Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

# วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 29 ส.ค. 2566 post ข้อมูลประกอบการเลื่อนเงินเดือน ต.ค.66 (views 1249)
2 29 ส.ค. 2566 post คำสั่งยศ เดือน ก.ย.66 (views 899)
3 11 ส.ค. 2566 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบ.ตร. และ จตช. ลงมาถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 (views 1469)
4 3 ส.ค. 2566 post คำสั่งยศ เดือน ส.ค.66 (views 1107)
5 31 ก.ค. 2566 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.66 - 30 ก.ย.66) (views 693)
6 27 ก.ค. 2566 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบ.ตร. และ จตช. ลงมา ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2566 (views 1484)
7 24 ก.ค. 2566 post แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 24 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) (views 504)
8 26 มิ.ย. 2566 post คำสั่งยศ เดือน ก.ค.66 (views 1399)
9 8 มิ.ย. 2566 post พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร วาระ เม.ย.65 (views 1506)
10 31 พ.ค. 2566 post คำสั่งยศ เดือน มิ.ย.66 (views 1540)
11 27 เม.ย. 2566 post คำสั่งยศ เดือน พ.ค.66 (views 1681)
12 19 เม.ย. 2566 post ประกาศ ตร. ลง 13 มี.ค.66 เรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (views 1323)
13 12 เม.ย. 2566 post คำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1เม.ย.66) (views 3468)
14 4 เม.ย. 2566 post คำสั่งว่าที่ยศ ผู้ได้รับการแต่งตั้งนอกวาระประจำปี (views 1388)
15 28 มี.ค. 2566 post คำสั่งยศ เดือน เม.ย.66 (views 1627)
16 20 มี.ค. 2566 post พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 23 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) (views 1083)
17 20 มี.ค. 2566 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. (views 1652)
18 11 มี.ค. 2566 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 10 มี.ค.66 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล (views 1376)
19 1 มี.ค. 2566 post ข้อมูลประกอบการเลื่อนเงินเดือน เม.ย.66 (views 1976)
20 27 ก.พ. 2566 post คำสั่งยศ เดือน มี.ค.66 (views 1481)
21 23 ก.พ. 2566 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. ถึง จตช. วาระเดือนเมษายน 2566 (ครั้งที่ 3) (views 1863)
22 18 ก.พ. 2566 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. ถึง จตช. วาระเดือนเมษายน 2566 (ครั้งที่ 2) (views 4714)
23 17 ก.พ. 2566 post แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ลงมา วาระประจำปี 2565 (views 1365)
24 11 ก.พ. 2566 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร.วาระเดือนเมษายน (views 6690)
25 7 ก.พ. 2566 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66) (views 1049)
26 4 ก.พ. 2566 post แผนผังผู้บังคับบัญชาระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 (views 3082)
27 3 ก.พ. 2566 post คำสั่งยศ ผู้ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้นวาระประจำปี 2565 (views 1795)
28 31 ม.ค. 2566 post คำสั่งยศ เดือน ก.พ.66 (views 1772)
29 30 ม.ค. 2566 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 21 ม.ค.66 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจและพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล (views 851)
30 17 ม.ค. 2566 post คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2565 (views 5936)
31 28 ธ.ค. 2565 post คำสั่งยศ เดือน ม.ค.66 (views 1999)
32 15 ธ.ค. 2565 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. ถึง รอง ผบช. ครั้งที่ 2 (views 2183)
33 14 ธ.ค. 2565 post พระราชทานยศ วาระ ต.ค.64 (views 1437)
34 8 ธ.ค. 2565 post บัญชีรายชื่อผู้รับเงิน พ.ต.ส. ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ปี 2566 (views 1884)
35 7 ธ.ค. 2565 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. – รอง ผบช. นอกวาระประจำปี (views 2708)
36 2 ธ.ค. 2565 post คำสั่งยศ เดือน ธ.ค.65 (views 1392)
37 2 พ.ย. 2565 post คำสั่งยศ เดือน พ.ย.65 (views 1963)
38 17 ต.ค. 2565 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง ผกก. วาระประจำปี 2565 (views 2605)
39 11 ต.ค. 2565 post คำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1ต.ค.65) (views 4137)
