Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "ผลงานและเกียรติภูมิ รพ.ตำรวจ"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

# วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 1 พ.ค. 2566 post พันตำรวจเอก จิรายุ วิสูตรานุกูล นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ เนื่องในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “อายุรแพทย์ดีเด่น ด้านต้านภัยโควิด-19” จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (views 495)
2 20 ก.พ. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจประสบความสำเร็จในการทำผ่าตัดไทรอยด์ส่องกล้องทางช่องปากด้วยหุ่นยนต์เป็นรายแรกในประเทศไทย (views 1396)
3 13 ม.ค. 2566 post รางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (views 833)
4 10 ม.ค. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจได้รับการจัดอันดับ Thailand’s Most Admired Company 2022-2023 ที่สุดขององค์กรธุรกิจยุค Next Normal กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลรัฐ ลำดับที่ 7 จากนิตยสาร BrandAge (views 1334)
5 13 ธ.ค. 2565 post พันตำรวจโทหญิง อรอนงค์ อุทัย นักกายภาพบำบัด ได้รับประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบ ประจำปี 2565 (views 773)
6 19 ส.ค. 2565 post พันตำรวจเอก จุมพฎ อุรุพงศา นายแพทย์(สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ และคณะ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โรงพยาบาลตำรวจ เป็นโรงพยาบาลที่มีการให้บริการผ่าตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) (views 1491)
จากกระทรวงสาธารณสุข ในงาน ODS and MIS National Forum 2022 โดย ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ
7 12 ก.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจขอแสดงความยินดีกับ พันตำรวจเอก ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศโรคกระดูกพรุน ได้รับรางวัล ผลงานวิชาการแบบ R2R ด้านงานพัฒนาคุณภาพ และการนำเสนอผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ (views 1035)
จากงานสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 "Digital Transformation in Healthcare"
8 24 มิ.ย. 2565 post พันตำรวจโทหญิง อรอนงค์ อุทัย นักกายภาพบำบัด(สบ 3) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ “ผู้มีผลงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ต่อการสาธารณสุขประจำปี 2565” (views 1203)
ผู้มีผลงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ต่อการสาธารณสุขประจำปี 2565” โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
9 20 มิ.ย. 2565 post พันตำรวจเอก ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์ และคณะ “ทีม Fracture Liasion Service โรงพยาบาลตำรวจ” ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงาน FLS Workshop and Forum 2022 (views 1306)
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ทีม Fracture Liasion Service โรงพยาบาลตำรวจ” เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะกระดูกสะโพกหักง่ายจากโรคกระดูกพรุน
10 1 เม.ย. 2565 post พลตำรวจตรีหญิง รชยา บุรพลพิมาน ผู้บังคับการอำนวยการได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 (views 1828)
โรงพยาบาลตำรวจขอเเสดงความยินดีแด่ พลตำรวจตรีหญิง รชยา บุรพลพิมาน ผู้บังคับการอำนวยการด้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น...
11 5 มี.ค. 2565 post โรงพยาบาลตำรวจขอเเสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ (views 1062)
เนื่องในโอกาสได้รับเลือกตั้งให้ตำรงตำแหน่ง นายกสภาการพยาบาล ชุดที่ 10...
12 4 มี.ค. 2565 post แสดงความยินดีกับ พันตำรวจเอก ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์ เนื่องในโอกาสได้รับ รางวัลชมเชย เก็บข้อมูลและประมวลผลของศูนย์ความเป็นเลิศโรคกระดูกพรุน (views 981)
“รางวัลชมเชย โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลของศูนย์ความเป็นเลิศโรคกระดูกพรุน โรงพยาบาลตำรวจ...
13 22 ธ.ค. 2564 post พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย (views 1061)
พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) มอบหมายให้ พลตำรวจตรี บุณยรัสน์ พุกกะเวส นายแพทย์ (สบ7) ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย
14 16 ธ.ค. 2564 post มูลนิธิศัลยแพทย์ข้อสะโพกข้อเข่า มอบรางวัล ให้แก่ พลตำรวจโท ธนา ธุระเจน นายแพทย์ (สบ8) (views 1654)
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พลโท ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธไนนิธย์ โชตนภูติ มอบรางวัล Innovation ให้แก่ พลตำรวจโท ธนา ธุระเจน นายแพทย์ (สบ8)
15 9 ส.ค. 2564 post พันตำรวจเอกหญิง ยุภาพร ชาตะมีนา พยาบาล (สบ 4) ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น (views 1582)
ความภูมิใจและชื่นชม พันตำรวจเอกหญิง ยุภาพร ชาตะมีนา พยาบาล(สบ 4) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในโอกาสที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น...
