Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "ข่าวประกวดราคา"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

# วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 22 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (views 16)
2 21 ก.ย. 2566 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายและหนังสือตรวจสอบหลักประกันสัญญา เรื่องเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตภายนอกและวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขณะหายใจออก จำนวน ๒ เครื่อง (views 15)
3 21 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (views 20)
4 21 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 14)
5 21 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 16)
6 21 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 17)
7 21 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน ของ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. อาคารสูตินรีเวชกรรม ชั้น 2 ,จ้างซ่อมท่อเมนน้ำทิ้งอ่างและท่อน้ำทิ้งพื้น ของ ไอซียู ศัลยกรรม กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 4,จ้างซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำ ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร ฉกร. (ตัวที่ 1),จ้างทำโล่รางวัลไม้ พร้อมกล่องแดง ของ ฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.รพ.ตร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 11)
8 21 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเก้าอี้ทานอาหาร, ซ่อมเปลี่ยนม่านปรับแสง และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบเอ็กซเรย์ได้ สำหรับผู้ป่วยวิกฤต (views 10)
9 21 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมวอลเปเปอร์และม่านปรับแสง ของ กง.บก.อก.รพ.ตร. อาคารศรียานนท์ ชั้น 3,จ้างทำป้ายไวนิล ของ ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.รพ.ตร. ,จ้างทำผ้าม่านแบบจับจีบ จำนวน 3 ผืน ของ หอผู้ป่วย กลุ่มงาน อายุรกรรม อาคาร มภร. ชั้น 18/1และจ้างซ่อมป้ายชื่อ-ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา ของ สง.พตร. อาคาร ฉก. ชั้น 7โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 10)
10 20 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 32 รายการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 16)
11 20 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรใน CSSD แบบไม่รวมอะไหล่ หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (views 16)
12 20 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องเลสิกพร้อมเครื่องวัดสายตา ยี่ห้อ ZIESS รุ่น MEL๘๐ จำนวน ๑ เครื่อง กลุ่มงานตา โรงพยาบาลตำรวจ (views 15)
13 20 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Dual Energy) กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 17)
14 20 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาเครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์และใบมีด ยี่ห้อ Ziemer รุ่น FEMTO LDV Crystal Line (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 เครื่อง กลุ่มงานตา โรงพยาบาลตำรวจ (views 15)
15 20 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 7)
16 20 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการตรวจการนอนหลับ กลุ่มงานหู คอ จมูก โรงพยาบาลตำรวจ (views 6)
17 20 ก.ย. 2566 post ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเตียง Beach Chair จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 11)
18 20 ก.ย. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อชุดตรวจค่าชีวเคมีในเลือด (Blood gas) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 12)
19 19 ก.ย. 2566 post ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 40 เครื่อง ของโรงพยาบาลตำรวจ ปี 2567 (views 22)
20 19 ก.ย. 2566 post ประกาศวิจารณ์จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้อง ไอ ซี ยู ศัลยกรรมประสาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ ชั้น ๓ โรงพยาบาลตำรวจ (วันที่ 19 -22 กันยายน 2566) (views 26)
21 19 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 29)
22 19 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก โดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 27)
23 19 ก.ย. 2566 post ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 20)
24 19 ก.ย. 2566 post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด นย.รพ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 20)
25 19 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่ีองฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 18)
26 19 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกยา Apixaban 5 mg. tablet โดยวิธีคัดเลือก (views 17)
27 18 ก.ย. 2566 post ประกาศยกเลิกโครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้อง ไอ ซี ยู ศัลยกรรมประสาท อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ ชั้น ๓ โรงพยาบาลตำรวจ (views 28)
28 18 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะประกวดราคาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HbA๑c ในเลือด โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 27)
29 18 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 25)
30 18 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 25)
31 16 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบปรับอากาศ VRF CDU-18 ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น M,จ้างซ่อมท่อน้ำเย็น ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 6และจ้างซ่อมระบบปรับอากาศ VRF (CDU-20) ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น Mโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 28)
32 16 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษาตามวงรอบรถยนต์โดยสาร ทะเบียนโล่ 19315 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร.,จ้างตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษาตามวงรอบรถยนต์โดยสาร ทะเบียนโล่ 19316 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร.และจ้างตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษาตามวงรอบรถยนต์โดยสาร ทะเบียนโล่ 19317 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 26)
33 16 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษาตามวงรอบรถยนต์ ตู้โดยสาร ทะเบียนโล่ 01275 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร. ,จ้างตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษาตามวงรอบรถยนต์โดยสาร ทะเบียนโล่ 19314 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร. และตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษาตามวงรอบรถยนต์โดยสาร ทะเบียนโล่ 19313 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 21)
34 16 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์เตียงโดยสาร No.1 ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร ฉก.,จ้างตัดชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร.และจ้างตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษาตามวงรอบรถยนต์ตู้โดยสาร ทะเบียนโล่ 01272 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 26)
35 15 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ชนิดใช้รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ (DXA Scan) กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 26)
36 15 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 29)
37 15 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 29)
38 15 ก.ย. 2566 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดิทัศน์ จอภาพระบบสัมผัส (Video Laryngoscope) จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 30)
39 14 ก.ย. 2566 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการ แบตเตอรี่ Valve Regulated Lead Acid เซลล์ชนิด Absorbed Glass Mat ขนาด 12 โวลต์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 176 ลูก (views 30)
40 14 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงพยาบาลตำรวจ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 41)
41 14 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องจ่ายไฟสำรองต่อเนื่อง (UPS) (แบบรวมอะไหล่) อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ (views 28)
42 14 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ปี 2567 (views 32)
43 14 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าใต้น้ำ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (views 29)
44 14 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 27)
45 14 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 25)
46 13 ก.ย. 2566 post ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาด ๑๙๒ Slice ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 27)
47 13 ก.ย. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ แผ่นเจลปูเตียงผ่าตัด ขนาดยาว ๕๖ เซนติเมตร x กว้าง ๕๐ เซนติเมตร x สูง ๑.๓ เซนติเมตร จำนวน ๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 35)
48 13 ก.ย. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพประจำเตียงผู้ป่วย จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 40)
49 13 ก.ย. 2566 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ชนิด 80แกรม ยี่ห้อ Quality Purple 80G A4 ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย จำนวน 18,000 รีม (views 31)
50 13 ก.ย. 2566 post ร่างประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 28)
51 12 ก.ย. 2566 post ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจชนิด ๒ แกน รุ่น artis Q biplane และเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจรุ่น artis Q ceiling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 43)
52 12 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 45)
53 12 ก.ย. 2566 post ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด นย.รพ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 42)
54 12 ก.ย. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับถ่างเนื้อเยื่อส่วนอกเอวทางด้านหลัง แบบแผลเล็ก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 44)
55 12 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 36)
56 12 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 37)
57 12 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 26)
58 12 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 30)
59 12 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 26)
60 12 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 28)
61 12 ก.ย. 2566 post ร่างประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 21)
62 12 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์แถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ (Urine Chemical Examination) และชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะรวมแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ (Urinalysis) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 26)
63 12 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) ชุดตรวจทางธนาคารเลือดบนเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๔ รายการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 30)
64 12 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT/APTT) และการตรวจ D-Dimer แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 25)
65 12 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 22)
66 12 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน ๓๐ ระบบงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 27)
67 11 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเรติคูโลไซต์ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 39)
68 11 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือด พร้อมบริการเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือดแบบอัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 38)
69 11 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) โรงพยาบาลตำรวจ (views 42)
70 11 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 36)
71 11 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 34)
72 11 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยะ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 26)
73 11 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยะ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 23)
74 11 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยะ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 21)
75 11 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยะ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 18)
76 11 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 25)
77 11 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 26)
78 11 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Web Application โปรแกรมรายงานผลตรวจสุขภาพประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 41)
79 8 ก.ย. 2566 post ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อ เก้าอี้ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 41)