40 5 ต.ค. 2565 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2565 (views 3374)
41 28 ก.ย. 2565 post คำสั่งยศ เดือน ต.ค.65 (views 1979)
42 8 ก.ย. 2565 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 7 ก.ย.65 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจและพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล (views 1673)
43 29 ส.ค. 2565 post คำสั่งยศ เดือน ก.ย.65 (views 2088)
44 29 ส.ค. 2565 post ข้อมูลประกอบการเลื่อนเงินเดือน ต.ค.65 (views 2356)
45 15 ส.ค. 2565 post แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 23 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) (views 2474)
46 1 ส.ค. 2565 post คำสั่งยศ เดือน ส.ค.65 (views 2194)
47 27 ก.ค. 2565 post พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร วาระ เม.ย.64 (views 2121)
48 22 ก.ค. 2565 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.65 - 30 ก.ย.65) (views 1264)
49 5 ก.ค. 2565 post คำสั่งยศ เดือน ก.ค.65 (views 2141)
50 4 ก.ค. 2565 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. ถึง จตช. และ รอง ผบ.ตร. วาระประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) (views 2380)
51 30 มิ.ย. 2565 post เอกสารประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิก กบข. (views 865)
52 20 มิ.ย. 2565 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง รอง ผบ.ตร. วาระประจำปี 2565 (views 1946)
53 6 มิ.ย. 2565 post พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร วาระ ต.ค.63 (views 1794)
54 2 มิ.ย. 2565 post คำสั่งยศ เดือน มิ.ย.65 (views 1951)
55 12 พ.ค. 2565 post สิทธิประโยชน์ของผู้รับบำนาญ ข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ (views 1815)
56 5 พ.ค. 2565 post คำสั่งยศ เดือน พ.ค.65 (views 1806)
57 11 เม.ย. 2565 post คำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1เม.ย.65) (views 4133)
58 2 เม.ย. 2565 post คำสั่งยศ เดือน เม.ย.65 (views 2048)
59 8 มี.ค. 2565 post พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 22 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (views 1740)
60 2 มี.ค. 2565 post คำสั่งยศ เดือน มี.ค.65 (views 2590)
61 1 มี.ค. 2565 post ข้อมูลประกอบการเลื่อนเงินเดือน เม.ย.65 (views 3064)
62 21 ก.พ. 2565 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. – ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระเมษายน 2565 (views 2848)
63 18 ก.พ. 2565 post ประกาศรับสมัครและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พยาบาล และ ผู้ช่วยพยาบาล ในสังกัด รพ.ตร. (views 1186)
64 14 ก.พ. 2565 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระเดือนเมษายน 2565 (views 8013)
65 8 ก.พ. 2565 post คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2564 (views 2694)
66 2 ก.พ. 2565 post คำสั่งยศ เดือน ก.พ.65 (views 1929)
67 31 ม.ค. 2565 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65) (views 1209)
68 10 ม.ค. 2565 post ตัวอย่างการวิเคราะห์ตำแหน่งของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (views 1023)
69 5 ม.ค. 2565 post คำสั่งยศ เดือน ม.ค.65 (views 1940)
70 24 ธ.ค. 2564 post แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ลงมา วาระประจำปี 2564 (views 2569)
71 1 ธ.ค. 2564 post คำสั่งยศ ผู้ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้นวาระประจำปี 2564 (views 2946)
72 29 พ.ย. 2564 post คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2564 (views 10965)
73 29 พ.ย. 2564 post คำสั่งยศ เดือน ธ.ค.64 (views 2140)
74 26 พ.ย. 2564 post คำสั่ง พ.ต.ส. และ ค.ต.ส.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (views 2002)
75 18 พ.ย. 2564 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2564(เพิ่มเติม) (views 2319)
76 28 ต.ค. 2564 post คำสั่งยศ เดือน พ.ย.64 (views 2268)
77 14 ต.ค. 2564 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง ผกก. วาระประจำปี 2564 (views 2834)
78 8 ต.ค. 2564 post คำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค.64) (views 4831)
79 5 ต.ค. 2564 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2564 (views 4211)
80 5 ต.ค. 2564 post คำสั่งยศ เดือน ต.ค.64 (views 3067)
