views 517)
วัคซีนโควิดลดการเสียชีวิตในผู้สูงอายุได้ 41 เท่า...
350 10 มี.ค. 2565 post หมอชวนรู้ ตอนที่ 11 ข้อเท็จจริงที่ควรรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า (views 832)
โรคซึมเศร้าคืออะไร และ แนวทางการดูแลรักษาโรคนี้อย่างถูกวิธีคืออะไร...
351 10 มี.ค. 2565 post กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ชวนเช็คสุขภาพใจ (views 1047)
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ชวนเช็คสุขภาพใจ...
352 10 มี.ค. 2565 post กรมควบคุมโรค เผยโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูร้อน แนะประชาชนดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว (views 695)
กรมควบคุมโรค เผยโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูร้อน แนะประชาชนดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว...
353 10 มี.ค. 2565 post Q&A คลายข้อข้องใจ ถาม : หากผู้เป็นแม่ติดเชื้อโควิด จะให้ลูกดูดนมจากเต้าได้หรือไม่ ? (views 594)
Q&A คลายข้อข้องใจถาม : หากผู้เป็นแม่ติดเชื้อโควิด จะให้ลูกดูดนมจากเต้าได้หรือไม่ ?...
354 9 มี.ค. 2565 post เนื่องในโอกาสวันไตโลก ประจำปี 2565 (World Kidney Day 2022) (views 872)
เนื่องในโอกาสวันไตโลก ประจำปี 2565 (World Kidney Day 2022)...
355 9 มี.ค. 2565 post การแบ่งแยกผู้ป่วยโควิด 3 อาการ ได้แก่ (views 567)
การแบ่งแยกผู้ป่วยโควิด 3 อาการ ได้แก่...
356 9 มี.ค. 2565 post ATK มีทั้งชนิดตรวจจากจมูกและน้ำลาย ต้องทำการตรวจอย่างถูกวิธี (views 682)
ATK มีทั้งชนิดตรวจจากจมูกและน้ำลาย ต้องทำการตรวจอย่างถูกวิธี ตามคำแนะนำของแต่ละยี่ห้อ...
357 9 มี.ค. 2565 post กรมอนามัย แนะ ชุดตรวจ ATK ใช้แล้ว (views 475)
กรมอนามัย แนะ ชุดตรวจ ATK ใช้แล้ว ติดป้ายเตือน “ขยะติดเชื้อ” ก่อนทิ้ง ป้องกันแพร่เชื้อ...
358 9 มี.ค. 2565 post เร่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันแก่หญิงตั้งครรภ์ (views 497)
เร่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันแก่หญิงตั้งครรภ์...
359 9 มี.ค. 2565 post กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตำรวจ ได้จัดทำแบบสำรวจ "Check list โรคซึมเศร้า" (views 3854)
โรงพยาบาลตำรวจ ได้จัดทำแบบสำรวจ "Check list โรคซึมเศร้า" เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ เเละประชาชน หากมีอาการอย่างน้อย 5 อาการ
360 6 มี.ค. 2565 post ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravia) เป็นยาต้านไวรัสที่ออกฤทธิ์ในการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส ในกลุ่มที่มีอาการ (views 1120)
ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravia) เป็นยาต้านไวรัสที่ออกฤทธิ์ในการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส ในกลุ่มที่มีอาการ...
361 6 มี.ค. 2565 post หลัก 10 ประการ เพื่อสุขภาพอนามัยการนอนหลับที่ดี (Sleep hygiene) (views 834)
หลัก 10 ประการ เพื่อสุขภาพอนามัยการนอนหลับที่ดี (Sleep hygiene)...
362 6 มี.ค. 2565 post กรมอนามัยย้ำ สวมหน้ากากถูกวิธี ปฏิบัติตามมาตรการแบบครอบจักรวาล หรือ UP (Universal Prevention) (views 745)
กรมอนามัยย้ำ สวมหน้ากากถูกวิธี ปฏิบัติตามมาตรการแบบครอบจักรวาล หรือ UP (Universal Prevention)...
363 6 มี.ค. 2565 post 10 สัญญาณเตือน”เสี่ยงฆ่าตัวตาย (views 625)
10 สัญญาณเตือน”เสี่ยงฆ่าตัวตาย...
364 5 มี.ค. 2565 post แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงโรคโควิด 19 (views 827)
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงโรคโควิด 19...
365 5 มี.ค. 2565 post การฉีดวัคซีนโควิดลดภาวะลองโควิด (views 776)
กลุ่มคนที่ฉีดวัคซีนและต่อมาติดเชื้อ พบภาวะลองโควิด 5%- กลุ่มคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนและติดเชื้อ พบภาวะลองโควิด 11%...
366 5 มี.ค. 2565 post ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนก่อนสงกรานต์ ลูกหลานกลับบ้านสบายใจ (views 523)
ค้นหาและจัดทำทะเบียนผู้สูงอายุไม่ได้ฉีดวัคซีน - หากผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลยินยอมรับวัคซีนทันที...
367 5 มี.ค. 2565 post การฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี (views 596)
การฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี...
368 3 มี.ค. 2565 post แนวทางการปฏิบัติสำหรับประชาชน (views 755)
แนวทางการปฏิบัติสำหรับประชาชน หากสงสัยว่าท่านหรือคนใกล้ชิดติดโควิด-19...
369 2 มี.ค. 2565 post ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ควรทำอย่างไร (views 821)
ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ควรทำอย่างไร...
370 2 มี.ค. 2565 post “มาตรการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ผู้ติดเชื้อโควิด” (views 756)
“มาตรการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ผู้ติดเชื้อโควิด”...
371 2 มี.ค. 2565 post 3 ขั้นตอน บริการสายด่วน “ผู้พิทักษ์อนามัย COVID Watch” (views 687)
3 ขั้นตอน บริการสายด่วน“ผู้พิทักษ์อนามัย COVID Watch”...
372 2 มี.ค. 2565 post ดีเดย์ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 “เจอ แจก จบ” ผู้ติดโควิด เปิดบริการรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) เปลี่ยนผ่านเข้าสู่โรคประจำถิ่น (views 755)
ดีเดย์ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 “เจอ แจก จบ” ผู้ติดโควิด เปิดบริการรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) เปลี่ยนผ่านเข้าสู่โรคประจำถิ่น
373 2 มี.ค. 2565 post สำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศในระบบ Test and Go ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป (views 596)
สำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศในระบบ Test and Go ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป...
374 2 มี.ค. 2565 post ความแตกต่างรักษาแบบ “ ผู้ป่วยนอก ” กับ " HI ” (views 812)
ความแตกต่างรักษาแบบ “ ผู้ป่วยนอก ” กับ " HI ”...
375 28 ก.พ. 2565 post สาธารณสุขเตือนภัยโควิด ระดับ 4 (views 553)
สาธารณสุขเตือนภัยโควิด ระดับ 4...
376 28 ก.พ. 2565 post กรมการกงสุล ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย รูปแบบ TEST AND GO ใหม่ เริ่ม 1 มี.ค. 65 (views 560)
กรมการกงสุล ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย รูปแบบ TEST AND GO ใหม่ เริ่ม 1 มี.ค. 65...
377 28 ก.พ. 2565 post ทำความเข้าใจระยะฟักเชื้อโอมิครอน ที่ต้องระวังและช่วงตรวจ ATK ที่แม่นยำ (views 762)
ทำความเข้าใจระยะฟักเชื้อโอมิครอน ที่ต้องระวังและช่วงตรวจ ATK ที่แม่นยำ...
378 28 ก.พ. 2565 post สาธารณสุขขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ยึดมาตรการ (views 486)
สาธารณสุขขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ยึดมาตรการ...
379 28 ก.พ. 2565 post สมุนไพรแนะนำในสถานการณ์โควิด 19 (views 810)
สมุนไพรแนะนำในสถานการณ์โควิด 19...
380 27 ก.พ. 2565 post สิ่งที่ควรทำเมื่อเห็น “สัญญาณเตือนฆ่าตัวตายใน Social” (views 668)
สิ่งที่ควรทำเมื่อเห็น “สัญญาณเตือนฆ่าตัวตายใน Social”...
381 27 ก.พ. 2565 post 7 ข้อปฏิบัติ ในการนั่งเรือให้ปลอดภัย (views 545)
ตำรวจสอบสวนกลาง จึงมี 7 ข้อปฏิบัติ ที่จะทำให้ผู้ที่จะเดินทางด้วยเรือ สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย มาให้ทราบกันดังนี้...
382 27 ก.พ. 2565 post How to ทิ้งหน้ากากอนามัย ให้ปลอดภัย ลดโอกาสเเพร่เชื้อ หน้ากากอนามัยนับเป็นขยะติดเชื้อ จะต้องทิ้งอย่างถูกวิธี (views 706)
How to ทิ้งหน้ากากอนามัย ให้ปลอดภัย ลดโอกาสเเพร่เชื้อ หน้ากากอนามัยนับเป็นขยะติดเชื้อ จะต้องทิ้งอย่างถูกวิธี...
383 27 ก.พ. 2565 post ป้องกันตัวเองอย่างไรในยุคโควิด เมื่อต้องใช้รถโดยสารสาธารณะ (views 697)
ป้องกันตัวเองอย่างไรในยุคโควิด เมื่อต้องใช้รถโดยสารสาธารณะ...
384 27 ก.พ. 2565 post สาธารณสุข เพิ่มสายด่วน โทร. 02-590-4111 ผู้พิทักษ์อนามัย ให้คำปรึกษา คัดกรองอาการ ผู้ติดเชื้อโควิดกักตัวที่บ้าน (views 704)
สาธารณสุข เพิ่มสายด่วน โทร. 02-590-4111 ผู้พิทักษ์อนามัย ให้คำปรึกษา คัดกรองอาการ ผู้ติดเชื้อโควิดกักตัวที่บ้าน...
385 27 ก.พ. 2565 post มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน On-site ในสถานศึกษาของ กทม. ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 มี ดังนี้ (views 434)
มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน On-site ในสถานศึกษาของ กทม. ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 มี ดังนี้...
386 27 ก.พ. 2565 post สาธารณสุขเปิดบริการ “เจอ แจก จบ” แจกยา 3 สูตรให้ผู้ติดโควิดแบบผู้ป่วยนอก (views 1076)
กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมแผนการบริหารจัดการให้โรคโควิด 19 ออกจากการเป็นโรคระบาดไปสู่การเป็นโรคติดต่อทั่วไป...
387 26 ก.พ. 2565 post แจ้งเปลี่ยนเส้นทางการเข้า-ออก อาคารบำบัดน้ำเสีย รพ.ตร. (views 1075)
388 25 ก.พ. 2565 post อาการ”ลองโควิด” Symptoms of Long COVID19 (views 1082)
อาการ”ลองโควิด” Symptoms of Long COVID19...
389 25 ก.พ. 2565 post การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ในช่วงโควิด 19 (views 805)
การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ในช่วงโควิด 19...
390 25 ก.พ. 2565 post ข่าวบิดเบือน เรื่องเปิดปากวันละ 10 วินาที ช่วยลดอาการปอดอักเสบ (views 542)
แนะนำว่าให้เปิดปากวันละ 10 วินาที ช่วยลดอาการปอดอักเสบได้...
391 25 ก.พ. 2565 post “ผู้สูงอายุ” เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ที่ต้องฉีดวัคซีนให้ครบทุกคน (views 594)
“ผู้สูงอายุ” เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ที่ต้องฉีดวัคซีนให้ครบทุกคน...
392 25 ก.พ. 2565 post คำแนะนำการแยกกักตัวที่บ้าน (views 560)
คำแนะนำการแยกกักตัวที่บ้าน - สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเด็ก -...
393 25 ก.พ. 2565 post ถวายภัตตาหารพระสงฆ์อย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด (views 562)
ถวายภัตตาหารพระสงฆ์อย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด...
394 25 ก.พ. 2565 post 4 ขั้นตอน ผู้ป่วยโควิดเข้าระบบแยกรักษาตัวที่บ้าน/ชุมชน (views 690)
4 ขั้นตอน ผู้ป่วยโควิดเข้าระบบแยกรักษาตัวที่บ้าน/ชุมชน...
395 25 ก.พ. 2565 post อาการ "เด็กติดเชื้อโควิด" ที่ต้องเฝ้าสังเกต (views 648)
อาการ "เด็กติดเชื้อโควิด" ที่ต้องเฝ้าสังเกต...
