Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "สอบราชการ / รับสมัครงาน / แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ฝึกหัด / พยาบาล"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

# วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 11 ส.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พยาบาล ในสังกัด รพ.ตร. (views 763)
2 8 ส.ค. 2566 post กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. เปิดรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน “สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา” และ แพทย์ปฏิบัติการกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม (views 353)
3 27 ก.ค. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง พยาบาล โดยวิธีการสอบข้อเขียน การทดสอบจิตวิทยา และการสัมภาษณ์ (views 516)
4 18 ก.ค. 2566 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง การรายงานตัวและการชำระค่าธรรมเนียมการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ปีการศึกษา 2566 (views 589)
5 17 ก.ค. 2566 post ประกาศรับสมัครพยาบาล ปี 2566 (views 762)
6 30 มิ.ย. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (views 704)
7 21 มิ.ย. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (views 862)
8 16 มิ.ย. 2566 post ประกาศศูนย์การภูมิและการแพทย์ทางเลือก - จอมทอง โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครงานะแพทย์แผนไทย 1 อัตรา (views 1440)
9 9 มิ.ย. 2566 post ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบรายยาว (Long case Examination) ของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา (ศรว.) (สนามสอบ โรงพยาบาลตำรวจ) (views 555)
10 6 มิ.ย. 2566 post ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายเเดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการตำรวจชั้นสัญบัตร สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พ.ศ.2566 (views 689)
11 6 มิ.ย. 2566 post ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (views 1497)
12 2 มิ.ย. 2566 post กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต บรรจุเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2566 (views 622)
13 26 พ.ค. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (views 1786)
14 22 พ.ค. 2566 post โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (views 2045)
Top