81 14 ก.ย. 2564 post ประกาศแต่งตั้งข้าราชการตำรวจและพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ๑๐ ก.ย. ๖๔ (views 1846)
82 12 ก.ย. 2564 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 10 ก.ย.64 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจและพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล (views 1525)
83 5 ก.ย. 2564 post คำสั่งยศ เดือน ก.ย.64 (views 2388)
84 31 ส.ค. 2564 post ข้อมูลประกอบการเลื่อนเงินเดือน ต.ค.64 (views 2764)
85 9 ส.ค. 2564 post แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 22 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (views 1380)
86 4 ส.ค. 2564 post คำสั่งยศ เดือน ส.ค.64 (views 2210)
87 30 ก.ค. 2564 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) (views 1502)
88 9 ก.ค. 2564 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. – ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) (views 2430)
89 2 ก.ค. 2564 post คำสั่งยศ เดือน ก.ค.64 (views 2229)
90 1 ก.ค. 2564 post พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร วาระ เม.ย.63 (views 1865)
91 1 ก.ค. 2564 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2564 (views 7450)
92 15 มิ.ย. 2564 post การตรวจสอบข้อมูลภูมิลำเนาข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ลงมา ประจำปี 2564 (views 1713)
93 8 มิ.ย. 2564 post พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 21 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) (views 1528)
94 2 มิ.ย. 2564 post คำสั่งยศ เดือน มิ.ย.64 (views 2007)
95 30 เม.ย. 2564 post คำสั่งยศ เดือน พ.ค.64 (views 2451)
96 7 เม.ย. 2564 post คำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1เม.ย.64) (views 5359)
97 29 มี.ค. 2564 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 28 มี.ค.64 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล (views 2442)
98 24 มี.ค. 2564 post คำสั่งยศ เดือน เม.ย.64 (views 2818)
99 2 มี.ค. 2564 post คำสั่งยศ เดือน มี.ค.64 (views 2702)
100 23 ก.พ. 2564 post ข้อมูลประกอบการเลื่อนเงินเดือน เม.ย.64 (views 2924)
101 16 ก.พ. 2564 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. – ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระเมษายน 2564 (views 2608)
102 9 ก.พ. 2564 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระเดือนเมษายน 2564 (views 4651)
103 5 ก.พ. 2564 post หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสังกัด รพ.ตร. (views 3080)
104 1 ก.พ. 2564 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64) (views 1619)
105 1 ก.พ. 2564 post คำสั่งยศ เดือน ก.พ.64 (views 1939)
106 28 ธ.ค. 2563 post คำสั่งยศ เดือน ม.ค.64 (views 2704)
107 23 ธ.ค. 2563 post คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผกก. และ สว. วาระประจำปี 2563 (views 3622)
108 22 ธ.ค. 2563 post แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ลงมา วาระประจำปี 2563 (views 2208)
109 22 ธ.ค. 2563 post คำสั่งยศ ผู้ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้นวาระประจำปี 2563 (views 2193)
110 3 ธ.ค. 2563 post คำสั่ง พ.ต.ส. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (views 2172)
111 2 ธ.ค. 2563 post คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. และ ผกก. วาระประจำปี 2563 (views 13885)
112 27 พ.ย. 2563 post คำสั่งยศเดือน ธ.ค.63 (views 2145)
113 4 พ.ย. 2563 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2563 (เพิ่มเติม) (views 3472)
114 2 พ.ย. 2563 post คำสั่งยศเดือน พ.ย.63 (views 2502)
115 12 ต.ค. 2563 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง ผกก. วาระประจำปี 2563 (views 2899)
116 5 ต.ค. 2563 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2563 (views 4472)
117 2 ต.ค. 2563 post คำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.63) (views 4772)
118 1 ต.ค. 2563 post คำสั่งยศเดือน ต.ค.63 (views 2801)
119 30 ก.ย. 2563 post คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ (โครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) (views 3263)