396 23 ก.พ. 2565 post เตือนภัย โควิด “ระดับ 4” ทั่วประเทศ แนะนำ งดไปสถานที่เสี่ยง (views 600)
ตือนภัย โควิด “ระดับ 4” ทั่วประเทศ แนะนำ งดไปสถานที่เสี่ยง...
397 23 ก.พ. 2565 post วิธีเลือกเจลล้างมือสำหรับเด็ก ใช้อย่างไรปลอดภัยต่อลูกน้อย (views 714)
วิธีเลือกเจลล้างมือสำหรับเด็ก ใช้อย่างไรปลอดภัยต่อลูกน้อย...
398 23 ก.พ. 2565 post กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงควรแยกกักตัว 7 วัน (นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยครั้งสุดท้าย) และสังเกตอาการอีก 3 วัน (views 898)
กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงควรแยกกักตัว 7 วัน (นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยครั้งสุดท้าย) และสังเกตอาการอีก 3 วัน...
399 23 ก.พ. 2565 post สาธารณสุขเพิ่มฟังก์ชัน คัดกรองผู้ป่วยโควิดภาวะวิกฤต " หมอพร้อม Chatbot " พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ (views 632)
ฟังก์ชันการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 (Self-assessment) บนระบบ “หมอพร้อม Chatbot”...
400 23 ก.พ. 2565 post แผนปรับมาตรการสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะถัดไป ระยะที่ 1 : 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 (views 495)
แผนปรับมาตรการสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะถัดไประยะที่ 1 : 1 มีนาคม พ.ศ. 2565...
401 23 ก.พ. 2565 post คณะจักษุแพทย์ กลุ่มงานตา โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับ (บิดาหมอกระต่าย) และครอบครัว จัดโครงการ “สานต่อปณิธาน หมอกระต่าย” (views 2145)
ร่วมกันสานต่อปณิธาน แพทย์หญิงวราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล (หมอกระต่าย)ให้การตรวจรักษา ทำผ่าตัดสลายต้อกระจก...
402 23 ก.พ. 2565 post คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมระดับหลังปริญญาสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ (Post Guated) โรงพยาบาลตำรวจ (views 699)
คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมระดับหลังปริญญาสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ (Post Guated) โรงพยาบาลตำรวจ...
403 23 ก.พ. 2565 post รู้จักกับ “Home Isolation” ดูแลรักษาตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วย COVID 19 (views 887)
รู้จักกับ “Home Isolation” ดูแลรักษาตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วย COVID 19...
404 23 ก.พ. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจขอเเสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล คนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๔ (views 699)
สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพิธีเปิดประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี...
405 23 ก.พ. 2565 post สาธารณสุขแนะนำเด็กอายุมากกว่า 5 ปี หากติดเชื้อโควิด รักษาแบบ Home Isolation ได้ (views 484)
ขอคำแนะนำการรักษา/ลงทะเบียน โทร. 1330...
406 20 ก.พ. 2565 post 14 ข้อปฏิบัติ เฝ้าระวังและติดตามอาการ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี ​​​​​​​ (views 805)
14 ข้อปฏิบัติ เฝ้าระวังและติดตามอาการ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี...
407 20 ก.พ. 2565 post 4 ข้อปฏิบัติ การใช้ชุดตรวจ ATK ในนักเรียน กรณีจำเป็น (views 858)
4 ข้อปฏิบัติ การใช้ชุดตรวจ ATK ในนักเรียน กรณีจำเป็น...
408 20 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม น้ำเกลือ Normal Saline ใช้แช่คอนแทคเลนส์ได้ (views 474)
ประเด็นเรื่อง น้ำเกลือ Normal Saline ใช้แช่คอนแทคเลนส์ได้...
409 20 ก.พ. 2565 post คำแนะนำการดูแลเด็กเล็กติดเชื้อโควิด-19 แบบ Home Isolation (HI) หลังพบว่าปัจจุบันมีเด็กติดโควิด (views 1008)
ด็กติดโควิดทั้งแบบแสดงอาการ และไม่แสดงอาการเป็นจำนวนมาก โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องคอยสังเกตอาการโดยรวมของเด็กอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
410 20 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม ลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวผสมผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ ทำให้ขจัดคราบได้ง่ายขึ้น (views 460)
ประเด็น ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวผสมผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ ทำให้ขจัดคราบได้ง่ายขึ้น...
411 19 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม แถบสีท้ายหลอดยาสีฟัน บอกถึงส่วนประกอบที่ใช้ผลิต (views 538)
กรณีที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ ถึงประเด็นเรื่อง แถบสีท้ายหลอดยาสีฟัน บอกถึงส่วนประกอบที่ใช้ผลิต...
412 19 ก.พ. 2565 post ผู้รับบริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ คลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) โรงพยาบาลตำรวจ สามารถรับผลการตรวจ RT-PCR และ ATK ใน "หมอพร้อม" (views 1664)
ผู้รับบริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ คลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) โรงพยาบาลตำรวจ สามารถรับผลการตรวจ RT-PCR และ ATK ใน "หมอพร้อม"
413 19 ก.พ. 2565 post คุณเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่? (views 841)
คุณเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่?...
414 18 ก.พ. 2565 post สัมผัสเสี่ยงสูงที่มีอาการ ถ้าตรวจ ATK แล้วผลเป็นลบ อย่าเพิ่งแน่ใจว่าไม่ติดเชื้อ กักตัว สังเกตอาการ และตรวจซ้ำ (views 950)
สัมผัสเสี่ยงสูงที่มีอาการ ถ้าตรวจ ATK แล้วผลเป็นลบ อย่าเพิ่งแน่ใจว่าไม่ติดเชื้อ กักตัว สังเกตอาการ และตรวจซ้ำ...
415 18 ก.พ. 2565 post ข้อแนะนำสำหรับดูแลตัวเองในช่วงโรคระบาด COVID ของผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยที่มีโรคร่วม (views 843)
ข้อแนะนำสำหรับดูแลตัวเองในช่วงโรคระบาด COVID ของผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยที่มีโรคร่วม...
416 18 ก.พ. 2565 post สธ. ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน (views 619)
สธ. ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน...
417 18 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม ใบข่อยดำ มีสรรพคุณช่วยรักษาโรคมะเร็ง (views 658)
เกี่ยวกับประเด็น ใบข่อยดำ มีสรรพคุณช่วยรักษาโรคมะเร็ง...
418 18 ก.พ. 2565 post ติดเชื้อโควิด 19 ต้องกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ? ถึงจะปลอดภัย ไม่แพร่เชื้อเพิ่ม (views 727)
ติดเชื้อโควิด 19 ต้องกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ? ถึงจะปลอดภัย ไม่แพร่เชื้อเพิ่ม...
419 17 ก.พ. 2565 post แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 และ 2 โดยกระทรวงสาธารณสุข (views 665)
แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 และ 2 โดยกระทรวงสาธารณสุข...
420 17 ก.พ. 2565 post 8 สิ่งที่ควรรีบทำ เมื่อเห็นสัญญาณเตือน “เสี่ยงฆ่าตัวตาย” ในโลกโซเชียล (views 847)
8 สิ่งที่ควรรีบทำ เมื่อเห็นสัญญาณเตือน “เสี่ยงฆ่าตัวตาย” ในโลกโซเชียล มีปัญหาสุขภาพจิต...
421 17 ก.พ. 2565 post แนวทางการรักษาผู้สูงอายุติดเชื้อโควิด (views 1857)
แนวทางการรักษาผู้สูงอายุติดเชื้อโควิด...
422 17 ก.พ. 2565 post “วิถีใหม่ ไปวัด” (views 493)
“วิถีใหม่ ไปวัด”...
423 17 ก.พ. 2565 post ผลการสำรวจจาก DDC Poll 71.4% เชื่อว่า มาตรการ “Universal Prevention” สามารถป้องกันโควิด 19 ได้ (views 778)
ผลการสำรวจจาก DDC Poll 71.4% เชื่อว่า มาตรการ “Universal Prevention” สามารถป้องกันโควิด 19 ได้...
424 16 ก.พ. 2565 post 15 กุมภาพันธ์ “วันมะเร็งเด็กสากล” สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมรณรงค์ บัตรทองดูแลเด็กไทย เพิ่มโอกาสรักษาโรคร้าย (views 827)
วันมะเร็งเด็กสากล ร่วมรณรงค์ให้ความสำคัญต่อการดูแลเด็กที่เจ็บป่วยจากโรคร้าย จัดสิทธิประโยชน์รักษา ให้ยาเคมีบำบัด...
425 16 ก.พ. 2565 post “ทำบุญวิถีพุทธ หยุดยุงลายในวัด” (views 855)
“ทำบุญวิถีพุทธ หยุดยุงลายในวัด”...
426 16 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม น้ำแข็งยูนิคใส่สารฟอร์มาลีน ทำให้คนไทยเป็นมะเร็งอันดับ 1 ของโลก (views 750)
ประเด็นเรื่อง น้ำแข็งยูนิคใส่สารฟอร์มาลีน ทำให้คนไทยเป็นมะเร็งอันดับ 1 ของโลก...
427 15 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม แผ่นปิดตาอ้ายฉ่าว แก้สายตาสั้น ต้อกระจก สายตาเอียง และโรคตาอื่น ๆ (views 707)
ประเด็นเรื่อง แผ่นปิดตาอ้ายฉ่าว แก้สายตาสั้น ต้อกระจก สายตาเอียง และโรคตาอื่น ๆ...
428 15 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม ประเด็นเรื่อง สวมใส่หน้ากากอนามัยที่ไม่ระบุ VFE ป้องกันไวรัสไม่ได้ (views 603)
ประเด็นเรื่อง สวมใส่หน้ากากอนามัยที่ไม่ระบุ VFE ป้องกันไวรัสไม่ได้...
429 14 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม ฉีดวัคโควิด 19 ทำให้ผู้หญิงมดลูกมีปัญหา มีลูกยาก ส่วนผู้ชายทำให้เป็นหมัน (views 706)
เรื่อง ฉีดวัคโควิด 19 ทำให้ผู้หญิงมดลูกมีปัญหา มีลูกยาก ส่วนผู้ชายทำให้เป็นหมัน...
430 13 ก.พ. 2565 post ข่าวบิดเบือนได้กลิ่นควันไฟทั้งที่ไม่มีอะไรไหม้ เข้าข่ายเป็นโรคแฟนโทสเมีย (views 802)
ได้กลิ่นควันไฟทั้งที่ไม่มีอะไรไหม้ เข้าข่ายเป็นโรคแฟนโทสเมีย ให้ใช้สเปรย์ปรับอากาศหรือล้างจมูก เพื่อบรรเทาอาการ...
431 12 ก.พ. 2565 post เตือนประชาชนในช่วงวาเลนไทน์เสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงขึ้น ถ้ามีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกัน ชวนตรวจสุขภาพทางเพศ (views 859)
การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น...
432 12 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม สูตรพอกหน้าให้ขาวใสด้วยยาแอสไพริน (views 807)
ประเด็น สูตรพอกหน้าให้ขาวใสด้วยยาแอสไพริน...
433 12 ก.พ. 2565 post กระทรวงสาธารณสุข แนะเยาวชนในช่วงเดือนแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ปีนี้ ขอให้ยึดหลัก Start Safe SEX, Use Condom (views 694)
รักปลอดภัยเริ่มที่ "ถุงยางอนามัย" ถือเป็นการรับผิดชอบต่อคู่รัก และตัวเราเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์...
434 11 ก.พ. 2565 post โอมิครอน คือ ไวรัส โควิด19 สายพันธุ์ที่น่ากังวลตัวล่าสุด (views 770)
โอมิครอน คือ ไวรัส โควิด19 สายพันธุ์ที่น่ากังวลตัวล่าสุดเราจะปกป้องตนเองและผู้อื่นจากโอมิครอนได้อย่างไรบ้าง?...
435 11 ก.พ. 2565 post โนโรไวรัส (Norovirus) ป้องกันโดย...ยึดหลัก "สุก ร้อน สะอาด" (views 1147)
โนโรไวรัส (Norovirus) ป้องกันโดย...ยึดหลัก "สุก ร้อน สะอาด"...
436 11 ก.พ. 2565 post สาธารณสุขเตือน กลุ่มเด็กติดโควิดสูงขึ้น ย้ำฉีดวัคซีน เว้นระยะห่างในครอบครัว ป้องกันแพร่เชื้อให้ผู้สูงอายุ (views 673)
สาธารณสุขเตือน กลุ่มเด็กติดโควิดสูงขึ้น ย้ำฉีดวัคซีน เว้นระยะห่างในครอบครัว ป้องกันแพร่เชื้อให้ผู้สูงอายุ...