80 8 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้ไฟควบคุมเครื่องผลิตอากาศอัด ทางการแพทย์ ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร ขตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 51)
81 8 ก.ย. 2566 post ประกาศเผยแพรสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายชุดอุปกรณ์วีดิทัศน์สำหรับผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจยาก พร้อมกล้องชนิดโค้งงอได้ (Video-assisted devices for difficult intubation) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 43)
82 8 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมรอยรั่วพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ อาคาร มภร. และ ซ่อมระบบปรับอากาศ อาคาร มภร. (views 42)
83 8 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูอัตโนมัติทางเข้าตึก ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร ฉก. ชั้น 1,จ้างซ่อมประตูอัตโนมัติทางเข้า ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 16/1 และจ้างเหมาบริการรถบรรทุก 6 ล้อ ขนเศษวัสดุ ไปทิ้ง ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 35)
84 8 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมู่ลี่ชำรุด ของ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. อาคารเภสัชกรรม ชั้น 8, จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคารศรียานนท์,จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ของระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ ของ หอผู้ป่วย กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 10/1 และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ของระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ ของ หอผู้ป่วย กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 10/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 34)
85 8 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดกรองน้ำบริสุทธิ์ ระบบ Reverse Osmosis (R/O), ซ่อมรถตู้โดยสาร ทะเบียนโล่ 19264 และ ซ่อมรถพยาบาล ทะเบียนโล่ 98927 (views 31)
86 7 ก.ย. 2566 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 47)
87 7 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 46)
88 7 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 41)
89 7 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 51)
90 7 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 45)
91 7 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ ACB อาคารมงคลกาญจนาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 25)
92 7 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 28)
93 7 ก.ย. 2566 post ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องรัดห้ามเลือดชนิดไฟฟ้า จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 30)
94 7 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบันทึกภาพ (Video Recorder) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 29)
95 7 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 100 เครื่อง (views 34)
96 6 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 46)
97 6 ก.ย. 2566 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายชุดเครื่องมือผ่าตัดโพรงไซนัสผ่านกล้อง จำนวน 1 ชุด (views 44)
98 6 ก.ย. 2566 post ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด นย.รพ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 7-11 ก.ย. 66) (views 41)
99 6 ก.ย. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเปลี่ยนสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ ACB อาคารมงคลกาญจนาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 47)
100 6 ก.ย. 2566 post ประกาศเชิญชวนจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรใน CSSD แบบไม่รวมอะไหล่ หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. (views 49)
101 6 ก.ย. 2566 post ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Dual Energy) กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. (views 34)
102 6 ก.ย. 2566 post ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. (views 37)
103 6 ก.ย. 2566 post ประกาศเชิญชวนจ้างบำรุงรักษาเครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์และใบมีด ยี่ห้อ Ziemer รุ่น FEMTO LDV Crystal Line (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 เครื่อง กลุ่มงานตา รพ.ตร. (views 35)
104 6 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาทางเดินด้านหน้าอาคาร ขตร. ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร.และซ่อมเปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร อาคารศรีนครินทร์วรานุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 35)
105 5 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ CT203109 สำหรับเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น M375z จำนวนการพิมพ์ 12,000 แผ่น จำนวน 120 ตลับ (views 38)
106 5 ก.ย. 2566 post ประกาศเชิญชวนจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องเลสิกพร้อมเครื่องวัดสายตา ยี่ห้อ ZIESS รุ่น MEL๘๐ จำนวน ๑ เครื่อง กลุ่มงานตา รพ.ตร. ปี 2567 (views 36)
107 5 ก.ย. 2566 post ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร.ปี 2567 (views 46)
108 5 ก.ย. 2566 post ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการตรวจการนอนหลับ กลุ่มงานหู คอ จมูก รพ.ตร. ปี 2567 (views 63)
109 5 ก.ย. 2566 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ นย.รพ.ตร. (views 41)
110 5 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานห้องประชุม และ ซ่อมเปลี่ยนท่อเมนน้ำประปา (views 32)
111 4 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตรวจเช็คประจำปีและเปลี่ยนอะไหล่สำหรับเครื่องวิเคราะห์เชื้อจุลชีพ (MALDI-TOF Mass Spectrometer รุ่น Sirius) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 40)
112 4 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ T-DOC ๒๐๐๐ (แบบไม่รวมอะไหล่) โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 36)
113 4 ก.ย. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ,ถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกและตรวจด้านอาชีวอนามัย ในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๔-๒๑ ก.ย.๖๖) (views 44)
114 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา,อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี และอาคารข้าราชการตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 48)
115 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าและใช้บริการวิทยุคมนาคม โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวน 32 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 46)
116 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Nissan จำนวน ๑๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 51)
117 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเครื่องวัดแรงดันสูงถึงตู้แผงสวิตซ์รวมประจำอาคาร รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 48)
118 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 20 อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 41)
119 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับเทียบค่ามาตรฐานกล้องจุลทรรศน์ศัลยกรรมสำหรับต่อเส้นเลือดและเส้นประสาท ยี่ห้อ ZEISS (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 28)
120 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารของศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิและการแพทย์ทางเลือกจอมทอง ยี่ห้อ ฮาวเวิร์ด (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 24)
121 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย (FM-200) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 26)
122 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ประจำปี สำหรับเครื่องเตรียมหลอดตัวอย่างอัตโนมัติและระบบคิวห้องเจาะเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 26)
123 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องรักษาโรคต้อหินมุมเปิด และมุมปิดด้วยแสงเลเซอร์และเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 29)
124 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องจี้ห้ามเลือดผลิตภัณฑ์ ERBE จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 30)
125 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับเทียบค่ามาตรฐานกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตา ยี่ห้อ ZEISS (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 28)
126 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 30)
127 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 21)
128 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ และเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 24)
129 1 ก.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องตรวจคลื่นสมองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 28)
130 31 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 40 เครื่อง ของโรงพยาบาลตำรวจ ปีงบประมาณ 2567 (views 37)
131 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยชนิดอัตโนมัติ (Automatic CPR) จำนวน 1 เครื่อง (views 39)
132 31 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ระบบ COBAS ๖๘๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๓๐ ส.ค.-๖ ก.ย.๖๖) (views 35)
133 31 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ ชนิด ๒ แกน รุ่น ARTIS Q BIPLANE และเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ รุ่น ARTIS Q CEILING ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๓๐ ส.ค.-๖ ก.ย.๖๖) (views 36)
134 31 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล พร้อมชุดเจาะตัดชิ้นเนื้อเต้านมระบบดิจิตอล Upright ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ ๓๑ ส.ค.-๗ ก.ย.๖๖) (views 39)
135 31 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาด ๑๙๒ Slice ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๓๑ ส.ค.-๗ ก.ย.๖๖) (views 29)
136 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 30)
137 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 30)
138 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุใช้ในโครงการฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 31)
139 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 32)
140 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อแท่งเจลรองหน้าอก ขนาดยาว 50.8 เซนติเมตร x กว้าง 15 เซนติเมตร x สูง 13 เซนติเมตร จำนวน 4 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 27)
141 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุใช้ในโครงการอบรม เพื่อใช้ในโครงการครูแม่ไก่ (จิตแพทย์น้อย) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 33)
142 31 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ชนิดใช้รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ (DXA Scan) กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. (views 29)
143 31 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ชนิดใช้รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ (DXA Scan) กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. (views 34)
144 31 ส.ค. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานทันตกรรมเฉพาะทาง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) (views 32)
145 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์เตียงโดยสาร (EL 5) อาคาร มภร. และ ซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพพื้นฐาน (views 29)
146 31 ส.ค. 2566 post ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 27)
147 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับเทียบกล้องตรวจหู ยี่ห้อ ZEISS (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 28)
148 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม ยี่ห้อ B-Braun จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 30)
149 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน 4,000 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 31)
150 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเลเซอร์ ชนิด Q Switch ND YAG รุ่น HELIOS 3 ประเทศเกาหลี S/N LO-3ND161205 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 27)
151 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 22)
152 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 29)
153 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่วแบบโฟกัสกว้างพร้อมเครื่อง X-Ray C-Arm จำนวน 1 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 31)
154 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาคุณภาพน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 28)
155 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิด C-Arm รุ่น OEC 9900 จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 28)
156 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาจ่าย (COST/REPORTABLE) เครื่องตรวจวัดค่า Osmolality ในเลือดและปัสสาวะ โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 27)
157 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเติมอากาศ,ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ระบบทำความเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 20)