120 25 ก.ย. 2563 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 24 ก.ย.63 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจและพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล (views 1816)
121 16 ก.ย. 2563 post พระราชทานยศ วาระ ต.ค.62 (views 2105)
122 27 ส.ค. 2563 post คำสั่งยศเดือน ก.ย.63 (views 2730)
123 24 ส.ค. 2563 post ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ต.ค.63 (views 2233)
124 10 ส.ค. 2563 post แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 21 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) (views 1416)
125 31 ก.ค. 2563 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.63 - 30 ก.ย.63) (views 1807)
126 30 ก.ค. 2563 post คำสั่งยศเดือน ส.ค.63 (views 2139)
127 22 ก.ค. 2563 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 (views 1846)
128 11 ก.ค. 2563 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2563 (views 8849)
129 3 ก.ค. 2563 post คำสั่งยศ เดือน ก.ค.63 (views 2038)
130 29 พ.ค. 2563 post คำสั่งยศเดือน มิ.ย.63 (views 2323)
131 30 เม.ย. 2563 post คำสั่งยศเดือน พ.ค.63 (views 2459)
132 9 เม.ย. 2563 post คำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย.63) (views 6271)
133 30 มี.ค. 2563 post คำสั่งยศเดือน เม.ย.63 (views 2704)
134 20 มี.ค. 2563 post พระราชทานยศ วาระ เม.ย.62 (views 2385)
135 3 มี.ค. 2563 post คำสั่งยศเดือน มี.ค.63 (views 2400)
136 28 ก.พ. 2563 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. – ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระเมษายน 2563 (views 2821)
137 27 ก.พ. 2563 post ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เม.ย.63 (views 1821)
138 20 ก.พ. 2563 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระเดือนเมษายน 2563 (views 1950)
139 6 ก.พ. 2563 post คำสั่งยศเดือน ก.พ.63 (views 1968)
140 5 ก.พ. 2563 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63) (views 1688)
141 3 ก.พ. 2563 post พระราชทานยศข้าราชการตำรวจผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 20 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (views 1387)
142 15 ม.ค. 2563 post คำสั่ง พ.ต.ส. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (views 3128)
143 6 ม.ค. 2563 post คำสั่งยศเดือน ม.ค.63 (views 2121)
144 23 ธ.ค. 2562 post แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ลงมา วาระประจำปี 2562 (views 1899)
145 17 ธ.ค. 2562 post คำสั่งยศ ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ระดับ สว. และ ผกก. วาระประจำปี 2562 (views 1913)
146 3 ธ.ค. 2562 post คำสั่งยศเดือน พ.ย. และ ธ.ค.62 (views 2428)
147 28 พ.ย. 2562 post คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2562 (views 6487)
148 26 พ.ย. 2562 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2562 (เพิ่มเติม)(แพทย์) (views 1900)
149 11 พ.ย. 2562 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2562 (เพิ่มเติม) (views 2409)
150 10 ต.ค. 2562 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง ผกก. วาระประจำปี 2562 (views 2968)
151 4 ต.ค. 2562 post พระราชทานยศข้าราชการตำรวจผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 19 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (views 1641)
152 4 ต.ค. 2562 post พระราชทานยศวาระ ต.ค.61 (views 2087)
153 3 ต.ค. 2562 post คำสั่งเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค.62 (views 4829)
154 2 ต.ค. 2562 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2562 (views 3980)
155 2 ต.ค. 2562 post คำสั่งยศ เดือน ต.ค.62 (views 2606)
156 1 ต.ค. 2562 post คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ (โครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 20 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) (views 2661)
157 10 ก.ย. 2562 post แบบสมัครใจขอรับการคัดเลือก ด.ต. 53 ปี ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2563 (views 1244)
158 8 ก.ย. 2562 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 5 ก.ย.62 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ระดับ ผบก. ถึง รอง ผบ.ตร.) (views 2125)
159 29 ส.ค. 2562 post คำสั่งยศ เดือน ก.ย.62 (views 2231)