437 11 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม สุขภาพในสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง ปอขี้ตุ่น ต้มน้ำอาบช่วยรักษาแผลเบาหวาน (views 507)
ประเด็นสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง ปอขี้ตุ่น ต้มน้ำอาบช่วยรักษาแผลเบาหวาน และแก้พิษงู...
438 10 ก.พ. 2565 post ข่าวบิดเบือน รื่องรับประทานขมิ้นชัน บัวบก น้ำมันรำข้าว ฟักทอง ช่วยต้านโรคซึมเศร้าได้ (views 588)
ประเด็นสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องรับประทานขมิ้นชัน บัวบก น้ำมันรำข้าว ฟักทอง ช่วยต้านโรคซึมเศร้าได้...
439 10 ก.พ. 2565 post อาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน ของเด็กอายุ 5 - 11 ปี (views 791)
อาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน ของเด็กอายุ 5 - 11 ปี...
440 10 ก.พ. 2565 post ข่าวบิดเบือน 0 ประเทศ ประกาศให้โควิด 19 เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และยกเลิกกระบวนการกักกัน (views 681)
ประเดนเรื่อง 10 ประเทศ ประกาศให้โควิด 19 เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล...
441 9 ก.พ. 2565 post Home Isolation การจัดการขยะติดเชื้อ ช่วงกักตัวที่บ้าน (views 709)
Home Isolation การจัดการขยะติดเชื้อ ช่วงกักตัวที่บ้าน...
442 9 ก.พ. 2565 post องค์การอาหารและยา เตือนผู้บริโภค ระวังการใช้ แอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ หรือแอลกอฮอล์สเปรย์ (views 603)
องค์การอาหารและยา เตือนผู้บริโภค ระวังการใช้ แอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ หรือแอลกอฮอล์สเปรย์...
443 9 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม รักษาโควิด 19 ด้วยสมุนไพรขมิ้นชัน กระชาย พริกไทย ทับทิม (views 1136)
ระเด็นสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง รักษาโควิด 19 ด้วยสมุนไพรขมิ้นชัน กระชาย พริกไทย ทับทิม...
444 9 ก.พ. 2565 post ข่าวบิดเบือน ภาวะหัวใจวายเกิดขึ้นได้ ถ้าหายใจไม่เต็มปอด (views 851)
ประเด็นเรื่อง ภาวะหัวใจวายเกิดขึ้นได้ ถ้าหายใจไม่เต็มปอด...
445 8 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม หม้อทอดไร้น้ำมันใช้ปรุงอาหาร ทำให้ก่อมะเร็ง (views 602)
ประเด็น หม้อทอดไร้น้ำมันใช้ปรุงอาหาร ทำให้ก่อมะเร็ง...
446 8 ก.พ. 2565 post ข่าวบิดเบือน ต้มน้ำเก็กฮวยผสมพุดจีน รักษาอาการตับอักเสบ ขับพิษร้อน และแก้ร้อนใน (views 632)
ต้มน้ำเก็กฮวยผสมพุดจีน รักษาอาการตับอักเสบ ขับพิษร้อน และแก้ร้อนใน...
447 8 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม สถาบันบำราศนราดูร เปิดลงทะเบียนวัคซีนเข็ม 4 ถึง 24 ก.พ. 65 (views 766)
ประเด็นเรื่อง สถาบันบำราศนราดูร เปิดลงทะเบียนวัคซีนเข็ม 4 ถึง 24 ก.พ. 65...
448 8 ก.พ. 2565 post สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี (views 759)
สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 64 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565...
449 8 ก.พ. 2565 post เกณฑ์ในการนำส่งต่อผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล (views 755)
*แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด 19...
450 8 ก.พ. 2565 post สธ. ย้ำ การควบคุมการระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron ให้มีประสิทธิผลสูงสุด (views 480)
ต้องใช้ร่วมกันใช้มาตรการผสมผสาน คือการระดมฉีดวัคซีนเข็ม 3 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และค้นหาบุคคลที่ไม่ได้วัคซีนเลย...
451 7 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม ดื่มน้ำต้มต้นไมยราบ แทนน้ำเปล่า ช่วยรักษาโรคมะเร็งเต้านม (views 696)
ประเด็นเรื่อง ดื่มน้ำต้มต้นไมยราบ แทนน้ำเปล่า ช่วยรักษาโรคมะเร็งเต้านม...
452 7 ก.พ. 2565 post ไปตลาด คุณเสี่ยงรับเชื้อ (โควิด) จากอะไรบ้าง? (views 590)
ไปตลาด คุณเสี่ยงรับเชื้อ (โควิด) จากอะไรบ้าง? สวมหน้ากาก ลดโอกาสเสี่ยงติดโควิด...
453 7 ก.พ. 2565 post ซึมเศร้า "เราคุยกันได้" (views 782)
*ใครก็รู้ซึมเศร้ารักษาได้....*คุณเป็นโรคซึมเศร้า...หรือไม่...
454 6 ก.พ. 2565 post ข่าวบิดเบือน สูตรเครื่องดื่มมะระขี้นกผสมว่านหางจระเข้ ช่วยแก้อาการปวดกระดูกไขข้อ (views 652)
สูตรเครื่องดื่มมะระขี้นกผสมว่านหางจระเข้ ช่วยแก้อาการปวดกระดูกไขข้อ...
455 6 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม ติดเชื้อไวรัส Parabola จากสุนัขและแมว ทำให้ไขกระดูกไม่สร้างเลือด (views 1465)
ประเด็นเรื่อง ติดเชื้อไวรัส Parabola จากสุนัขและแมว ทำให้ไขกระดูกไม่สร้างเลือด...
456 6 ก.พ. 2565 post อย. อนุมัติวัคซีนซิโนแวคและซิโนฟาร์มในเด็ก 6 ปีขึ้นไป (views 617)
กรรมการผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาขยายขอบเขตการใช้วัคซีนสำหรับอายุ 6 ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องมีการปรับขนาดยา...
457 5 ก.พ. 2565 post กรมการแพทย์แนะ รู้ทัน อาการสมองเสื่อมถอย หลังติดเชื้อโควิด 19 (views 881)
กรมการแพทย์แนะ รู้ทัน อาการสมองเสื่อมถอย หลังติดเชื้อโควิด 19...
458 5 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม สัมผัสสารกันบูดในปลาทูนึ่ง ทำให้เป็นมะเร็งที่มือ (views 559)
สัมผัสสารกันบูดในปลาทูนึ่ง ทำให้เป็นมะเร็งที่มือ...
459 5 ก.พ. 2565 post กรมอนามัย แนะ หน้ากากผ้า – หน้ากากอนามัย หากเปียกชื้น ให้รีบเปลี่ยนใหม่ทันที (views 684)
กรมอนามัย แนะ หน้ากากผ้า – หน้ากากอนามัย หากเปียกชื้น ให้รีบเปลี่ยนใหม่ทันที...
460 5 ก.พ. 2565 post ต้นไข่เน่าหรือตีนนกแดง สามารถรักษาโรคฝีดาษ เริม งูสวัด และไฟลามทุ่ง (views 658)
ต้นไข่เน่าหรือตีนนกแดง สามารถรักษาโรคฝีดาษ เริม งูสวัด และไฟลามทุ่ง...
461 5 ก.พ. 2565 post กรมสุขภาพจิต แนะนำ โปรแกรมวัคซีนครอบครัว (views 670)
กรมสุขภาพจิต แนะนำ โปรแกรมวัคซีนครอบครัว...
462 5 ก.พ. 2565 post ATK ชนิดตรวจน้ำลาย ต้องผ่านประเมิน อย. ก่อนใช้อ่านคำแนะนำตามคู่มือ (views 569)
ATK ชนิดตรวจน้ำลาย ต้องผ่านประเมิน อย. ก่อนใช้อ่านคำแนะนำตามคู่มือ...
463 5 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม รมการแพทย์ ปรับลดระยะกักตัวเหลือ 5 วัน สำหรับคนไม่มีอาการ (views 626)
ประเด็นเรื่อง กรมการแพทย์ ปรับลดระยะกักตัวเหลือ 5 วัน สำหรับคนไม่มีอาการ...
464 3 ก.พ. 2565 post ข่าวบิดเบือน เรื่อง สูตรบำบัดเส้นเลือดหัวใจไขมันอุดตัน จากลูกหม่อน งาดำ ซิ่วโอว (views 588)
ประเด็นสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง สูตรบำบัดเส้นเลือดหัวใจไขมันอุดตัน จากลูกหม่อน งาดำ ซิ่วโอว...
465 3 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม คนท้องสามารถดื่มน้ำกระท่อมได้ไม่ส่งผลต่อสุขภาพหรือทารกในครรภ์ (views 619)
บประเด็นเรื่อง คนท้องสามารถดื่มน้ำกระท่อมได้ ไม่ส่งผลต่อสุขภาพหรือทารกในครรภ์...
466 3 ก.พ. 2565 post กรมการแพทย์แนะ รู้ทัน อาการสมองเสื่อมถอย หลังติดเชื้อโควิด 19 (views 931)
กรมการแพทย์แนะ รู้ทัน อาการสมองเสื่อมถอย หลังติดเชื้อโควิด 19...
467 3 ก.พ. 2565 post กรมควบคุมโรค เตือนผู้ปกครองซื้อ "ไส้กรอก" ให้ลูกกินต้องได้รับรองจาก อย. (views 614)
กรมควบคุมโรค เตือนผู้ปกครองซื้อ "ไส้กรอก" ให้ลูกกินต้องได้รับรองจาก อย....
468 3 ก.พ. 2565 post กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรมควบคุมโรค ให้บริการตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 หรือ 6 หลังเดินทางถึงประเทศไทย (views 705)
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรมควบคุมโรค ให้บริการตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 หรือ 6 หลังเดินทางถึงประเทศไทย...
469 2 ก.พ. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจขอร่วมรณรงค์วันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ “Close the care gap ลดวิกฤตปัญหาผู้ป่วยมะเร็ง (views 727)
โรงพยาบาลตำรวจขอร่วมรณรงค์วันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ “Close the care gap ลดวิกฤตปัญหาผู้ป่วยมะเร็ง...
470 1 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม โทรผ่านไลน์จะได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามากกว่าปกติ ทำให้เกิดเนื้องอกในสมอง (views 642)
ประเด็นเรื่อง โทรผ่านไลน์จะได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามากกว่าปกติ ทำให้เกิดเนื้องอกในสมอง...
471 1 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม ระบบเว็บไซต์กรมการปกครองยังคงใช้ตรวจสอบข้อมูลการฉีดวัคซีนได้ (views 605)
ประเด็นที่ว่า ระบบเว็บไซต์กรมการปกครองยังคงใช้ตรวจสอบข้อมูลการฉีดวัคซีนได้...
472 1 ก.พ. 2565 post เปิดรับผู้เดินทาง พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (Sandbox) เพิ่มเติม ตั้งแต่ 1 ก.พ. 65 (views 703)
เปิดรับผู้เดินทาง พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (Sandbox) เพิ่มเติม ตั้งแต่ 1 ก.พ. 65 เริ่มลงทะเบียนเข้าพื้น...
473 1 ก.พ. 2565 post ศบค. เตือน !!! อัตราค่าปรับผู้ไม่สวมหน้ากาก ทำให้โควิดแพร่ระบาด (views 569)
ศบค. เตือน !!! อัตราค่าปรับผู้ไม่สวมหน้ากาก ทำให้โควิดแพร่ระบาด...
474 1 ก.พ. 2565 post ข่าวปลอม ใช้คางคกถูบริเวณที่ตะขาบกัดจะช่วยดูดพิษออกได้ (views 738)
ประเด็น ใช้คางคกถูบริเวณที่ตะขาบกัดจะช่วยดูดพิษออกได้...
475 1 ก.พ. 2565 post กระข่าวปลอม เทียมดำมีฤทธิ์ใช้ป้องกันโรคมะเร็งในคนได้ (views 570)
ประเด็นเรื่อง กระเทียมดำมีฤทธิ์ใช้ป้องกันโรคมะเร็งในคนได้...
476 1 ก.พ. 2565 post ข่าวบิดเบือน ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรหลีกเลี่ยง ผักและผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลทุกชนิด (views 604)
ประเด็น ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรหลีกเลี่ยง ผักและผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลทุกชนิด...
477 31 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม กระเทียมดำมีฤทธิ์ใช้ป้องกันโรคมะเร็งในคนได้ (views 582)
ประเด็นเรื่อง กระเทียมดำมีฤทธิ์ใช้ป้องกันโรคมะเร็งในคนได้...