158 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องตรวจด้วยความถี่สูง ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Epiq CVx โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 21)
159 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดชนิดไม่ลุกล้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 18)
160 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบน้ำร้อนส่วนกลาง อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 25)
161 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจประเมินหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รุ่น Vivid S70 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 21)
162 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (แบบไม่รวมอะไหล่) ยี่ห้อ OLEODYNE (อาคารสูตินรีเวชกรรม NO.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 20)
163 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ RO และ DI ยี่ห้อ MAZUMA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 20)
164 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 27)
165 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ ฮิตาชิ และบันไดเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 21)
166 31 ส.ค. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ) (views 23)
167 30 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนจ้างบำรุงรักษาเครื่องจ่ายไฟสำรองต่อเนื่อง (UPS) (แบบรวมอะไหล่) อาคาร มภร. รพ.ตร.ปี 2567 (views 33)
168 30 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องจ่ายไฟสำรองต่อเนื่อง (UPS) (แบบรวมอะไหล่) อาคาร มภร. รพ.ตร.ปี 2567 (views 31)
169 30 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคาร มภร. รพ.ตร. ปีงบประมาณ 2567 (views 36)
170 30 ส.ค. 2566 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการ แอพพริเคเตอร์สำหรับทำหน้าท้องและบั้นท้ายสำหรับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด (views 26)
171 30 ส.ค. 2566 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดีทัศน์ จอภาพระบบสัมผัส (Video Laryngoscope) จำนวน 3 เครื่อง (views 32)
172 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 37)
173 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมแบบอัตโนมัติชนิดสองช่องล้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 39)
174 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่อง UPS หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู อายุรกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 27)
175 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหา Bilirubin ในซีรั่ม ของทารกแรกเกิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 30)
176 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 27)
177 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโต๊ะตัดชิ้นเนื้อ,เครื่องตัดชิ้นเนื้อแช่แข็งเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ,เครื่องตัดบล็อกชิ้นเนื้อ,เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ,เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติและเครื่องปั่นเซลล์ลงบนสไลด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 19)
178 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ระบบดิจิตอล ชนิดแขวนเพดาน ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Radspeed DR จำนวน 2 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 32)
179 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอาคาร มก.,อาคาร ฉกร., อาคาร มภร.,อาคารบำบัดน้ำเสียและอาคารศรีนครินทร์ทรานุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 22)
180 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock Wave) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 29)
181 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอลและเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 24)
182 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและเปรียบเทียบค่ามาตรฐานกล้องจุลศัลยกรรม ยี่ห้อ Leica (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 32)
183 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม ยี่ห้อ Fresenius จำนวน 18 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 30)
184 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ทางสูตินรีเวชกรรม จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 18)
185 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาชุดศูนย์รวมอุปกรณ์และแก๊สทางการแพทย์ สำหรับไอซียูอายุรกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 21)
186 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศปลอดเชื้อ (แบบไม่รวมอะไหล่) ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ ระบบโมดูล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 22)
187 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ แท่งเจลใต้รักแร้ ขนาด 25.5 เซนติเมตร x กว้าง 7.5 เซนิตเมตร x สูง 7.5 เซนติเมตร จำนวน 6 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 16)
188 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องติดเชื้อความดันลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 24)
189 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องติดเชื้อความดันลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 25)
190 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องแยกรับผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 22)
191 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศและฆ่าเชื้อ สำหรับห้องแยกผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู หัวใจและหลอดเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 24)
192 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องพยุงหัวใจชนิดสอดสายเข้าไปในเส้นเลือดแดง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 24)
193 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 25)
194 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชการที่ 9 , อาคารสูตินรีเวชกรรม , อาคารคุณวิศาล และอาคารมงคลกาญจนาภิเษก รพ.ตร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 28)
195 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 26)
196 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ GE จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 25)
197 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 28)
198 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ ของหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 21)
199 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตู้โทรศัพท์สาขาอัตโนมัติ รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 19)
200 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารบ้านพักอิสระ รพ.ตร. (ทุ่งสองห้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 25)
201 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุงระบบบริหารจัดการเอกสารทางการแพทย์ (เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์) ของ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 21)
202 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะเคมีบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 19)
203 30 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) อาคารมงคลกาญจนาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 16)
204 29 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้อง ไอ ซี ยู ศัลยกรรมประสาท อาคาร ฉก. ชั้น ๓ รพ.ตร. (views 38)
205 29 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเรติคูโลไซต์ กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. (views 43)
206 29 ส.ค. 2566 post ประกาศเผยแพรสาระสำคัญในสัญญาซื้อสว่านลมศัลยกรรมกระดูกขนาดเล็ก จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 39)
207 29 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 39)
208 29 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung จำนวน 3 รายการ (views 38)
209 29 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.ปี2567 (views 33)
210 29 ส.ค. 2566 post ประกาศร่าง TOR/ ร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องมือสำหรับถ่างเนื้อเยื่อส่วนอกเอวทางด้านหลัง แบบแผลเล็ก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 27)
211 29 ส.ค. 2566 post ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเตียง Beach Chair จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 27)
212 29 ส.ค. 2566 post ประกาศเผยแพรสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องมือยืดถ่างกระดูกขนาดใหญ่ ( Large Distractor ) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (views 19)
213 29 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 30)
214 29 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 29)
215 29 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 22)
216 29 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์แถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ (Urine Chemical Examination) และชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะรวมแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ (Urinalysis) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่าง่วันที่ ๒๙ ส.ค.-๕ ก.ย.๖๖) (views 28)
217 29 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจการนอนหลับ กลุ่มงานหู คอ จมูก รพ.ตร. (views 25)
218 29 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT/APTT) และการตรวจ D-dimer แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๙ ก.ย.-๕ ก.ย.๖๖) (views 32)
219 29 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์จ้างเหมาบริการตรวจการนอนหลับ กลุ่มงานหู คอ จมูก รพ.ตร.(ระหว่างวันที่ 28-31 ส.ค.66) (views 28)
220 29 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) ชุดตรวจทางธนาคารเลือดบนเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๙ ส.ค.-๕ ก.ย.๖๖) (views 20)
221 29 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรใน CSSD แบบไม่รวมอะไหล่ หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. (views 34)
222 29 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรใน CSSD แบบไม่รวมอะไหล่ หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. (ระหว่างวันที่ 28-31 ส.ค.66) (views 25)
223 29 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Dual Energy) กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. (views 26)
224 29 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Dual Energy) กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร.(ระหว่างวันที่ 28-31 ส.ค.66) (views 26)
225 29 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์และใบมีด ยี่ห้อ Ziemer รุ่น FEMTO LDV Crystal Line (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 เครื่อง กลุ่มงานตา รพ.ตร. (views 25)
226 29 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์จ้างบำรุงรักษาเครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์และใบมีด ยี่ห้อ Ziemer รุ่น FEMTO LDV Crystal Line (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 เครื่อง กลุ่มงานตา รพ.ตร.(ระหว่างวันที่ 28-31 ส.ค.66) (views 29)
227 29 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องเลสิกพร้อมเครื่องวัดสายตา ยี่ห้อ ZIESS รุ่น MEL๘๐ จำนวน ๑ เครื่อง กลุ่มงานตา รพ.ตร.ปี ๒๕๖๗ (views 28)
228 29 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องเลสิกพร้อมเครื่องวัดสายตา ยี่ห้อ ZIESS รุ่น MEL๘๐ จำนวน ๑ เครื่อง กลุ่มงานตา รพ.ตร.(ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ ส.ค.๖๖) (views 27)
229 29 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 23)
230 28 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. (views 39)
231 28 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.(ระหว่างวันที่ 28-31 ส.ค.66) (views 36)
232 28 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. (views 35)
233 28 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร.(ระหว่างวันที่ 28-31 ส.ค.66) (views 33)
234 28 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 32 รายการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร.(ระหว่างวันที่ 28 ส.ค.66-13 ก.ย.66) (views 42)
235 28 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือด พร้อมบริการเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือดแบบอัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร.(ระหว่างวันที่ ๒๘ ส.ค.๖๖-๔ ก.ย.๖๖) (views 35)
236 28 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HbA๑c ในเลือด โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖) (views 29)
237 28 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกโดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๘ ส.ค.-๑๓ ก.ย.๖๖) (views 35)
238 28 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ,ถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกและตรวจด้านอาชีวอนามัย ในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ ส.ค.๖๖) (views 38)