160 27 ส.ค. 2562 post ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ต.ค.62 (views 1906)
161 22 ส.ค. 2562 post แนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ ๒๐ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) (views 1253)
162 18 ส.ค. 2562 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. – ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2562 (views 1651)
163 8 ส.ค. 2562 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2562 (views 2001)
164 2 ส.ค. 2562 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.62 - 30 ก.ย.62) (views 1642)
165 30 ก.ค. 2562 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 30 ก.ค.62 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ที่ปรึกษาพิเศษ, ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.) (views 1737)
166 19 ก.ค. 2562 post การบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัว เพื่อประกอบการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ผบก. ถึง จตช. และ รอง ผบ.ตร. วาระประจำปี 2562 (views 5696)
167 3 ก.ค. 2562 post คำสั่งยศ เดือน ก.ค.62 (views 2239)
168 14 มิ.ย. 2562 post แบบฟอร์มขอข้อมูลเพิ่มเติม สมาชิก กบข. (views 1826)
169 4 มิ.ย. 2562 post การตรวจสอบข้อมูลภูมิลำเนาข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ลงมา (views 1686)
170 28 พ.ค. 2562 post คำสั่งยศ เดือน มิ.ย.62 (views 2435)
171 13 พ.ค. 2562 post สิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ เมื่อมีกรณีเปิดรับสมัครคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน (views 2352)
172 2 พ.ค. 2562 post พระราชทานยศวาระเม.ย.61 (views 2692)
173 1 พ.ค. 2562 post คำสั่งยศ เดือน พ.ค.62 (views 2141)
174 23 เม.ย. 2562 post พระราชทานยศวาระ ต.ค.60 (views 1746)
175 9 เม.ย. 2562 post คำสั่งเงินเดือน เม.ย.62 (views 5248)
176 5 เม.ย. 2562 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. – ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2561(วาระเดือนเมษายน) (views 1533)
177 29 มี.ค. 2562 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2561(วาระเดือนเมษายน) (views 1682)
178 27 มี.ค. 2562 post คำสั่งยศ เดือน เม.ย.62 (views 2246)
179 27 มี.ค. 2562 post แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ลงมา วาระประจำปี 2561 (views 2234)
180 19 มี.ค. 2562 post คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับการแต่งตั้งวาระประจำปี 2561 (views 2396)
181 4 มี.ค. 2562 post คำสั่งยศ เดือน มี.ค.62 (views 2518)
182 27 ก.พ. 2562 post คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระ 2561 (views 8634)
183 25 ก.พ. 2562 post ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เม.ย.62 (views 2410)
184 15 ก.พ. 2562 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2561(เพิ่มเติม) (views 2309)
185 12 ก.พ. 2562 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.61 - 31 มี.ค.62) (views 1776)
186 3 ก.พ. 2562 post คำสั่งยศ เดือน ก.พ.62 (views 2258)
187 11 ธ.ค. 2561 post การตรวจสอบข้อมูลภูมิลำเนาข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง รอง ผบก. (views 1774)
188 29 พ.ย. 2561 post พระราชทานยศ วาระ เม.ย.2560 (views 1926)
189 28 พ.ย. 2561 post คำสั่ง ยศ เดือน ธ.ค.61 (views 2119)
190 22 พ.ย. 2561 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 22 พ.ย.61 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (views 2023)
191 2 พ.ย. 2561 post คำสั่งยศ เดือน พ.ย.61 (views 2304)
192 25 ต.ค. 2561 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2561 (views 2225)
193 18 ต.ค. 2561 post คำสั่ง พ.ต.ส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (views 2523)
194 17 ต.ค. 2561 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. ถึง ผกก. หรือเทียบเท่าในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2561 (views 4505)
195 2 ต.ค. 2561 post คำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง ( 1ต.ค.61) (views 4358)
196 1 ต.ค. 2561 post คำสั่ง ยศ ต.ค.61 (views 2494)
197 28 ก.ย. 2561 post คำสั่งให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ระดับ ผบก. ถึง จตช. และ รอง ผบ.ตร. (วาระประจำปี 2561) (views 2612)