478 31 ม.ค. 2565 post ข่าวบิดเบือน ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรหลีกเลี่ยง ผักและผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลทุกชนิด (views 698)
ประเด็น ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรหลีกเลี่ยง ผักและผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลทุกชนิด...
479 30 ม.ค. 2565 post ล้างทำความสะอาด “ผลไม้มงคล” ก่อนบริโภค ปลอดโรค ปลอดภัยโควิด (views 552)
ล้างทำความสะอาด “ผลไม้มงคล” ก่อนบริโภค ปลอดโรค ปลอดภัยโควิด...
480 29 ม.ค. 2565 post อันตรายจากควันธูป อาการและวิธีป้องกัน (views 578)
อันตรายจากควันธูป อาการและวิธีป้องกัน...
481 29 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม ดื่มน้ำ 1-2 แก้ว ในช่วงเช้า จะช่วยลดการเกิดอาการหัวใจล้มเหลวได้ (views 609)
ประเด็นเรื่อง ดื่มน้ำ 1-2 แก้ว ในช่วงเช้า จะช่วยลดการเกิดอาการหัวใจล้มเหลวได้...
482 28 ม.ค. 2565 post กรมอนามัย แนะ ตรุษจีน ‘จ่าย – ไหว้ – เที่ยว’ ยึดหลัก 3 ป. (views 622)
กรมอนามัย แนะ ตรุษจีน ‘จ่าย – ไหว้ – เที่ยว’ ยึดหลัก 3 ป....
483 28 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม ผู้ที่มีอารมณ์ทางด้านลบบ่อย เศร้าหมอง ติดเชื้อโควิด 19 ได้ง่าย (views 696)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็น ผู้ที่มีอารมณ์ทางด้านลบบ่อย เศร้าหมอง ติดเชื้อโควิด 19 ได้ง่าย...
484 28 ม.ค. 2565 post หมอพร้อม Chatbot บน “หมอพร้อม” LINE OA / Application ตัวช่วยในการตอบคำถาม (views 725)
หมอพร้อม Chatbot บน “หมอพร้อม” LINE OA / Application ตัวช่วยในการตอบคำถาม สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการใช้งานหมอพร้อม และข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด 19
485 28 ม.ค. 2565 post ตรุษจีน ป้องกันโควิด 19 แบบครอบจักรวาล (views 669)
ตรุษจีน ป้องกันโควิด 19 แบบครอบจักรวาล...
486 28 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม ไม่ดื่มน้ำหลังปัสสาวะกลางคืน ทำให้เกิดภาวะการอุดตันของหัวใจ และสมอง (views 594)
ประเด็น ไม่ดื่มน้ำหลังปัสสาวะกลางคืน ทำให้เกิดภาวะการอุดตันของหัวใจ และสมอง...
487 27 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม ดื่มกาแฟผสมน้ำมะนาว หรือน้ำมันมะพร้าว ช่วยแก้ปวดหัวไมเกรน (views 692)
ประเด็นสุขภาพ เรื่อง ดื่มกาแฟผสมน้ำมะนาว หรือน้ำมันมะพร้าว ช่วยแก้ปวดหัวไมเกรน...
488 27 ม.ค. 2565 post ตรุษจีนสุขใจ ปลอดภัยจาก ไข้หวัดนก ด้วยมาตรการ "เลือก หลีก ล้าง" (views 578)
ตรุษจีนสุขใจ ปลอดภัยจาก ไข้หวัดนก ด้วยมาตรการ "เลือก หลีก ล้าง"...
489 27 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม กระเทียมหมักผม ช่วยรักษาอาการผมร่วง (views 688)
กรณีที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง ใช้กระเทียมหมักผม ช่วยรักษาอาการผมร่วง...
490 27 ม.ค. 2565 post ทาปิโตรเลียมเจลลี่ในรูจมูก ช่วยดักจับฝุ่น PM 2.5 ไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย (views 608)
ประเด็นเรื่อง ทาปิโตรเลียมเจลลี่ในรูจมูก ช่วยดักจับฝุ่น PM 2.5 ไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย...
491 26 ม.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (views 716)
โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”...
492 26 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม กลุ่มเฟซบุ๊กชื่อ ‘ไทยรู้สู้โควิด’ เป็นกลุ่มของหน่วยงานราชการ (views 773)
กรณีที่ได้มี กลุ่มเฟซบุ๊กชื่อ ‘ไทยรู้สู้โควิด’ เป็นกลุ่มของหน่วยงานราชการ...
493 25 ม.ค. 2565 post ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงโควิด 19 ปฏิบัติตัวอย่างไร ? (views 1258)
ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงโควิด 19 ปฏิบัติตัวอย่างไร ? ใคร คือ ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ?...
494 25 ม.ค. 2565 post ขอเชิญชวน "โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิก ห้องแลป ร้านขายยา" ที่ยังไม่ได้เข้าร่วม "หมอพร้อม Station" (views 1100)
ขอเชิญชวน "โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิก ห้องแลป ร้านขายยา" ที่ยังไม่ได้เข้าร่วม "หมอพร้อม...
495 25 ม.ค. 2565 post ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้ประชาชนทั่วไปจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 4 ผ่านเครือข่ายมือถือ (views 966)
ประเด็นเรื่อง ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้ประชาชนทั่วไปจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 4 ผ่านเครือข่ายมือถือ...
496 24 ม.ค. 2565 post รพ.นพรัตนราชธานี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 เริ่มฉีดวันที่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 65... (views 1005)
ประเด็นเรื่อง รพ.นพรัตนราชธานี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 เริ่มฉีดวันที่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 65...
497 24 ม.ค. 2565 post ควรรู้อะไรบ้าง ก่อนใช้ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง ได้ผลถูกต้องและปลอดภัย (views 696)
ควรรู้อะไรบ้าง ก่อนใช้ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง ได้ผลถูกต้องและปลอดภัย...
498 23 ม.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และร่วมไว้อาลัยแด่ แพทย์หญิง วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล (views 934)
โรงพยาบาลตำรวจ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และร่วมไว้อาลัยแด่ แพทย์หญิง วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล...
499 23 ม.ค. 2565 post ข่รวปลอม สารสกัดขมิ้นชัน และพริกไทย (views 577)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง สารสกัดขมิ้นชัน และพริกไทย...
500 23 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม ช่วยทำให้อาหารย่อยได้ง่ายขึ้น (views 737)
กรณีที่ได้มีการแชร์ข้อความผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ถึงประเด็นเรื่อง น้ำโซดา ช่วยทำให้อาหารย่อยได้ง่ายขึ้น...
501 23 ม.ค. 2565 post "หมอพร้อม" รองรับการแสดงผลตรวจโควิด RT-PCR และ ATK แล้ววันนี้ (views 1250)
"หมอพร้อม" รองรับการแสดงผลตรวจโควิด RT-PCR และ ATK แล้ววันนี้...
502 23 ม.ค. 2565 post สมาคมแม่บ้านตำรวจ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจ (views 1696)
สมาคมแม่บ้านตำรวจ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจ...
503 23 ม.ค. 2565 post แยก-ทิ้ง ชุดตรวจ ATK ถูกวิธี ลดการแพร่กระจายเชื้อโรค (views 710)
แยก-ทิ้ง ชุดตรวจ ATK ถูกวิธี ลดการแพร่กระจายเชื้อโรค...
504 23 ม.ค. 2565 post ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้เด็กอายุ 12 – 18 ปี Walk in (views 681)
ประเด็นเรื่อง ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้เด็กอายุ 12 – 18 ปี Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3...
505 22 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม การสอดไม้ Swab ลึกถึงเพดานจมูก ทำให้เส้นประสาทรับกลิ่นเสียหาย และส่งผลเสียต่อสุขภาพ (views 587)
กรณีการโพสต์ให้ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่า การสอดไม้ Swab เข้าไปกว้านลึกถึงเพดานจมูก
506 22 ม.ค. 2565 post อัปเดต คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 (views 601)
อัปเดต คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19
507 22 ม.ค. 2565 post ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของแพทย์ทหารเพื่อกองทัพและประชาชนประจำปี 2565 (views 680)
ขอเชิญสมาชิกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 2564...
508 22 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม ขมิ้นชัน สามารถรักษาโรคฟันผุให้หายได้ (views 572)
จากสูตรที่บอกว่าให้นำขมิ้นชัน และเบกกิ้งโซดามาขัด หรือพอกที่ฟัน เพื่อรักษาฟันผุ...
509 21 ม.ค. 2565 post อาการ”ลองโควิด” Symptoms of Long COVID19 (views 1166)
อาการ”ลองโควิด” Symptoms of Long COVID19...
510 21 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม สารบอแรกซ์ ใช้รักษาโรคมะเร็งได้ (views 683)
กรณีที่มีการแนะนำในประเด็นเรื่อง สารบอแรกซ์ ใช้รักษาโรคมะเร็งได้...
511 21 ม.ค. 2565 post ประกันสังคมเปิดสายด่วน 1506 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่ติดโควิด-19 (views 2048)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวสารในประเด็นเรื่อง ประกันสังคมเปิดสายด่วน 1506 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่ติดโควิด-19...
512 21 ม.ค. 2565 post ปรับมาตรการคุมโควิด เริ่ม 24 มกราคม พ.ศ. 2565 (views 849)
ปรับมาตรการคุมโควิด เริ่ม 24 มกราคม พ.ศ. 2565 WFH (Work From Home) สำหรับทุกพื้นที่: ไม่ขยายระยะเวลา WFH...
513 21 ม.ค. 2565 post ความรู้เรื่องการดูแลตนเองในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามแนวคิด “กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาวะดีวิถีใหม่” (views 952)
การดูแลตนเองในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามแนวคิด “กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาวะดีวิถีใหม่”...
514 20 ม.ค. 2565 post ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในระหว่างพักฟื้นที่บ้าน (views 801)
ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในระหว่างพักฟื้นที่บ้าน...
515 20 ม.ค. 2565 post ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง โรคตุ่มน้ำพองใส เกิดขึ้นได้หลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ (views 815)
ประเด็นเรื่อง โรคตุ่มน้ำพองใส เกิดขึ้นได้หลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ...
516 20 ม.ค. 2565 post กรมอนามัย แนะนำการป้องกัน COVID ช่วงเทศกาลตรุษจีน (views 629)
กรมอนามัย แนะนำการป้องกัน COVID ช่วงเทศกาลตรุษจีน ...
517 20 ม.ค. 2565 post ประกาศเลื่อนการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การรักษาโรคจอประสาทตา โดยวิธีการฉีดยาเข้าน้ำวุ่นลูกตา (views 721)
ประกาศเลื่อนการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การรักษาโรคจอประสาทตา โดยวิธีการฉีดยาเข้าน้ำวุ่นลูกตา...
518 19 ม.ค. 2565 post แนวทางการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น COVID-19 (views 863)
แนวทางการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น COVID-19 ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
519 19 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม รับประทานยาแอสไพรินต่อเนื่อง ช่วยรักษาโควิด-19 ด้วยตนเอง (views 880)
กรณีที่มีการแชร์ข้อความประเด็นเรื่อง รับประทานยแอสไพรินต่อเนื่อง ช่วยรักษาโควิด-19 ด้วยตนเอง แค่รัประทานยาแอสไพริน...
520 19 ม.ค. 2565 post ข่าวบิดเบือน การกดเลื่อนนาฬิกาปลุกบ่อยๆ เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ และสมองเสื่อม (views 685)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นเรื่องการกดเลื่อนนาฬิกาปลุกบ่อยๆ เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ และสมองเสื่อม...
521 18 ม.ค. 2565 post ความเสี่ยงสูง มีอาการป่วย ผลตรวจ ATK เป็นลบ ขอตรวจ RT-PCR ได้ ณ จุดตรวจโควิด 14 แห่ง ของ กทม. (views 1229)
ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ มีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ แต่ผลตรวจ ATK เป็นลบ...
522 18 ม.ค. 2565 post แพทย์ผิวหนังชี้โรคตุ่มน้ำพองใส อาจเกิดขึ้นได้หลังได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด (views 920)
สถาบันโรคผิวหนัง ชี้โรคตุ่มน้ำพองใสหลังการฉีดวัคซีนต้านโควิด อาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดร่วมกัน...
523 18 ม.ค. 2565 post ข่าวบิดเบือน ทาแป้งที่อวัยวะเพศเด็ก ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเสี่ยงไตวาย (views 752)
การเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ทาแป้งที่อวัยวะเพศเด็ก ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเสี่ยงไตวาย...