239 28 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ระบบบริหารจัดการจัดเก็บ และรับส่งภาพทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิตอล (PACS) และระบบบริหารจัดการสารสนเทศทางรังสีวิทยา (RIS) โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๘ ส.ค.-๔ ก.ย.๖๖) (views 63)
240 28 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก (Out Lab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๘ ส.ค.-๔ ก.ย.๖๖) (views 34)
241 28 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๘ ส.ค.-๑๓ ก.ย.๖๖) (views 40)
242 28 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๖๒๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๘ ส.ค.-๔ ก.ย.๖๖) (views 29)
243 28 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๘ ส.ค.-๔ ก.ย.๖๖) (views 31)
244 28 ส.ค. 2566 post ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดตรวจค่าชีวเคมีในเลือด (Blood gas) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 32)
245 28 ส.ค. 2566 post ประกาศร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง พร้อมระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 31)
246 28 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ Canon จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 29)
247 28 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ กระดาษชำระม้วนใหญ่ (จัมโบ้โรล)จำนวน8,000 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 33)
248 28 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสารA4)จำนวน 4,500 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 23)
249 28 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์สำหรับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน (Regional anesthesia ) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 27)
250 28 ส.ค. 2566 post ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องรัดห้ามเลือดชนิดไฟฟ้า จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 27)
251 28 ส.ค. 2566 post ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 33)
252 28 ส.ค. 2566 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (views 43)
253 28 ส.ค. 2566 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (views 35)
254 26 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้น Post tension ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก. รพ.ตร. อาคาร ฉก. ชั้น 5 และจ้างซ่อมแซมตู้ไม้ซิงค์ล้างจานห้องรับประทานอาหาร ของ สง.พตร. อาคาร ฉก. ชั้น 7โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 57)
255 26 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษาตามวงรอบรถยนต์ ทะเบียนโล่ 01271 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร. ,จ้างซ่อมชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกต้นคอ ของ ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 3 และจ้างซ่อมเปลี่ยนยาง O-ring Pipeline ของ หอผู้ป่วย ไอ ซี ยู กุมาร กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 57)
256 26 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมผนังและทาสี ของ หอผู้ป่วย กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร ฉก. ชั้น 5/2,จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องไตเทียม ยี่ห้อ Fresenius จำนวน 2 เครื่อง ของ ศูนย์โรคไต กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. อาคาร ขตร. ชั้น 4 และจ้างตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษาตามวงรอบรถยนต์ ทะเบียนโล่ 01274 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 64)
257 26 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าที่มีน้ำรั่วซึม ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 15 ,จ้างซ่อมแซมชุดวาล์วควบคุมถังกรองอัตโนมัติ 2.5 นิ้ว และท่อจ่ายน้ำ RO ของ หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 1 และจ้างซ่อมฝาปิดท่อระบายน้ำ ของ กลุ่มงานโภชนาการรพ.ตร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 61)
258 26 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการดูแลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 4 ของ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.,จ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ ของ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.รพ.ตร. และจ้างซ่อมแซมกระเบื้องผนังห้องผู้บังคับบัญชาและกระเบื้องผนังห้องเตรียมอาหาร ของ สง.พตร. อาคาร ฉก. ชั้น 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 54)
259 25 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเบาะนั่งภายในห้องโดยสารรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ทะเบียนโล่ 98904 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร. ,จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้เตรียมน้ำยาเคมีบำบัด ชนิด 2 ช่อง ของ หน่วยผลิตยาและเคมีบำบัด กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 10และจ้างซ่อมชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกเพื่อเปิดทรวงอก ของ ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 28)
260 25 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจภายนอกแบบชั่วคราวชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียว ของ ไอ ซี ยู ศัลยกรรมหัวใจ กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร ขตร. ชั้น 6,จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เตียงผู้ป่วยชนิดปรับด้วยระบบไฟฟ้า ของ หอผู้ป่วย กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร ฉก. ชั้น 12 และจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำน้ำเดือด ZIP ของ หอผู้ป่วยพิเศษ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 37)
261 23 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Samsung รวมจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 76)
262 23 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซี-อาร์ม รุ่น OEC ELITE 31 MD MTS S/N FBMHXX00074 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 61)
263 23 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 59)
264 23 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดหนูและสัตว์รบกวนในพื้นที่ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 81)
265 23 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น COMMUTER,HIACE,VIGO,VENTURY,AVANZA,ALTIS จำนวน 18 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 61)
266 23 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 43)
267 23 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ของระบบบริหารจัดการเอกสารทางการแพทย์(เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์)โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 32)
268 23 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ยี่ห้อ RO Social โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 29)
269 22 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 52)
270 22 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 53)
271 22 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 44)
272 22 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้อง ไอ ซี ยู ศัลยกรรมประสาท อาคาร ฉก. ชั้น ๓ รพ.ตร. (views 59)
273 22 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้อง ไอ ซี ยู ศัลยกรรมประสาท อาคาร ฉก. ชั้น ๓ รพ.ตร.(วันที่ 22-25 ส.ค.66) (views 44)
274 22 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๒ ส.ค.-๗ ก.ย.๖๖) (views 42)
275 22 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ ชนิด ๒ แกน รุ่น ARTIS Q BIPLANE และเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ รุ่น ARTIS Q CEILING ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ ส.ค.๖๖) (views 32)
276 22 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของ โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน ๓๐ ระบบงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๒ ส.ค.-๕ ก.ย.๖๖) (views 46)
277 22 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๒ ส.ค.-๗ ก.ย.๖๖) (views 39)
278 22 ส.ค. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อยา Glucosamine sulfate 500 mg. capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 49)
279 22 ส.ค. 2566 post ประกาศเผยแพรสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะแบบโค้งงอชนิดวีดีทัศน์ พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณความละเอียดสูง ๒ มิติ เพื่อใช้ในการผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 50)
280 22 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ T-DOC ๒๐๐๐ (แบบไม่รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๙ ส.ค.๖๖) (views 45)
281 22 ส.ค. 2566 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาตรวจเช็คประจำปีและเปลี่ยนอะไหล่สำหรับเครื่องวิเคราะห์เชื้อจุลชีพ (MALDI-TOF Mass Spectrometer รุ่น Sirius) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๙ ส.ค.๖๖) (views 46)
282 22 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 40 เครื่อง ของ รพ.ตร.ปี 2567 (views 38)
283 22 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 40 เครื่อง ของ รพ.ตร.(วันที่ 22-25 ส.ค.66) (views 36)
284 22 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ระบบ COBAS ๖๘๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ ส.ค.๖๖) (views 45)
285 22 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคาร มภร. รพ.ตร.ปี 2567 (views 48)
286 22 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคาร มภร. รพ.ตร.(วันที่ 22-25 ส.ค.66) (views 37)
287 22 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาด ๑๙๒ Slice ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ ส.ค.๖๖) (views 33)
288 22 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล พร้อมชุดเจาะตัดชิ้นเนื้อเต้านมระบบดิจิตอล Upright ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ ส.ค.๖๖) (views 42)
289 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างแผลสำหรับกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 54)
290 21 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร. (views 71)
291 21 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) รพ.ตร.(วันที่ 21-24 ส.ค.66) (views 62)
292 21 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือด พร้อมบริการเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือดแบบอัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. (views 54)
293 21 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์เช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือด พร้อมบริการเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือดแบบอัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร.(วันที่ 21-24 ส.ค.66) (views 46)
294 21 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์แถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ (Urine Chemical Examination) และชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะรวมแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ (Urinalysis) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ ส.ค.๖๖) (views 32)
295 21 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) ชุดตรวจทางธนาคารเลือดบนเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ ส.ค.๖๖) (views 33)
296 21 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT/APTT) และการตรวจ D-dimer แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ ส.ค.๖๖) (views 40)
297 21 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก (Out Lab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ ส.ค.๖๖) (views 32)
298 21 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ ฮิตาชิ และบันไดเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 37)
299 21 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเครื่องวัดแรงดันสูงถึงตู้แผงสวิตซ์รวมประจำอาคาร รพ.ตร. (views 37)
300 21 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเรติคูโลไซต์ กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. (views 31)
301 21 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์เช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเรติคูโลไซต์ กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร.(วันที่ 21-24 ส.ค.66) (views 37)
302 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องไตเทียม ยี่ห้อ ASAHI จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 41)
303 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบท่อลมขนส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 57)
304 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องอัลตราซาวด์ ยี่ห้อ SONOSCAPE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 44)
305 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกระตุ้นการไหลเวียนด้วยความถี่วิทยุ, เครื่องย้ายรากผม,เครื่องยกกระชับผิวด้วยคลื่นความถี่สูงและเครื่องนำพาวิตามินเข้าสู่ผิวโดยใช้แรงดันอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 41)
306 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปี้ ยี่ห้อ HOLOGIC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 34)