198 28 ก.ย. 2561 post คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (views 1717)
199 10 ก.ย. 2561 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 9 ก.ย.61 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.) (views 1626)
200 7 ก.ย. 2561 post แบบสมัครใจขอรับการคัดเลือก ด.ต. 53 ปี ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2562 (views 1189)
201 3 ก.ย. 2561 post คำสั่งยศ เดือน ก.ย.61 (views 2138)
202 30 ส.ค. 2561 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 (views 1711)
203 20 ส.ค. 2561 post ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ต.ค.61 (views 2168)
204 16 ส.ค. 2561 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. วาระประจำปี 2561 (views 1650)
205 14 ส.ค. 2561 post เอกสารประกอบการประเมิน ต.ค.61 (views 1717)
206 8 ส.ค. 2561 post แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 19 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) (views 2290)
207 6 ส.ค. 2561 post คำสั่งยศ เดือน ส.ค.61 (views 2120)
208 20 ก.ค. 2561 post แบบตรวจคุณวุฒิตาม มาตรฐาน JCI (views 1877)
209 6 ก.ค. 2561 post คำสั่งยศ เดือน ก.ค.61 (views 2802)
210 29 มิ.ย. 2561 post การตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ ตามนโยบายมาตรฐาน JCI (views 2037)
211 7 มิ.ย. 2561 post คำสั่งยศ เดือน มิ.ย.61 (views 2024)
212 23 พ.ค. 2561 post พระราชทานยศข้าราชการตำรวจผู้ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 18(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) (views 1820)
213 15 พ.ค. 2561 post คำสั่งแต่งตั้ง รอง สว. และ ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2560 (views 5000)
214 4 พ.ค. 2561 post คำสั่งยศ เดือน พ.ค.61 (views 2269)
215 11 เม.ย. 2561 post ประกาศแก้ไขลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. (views 1906)
216 9 เม.ย. 2561 post คำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย.61) (views 4330)
217 3 เม.ย. 2561 post ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. (views 1811)
218 29 มี.ค. 2561 post แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ลงมา (views 2356)
219 28 มี.ค. 2561 post คำสั่งยศ เดือน เม.ย.2561 (views 2603)
220 22 มี.ค. 2561 post คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับการแต่งตั้งระดับ สว.ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2560 (views 3046)
221 13 มี.ค. 2561 post คำสั่งแต่งตั้งยศ เดือน มี.ค. 2561 (views 3174)
222 2 มี.ค. 2561 post คำสั่งแต่งตั้ง ระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2560 (views 5095)
223 27 ก.พ. 2561 post ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เม.ย. 2561 (views 2653)
224 12 ก.พ. 2561 post เอกสารประกอบการประเมินประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค.61) (views 2118)
225 30 ม.ค. 2561 post ประกาศอาวุโส (เพิ่มเติม อาจารย์ (สบ 3)) (views 1963)
226 29 ม.ค. 2561 post คำสั่ง ยศ เดือน ก.พ.2561 (views 2580)
227 5 ม.ค. 2561 post คำสั่ง ว่าที่ยศเดือน ม.ค. 2561 (views 2935)
228 20 ธ.ค. 2560 post ประกาศแก้ไขลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. หรือเทียบเท่า วาระ 2560 (views 3090)
229 15 ธ.ค. 2560 post ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ 39 (views 2112)
230 14 ธ.ค. 2560 post ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 13 ธ.ค. 2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (views 2353)
231 8 ธ.ค. 2560 post แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.ฎ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2558 (views 2373)
232 29 พ.ย. 2560 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. หรือเทียบเท่า วาระ 2560 (views 3384)
233 3 พ.ย. 2560 post คำสั่งยศ เดือน พ.ย. 2560 (views 2910)
234 31 ต.ค. 2560 post หลักเกณฑ์การทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศฯระดับ ผกก.ลงมาในสังกัด สตม. (views 1968)
235 30 ต.ค. 2560 post พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร วาระ ต.ค. 2559(เฉพาะผู้ได้รับยศ ระหว่าง 1 พ.ค. - 4 ต.ค.2559 (views 2625)
236 9 ต.ค. 2560 post คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง(1 ต.ค.2560) (views 5176)