16 5 ส.ค. 2564 post เทควันโด นักกายภาพ Tokyo Olympic Games 2020 (views 1522)
โรงพยาบาลตำรวจมีความภูมิใจและชื่นชม “คุณศกุนต์ ชื่นศรีวิโรจน์” นักกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ...
17 5 ส.ค. 2564 post ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ ได้รับรองมาตรฐานสากล ISO (views 1680)
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ ได้แก่ กลุ่มงานชีวเคมี และกลุ่มงานพยาธิวิทยา ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2003 (Re-accreditation ครั้งที่ 1) ...
18 23 มี.ค. 2564 post โรงพยาบาลตำรวจได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA (views 1447)
พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8)  เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA จาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข...
19 23 มี.ค. 2564 post โรงพยาบาลตำรวจได้รับใบประกาศนียบัตรการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ประจำปี 2563 รางวัลชนะเลิศ (views 1106)
พลตำรวจตรี เกษม รัตนสุมาวงศ์ นายแพทย์(สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ พันตำรวจเอกหญิง ฐานิศรา เมืองนารถ ที่ปรึกษากลุ่มงานพยาบาล และคณะเข้ารับใบประกาศนียบัตรการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ...
20 17 มี.ค. 2564 post พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA (views 963)
เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA...
21 5 เม.ย. 2561 post โรงพยาบาลตำรวจ รับโล่รางวัลเพรชนครา สถานพยาบาลปลอดบุหรี่ทีีมีผลงานดีเด่นด้านการควบคุมและบำบัดรักษาโรคเสพยาสูบที่ดี (views 2437)
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เขตห้วยขวางช กรุงเทพมหานคร...
22 5 ธ.ค. 2559 post โครงการป้องกันกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนระยะที่ 6 กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. ได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริการภาครัฐเป็นเลิศ ประจำปี 2559 (views 5755)
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมกองทัพเรือ...
23 5 ธ.ค. 2559 post โครงการดูแลคนไข้ที่มีกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนโดยกลุ่มสหวิชาชีพทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ (views 10264)
พ.ต.ท. นพ.ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์ ประธานโครงการฯ และ พล.ต.ต. นพ.พีระชัย ดำรงค์วานิช ที่ปรึกษาโครงการ ได้จัดตั้งโครงการ Police general hospital’s Fracture Liaison service ขึ้น โดยเป็นโครงการที่ขอความร่วมมือและประสานการทำงานระหว่างกลุ่มสหวิชาชีพทางการแพทย์...
24 21 ก.ย. 2559 post พล.ต.ต.วารินทร์ วชิรปัญญานุกูล เป็นผู้แทนโรงพยาบาลตำรวจ รับโล่รางวัล "สถานพยาบาลในดวงใจ" (views 3780)
ในพิธีมอบโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2559...
25 30 ส.ค. 2559 post พล.ต.ต.ธนา ธุระเจน ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานฝ่ายบริหาร ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (views 10207)
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
26 29 ส.ค. 2559 post ประสบการณ์ จากการบอกเล่า การช่วยเหลือกรณี ฮ.ลงฉุกเฉิน จังหวัด ปัตตานี วันที่ 25 ส.ค. 2559 (views 3814)
ขอสดุดีตำรวจทุกนายที่เข้าทำการกู้ภัยในครั้งนี้ และผู้บังคับบัญชาทุกนายที่ให้การสนับสนุนทรัพยากรในการกู้ภัยครั้งนี้...
27 23 ส.ค. 2559 post พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ แด่ผู้ทำความดี แก่ นางสาว ญาณิศา ก้องสำโรง (views 2769)
เพื่อแสดงว่าเป็นนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ได้บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บกระโดดสะพานลอย...
28 29 ก.ค. 2559 post โครงป้องกันกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนระยะที่ 6 กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ IOF (views 2885)
และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้...
29 10 ก.ค. 2559 post ทีมศัลยแพทย์โรงพยาบาลตำรวจผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบไร้แผลสำเร็จเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (views 8270)
มุ่งสู่การเป็นศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องแบบไร้แผลชั้นนำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต...
30 10 มิ.ย. 2559 post กลุ่มงานโภชนาการ รพ.ตร. ได้รับเกียรติจาก นาย ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ มอบประกาศนียบัตร รับรองระบบ GMP IN MASS CATERING ปีที่ ๕ (views 2442)
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแพทย์ใหญ่...
Top