307 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพปอดและวัดความสามารถซึมผ่านก๊าซภายในปอดด้วยระบบคอมพิวเตอร์พร้อมตู้วัดปริมาณความจุปอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 23)
308 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันรายปีเครื่องช่วยทดแทนไต ชนิดต่อเนื่อง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 27)
309 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 33)
310 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ขนของ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 33)
311 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตู้เตรียมน้ำยาเคมีบำบัดชนิด 2 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 33)
312 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ชนิดแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 36)
313 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟูลออโรสโคป ระบบดิจิตอล ชนิด Flat Panel Detector ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Flexavision จำนวน 1 เครื่อง (แบบรวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 40)
314 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Mobile Dart Evolution จำนวน 1 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 41)
315 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปแบบ Ceiling (General Radiography) ยี่ห้อ Shimadzu จำนวน 1 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 28)
316 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องล้างอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (แบบรวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 24)
317 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส จำนวน 3 เครื่อง ผลิตภัณฑ์ 3 M (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 30)
318 21 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ MDV (แบบรวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 35)
319 19 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมชุดช่วยชีวิตชั้นสูง, ซ่อมเปลี่ยนยางโอริง, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต (views 64)
320 18 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 86)
321 18 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 77)
322 18 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 82)
323 18 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 86)
324 17 ส.ค. 2566 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ (views 79)
325 17 ส.ค. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ CT๒๐๓๑๐๙ สำหรับเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น M๓๗๕z จำนวนการพิมพ์ ๑๒,๐๐๐ แผ่น จำนวน ๑๒๐ ตลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 59)
326 17 ส.ค. 2566 post ประกาศเผยแพรสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องจี้และตัดไฟฟ้าขนาดใหญ่ ระบบปรับพลังงานอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 59)
327 17 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 73)
328 17 ส.ค. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 82)
329 16 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ระบบบริหารจัดการจัดเก็บ และรับส่งภาพทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิตอล (PACS) และระบบบริหารจัดการสารสนเทศทางรังสีวิทยา (RIS) โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ ส.ค.๖๖) (views 85)
330 16 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกโดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ ส.ค.๖๖) (views 66)
331 16 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ ส.ค.๖๖) (views 79)
332 16 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ ส.ค.๖๖) (views 81)
333 16 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๖๒๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ ส.ค.๖๖) (views 60)
334 16 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์เช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 32 รายการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร.(วันที่ 16-21 ส.ค.66) (views 37)
335 16 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 32 รายการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. (views 35)
336 16 ส.ค. 2566 post ประกาศราคากลางเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HbA๑c ในเลือด โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. (views 34)
337 16 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์เช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HbA๑c ในเลือด โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร.(วันที่ 16-21 ส.ค.2566) (views 43)
338 16 ส.ค. 2566 post ประกาศเผยแพรสาระสำคัญในสัญญาซื้อหมวกป้องกันการติดเชื้อขณะผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (views 42)
339 16 ส.ค. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพประจำเตียงผู้ป่วย จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 41)
340 16 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ ส.ค.๖๖) (views 62)
341 16 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 74)
342 16 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 78)
343 16 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 75)
344 16 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 59)
345 15 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของ โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน ๓๐ ระบบงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ ส.ค.๖๖) (views 65)
346 15 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ ส.ค.๖๖) (views 68)
347 15 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศปลอดเชื้อ (แบบไม่รวมอะไหล่) ของห้องผ่าตัดอวัยวะต่างๆ ทางศัลยกรรม ระบบโมดูล่า อาคารมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 4 ห้องผ่าตัดตา 1-3 (views 63)
348 15 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศปลอดเชื้อ ระบบโมดูล่า อาคารมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 3 (แบบไม่รวมอะไหล่) ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป (views 64)
349 12 ส.ค. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑kVA จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 101)
350 11 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสเพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางไปราชการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 97)
351 11 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงานใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 97)
352 11 ส.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องเพิ่มปริมาณ DNA จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 82)
353 11 ส.ค. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าใต้น้ำ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 86)
354 10 ส.ค. 2566 post ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Glucosamine sulfate 500 mg. capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 78)
355 10 ส.ค. 2566 post ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 72)
356 10 ส.ค. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อยา Pitavastatin 2 mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 74)
357 10 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ตรวจประเมินประสิทธิภาพงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ, ซ่อมเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ และ ทาสีตีเส้นจราจร ภายใน รพ.ตร. (views 62)
358 10 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย, ซ่อมพื้นห้องน้ำผู้ป่วย, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน และ ซ่อมชุดผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป (views 74)
359 9 ส.ค. 2566 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงพยาบาลตำรวจในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ ส.ค.๖๖) (views 98)
360 9 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตภายนอกและวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขณะหายใจออก จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 69)
361 9 ส.ค. 2566 post ประกาศร่าง TOR/ ร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 88)
362 9 ส.ค. 2566 post ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อ เตียง Beach Chair จำนวน 1 ชุด (views 78)
363 9 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 68)
364 9 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 58)
365 9 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุใช้ในโครงการ, จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 54)
366 9 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 56)
367 9 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบท่อลมขนส่งสิ่งส่งตรวจวัตถุพยาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 76)
368 9 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวัดค่าปริมาณไซลีนและฟอร์มาลีนในอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 53)
369 9 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 69)
370 7 ส.ค. 2566 post ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อ ยูนิตทำฟันสำหรับงานทันตกรรมเฉพาะทาง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 94)
371 7 ส.ค. 2566 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (views 94)
372 7 ส.ค. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดจัดจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงหอพักแพทย์ อาคาร ฉก.ชั้น ๑๑ และอาคารบำบัดน้ำเสีย ชั้น ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ) (views 90)
373 4 ส.ค. 2566 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายที่นอนโพลียูรีเทนโฟมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 76 แผ่น (views 88)
374 4 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 118)
375 4 ส.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 92)
376 3 ส.ค. 2566 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (views 113)
377 3 ส.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดพกพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 82)
378 3 ส.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ ชุดใส่ท่อช่วยหายใจ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 80)
379 3 ส.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม (เหล็กฉากรู)จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 65)
380 3 ส.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการการป้องกันหลังสัมผัสในบุคคลากรฯ (เจลหล่อลื่นแบบซองฯ)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะ (views 48)
381 3 ส.ค. 2566 post "ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการการป้องกันหลังสัมผัสในบุคคลากรฯ (ถุงยางอนามัยฯ)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 45)
382 3 ส.ค. 2566 post ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ กระดาาถ่ายเอกสาร A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 18,000 รีม (views 68)
383 31 ก.ค. 2566 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จำนวน 17 เรื่อง) (views 176)
384 27 ก.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 147)
385 27 ก.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 127)
386 27 ก.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 139)
387 27 ก.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 102)
388 27 ก.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์สำหรับตรวจยาเสพติดและสารไม่ทราบชนิด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 86)
389 27 ก.ค. 2566 post ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา เรื่อง ชุดศูนย์กลางเก็บข้อมูลทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยวิกฤต จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 66)
390 27 ก.ค. 2566 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยชนิดอัตโนมัติ (Automatic CPR) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 81)
391 27 ก.ค. 2566 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 78)
392 27 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 71)
393 27 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจสารพิษและสารเสพติดในชีววัตถุด้วยเทคนิค LC-MS/MS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 81)
394 27 ก.ค. 2566 post ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ( สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ) (views 91)
395 27 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 85)
396 27 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 86)
397 27 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์สำหรับตรวจยาเสพติดและสารไม่ทราบชนิด (QTOF) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 85)
398 27 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 68)
399 27 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 64)
400 27 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 62)