237 5 ต.ค. 2560 post คำสั่ง พ.ต.ส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (views 2748)
238 28 ก.ย. 2560 post คำสั่งให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน 1 ต.ค. 2560 (ระดับนายพล) (views 1997)
239 25 ก.ย. 2560 post แบบฟอร์มภูมิลำเนาข้าราชการตำรวจระดับ สว. ขึ้นไป (views 2570)
สอบถามพาสเวิร์ดได้ที่งานทะเบียนพล โทร 6036,6037 (รวบรวมส่งภายในวันที่ 26 ก.ย. 2560)
240 11 ก.ย. 2560 post แบบบันทึกสมัครใจอบรม ด.ต.53 (views 1937)
241 30 ส.ค. 2560 post คำสั่งแต่งตั้งยศ เดือน ก.ย.2560 (views 3208)
242 20 ส.ค. 2560 post สอบถามความสมัครใจปฏิบัติหน้าที่ใน ศปก.ตร.สน. อ.เมือง จว.ยะลา (views 3530)
ข้าราชการตำรวจรายใดสมัครใจ ให้ส่งบันทึกสมัครใจมาที่ ฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.รพ.ตร. ภายใน 23 ส.ค. 2560
243 14 ส.ค. 2560 post ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ต.ค.2560 (views 2899)
244 7 ส.ค. 2560 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร.วาระประจำปี 2560 (views 3072)
245 7 ส.ค. 2560 post เอกสารประกอบการประเมิน ต.ค. 2560 (views 2198)
246 4 ส.ค. 2560 post กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจฯ(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 (views 2055)
247 3 ส.ค. 2560 post คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ เดือน สิงหาคม 2560 (views 2722)
248 3 ส.ค. 2560 post คำสั่งให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน (views 2079)
249 15 มิ.ย. 2560 post คำสั่งแต่งตั้ง ว่าที่ยศ พ.ต.ต. (views 2842)
250 12 มิ.ย. 2560 post คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ พ.ต.อ. (views 2462)
251 12 มิ.ย. 2560 post หลักเกณฑ์การเลื่อนไหล นายแพทย์(สบ 1)-(สบ 8) (views 4685)
252 31 พ.ค. 2560 post หลักเกณฑ์การแต่งตั้งตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (views 2370)
253 31 พ.ค. 2560 post คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ เดือน มิ.ย. 2560 (views 3356)
254 15 พ.ค. 2560 post แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งระดับรอง สว. ลงมา (views 5940)
255 4 พ.ค. 2560 post คำสั่งยศเดือน พ.ค. 2560 (views 3695)
256 10 เม.ย. 2560 post คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย. 2560) (views 4735)
257 31 มี.ค. 2560 post คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ เดือน เม.ย. 2560 (views 3195)
258 13 มี.ค. 2560 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. - ผกก. หรือเทียบเท่าในสังกัด รพ.ตร.วาระ 2559(เพิ่มเติม) (views 3609)
259 9 มี.ค. 2560 post ตารางเก็บข้อมูลปริมาณงาน (views 2441)
260 2 มี.ค. 2560 post คำสั่งยศ เดือน มี.ค.2560 (views 3142)
261 28 ก.พ. 2560 post ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย. 2560 (views 2761)
262 8 ก.พ. 2560 post เอกสารประกอบการประเมิน เม.ย. 2560 (views 2317)
263 3 ก.พ. 2560 post พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร วาระ เม.ย. 2559 (views 3042)
264 1 ก.พ. 2560 post คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศเดือน ก.พ.2560 (views 3090)
265 31 ม.ค. 2560 post แบบฟอร์มข้อมูลภูมิลำเนา (views 2465)
266 13 ม.ค. 2560 post การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐ (views 2105)
267 13 ม.ค. 2560 post พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล (views 2466)
268 10 ม.ค. 2560 post คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ เดือน ม.ค. 2560 (views 3082)
269 29 ธ.ค. 2559 post คำสั่ง พตส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (views 2175)
270 14 ธ.ค. 2559 post คำสั่งยศ เดือน ธ.ค. 2559 (views 3093)
271 3 พ.ย. 2559 post คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ เดือน พ.ย. 2559 (views 3556)
272 17 ต.ค. 2559 post แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ตั้งแต่ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. (views 3315)
273 10 ต.ค. 2559 post ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. - ผกก. หรือเทียบเท่าในสังกัด รพ.ตร.(วาระ 2559) (views 3875)
274 5 ต.ค. 2559 post คำสั่ง ยศ เดือน ต.ค. 2559 (views 4175)
275 5 ต.ค. 2559 post คำสั่่งเงินเดือน ต.ค. 2559 (views 5116)
Top