524 18 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม สูตรเครื่องดื่มธัญพืชหรือน้ำอาร์ซี สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ (views 536)
กรณีที่ได้มีข้อมูลปรากฏในสื่อออนไลน์ถึงประเด็นเรื่อง สูตรเครื่องดื่มธัญพืชหรือน้ำอาร์ซี สามารถรักษาโรคมะเร็งได้...
525 17 ม.ค. 2565 post สูตรเครื่องดื่มธัญพืชหรือน้ำอาร์ซี สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ (views 665)
กรณีที่ได้มีข้อมูลปรากฏในสื่อออนไลน์ถึงประเด็นเรื่อง สูตรเครื่องดื่มธัญพืชหรือน้ำอาร์ซี สามารถรักษาโรคมะเร็งได้...
526 17 ม.ค. 2565 post ATK ตรวจโควิด 19 ได้ แต่แยกสายพันธุ์ ต้องตรวจผ่านห้องปฏิบัติการเท่านั้น (views 593)
ATK ตรวจโควิด 19 ได้ แต่แยกสายพันธุ์ ต้องตรวจผ่านห้องปฏิบัติการเท่านั้น...
527 17 ม.ค. 2565 post ประเด็นเรื่อง เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนไม่โจมตีปอด ทำให้อาการเจ็บป่วยไม่รุนแรง (views 621)
กรณีที่มีการโพสต์ข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนไม่โจมตีปอด ทำให้อาการเจ็บป่วยไม่รุนแรง...
528 17 ม.ค. 2565 post ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดรับวอล์คอินฉีดวัคซีน เข็ม 1 และ 2 เท่านั้น (views 602)
กรณีที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ ถึงประเด็นเรื่อง ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดรับวอล์คอินฉีดวัคซีน เข็ม 1 และ 2 เท่านั้น...
529 17 ม.ค. 2565 post ประเมินความเครียดตนเองง่ายๆ ด้วย DMH Connect โดยเพิ่มเพื่อนด้วย QR Code ผ่านไลน์ ในตามรูป (views 944)
ประเมินความเครียดตนเองง่ายๆ ด้วย DMH Connect โดยเพิ่มเพื่อนด้วย QR Code ผ่านไลน์ ในตามรูป...
530 17 ม.ค. 2565 post "คุยกัน" อีกทางเลือกให้เราช่วยดูแลใจ (views 749)
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลกระทบทางจิตใจที่เกิดจาก COVID-19 ปัญหาสุขภาพจิตทั่วไป หรือแค่ต้องการมีใครซักคน...
531 16 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม ฉีดวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 2 ปี (views 608)
กรณีการแชร์ข้อมูลที่มีเนื้อหาว่า ผู้ใดที่ฉีควัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา ให้เตรียมบอกลาครอบครัว...
532 16 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม ฟันผุติดต่อกันได้ ผ่านการหอมหรือจูบ (views 551)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ฟันผุติดต่อกันได้ ผ่านการหอมหรือจูบ...
533 16 ม.ค. 2565 post ข่าวบิดเบือน ใบย่านาง พลูคาว รางจืด ปั่นละเอียดต้มน้ำใช้ล้างพิษในร่างกายได้ 80-90% (views 729)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เรื่อง ใบย่านาง พลูคาว รางจืด ปั่นละเอียดต้มน้ำใช้ล้างพิษในร่างกายได้ 80-90%...
534 16 ม.ค. 2565 post “12 วิธี ลดความวิตกกังวล” (views 705)
“12 วิธี ลดความวิตกกังวล”...
535 16 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม กินน้ำใบกะเพรา ช่วยล้างสารพิษจากวัคซีนได้ (views 512)
กรณีที่ได้มีคำแนะนำในประเด็นเรื่อง กินน้ำใบกะเพรา ช่วยล้างสารพิษจากวัคซีนได้...
536 16 ม.ค. 2565 post สวมถูกต้อง ป้องกันได้ประสิทธิภาพ (views 497)
สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ทุกครั้ง ก่อนออกจากบ้านหรือเมื่อต้องพบเจอผู้คน...
537 16 ม.ค. 2565 post ผลตรวจ ATK เป็นบวก จะเข้าระบบการรักษาอย่างไร (views 801)
ผลตรวจ ATK เป็นบวก จะเข้าระบบการรักษาอย่างไร...
538 16 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม หินศิลาวิเศษ มีสรรพคุณรักษาโรคมะเร็ง และโรคเกี่ยวกับเส้นประสาท (views 490)
กรณีที่ได้มีการให้ข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง หินศิลาวิเศษ มีสรรพคุณรักษาโรคมะเร็ง และโรคเกี่ยวกับเส้นประสาท...
539 16 ม.ค. 2565 post กรณีที่มีการโฆษณาแนะนำเกี่ยวกับ แผ่น Virus Shut Out ช่วยฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสได้ถึง 99.99% (views 545)
กรณีที่มีการโฆษณาแนะนำเกี่ยวกับ แผ่น Virus Shut Out ช่วยฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสได้ถึง 99.99%...
540 16 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม การดื่มน้ำเย็น หรือเครื่องดื่มเย็น หลังรับประทานอาหาร เสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง (views 457)
กรณีที่มีการส่งต่อข้อความเตือนในประเด็นเรื่องการดื่มน้ำเย็น หรือเครื่องดื่มเย็น หลังรับประทานอาหาร เสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง...
541 16 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม สายด่วน 1668 เมื่อแจ้งไปแล้วจะมีทีมแพทย์จิตอาสาเอายาไปให้และเก็บเงิน 3,600 บาท (views 453)
ประเด็นเรื่อง สายด่วน 1668 เมื่อแจ้งไปแล้วจะมีทีมแพทย์จิตอาสาเอายาไปให้และเก็บเงิน 3,600 บาท...
542 16 ม.ค. 2565 post 3 ปัจจัยช่วยสร้าง 3 ทางเลือกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เมื่ออยู่ในพื้นที่การแพร่กระจายของ COVID-19 (views 538)
3 ปัจจัยช่วยสร้าง 3 ทางเลือกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เมื่ออยู่ในพื้นที่การแพร่กระจายของ COVID-19...
543 16 ม.ค. 2565 post มาตรการป้องกัน Omicron ในสถานศึกษา (views 598)
มาตรการป้องกัน Omicron ในสถานศึกษา ความสะอาดและความปลอดภัย...
544 16 ม.ค. 2565 post แนวทางการใช้ชุดตรวจหาแอนติเจน Antigen Test Kit (ATK) ตรวจการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เบื้องต้น (views 528)
แนวทางการใช้ชุดตรวจหาแอนติเจน Antigen Test Kit (ATK) ตรวจการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เบื้องต้น...
545 16 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม ไมโครเวฟปล่อยคลื่นวิทยุออกมาขณะอุ่นอาหารทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (views 464)
กรณีที่มีข้อความเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ไมโครเวฟปล่อยคลื่นวิทยุออกมาขณะอุ่นอาหารทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ...
546 12 ม.ค. 2565 post “เศร้า กับ กังวล ต่างกันไง???” Depress We Care (views 706)
ราลองมาดูกันว่าอาการของ “ภาวะวิตกกังวล กับภาวะซึมเศร้า” มันต่างกันยังไงนะ Depress We Care...
547 12 ม.ค. 2565 post ข้อเเนะนำในการดูแลตนเองที่บ้าน (Self-care & Self isolation) กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัยต่อครอบครัวเเละสังคม (views 1098)
ข้อเเนะนำในการดูแลตนเองที่บ้าน (Self-care & Self isolation) กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัยต่อครอบครัวเเละสังคม...
548 11 ม.ค. 2565 post กรณีณีการเผยแพร่คำแนะนำที่ระบุว่า การเอาเล็บนิ้วหัวแม่มือจิกตรงร่อง ระหว่างปากและใต้จมูก จะช่วยเรื่องอาการวูบ (views 732)
คำแนะนำที่ระบุว่า การเอาเล็บนิ้วหัวแม่มือจิกตรงร่อง ระหว่างปากและใต้จมูก จะช่วยเรื่องอาการวูบ หมดสติได้ ...
549 11 ม.ค. 2565 post กรณีที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ ถึงประเด็นเรื่อง ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ไม่รับวอล์คอิน (views 650)
ประเด็นเรื่อง ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ไม่รับวอล์คอิน ต้องลงทะเบียนจองเท่านั้น...
550 11 ม.ค. 2565 post กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวสารในประเด็นเรื่อง สปสช. เพิ่มจุดตรวจโควิด-19 เชิงรุกที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เริ่มวันที่ 11-21 ม.ค. 6 (views 724)
ประเด็นเรื่อง สปสช. เพิ่มจุดตรวจโควิด-19 เชิงรุกที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เริ่มวันที่ 11-21 ม.ค. 6....
551 11 ม.ค. 2565 post เตรียมพร้อมรักษาผู้ป่วยโควิดเด็ก 5 - 11 ปี ไม่ได้ฉีดวัคซีน (views 680)

#ผู้ป่วยโควิดเด็ก #อายุ5ถึง11ปี #ไม่ได้ฉีดวัคซีน #COVID19 เตรียมพร้อมรักษาผู้ป่วยโควิดเด็ก 5 - 11 ปี...

โพสต์โดย โรงพยาบาลตำรวจ Police General Hospital เมื่อ วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2022
552 10 ม.ค. 2565 post ติดเชื้อโควิด กักตัวที่บ้าน ปฏิบัติอย่างไร? (views 1057)
ติดเชื้อโควิด กักตัวที่บ้าน ปฏิบัติอย่างไร?...
553 10 ม.ค. 2565 post แผนรับมือระลอกโควิด มกรรคม 2565 (views 891)
แผนรับมือระลอกโควิด มกรรคม 2565...
554 10 ม.ค. 2565 post กรณีที่มีการแชร์ส่งต่อข้อมูลเรื่อง วัคซีนโควิด 19 มีสารกัมมันตภาพรังสีและนาโน พาทิเคิล เป็นอันตรายต่อมนุษย์ (views 659)
กรณีที่มีการแชร์ส่งต่อข้อมูลเรื่อง วัคซีนโควิด 19 มีสารกัมมันตภาพรังสีและนาโน พาทิเคิล เป็นอันตรายต่อมนุษย์...
555 10 ม.ค. 2565 post กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ATK ใช้ตรวจหาเชื้อโควิดได้ทุกสายพันธุ์ แต่ไม่สามารถแยกสายพันธุ์ได้ (views 730)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ATK ใช้ตรวจหาเชื้อโควิดได้ทุกสายพันธุ์ แต่ไม่สามารถแยกสายพันธุ์ได้...
556 10 ม.ค. 2565 post กรุงเทพมหานคร แจ้ง 3 ช่องทาง รักษาผู้ติดเชื้อโควิด (views 2198)
กรุงเทพมหานคร แจ้ง 3 ช่องทาง รักษาผู้ติดเชื้อโควิด...
557 10 ม.ค. 2565 post รักษาอาการเจ็บตาด้วยตนเอง โดยใช้น้ำนมแม่หยอดตา (views 605)
กรณีที่ได้มีการส่งต่อข่าวสารในประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพ เรื่อง รักษาอาการเจ็บตาด้วยตนเอง โดยใช้น้ำนมแม่หยอดตา...
558 10 ม.ค. 2565 post กรมสุขภาพจิตมักจะใช้คำว่าเราต้อง “อึด ฮึด สู้” แต่คนเราเวลาเครียด มักจะมีแค่อึดกับฮึด แต่ไม่ลงมือทำ (views 632)
กรมสุขภาพจิตมักจะใช้คำว่าเราต้อง “อึด ฮึด สู้” แต่คนเราเวลาเครียด มักจะมีแค่อึดกับฮึด แต่ไม่ลงมือทำ...
559 10 ม.ค. 2565 post เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กทม. เตรียมเปิดสวนสาธารณะอีก 9 แห่ง เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนเมือง (views 713)
เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กทม. เตรียมเปิดสวนสาธารณะอีก 9 แห่ง เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนเมือง...
560 10 ม.ค. 2565 post กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง อนามัยกทม. ไม่รับตรวจฟันผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม (views 615)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง อนามัยกทม. ไม่รับตรวจฟันผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม...
561 10 ม.ค. 2565 post ผู้ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ Omicrom มากกว่าครึ่ง “ไม่มีอาการ” (views 587)
ผู้ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ Omicrom มากกว่าครึ่ง “ไม่มีอาการ”...