401 27 ก.ค. 2566 post ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา pitavastatin 2 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 57)
402 27 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 70)
403 26 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกยา Manidipine 20 mg. tablet โดยวิธีคัดเลือก (views 89)
404 26 ก.ค. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อหมวกป้องกันการติดเชื้อขณะผ่าตัด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 76)
405 26 ก.ค. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือยืดถ่างกระดูกขนาดใหญ่ ( Large Distractor ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 88)
406 26 ก.ค. 2566 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (views 97)
407 26 ก.ค. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อสว่านลมศัลยกรรมกระดูกขนาดเล็ก จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 82)
408 26 ก.ค. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อชุดอุปกรณ์วีดิทัศน์สำหรับผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจยาก พร้อมกล้องชนิดโค้งงอได้ (Video-assisted devices for difficult intubation) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 67)
409 26 ก.ค. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม (งานสี,ปูน,ฝ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 51)
410 26 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุช่าง(งานไฟฟ้า)(ชุดโคมไฟหัวเตียงฯ)จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 44)
411 26 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุช่าง(งานประปา)(ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว)จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 51)
412 26 ก.ค. 2566 post ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 56)
413 26 ก.ค. 2566 post ประกาศซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม (งานประปา) รายการ ไส้กรองน้ำ CARBON จำนวน ๓ ไส้ และอื่นๆ รวมจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 57)
414 26 ก.ค. 2566 post ประกาศซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม (งานโลหะ) รายการ เหล็กฉากรู ขนาด ๑.๕x๑.๕ นิ้ว หนา ๓ มิลลิเมตร ยาว ๖ เมตร จำนวน ๒ เส้น และอื่นๆ รวมจำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 52)
415 26 ก.ค. 2566 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้ จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 69)
416 25 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้แช่ชีววัตถุ 2 ประตู ของ งานโลหิตวิทยา กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 6,จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดผ่าตัดกะโหลกศรีษะและเครื่องเจาะกะโหลก ชนิดไฟฟ้า ของ ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 3 และจ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ของ ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 104)
417 24 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ด้วยวิธีฉีดไอระเหย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 88)
418 24 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 90)
419 24 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 93)
420 24 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 115)
421 24 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 71)
422 24 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจสารพิษ ยา สารเสพติด สารระเหยและแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 69)
423 24 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมท่อเมนน้ำดี Down Feed เป็นท่อชนิด PPR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 67)
424 22 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ, สอบเทียบชุดอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สแอทธิลีนออกไซด์แบบถาวร และ ซ่อมรถยนต์ตู้โดยสาร ทะเบียนโล่ 01273 (views 85)
425 22 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง เหมาตกแต่งเวทีและสถานที่, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้าแบบอีเลคโทรไฮดรอลิค และ ซ่อมรถยนต์ ทะเบียนโล่ 67533 (views 75)
426 22 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นช็อคเวฟชนิดรวมคลื่น, เหมาตกแต่งเวทีและจัดสถานที่ และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดพกพา (views 83)
427 22 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และ HEPA FILTER,ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องศูนย์กลางเผ้าติดตามการทำงานของหัวใจ, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจและวิเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าชนิด 12 ช่อง และทำป้ายชื่อหัวหน้ากลุ่มงาน (views 78)
428 22 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจและวิเคราะห์การทำงานของหัวใจชนิด 12 ช่อง, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดแขนสอด, ซ่อมจานหมุนชีวภาพระบบบำบัดน้ำเสีย และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจและวิเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 12 ช่อง (views 66)
429 22 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้างซ่อมแซมระบบขนส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์, ทำป้ายชื่อหน่วยงานติดตัวอักษร ศปก.รพ.ตร., ปรับปรุงผนังหน้าหอผู้ป่วย และ ทำบอร์ดอะคริริค (views 72)
430 22 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมรถยนต์ ทะเบียนโล่ 19276, ซ่อมรถยนต์ ทะเบียนโล่ 98924 และ ซ่อมรถยนต์ ทะเบียนโล่ 98935 (views 71)
431 21 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องนึ่งชุดเครื่องมือผ่าตัด ของ ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 3 และจ้างซ่อมระบบปรับอากาศ VRF (CDU-12) งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร มภร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 98)
432 21 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องควบคุมอัตราการให้ของเหลว ทางสายยาง (Feeding Pump) ของ ไอซียู ศัลยกรรม กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 4 ,จ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพประจำเตียงผู้ป่วย ของ หอผู้ป่วย กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 15/1และจ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี่มิติ ของ หน่วยตรวจหัวใจด้วยเครื่องมือพิเศษ กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. อาคาร ขตร. ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 100)
433 21 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (views 85)
434 21 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (views 94)
435 21 ก.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปิดฟิล์มอัตโนมัติ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 59)
436 21 ก.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์สไลด์อัตโนมัติ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 60)
437 21 ก.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ตลับชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 36)
438 21 ก.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 51)
439 21 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องผลิตออกซิเจน ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก. รพ.ตร. อาคาร มภร. ,จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียนโล่ 93948 ของ กบ.บก.อก.รพ.ตร.และจ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องดูดของเหลวและเสมหะชนิดใช้แบตเตอรี่และไฟฟ้า ของ ไอ ซี ยู อายุรกรรม กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 50)
440 21 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม จำนวน 3 เครื่อง และจักรโพ้งริมผ้า จำนวน 1 เครื่อง ของ หน่วยซักฟอก กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.,จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กล้องขยายผ่าตัดจุลศัลยกรรมสำหรับผ่าตัดโรคกระดูกสันหลัง คอ เอว และผ่าตัดโรคทางมือรวมทั้งต่อนิ้ว ของ ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 47)
441 21 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจทารกชนิดความถี่สูง ของ หอผู้ป่วยไอซียูกุมาร กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 5 ,จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ ทะเบียนโล่ 93949 ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร.และจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ ทะเบียนโล่ 93944 ของ ฝร.บก.อก.รพ.ตร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 45)
442 21 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดติดตาม ตัวคนไข้ 48 ชั่วโมง ของ หน่วยตรวจหัวใจด้วยเครื่องมือพิเศษ กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. อาคาร ขตร. ชั้น 2 ,จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ของ หอทารกแรกเกิด กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 5 และจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจี้เนื้องอกในทางเดินหายใจด้วย ความเย็น ของ หน่วยตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. อาคาร คศ. ชั้น 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 47)
443 21 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อห้องและหน่วยงานต่างๆ ของ ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. อาคาร ฉกร. ชั้น 3 ,จ้างซ่อมแซมเก้าอี้เบาะหนังชำรุด ห้อง 1404 จำนวน 8 ตัว ของ หอผู้ป่วย กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 14และจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต ของ ไอซียู ศัลยกรรมหัวใจ กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร ขตร. ชั้น 6โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 48)
444 19 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 107)
445 18 ก.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเตรียมบล็อคชิ้นเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 103)
446 18 ก.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 104)
447 18 ก.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 87)
448 17 ก.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 121)
449 14 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดโพรงไวนัสผ่านกล้อง จำนวน 1 ชุด (views 111)
450 14 ก.ค. 2566 post ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (views 144)
451 14 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ISUZU MU-X ทะเบียนโล่ 10171 ของ ซร.บก.อก.รพ.ตร.และจ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ TOYOTA ทะเบียนโล่ 10136 ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 100)
452 14 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกต้นคอ ของ ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 3และจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารก แรกเกิด ของ หอผู้ป่วยไอซียูกุมาร กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 164)
453 14 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต ของ ไอซียู ศัลยกรรมหัวใจ กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร ขตร. ชั้น 6 ,จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต ของ ไอซียู ศัลยกรรม กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 4 และจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร ฉก.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 108)
454 14 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และเช็คระยะรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ทะเบียนโล่ 98907 ของ ศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิและการแพทย์ทางเลือกจอมทอง กลุ่มงาน เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.,จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษารถพยาบาล ทะเบียนโล่ 02544 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร.และจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษารถพยาบาล ทะเบียนโล่ 98920 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 64)
455 14 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบความเที่ยงตรงเครื่องตรวจการได้ยิน ระดับก้านสมองและสมอง ของ กลุ่มงานหู คอ จมูก รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 7,จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจภายนอกแบบชั่วคราวชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียว ของ ไอ ซี ยู ศัลยกรรมหัวใจ กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร ขตร. ชั้น 6และจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดควบคุมแรงดันและปรับอัตราการไหลของออกซิเจน ของ ไอซียู อายุรกรรม กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 84)
456 14 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 89)
457 14 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 85)
458 14 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 100)
459 14 ก.ค. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ) (views 94)
460 14 ก.ค. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ) (views 100)
461 13 ก.ค. 2566 post ประกาศร่าง TOR/ ร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องเผ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพประจำเตียงผู้ป่วย จำนวน ๒ ชุด จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 103)