562 10 ม.ค. 2565 post สธ. ยกระดับเตือนภัยโควิดเป็นระดับ 4 แนะงดไปสถานที่เสี่ยง เลี่ยงรวมตัว (views 544)
กรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง สธ. ยกระดับเตือนภัยโควิดเป็นระดับ 4 แนะงดไปสถานที่เสี่ยง เลี่ยงรวมตัว...
563 10 ม.ค. 2565 post โครงการ “ให้คำปรึกษาในการทำวิจัย แก่นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ ที่กำลังทำวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565” (views 1182)
คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม โรงพยาบาลตำรวจ ขอเรียนเชิญเเพทย์ แพทย์ต่อยอด แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล สหวิชาชีพ และบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมโครงการ
564 10 ม.ค. 2565 post กรมอนามัย แนะ 7 วิธีป้องกันโควิดช่วง Work from Home (views 641)
กรมอนามัย แนะ 7 วิธีป้องกันโควิดช่วง Work from Homeากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ Omicronในช่วงปีใหม่
565 10 ม.ค. 2565 post กรมควบคุมโรค เน้นย้ำ ประชาชนงดไปสถานที่เสี่ยง ไม่เดินทางข้ามจังหวัด หรือไปต่างประเทศลดการแพร่ระบาดโควิด (views 514)
กรมควบคุมโรค เน้นย้ำ ประชาชนงดไปสถานที่เสี่ยง ไม่เดินทางข้ามจังหวัด หรือไปต่างประเทศลดการแพร่ระบาดโควิด...
566 10 ม.ค. 2565 post หากมีอาการดังต่อไปนี้ ควรพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (views 477)
หากมีอาการดังต่อไปนี้ ควรพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข...
567 7 ม.ค. 2565 post กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับเตือนภัยโควิด จากระดับ 3 เป็น ระดับ 4 (views 743)
กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับเตือนภัยโควิด จากระดับ 3 เป็น ระดับ 4...
568 7 ม.ค. 2565 post ขั้นตอนเช็คผลตรวจโควิดผ่าน “หมอพร้อม” (views 1492)
ขั้นตอนเช็คผลตรวจโควิดผ่าน “หมอพร้อม”...
569 7 ม.ค. 2565 post วิธีทิ้งชุดทดสอบแอนติเจน และหน้ากากอนามัยใช้แล้วสำหรับประชาชน (views 827)
วิธีทิ้งชุดทดสอบแอนติเจน และหน้ากากอนามัยใช้แล้วสำหรับประชาชน...
570 7 ม.ค. 2565 post แนวทางการรับรองตนเองด้วยชุดตรวจประเภท Self-test (Antigen Test Kit หรือ ATK) (views 1462)
แนวทางการรับรองตนเองด้วยชุดตรวจประเภท Self-test (Antigen Test Kit หรือ ATK)...
571 7 ม.ค. 2565 post รพ. ศิริราช งดให้เยี่ยมผู้ป่วยทุกราย ตั้งแต่ 4 ม.ค. 65 เป็นต้นไป (views 790)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวสารในประเด็นเรื่อง รพ. ศิริราช งดให้เยี่ยมผู้ป่วยทุกราย ตั้งแต่ 4 ม.ค. 65 เป็นต้นไป...
572 7 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม หน้ากากอนามัยแบบผ้าไม่สามารถป้องกันโควิดสายพันธุ์โอไมครอนได้ (views 540)
กรณีที่มีการส่งต่อถึงประเด็นเรื่อง หน้ากากอนามัยแบบผ้าไม่สามารถป้องกันโควิดสายพันธุ์โอไมครอนได้...
573 7 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม แป้งหมี่ ใช้รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวกได้ (views 544)
กรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพเรื่อง แป้งหมี่ ใช้รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวกได้...
574 6 ม.ค. 2565 post ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา ให้ดำเนินการตามนี้เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาที่บ้าน (views 773)
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา ให้ดำเนินการตามนี้เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาที่บ้าน (Home Isolation)...
575 5 ม.ค. 2565 post แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วย (views 872)
แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้คำแนะนำผู้ป่วย และการจัดบริการผู้ป่วยโควิด 19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง...
576 5 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม กรณีที่มีการส่งต่อข้อความเตือนภัยเรื่อง ใช้แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ห่ออาหารที่ปรุงด้วยความร้อน ก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ (views 615)
กรณีที่มีการส่งต่อข้อความเตือนภัยเรื่อง ใช้แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ห่ออาหารที่ปรุงด้วยความร้อน ก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ ...
577 5 ม.ค. 2565 post โควิดสายพันธุ์โอมิครอน ติดเชื้อและเพิ่มจำนวนในเซลล์ทางเดินหายใจ ทำให้แพร่กระจายไปยังผู้คนรอบข้างได้ง่าย (views 689)
โควิดสายพันธุ์โอมิครอน ติดเชื้อและเพิ่มจำนวนในเซลล์ทางเดินหายใจ ทำให้แพร่กระจายไปยังผู้คนรอบข้างได้ง่าย...
578 5 ม.ค. 2565 post กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด “มีความทุกข์ไม่อยากให้เก็บไว้ แค่หาที่ระบายให้เหมาะสม”DepressWeCare (views 664)
“มีความทุกข์ไม่อยากให้เก็บไว้ แค่หาที่ระบายให้เหมาะสม” Depress we care อยู่เคียงข้างคุณ FB inbox : Depress We Care ????สายด่วน 08-1932-0000 ตลอด24 ชั่วโมง
579 4 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม ใช้โรลออนเป็นประจำ ทำให้เป็นมะเร็งเต้านม (views 724)
กรณีที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ใช้โรลออนเป็นประจำ ทำให้เป็นมะเร็งเต้านม...
580 4 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม กองประชาสัมพันธ์กทม. อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด 19 จำนวน 36 สถานที่ (views 773)
เผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กองประชาสัมพันธ์กทม. อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด 19 จำนวน 36 สถานที่...
581 3 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม ดื่มน้ำมะระขี้นกร้อน ช่วยรักษาโรคมะเร็งได้ทุกชนิด (views 567)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลวิธีการรักษาโรค เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ดื่มน้ำมะระขี้นกร้อน ช่วยรักษาโรคมะเร็งได้ทุกชนิด...
582 3 ม.ค. 2565 post ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลตำรวจจึงขอความกรุณา”งดเยี่ยมผู้ป่วยใน” (views 607)
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลตำรวจจึงขอความกรุณา”งดเยี่ยมผู้ป่วยใน” ...
583 3 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม วางมือถือใกล้หมอนตอนนอน ทำให้เป็นมะเร็งสมอง (views 719)
สื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง วางมือถือใกล้หมอนตอนนอน ทำให้เป็นมะเร็งสมอง...
584 3 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม ทานเนื้อวัว นมวัว เป็นประจำทำให้เลือดเป็นกรด เสี่ยงติดเชื้อโควิดได้ง่าย (views 677)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับประเด็นด้านสุขภาพเรื่องทานเนื้อวัว นมวัว เป็นประจำทำให้เลือดเป็นกรด...
585 1 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม ติดแอร์ที่ตำแหน่งหัวเตียงนอน จะทำให้เกิดเชื้อราในสมอง (views 648)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่อง ติดแอร์ที่ตำแหน่งหัวเตียงนอน จะทำให้เกิดเชื้อราในสมอง...
586 1 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม สารระเหยในน้ำมันเบนซิน สามารถดูดพิษจากแมลงกัดต่อย (views 817)
กรณีที่มีการแชร์ข้อความเกี่ยวกับเรื่อง สารระเหยในน้ำมันเบนซิน สามารถดูดพิษจากแมลงกัดต่อย หายใน 3-5 นาที...
587 1 ม.ค. 2565 post สารของ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 (views 750)
สารของ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565...
588 1 ม.ค. 2565 post ในหลวง – พระราชินี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ แก่ปวงชนชาวไทย (views 581)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ แก่ปวงชนชาวไทย...
589 1 ม.ค. 2565 post ข่าวปลอม ดื่มชาที่ร้อนเกินไป เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหาร (views 645)
กรณีที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ ถึงประเด็นเรื่อง ดื่มชาที่ร้อนเกินไป เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหาร...
590 1 ม.ค. 2565 post ขอเชิญเเพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการเเพทย์ บุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ และผู้สนใจ อ่านวารสารพยาบาลตำรวจ (views 613)
ขอเชิญเเพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการเเพทย์ บุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ และผู้สนใจ อ่านวารสารพยาบาลตำรวจ...
591 31 ธ.ค. 2564 post เวชสารแพทย์ตำรวจ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 (views 1396)
592 31 ธ.ค. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ ยาสีฟัน มีสรรพคุณช่วยให้ฟันงอกขึ้นมาใหม่ (views 843)
ข่าวปลอม กรณีที่มีการแชร์ข้อมูลบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับ ยาสีฟัน มีสรรพคุณช่วยให้ฟันงอกขึ้นมาใหม่
593 31 ธ.ค. 2564 post แจ้งเตือนสถานการณ์โควิดประเทศไทยอยู่ระดับ 3 : จำกัดการรวมกลุ่ม ขอให้ประชาชนดูแลสุขอนามัยตนเอง (views 782)
แจ้งเตือนสถานการณ์โควิดประเทศไทยอยู่ระดับ 3 : จำกัดการรวมกลุ่มขอให้ประชาชนดูแลสุขอนามัย...
594 31 ธ.ค. 2564 post กระทรวงสาธารณสุขชี้แจง ที่ระบุว่า หน้ากากผ้ากัน Omicron ไม่ได้ ขออย่าตกใจ หน้ากากผ้ายังลดความเสี่ยงได้ (views 649)
กระทรวงสาธารณสุขชี้แจง ที่ระบุว่า หน้ากากผ้ากัน Omicron ไม่ได้ ขออย่าตกใจ หน้ากากผ้ายังลดความเสี่ยงได้...
595 31 ธ.ค. 2564 post ส่งท้ายปีวัว ต้อนรับปีเสือ ก่อนเดินทางอย่างปลอดภัย อย่าลืมตรวจ ATK (views 771)
ส่งท้ายปีวัว ต้อนรับปีเสือ ก่อนเดินทางอย่างปลอดภัย อย่าลืมตรวจ ATK...
596 30 ธ.ค. 2564 post ข่าวบิดเบือนด้านสุขภาพ 5 โรคอันตราย ถ้าหากแปรงฟันไม่สะอาดเพียงพอ (views 638)
การเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง 5 โรคอันตราย ถ้าหากแปรงฟันไม่สะอาดเพียงพอ...
597 30 ธ.ค. 2564 post สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย โรงพยาบาลตำรวจ ส่งมอบความปรารถนาดีและความห่วงใย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 บริการฉีดวัคซีนและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชน ดังนี้ (views 806)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย โรงพยาบาลตำรวจ ส่งมอบความปรารถนาดีและความห่วงใย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 บริการฉีดวัคซีนและตรวจหาชื้อโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชน...
598 30 ธ.ค. 2564 post วิธีตรวจสอบเจลแอลกอฮอล์ปลอม (views 627)
วิธีตรวจสอบเจลแอลกอฮอล์ปลอม 1.ตรวจสอบฉลาก ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นชัดเจน...
599 30 ธ.ค. 2564 post โรงพยาบาลตำรวจขอเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านสวัสดิการกำลังพล เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่พี่น้องประชาชน (views 758)
โรงพยาบาลตำรวจขอเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านสวัสดิการกำลังพล เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่พี่น้องประชาชน และข้าราชการตำรวจ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565
600 30 ธ.ค. 2564 post เดินทางแบบครอบครัวหรือแบบกลุ่ม ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด (views 731)
เดินทางแบบครอบครัวหรือแบบกลุ่ม ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด...
601 30 ธ.ค. 2564 post มาตรการเข้มรับมือ Omicron ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ ช่วงเทศกาลปีใหม่ (views 695)
มาตรการเข้มรับมือ Omicron ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ ช่วงเทศกาลปีใหม่...
602 29 ธ.ค. 2564 post “NEW YEAR NEW NORMAL” (views 802)
“NEW YEAR NEW NORMAL” เพื่อคุณและครอบครัวที่คุณรัก...
603 29 ธ.ค. 2564 post กรณีที่ได้มีข้อความชวนเชื่อเรื่อง ดื่มน้ำต้มหญ้างวงช้างและอ้อยดำ (views 660)
กรณีที่ได้มีข้อความชวนเชื่อเรื่อง ดื่มน้ำต้มหญ้างวงช้างและอ้อยดำ ช่วยรักษามะเร็งปอด...