462 13 ก.ค. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะแบบโค้งงอชนิดวีดีทัศน์ พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณความละเอียดสูง ๒ มิติ เพื่อใช้ในการผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 103)
463 13 ก.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 97)
464 13 ก.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 107)
465 13 ก.ค. 2566 post ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเตียง Beach Chair จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 94)
466 12 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 106)
467 12 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 116)
468 12 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 110)
469 12 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุใช้ในโครงการฯ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 111)
470 12 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 112)
471 12 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 97)
472 11 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 110)
473 11 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 96)
474 11 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 97)
475 11 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 117)
476 11 ก.ค. 2566 post ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์สำหรับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน (Regional anesthesia ) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 89)
477 11 ก.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 118)
478 10 ก.ค. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำไตรมาสที่ 3 ( เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566) (views 96)
479 10 ก.ค. 2566 post ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเตียง Beach Chair จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 108)
480 10 ก.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 99)
481 10 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องกำจัดฟอร์มาลีนอัตโนมัติ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 104)
482 10 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา PREGABALIN 75 MG. CAPSULE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 137)
483 10 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา PREGABALIN 25 MG. CAPSULE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 115)
484 8 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า (views 92)
485 8 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง จ้างปรับปรุงติดตั้งประตูอัตโนมัติ, จ้างปรับปรุงระบบเติมอากาศและระบายอากาศ และ จ้างเหมารถบรรทุก ๖ ล้อ ขนเศษวัสดุไปทิ้งภายนอก รพ.ตร (views 99)
486 8 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมโซฟานอนญาติผู้ป่วย, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ และ ทำระบบป้องกันเครื่องสูบน้ำชำรุด อาคาร คศ. (views 98)
487 7 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียนโล่ 98843 ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร.,จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียนโล่ 93946 ของ วบ.บก.อก.รพ.ตร.และจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ของ กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร. อาคาร ฉกร. ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 92)
488 7 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ของ ศูนย์ฝึกอบรมสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร. อาคาร ฉกร. ชั้น 9,จ้างซ่อมเปลี่ยนยาง O-ring pipeline ของ ห้องคลอด กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 5 และจ้างซ่อมเปลี่ยนยาง O-ring pipeline ของ หอผู้ป่วย กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร ฉก. ชั้น 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 91)
489 7 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูตินรีเวชกรรม ชนิดสีแบบสองมิติที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ PACS ได้ ของ ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 6และจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่หุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับเด็กโตพร้อมชุดจำลองคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ของ ศูนย์ฝึกอบรมสถานการณ์จำลอง ทางการแพทย์ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร. อาคาร ฉกร. ชั้น 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 93)
490 7 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ยูนิตทำฟัน ห้อง 413 ของ กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร. อาคาร ฉกร. ชั้น 4,จ้า่งซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ยูนิตทำฟัน ห้อง 414 ของ กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร. อาคาร ฉกร. ชั้น 4และจ้างทำป้ายไวนิล ของ ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 114)
491 6 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 119)
492 6 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 91)
493 6 ก.ค. 2566 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ 1 โครงการ (เฉพาะหน่วย) จัดซื้อแบบ "สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ" (views 112)
494 5 ก.ค. 2566 post ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจค่าชีวเคมีในเลือด (Blood gas) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 114)
495 5 ก.ค. 2566 post ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างแผลสำหรับกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 123)
496 5 ก.ค. 2566 post ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 147)
497 5 ก.ค. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานทันตกรรมเฉพาะทาง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 90)
498 5 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดีทัศน์ จอภาพระบบสัมผัส (Video Laryngoscope) จำนวน 3 เครื่อง (views 93)
499 5 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 95)
500 5 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 90)
501 5 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 86)
502 5 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 93)
503 5 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 70)
504 5 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 93)
505 5 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 68)
506 4 ก.ค. 2566 post ประกาศเผยแพรสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายชุดเครื่องมือปั่นย่อยก้อนเนื้อและเครื่องควบคุมแรงดันน้ำภายในโพรงมดลูก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 109)
507 4 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 101)
508 4 ก.ค. 2566 post ประกาศเผยแพรสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องพลังงานเลเซอร์รักษาริดสีดวงทวารหนัก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 119)
509 4 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 104)
510 4 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 97)
511 3 ก.ค. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดศูนย์กลางเก็บข้อมูลทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยวิกฤต จำนวน ๑ ชุด ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 103)
512 3 ก.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 107)
513 1 ก.ค. 2566 post ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 131)
514 29 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุใช้ในโครงการฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 138)
515 29 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 123)
516 29 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 161)
517 29 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 116)
518 29 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 89)
519 28 มิ.ย. 2566 post ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์สำหรับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน (Regional anesthesia ) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 101)
520 28 มิ.ย. 2566 post ประกาศเผยแพรสาระสำคัญในสัญญาซื้อรายการ เครื่องตรวจวิเคราะห์ตาส่วนหน้า และวิเคราะห์โรคทางจอประสาทตาแบบแยกชั้น พร้อมแสดงโครงสร้างเส้นเลือดโดยไม่ต้องฉีดสี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 88)
521 28 มิ.ย. 2566 post ประกาศเผยแพรสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (views 88)
522 28 มิ.ย. 2566 post ประกาศเผยแพรสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และส่วนวิเคราะห์ปริมาณก๊าซขณะดมยาสลบพร้อมเครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพจำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 102)
523 27 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ปรับปรุงจัดทำแท่นอ่างล้างเครื่องมือผ่าตัด, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เตียงผู้ป่วยชนิดปรับด้วยระบบไฟฟ้า มก.12 และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เตียงผู้ป่วยชนิดปรับด้วยระบบไฟฟ้า ฉก.12 (views 87)
524 27 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฆ่าเชื้อโรคในห้องขนาดใหญ่, ซ่อมห้องน้ำ ชั้น ๙ และฝ้าเพดาน ชั้น ๘ และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องรักษาโรคต้อหินมุมเปิดและมุมปิดด้วยแสงเลเซอร์ (views 104)
525 27 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฆ่าเชื้อโรคในห้องขนาดใหญ่ (views 82)
526 27 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์, จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ระบบวิดีทัศน์ และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดปริมาตรสี่มิติที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Pacs ได้ (views 83)
527 27 มิ.ย. 2566 post ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตภายนอกและวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขณะหายใจออก จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 76)
528 27 มิ.ย. 2566 post ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตภายนอกและวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขณะหายใจออก จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 75)
529 27 มิ.ย. 2566 post ประกาศเผยแพรสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัด ( Intraoperative Neuromornitoring ) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (views 58)
530 27 มิ.ย. 2566 post ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ ถุงร้อน ขนาด ๒๐ x ๓๐ นิ้ว หนา ๐.๘ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕ กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 63)
531 27 มิ.ย. 2566 post ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Trimming knife handle จำนวน ๒ ea โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 57)
532 27 มิ.ย. 2566 post ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Filter paper no.๑ dia ๒๔ cm. จำนวน ๑๐ box โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 56)
533 27 มิ.ย. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ 40 ลิตร) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 49)
534 27 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 91)
535 27 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 96)
536 27 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 74)
537 27 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 80)
538 27 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 78)
539 26 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 103)
540 26 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 92)
541 26 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 93)
542 26 มิ.ย. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สติ๊กเกอร์ PVC ใส) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 89)
543 26 มิ.ย. 2566 post ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 96)
544 23 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 132)
545 23 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 118)
546 22 มิ.ย. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 140)
547 22 มิ.ย. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดโพรงไซนัสผ่านกล้อง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 139)
548 22 มิ.ย. 2566 post ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อ เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง พร้อมระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 134)
549 22 มิ.ย. 2566 post ประกาศร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานทันตกรรมเฉพาะทาง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 104)
550 22 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุใช้ในโครงการ ฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 109)
551 22 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 104)
552 22 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 91)
553 22 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 97)
554 22 มิ.ย. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องพลังงานเลเซอร์รักษาริดสีดวงทวารหนัก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 75)
555 21 มิ.ย. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อสว่านลมศัลยกรรมกระดูกขนาดเล็ก จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 117)
556 21 มิ.ย. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลนฯ ณ ห้องผ่าตัดตา รพ.ตร. จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 140)
557 21 มิ.ย. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รายการ Tissue Marking DYE BLUE ๕๙ ML และอื่นๆ รวมจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 106)
558 21 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 112)
559 21 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 96)
560 21 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 81)
561 21 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 70)
562 20 มิ.ย. 2566 post ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๔๕ เครื่อง (views 121)
563 20 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้างตรวจประเมินประสิทธิภาพห้องผ่าตัด จำนวน 7 ห้อง, ตรวจประเมินประสิทธิภาพห้องผ่าตัด จำนวน 4 ห้อง, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ No.9 อาคาร มภร. และ ซ่อมระบบท่อก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ อาคาร มภร. (views 100)
564 20 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้าง ซ่อมเตียงผ่าตัดใหญ่ทั่วไปควบคุมด้วยไฟฟ้า, ตรวจประเมินประสิทธิภาพห้องผ่าตัด จำนวน ๑ ห้อง และ ปรับปรุงจัดทำชั้นเหล็กสำหรับวางแฟ้มเวชระเบียน (views 97)
565 20 มิ.ย. 2566 post ประกาศสัญญาจ้างตัดเครื่องแต่งกายและอาภรณ์ภัณฑ์ โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 (views 108)
566 20 มิ.ย. 2566 post ประกาศเอกสารประกวดและเอกสารประกาศราคาซื้อเตียง Beach Chair จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 102)
567 20 มิ.ย. 2566 post ประกาศเผยแพรสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องให้ความอบอุ่นร่างกายด้วยลมร้อน (Forced-air Warming Blanket) จำนวน ๒๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 80)
568 20 มิ.ย. 2566 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายรายการ ชุดยึดตรึงศีรษะขณะผ่าตัด แบบรังสีผ่านได้ (Radiolucent Mayfield) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) (views 79)
569 19 มิ.ย. 2566 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายและหนังสือตรวจสอบหลักประกันสัญญา เรื่องเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมประเมินสภาพปอดแบบประสิทธิภาพสูง จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 107)
570 19 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(water wax drawer.excelsior) จำนวน 2 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 105)
571 19 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่นอนโพลียูรีเทนโฟมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 76 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 111)
572 19 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องย้ายรากผม ของ ห้องผ่าตัดเล็ก กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 3,จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต ของ ไอซียู ศัลยกรรม กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 4 ,จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อม ชุดช่วยชีวิตขั้นสูง ของ ห้องคลอด กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 5 และจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต ของ ไอ ซี ยู อายุรกรรม กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 162)
573 19 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ด้านรังสีวินิจฉัย ของ กลุ่มงาน รังสีวิทยา รพ.ตร.,จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์เตียงโดยสาร เครื่องที่ 2 ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก. รพ.ตร. อาคาร ฉก.และจ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ของเหลว เข้าหลอดเลือดโดยใช้กระบอกฉีดยา ของ หอผู้ป่วยไอซียูกุมาร กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 134)
574 19 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจประเมินประสิทธิภาพห้องผ่าตัดตา จำนวน 3 ห้อง ของ กลุ่มงานตา รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 4 ,จ้างบำรุงการตรวจวิเคราะห์แผ่นวัดรังสีโอเอสแอล ของ กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. และจ้างซ่อมแซมโครงเหล็กโซฟานอน จำนวน 1 ตัว ของ หอผู้ป่วยพิเศษ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ อาคาร มภร. ชั้น 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 92)
575 19 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องบำรุงรักษาด้ามกรอฟัน ของ กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร. อาคาร ฉกร. ชั้น 5,จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียนโล่ 67510 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร.และจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต ของ ไอ ซี ยู ศัลยกรรมหัวใจ กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร ขตร. ชั้น 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 118)
576 19 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต ของ ไอซียูหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. อาคารข้าราชการตำรวจ ชั้น 5,จ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่โคมไฟสำหรับทำคลอดชนิดแขวนเพดาน ของ ห้องคลอด กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 5และจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องควบคุมของเหลวเข้าสู่ร่างกายโดยอัตโนมัติ ของ หน่วยเคมีบำบัด กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 80)
577 19 มิ.ย. 2566 post ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง (views 96)
578 16 มิ.ย. 2566 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ 1 โครงการ (เฉพาะหน่วย) จัดซื้อแบบ "สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ" (views 132)
579 15 มิ.ย. 2566 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 3 โครงการ (views 155)
580 14 มิ.ย. 2566 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ 3 โครงการ (เฉพาะหน่วย) เฉพาะเจาะจง จัดซื้อแบบ "วิธีพิเศษ" (views 166)
581 14 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 150)
582 14 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 143)
583 14 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 134)
584 14 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 96)
585 13 มิ.ย. 2566 post ประกาศเผยแพรสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายชุดกำหนดพิกัดในการผ่าตัดสมองและดูดของเหลวแบบเปิดแผลเล็ก (CT STEREOTACTIC FRAME SYSTEM INCL. CALCULATION SOFTWARE) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 135)
586 13 มิ.ย. 2566 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องจี้และตัดไฟฟ้าขนาดใหญ่ ระบบปรับพลังงานอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 145)
587 13 มิ.ย. 2566 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายและหนังสือตรวจสอบหลักประกันสัญญา เรื่องเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า จำนวน ๑๕ เตียง (views 119)
588 13 มิ.ย. 2566 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ 3 โครงการ (เฉพาะหน่วย) จัดซื้อแบบ "สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ" (views 118)
589 13 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุใช้ในโครงการฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 121)
590 12 มิ.ย. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วีดิทัศน์สำหรับผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจยาก พร้อมกล้องชนิดโค้งงอได้ (Video-assisted devices for difficult intubation) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 135)
591 12 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุใช้ในโครงการฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 134)
592 12 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Canon จำนวน 6 รายการ (views 134)
593 12 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 133)
594 12 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 166)
595 9 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 รายการ (views 155)
596 9 มิ.ย. 2566 post ประกาศร่าง TOR/ ร่างเอกสารประกวดราคาร่างประกาศของสว่านลมศัลยกรรมกระดูก ขนาดเล็ก จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 160)
597 9 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 149)
598 9 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 153)
599 9 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 133)
600 9 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 104)
601 9 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 84)
602 8 มิ.ย. 2566 post ประกาศประกวดราคาซื้อรายการ ชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะแบบโค้งงอชนิดวีดีทัศน์ พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณความละเอียดสูง ๒ มิติ เพื่อใช้ในการผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 117)
603 8 มิ.ย. 2566 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่ตำรวจภูธร ภาค 1-4 และภาค 7-8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (views 146)
604 7 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป ของ ห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 5 และจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องนึ่งหัวกรอ ของ กลุ่มงาน ทันตกรรม รพ.ตร. อาคาร ฉกร. ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 138)
605 7 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดเครื่องมือผ่าตัดขูดมดลูก ของ ห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 5,จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องติดตามสัญญาณชีพพื้นฐาน ของ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. อาคารสูตินรีเวชกรรม ชั้น 2 และจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล ของ ไอ ซี ยู อายุรกรรม กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 159)
606 7 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ ขนาด 800 แอมแปร์ ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร. มภร.,จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเขย่าและ ชั่งน้ำหนักถุงเลือด ของ งานธนาคารเลือด กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น ๗ และจ้างซ่อมชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกต้นคอ ของ ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 144)
607 7 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำน้ำเดือด ZIP ของ หอผู้ป่วย กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น ๑๗,จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ O-ring pipeline ของ หอผู้ป่วยไอซียูกุมาร กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น ๕ และจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ (สติ๊กเกอร์ Themal) ของ กลุ่มงาน เภสัชกรรม รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 158)
608 7 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำน้ำเดือดพร้อมเครื่องกรองน้ำ ZIPของ หอผู้ป่วยพิเศษ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ อาคาร มภร. ชั้น 11, จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ O-ring pipeline ของ ไอ ซี ยู ศัลยกรรมประสาท กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร ขตร. ชั้น 6 และจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เตียงผู้ป่วยกระดูกชนิดปรับด้วย ระบบไฟฟ้า ของ หอผู้ป่วยพิเศษ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 113)
609 6 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ CT203109 สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox รุ่น M375z (จำนวนการพิมพ์ 12,000 แผ่น) จำนวน 120 ตลับ (views 142)
610 6 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung จำนวน 2 รายการ (views 153)
611 1 มิ.ย. 2566 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 168)
612 1 มิ.ย. 2566 post ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ระหว่างเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ (แบบ สขร.๑) (views 164)
613 1 มิ.ย. 2566 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ 1 โครงการ (เฉพาะหน่วย) จัดซื้อแบบ "ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ" (views 152)
614 1 มิ.ย. 2566 post ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ 2 รายการ (ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียสำหรับผู้ใหญ่,เด็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (views 134)
615 1 มิ.ย. 2566 post ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ 2 รายการ (เพลททดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ ช