604 29 ธ.ค. 2564 post กรณีที่ได้มีการส่งต่อคำแนะนำ ในประเด็นเรื่อง ใช้นิ้วนวดรอบดวงตา ทำให้สายตาดีขึ้นภายใน 2 เดือน (views 508)
กรณีที่ได้มีการส่งต่อคำแนะนำ ในประเด็นเรื่อง ใช้นิ้วนวดรอบดวงตา ทำให้สายตาดีขึ้นภายใน 2 เดือน
605 29 ธ.ค. 2564 post โรงพยาบาลตำรวจขอเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านสวัสดิการกำลังพล เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่พี่น้องประชาชน และข้าราชการตำรวจ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 (views 715)
โรงพยาบาลตำรวจขอเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านสวัสดิการกำลังพล เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่พี่น้องประชาชน และข้าราชการตำรวจ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565
606 29 ธ.ค. 2564 post โรงพยาบาลตำรวจขอชื่นชม พันตำรวจโทหญิง ศิริพร สีตะโสภา พยาบาล(สบ 3) (views 754)
พันตำรวจโทหญิง ศิริพร สีตะโสภา พยาบาล(สบ 3) ห้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและส่งต่อเพื่อรักษาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนถนน ณ จังหวัดนครราชสีมา...
607 29 ธ.ค. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ คลื่นสัญญาณจากโทรศัพท์ 5G เป็นตัวกระตุ้นวัคซีนโควิด 19 (views 717)
การเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เรื่อง คลื่นสัญญาณจากโทรศัพท์ 5G เป็นตัวกระตุ้นวัคซีนโควิด 19...
608 28 ธ.ค. 2564 post เที่ยวปีใหม่ มั่นใจ ปลอดภัยโควิด ประเมินตนเองก่อนไปร่วมงาน ได้ที่แอปฯ "Thai Save Thai" (views 716)
เที่ยวปีใหม่ มั่นใจ ปลอดภัยโควิดประเมินตนเองก่อนไปร่วมงาน ได้ที่แอปฯ "Thai Save Thai"...
609 28 ธ.ค. 2564 post เตือน หน้ากากผ้ากัน Omicron ไม่ได้ ผู้เชี่ยวชาญ แนะนำใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์แทน (views 833)
เตือน!!! หน้ากากผ้ากัน Omicron ไม่ได้ ผู้เชี่ยวชาญ แนะนำใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์แทน...
610 28 ธ.ค. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ สารซักฟอกในสบู่เหลว ถ้าใช้ร่วมกับสารประกอบตระกูลเอมีน จะกลายเป็นสารก่อมะเร็ง (views 790)
การเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่อง สารซักฟอกในสบู่เหลว ถ้าใช้ร่วมกับสารประกอบตระกูลเอมีน จะกลายเป็นสารก่อมะเร็ง...
611 28 ธ.ค. 2564 post ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน (views 1162)
ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน...
612 27 ธ.ค. 2564 post วิธีรับมือ Omicron แบบไม่ประมาท (views 682)
วิธีรับมือ Omicron แบบไม่ประมาท - ฉีดวัคซีนตามคำแนะนำแพทย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และสตรีมีครรภ์...
613 26 ธ.ค. 2564 post ข่าวปลอม คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ทำให้แท้งลูก (views 735)
ประเด็นเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ทำให้แท้งลูก...
614 26 ธ.ค. 2564 post ขอเรียนเชิญเเพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการเเพทย์ เเละบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจฟังบรรยายทางวิชาการ (views 1239)
ขอเรียนเชิญเเพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการเเพทย์ เเละบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจฟังบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การรักษาโรคจอประสาทตา โดยวิธีการฉีดยาเข้าน้ำวุ่นลูกตา”
615 26 ธ.ค. 2564 post แนวทางเข้าไทย ผ่านระบบ Thailand Pass (views 707)
แนวทางเข้าไทย ผ่านระบบ Thailand Pass 1. ได้รับอนุมัติ และได้รับ Thailand Pass QR Code แล้ว สามารถเดินทางเข้าประเทศไทย...
616 26 ธ.ค. 2564 post ข่าวปลอม อั้นปัสสาวะบ่อย ๆ ทำให้เป็นโรคนิ่ว (views 604)
กรณีที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง อั้นปัสสาวะบ่อย ๆ ทำให้เป็นโรคนิ่ว...
617 26 ธ.ค. 2564 post ลดอัตราส่งเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 เหลือร้อยละ 60 นาน 6 เดือน (views 577)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลถึงประเด็นเรื่อง ลดอัตราส่งเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 เหลือร้อยละ 60 นาน 6 เดือน...
618 26 ธ.ค. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ การทดสอบ PCR เป็นการสร้างความเสียหายต่อสมอง (views 632)
กรณีที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง การทดสอบ PCR เป็นการสร้างความเสียหายต่อสมอง...
619 26 ธ.ค. 2564 post EU ยอมรับ Thailand Digital Health Pass บน “หมอพร้อม” เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าสหภาพยุโรปกว่า 60 ประเทศ/ดินแดน เริ่ม มกราคม 2565 (views 638)
EU ยอมรับ Thailand Digital Health Pass บน “หมอพร้อม” เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าสหภาพยุโรปกว่า 60 ประเทศ/ดินแดน เริ่ม มกราคม 2565...
620 26 ธ.ค. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรเจียวกู่หลาน สามารถรักษามะเร็งในมนุษย์ได้ (views 601)
กรณีที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรเจียวกู่หลาน สามารถรักษามะเร็งในมนุษย์ได้
621 26 ธ.ค. 2564 post กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลถึงประเด็นเรื่อง วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สามารถฉีดวันเดียวกับวัคซีนโควิด-19 ได้ (views 771)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลถึงประเด็นเรื่อง วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สามารถฉีดวันเดียวกับวัคซีนโควิด-19 ได้...
622 26 ธ.ค. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ครีมหรือเซรั่มช่วยทำให้ดั้งโด่ง ภายใน 7 วัน (views 1022)
ข่าวปลอมด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ครีมหรือเซรั่มช่วยทำให้ดั้งโด่ง ภายใน 7 วัน...
623 26 ธ.ค. 2564 post ข้อปฏิบัติ....(ควรทำ) ให้ปีใหม่ห่างไกลโควิด เพื่อครอบครัวและคนที่คุณรัก (views 814)
ข้อปฏิบัติ....(ควรทำ) ให้ปีใหม่ห่างไกลโควิด เพื่อครอบครัวและคนที่คุณรัก
624 26 ธ.ค. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ รับประทานผักกาดขาวเป็นประจำ ช่วยรักษาอาการตับอักเสบ (views 514)
ประเด็นเรื่อง รับประทานผักกาดขาวเป็นประจำ ช่วยรักษาอาการตับอักเสบ...
625 23 ธ.ค. 2564 post ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ อย่าเพิ่งไปฉลอง เพราะมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด “สายพันธุ์โอไมครอน” (views 1000)
ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ อย่าเพิ่งไปฉลอง เพราะมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด “สายพันธุ์โอไมครอน”...
626 23 ธ.ค. 2564 post ไปรษณีย์ไทย รับฝากทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถึง 31 ธ.ค. 64 (views 742)
ประเด็นเรื่อง ไปรษณีย์ไทย รับฝากทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถึง 31 ธ.ค. 64...
627 22 ธ.ค. 2564 post การป้องกันการติดเชื้อโควิด19 แบบครอบจักรวาล (Universal prevention For covid-19) (views 1213)
การป้องกันการติดเชื้อโควิด19 แบบครอบจักรวาล (Universal prevention For covid-19)...
628 22 ธ.ค. 2564 post ปรับมาตรการป้องกัน Omicron (views 851)
ปรับมาตรการป้องกัน Omicron...
629 22 ธ.ค. 2564 post ปรับ 4 มาตรการ สำหรับผู้เดินทางเข้าไทย (views 748)
ปรับ 4 มาตรการ สำหรับผู้เดินทางเข้าไทย...
630 22 ธ.ค. 2564 post ประเด็นเรื่อง ชุดตรวจ ATK แบบอม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. แล้ว (views 760)
มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง ชุดตรวจ ATK แบบอม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. แล้ว...
631 22 ธ.ค. 2564 post ข่าวบิดเบือนด้านสุขภาพ กินยาคุมฉุกเฉิน 2 ครั้ง/เดือน มีผลข้างเคียงกระตุ้นเซลล์มะเร็ง (views 618)
ประเด็นเรื่อง กินยาคุมฉุกเฉิน 2 ครั้ง/เดือน มีผลข้างเคียงกระตุ้นเซลล์มะเร็ง...
632 22 ธ.ค. 2564 post สถาบันนิติเวชวิทยา จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2564 (views 680)
สถาบันนิติเวชวิทยา จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564...
633 22 ธ.ค. 2564 post อย. อนุมัติวัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มเด็ก 5-11 ปี (views 606)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่างๆ ประเด็นเรื่อง อย. อนุมัติวัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มเด็ก 5-11 ปี...
634 22 ธ.ค. 2564 post กระทรวงสาธารณสุข แนะนำวิธีดูแลตนเองในเทศกาลปีใหม่ (views 817)
กระทรวงสาธารณสุข แนะนำวิธีดูแลตนเองในเทศกาลปีใหม่...
635 20 ธ.ค. 2564 post ในประเด็นเรื่อง ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร ดีเฮิร์บ (DHerb) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. (views 758)
ในประเด็นเรื่อง ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร ดีเฮิร์บ (DHerb) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจาก อย....
636 19 ธ.ค. 2564 post ประเทศไทยเตรียมรับมือรังสีเอ็กซ์-คลื่นวิทยุ ทำให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตและดาวเทียมขาดหาย (views 771)
ในประเด็นเรื่องประเทศไทยเตรียมรับมือรังสีเอ็กซ์-คลื่นวิทยุ ทำให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตและดาวเทียมขาดหาย ร่างกายอ่อนแรง...
637 19 ธ.ค. 2564 post กรณีที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง ผลิตภัณฑ์ Optrix ช่วยฟื้นฟูการมองเห็นโดยไม่ต้องทำเลสิก (views 1233)
กรณีที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง ผลิตภัณฑ์ Optrix ช่วยฟื้นฟูการมองเห็นโดยไม่ต้องทำเลสิก...
638 19 ธ.ค. 2564 post แนวทางการฉีดวัคซีนสำหรับเดือนมกราคม 2565 ดังนี้ (views 2807)
แนวทางการฉีดวัคซีนสำหรับเดือนมกราคม 2565 ดังนี้ 1. ผู้ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน...
639 19 ธ.ค. 2564 post เราจะป้องกันตัวเองและผู้อื่นจาก Omicron ได้อย่างไร ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (views 867)
เราจะป้องกันตัวเองและผู้อื่นจาก Omicron ได้อย่างไร ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
640 18 ธ.ค. 2564 post ในประเด็นเรื่อง ดื่มน้ำอัดลมผสมเกลือ ช่วยแก้อาการขาดน้ำจากภาวะท้องเสีย (views 668)
กรณีที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง ดื่มน้ำอัดลมผสมเกลือ ช่วยแก้อาการขาดน้ำจากภาวะท้องเสีย...
641 18 ธ.ค. 2564 post กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ (views 774)
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ บรรยายและจัดบอร์ดให้ความรู้...
642 18 ธ.ค. 2564 post ประเด็นเรื่อง สปสช. เพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรทอง 6 รายการ (views 1989)
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่างๆ ประเด็นเรื่อง สปสช. เพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรทอง 6 รายการ...
643 15 ธ.ค. 2564 post ค่านิยม (Core values) โรงพยาบาลตำรวจ (views 1439)
ค่านิยม (Core values) โรงพยาบาลตำรวจ “I AM PGH เราคือโรงพยาบาลตำรวจ” เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ...
644 14 ธ.ค. 2564 post มาตรการความปลอดภัย การจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ มีผู้ร่วมงาน 1,000 คนขึ้นไป (views 792)
มาตรการความปลอดภัย การจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ มีผู้ร่วมงาน 1,000 คนขึ้นไป ยกระดับ COVID Free Personnel...
645 12 ธ.ค. 2564 post ขอเรียนเชิญเเพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการเเพทย์ เเละบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจสามารถรับชมเทปบันทึกภาพการประชุมวิชาการ (views 502)
อเรียนเชิญเเพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการเเพทย์ เเละบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจสามารถรับชมเทปบันทึกภาพการประชุมวิชาการ...
646 12 ธ.ค. 2564 post ประเด็นเรื่อง การทำ Ice Bathing สามารถรักษาโรคมะเร็งระยะสุดท้ายให้ดีขึ้นได้ (views 503)
เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง การทำ Ice Bathing สามารถรักษาโรคมะเร็งระยะสุดท้ายให้ดีขึ้นได้...
647 8 ธ.ค. 2564 post สมาคมแม่บ้านตำรวจ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "เพื่อนพึ่งภาฯ" (views 624)
สมาคมแม่บ้านตำรวจ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "เพื่อนพึ่งภาฯ" ซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทาง Line official "ร้านปันรักษ์"...
648 7 ธ.ค. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ อลการ Swab ลึกถึงเพดานจมูก ทำให้เนื้อเยื่อพังผืดที่ห่อหุ้ม Olfactory Nerve เสียหาย (views 653)
การ Swab ลึกถึงเพดานจมูก ทำให้เนื้อเยื่อพังผืดที่ห่อหุ้ม Olfactory Nerve เสียหาย ส่งผลเสียต่อสุขภาพ...
649 7 ธ.ค. 2564 post เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี (views 1048)
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...
650 6 ธ.ค. 2564 post กระทรวงการต่างประเทศระงับลงทะเบียน Thailand Pass ชั่วคราว (views 506)
กระทรวงการต่างประเทศระงับลงทะเบียน Thailand Pass ชั่วคราว สำหรับผู้เดินทางมาจาก 8 ประเทศ...
651 4 ธ.ค. 2564 post โรงพยาบาลตำรวจ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ” (views 904)
กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ...
652 4 ธ.ค. 2564 post กิจกรรม “จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ และบริจาคโลหิต” (views 657)
กิจกรรม “จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ และบริจาคโลหิต” เวลา 09.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ...
653 3 ธ.ค. 2564 post กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้เปิดให้บริการ e-Vaccine Passport ฟรี (views 990)
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้เปิดให้บริการ e-Vaccine Passport ฟรี โดยขอผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม International certificate...
654 3 ธ.ค. 2564 post ประชาชนสามารถตรวจสอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย. (views 633)
ประชาชนสามารถตรวจสอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย. ...
655 1 ธ.ค. 2564 post ความรุนแรงของสายพันธุ์ Omicron B.1.1.529 (views 687)
ความรุนแรงของสายพันธุ์ Omicron B.1.1.529 - อาการ : เบื้องต้นไม่พบความแตกต่าง บางรายงานระบุว่ามีอาการปวดกล้ามเนื้อ...
656 1 ธ.ค. 2564 post กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ภายใต้โครงการ World AIDS Day Getting to ZERO (views 845)
กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ภายใต้โครงการ World AIDS Day Getting to ZERO...
657 1 ธ.ค. 2564 post คณะทำงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์ โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม (views 777)
คณะทำงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์ โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม...
658 30 พ.ย. 2564 post กรมควบคุมโรคติดต่อ แจ้งเปลี่ยนสถานที่ให้บริการ หนังสือรับรองวัคซีนโควิด 19 เพื่อเดินทางระหว่างประเทศ (views 2652)
กรมควบคุมโรคติดต่อ แจ้งเปลี่ยนสถานที่ให้บริการ หนังสือรับรองวัคซีนโควิด 19 เพื่อเดินทางระหว่างประเทศ...
659 30 พ.ย. 2564 post โรงพยาบาลตำรวจขอร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก "ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์ (views 816)
โรงพยาบาลตำรวจขอร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก "ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์ เนื่องในโอกาสวันเอดส์โลก...
660 30 พ.ย. 2564 post โควิด19 ทุกสายพันธุ์ป้องกันได้ ขอให้เราไม่ลืม "สวมแมสก์ เว้นระยะห่าง ล้างมือ ไม่ลืมรับวัคซีน" (views 645)
โควิด19 ทุกสายพันธุ์ป้องกันได้ ขอให้เราไม่ลืม "สวมแมสก์ เว้นระยะห่าง ล้างมือ ไม่ลืมรับวัคซีน"...
661 30 พ.ย. 2564 post โควิดสายพันธุ์ใหม่ โอไมครอน (Omicron) อาการ : รู้สึกเพลีย ปวดเมื่อยตัว ปวดกล้ามเนื้อ ส่วนใหญ่ 2-3 วัน (views 744)
โควิดสายพันธุ์ใหม่ โอไมครอน (Omicron) อาการ : รู้สึกเพลีย ปวดเมื่อยตัว ปวดกล้ามเนื้อ ส่วนใหญ่ 2-3 วัน...
662 30 พ.ย. 2564 post มาตรการสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย สำหรับประเทศในทวีปแอฟริกา 8 ประเทศ (views 583)
มาตรการสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย สำหรับประเทศในทวีปแอฟริกา 8 ประเทศ...
663 30 พ.ย. 2564 post ธนาคารเลือด โรงพยาบาลตำรวจ จัดโครงการ “บอกรักพ่อด้วยการบริจาคโลหิต (views 929)
ธนาคารเลือด โรงพยาบาลตำรวจ จัดโครงการ “บอกรักพ่อด้วยการบริจาคโลหิต” เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม...
664 30 พ.ย. 2564 post สธ. ออกมาตรการห้ามผู้ที่มาจาก 8 ประเทศจากแอฟริกา เดินทางเข้าไทย (views 615)
การเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่อง สธ. ออกมาตรการห้ามผู้ที่มาจาก 8 ประเทศจากแอฟริกา เดินทางเข้าไทย...
665 30 พ.ย. 2564 post โรงพยาบาลทั่วประเทศต้องการเลือดทุกกรุ๊ป (views 575)
ด่วน????โรงพยาบาลทั่วประเทศต้องการเลือดทุกกรุ๊ป A B O AB ???? หมอนัดผ่าตัดเต็มรูปแบบ...
666 30 พ.ย. 2564 post การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย (views 568)
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2564 โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้...
667 30 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ กินเผ็ดช่วยเพิ่มระบบเผาผลาญในร่างกาย (views 733)
การให้ข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กินเผ็ดช่วยเพิ่มระบบเผาผลาญในร่างกาย ทำให้น้ำหนักลด ผอมเร็ว...
668 29 พ.ย. 2564 post ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศจากประเทศที่กำหนด (views 573)
ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศจากประเทศที่กำหนด ทั้งชาวไทยและต่างชาติ...
669 29 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ กินถั่วลิสงวันละ 1 กำมือ ช่วยรักษาอาการวัยทอง (views 680)
การเผยแพร่ข้อมูลชวนเชื่อ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กินถั่วลิสงวันละ 1 กำมือ ช่วยรักษาอาการวัยทอง อารมณ์แปรปรวน...
670 29 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ยูรีโคโค่ ช่วยควบคุมระดับน้ำตาล ความดัน (views 664)
ารใช้คำโฆษณาสรรพคุณของ ผลิตภัณฑ์ยูรีโคโค่ ช่วยควบคุมระดับน้ำตาล ความดัน และไขมันในเลือด...
671 28 พ.ย. 2564 post มาตรการสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย สำหรับประเทศในทวีปแอฟริกา (views 632)
มาตรการสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย สำหรับประเทศในทวีปแอฟริกา...
672 28 พ.ย. 2564 post มาตรการการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรไทยทางอากาศ (views 707)
มาตรการการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรไทยทางอากาศ สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ
673 28 พ.ย. 2564 post มาตรการเข้าประเทศ อนุมัติให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจ(ATK) แทน (views 588)
กระทรวงสาธารณสุข อนุมัติให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจ Antigen test kit (ATK)...
674 28 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ ใช้กระดาษทิชชูซับน้ำมันเป็นอันตรายต่อร่างกายและเป็นสารก่อมะเร็ง (views 581)
ใช้กระดาษทิชชูซับน้ำมันจากของทอด เป็นอันตรายต่อร่างกายและเป็นสารก่อมะเร็งทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม...
675 28 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ สรรพคุณของ ผลิตภัณฑ์ Jamille Herbal Tea ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด (views 588)
การใช้คำโฆษณาสรรพคุณของ ผลิตภัณฑ์ Jamille Herbal Tea ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด...
676 28 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ จ.เชียงใหม่ พบนักศึกษา ม.เชียงใหม่ ติดเชื้อโควิด 19 จำนวนมาก (views 632)
การเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่อง จ.เชียงใหม่ พบนักศึกษา ม.เชียงใหม่ ติดเชื้อโควิด 19 จำนวนมาก...
677 28 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ น้ำมันฮับบะตุซเซาดะห์ ช่วยรักษาความดันโลหิตสูง (views 516)
การโฆษณาทางสื่อโซเชียลเกี่ยวกับ น้ำมันฮับบะตุซเซาดะห์ ช่วยรักษาความดันโลหิตสูง...
678 28 พ.ย. 2564 post วันสาธารณสุขแห่งชาติ (views 614)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งกรมสาธารณสุข...
679 25 พ.ย. 2564 post ข่าวบิดเบือนด้านสุขภาพ ตลาดกิมหยง พบแม่ค้าพ่อค้า ติดเชื้อโควิด-19 (views 642)
การเผยแพร่ข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อในสื่อสังคมออนไลน์ว่า ตลาดกิมหยง พบแม่ค้าพ่อค้า ติดเชื้อโควิด-19
680 25 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ BetaX ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสโควิด-19 ได้ (views 745)
การใช้คำโฆษณาสรรพคุณของ ผลิตภัณฑ์ BetaX ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสโควิด-19 ได้...
681 25 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ตองกัทอาลี ช่วยลดภาวะวัยทองในผู้ชายและผู้หญิง (views 622)
การโฆษณาทางสื่อโซเชียลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ตองกัทอาลี ช่วยลดภาวะวัยทองในผู้ชายและผู้หญิง...
682 25 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ ไปเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต. (views 611)
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ไปเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต. วันที่ 28 พ.ย. 64 ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19...
683 23 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ ต้มไมยราบดื่มแทนน้ำ ช่วยรักษาโรคมะเร็งเต้านม (views 685)
คลิปวิดีโอเผยแพร่คำแนะนำ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ต้มไมยราบดื่มแทนน้ำ ช่วยรักษาโรคมะเร็งเต้านม...
684 23 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ ตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนแล้วไม่ดื่มน้ำทดแทน (views 851)
มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ในประเด็น ตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนแล้วไม่ดื่มน้ำทดแทน...
685 23 พ.ย. 2564 post นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานพิธีเปิด “ร้านปันรักษ์” (views 1142)
พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานพิธีเปิด “ร้านปันรักษ์”...
686 23 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ บริษัทมีสิทธิ์ไม่จ่ายเงินเดือนพนักงานที่ติดโควิด-19 (views 658)
การเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง บริษัทมีสิทธิ์ไม่จ่ายเงินเดือนพนักงานที่ติดโควิด-19...
687 22 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ 4 Oil Life ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย (views 596)
การใช้คำโฆษณาสรรพคุณของ ผลิตภัณฑ์ 4 Oil Life ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย รักษาเบาหวาน...
688 21 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ โรคงูสวัด หากขึ้นวนรอบตัวจะทำให้เสียชีวิต (views 704)
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง โรคงูสวัด...
689 21 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ Dilezel Beta-Glucan ช่วยในการฆ่าเซลล์มะเร็ง (views 3910)
การใช้คำโฆษณาสรรพคุณของ ผลิตภัณฑ์ Dilezel Beta-Glucan ช่วยในการฆ่าเซลล์มะเร็ง...
690 20 พ.ย. 2564 post ข่าวบิดเบือนด้านสุขภาพ ดูดคอเสี่ยงเป็นอัมพาต (views 681)
การเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็น ดูดคอเสี่ยงเป็นอัมพาต และเส้นเลือดในสมองตีบตันเฉียบพลัน...
691 20 พ.ย. 2564 post ข่าวปลอมด้านสุขภาพ เอกสารหนังสือรับรอง และแสดงการยินยอม (views 622)
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ยืนยันข้อมูลเอกสารหนังสือรับรอง และแสดงการยินยอม เงื่อนไขการรับวัคซีนโควิด 19 เป็นข้อมูลข่าวปลอม...
692 20 พ.ย. 2564 post นำชม ที่พักข้าราชการตำรวจ สน.หัวหมาก รีโนเวทใหม่ (views 767)
693 19 พ.ย. 2564 post ข่าวบิดเบือนด้านสุขภาพ ประดู่ชิ