Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ดาวน์โหลดสำเนา อุปกรณฺ์ทางการแพทย์ ที่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ปี 2565

โพสต์เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2565 เวลา 13:55:14 | งานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (กบ.)

  • 2126 ครั้ง

 อุปกรณฺ์ทางการแพทย์ ที่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ปี 2565
55-0046-04 ยืนยัน เครื่องมือวัดขนาด (Caliper)
55-0100-06 ยีนยัน ปี 63 ไขควงขันสกรูยึดกระดูกขนาดเล็ก
55-0101-06 ยีนยัน ปี 63 ไขควงขันสกรูยึดกระดูกขนาดใหญ่
55-0103-06 ยีนยัน ปี63 เครื่องมือวัดความลึกของกระดูก
55-0104-06 ยีนยัน ปี 63 เครื่องมือวัดความลึกของกระดูก
55-0116-06 ยีนยัน ปี63 คีมเหล็กเส้นยึดกระดูก ขนาดใหญ่
55-0122-06 ยีนยัน ปี63 ฆ้อม น้ำหนัก 500 กรัม
56-047-02 ยืนยัน ปี 63 กรรไกรเลาะเนื้อเยื่อ STEVEN SUOERCUT
56-048-02 ยืนยัน ปี63 กรรไกรเลาะเนื้อเยื่อ Metzenbaum Supercut
56-059-06 ยืนยันปี 63 ปากคีบจับหลอดเลือด Vascular Forceps
56-071-05 ยืนยันปี 63 คลิบหนีบเส้นเลือด Bulldog Clamps แบบ De Bekey
58-013-14 ยีนยัน ปี65 เครื่องวัดและปรับความดันภาย
59-001-15 ยืนยัน ปี65 โต๊ะคร่อมเตียงมีล้อเลื่อน
59-005-13 ยืนยัน ปี 63 ปากคีบจับเนื้อเยื่อ Adson forceps
59-007-01 ยืนยัน ปี 63 กรรไกรคชตัดไหม Operrating scissors
59-018-14 ยืนยัน ปี 63 ชุดปรับควบคุมการจ่ายออกซิเจนระบบไปป์ไลน์
59-022-01 ยืนยันปี 63 กรรไกรแบบ Metzenbaum-Fino ชนิดปลายมนโค้ง
59-035-13 ยืนยันปี63 ปาดคีบเนื้อเยื่อชนิดไม่ีเขี้ยวแบบ Adson
59-044-05 ยืนยัน ปี63 คีมจับเข็มเย็บแผลแบบ Crile-Wood
59-048-14 แก้ไข ปี65 ถ้วยไอโอดีน ขนาดความจุ 2 ออนช์
59-050-14 แก้ไข ปี65 ถ้วยไอโอดีน ขนาดความจุ 14 ออนช์
59-051-14 แก้ไข ปี65 ถาดสี่เหลี่ยมตื้น 9 นิ้ว
59-053-12 ยืนยัน ปี 63ที่ถ่างแผลใบถ่างชนิดปลายคมแบบ Senn-Mueller
59-054-12 ยืนยัน ปี63 ที่ถ่างแผลใบถ่างชนิดปลายไม่คมแบบ SENN-Mueller
59-170-14 ยืนยัน ปี 63 กล่องสำหรับใส่เครื่องมือแพทย์พร้อมแผ่นซิลิโคนแบบมี 1ชั้น
59-171-14 ยืนยัน ปี63 กล่องสำหรับใส่เครื่องมือแพทย์พร้อมแผ่นซิลิโคนแบบมี 2 ชั้น
59-178-04 ยืนยัน ปี 63 คีมขบกระดูกแบบ FERRIS-SMITH-KERRISON ขนาด 3 มิลลิเมตร ปลายทำมุม 90 องศา
59-179-04 ยืนยัน ปี 63 คีมจับกระดูกแบบ FERRIS-SMITH-KERRISON ขนาด 2 มิลลิเมตร ปลายทำมุม 45 องศา
59-180-04 (ยินยันปี 63)คีมจับกระดูกแบบ FERRIS-SMITH-KERRISON ขนาด 3 มิลลิเมตร ปลายทำมุม 45 องศา
60-002-13 (ยีนยัน ปี 63) ปากคีบเนื้อเยื่อแบบมีเขี้ยว สำหรับทำแผล
60-006-14 (ยืนยัน 64)ตะกร้าสำหรับทำความสะอาดและบรรจุขนาด
60-007-01 (ยืนยันปี 63) กรรไกรตัเนื้อเยื่อ lris Scissors
60-010-05 แก้ไข ปี65 คีบจับเข็มเย็บแผลแบบ Derf
60-018-13 (ยืนยัน ปี63)ปากคีบจับเยื่อบุตาขาวแบบ Bishop-Harmon
60-084-05 (ยืนยัน 64) คีมสำหรับจับกระดูก (Bone holding forceps) (1)
62-008-05 แก้ไข ปี65 คีมจับหนีบห้ามเลือดแบบ HALSTED-MOSQUITO 
65-01-01 กรรไกรตัดในกล่องเสียง ชนิดปลายโค้ง ก้านหมุนได้ 360 องศา
65-01-02 กรรไกรตัดไหมปลายแหลมและมน
65-01-03 กรรไกรตัดชิ้นเนื้อในช่องหู แบบ Bellucci ปลายตรง
65-01-04 กรรไกรตัดเนื้อด้ามทองชนิดปลายมนแบบ METZENBAUM
65-01-05 กรรไกรตัดไหมแบบ STANDARD ปลายมน
65-01-06 กรรไกรสำหรับตัดหรือลอกเนื้อเยื่อในการผ่าตัดจอประสาทตาแบบชนิดปลาโค้ง
65-01-07 กรรไกรเนื้อเยื่อ SUPERCUT
65-01-08 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ MAYO SCISSORS ปลายโค้ง
65-05-01 คีมหนีบลำไส้แบบ KOCHER
65-05-02 คีมจับเนื้อเยื่อชนิดปลายโค้งแบบ ROCHESTER-PEAN
65-05-03 คีบจับหนีบหลอดเลือดแบบ DE BAKEY
65-05-04 คีมจับเนื้อเยื่อแบบปลายปากวงแหลม
65-05-05 คีมจับเนื่อเยื่อแบบปลายแหลมโค้ง
65-05-06 คีมจับเย็บอผลแบบ CASTROVIEJO-JACOBSON ชนิดปลายตรง
65-05-07 คลิปหนีบเลือดแบบ DIETHRICH ปลายตรง
65-05-08- คลิปหนีบหลอดเลือดปลายตรงแบบ JOHNS HOPKINS
65-05-09- คลิปหนีบหลอดเลือดปลายโค้งแบบ JOHNS HOPKINS
65-05-10 คลิปหนีบหลอดเลือดแบบ GLOVER
65-05-11 คลิปหนีบลหอดเลือดแบบ COOLETY
65-05-12 คีมจับเนื้อเยื่อแบบ HEISS
65-05-13 คีมจับเนื้้อเยื่อแบบ GEMINI
65-05-14 คีมหนีบจับศีรษะเด็กแบบ SIMPSON
65-05-15 คีมจับลวดด้ามทอง (Wire Twist Forceps)
65-05-16 คีมจับเข็มเย็บแผลแบบ CONVERSE
65-08-01 หัวจี้ห้ามเลือดชนิดไบโพล่าร์ ความยาว 20 เซนติเมตร
65-08-02 หัวจี้เลือดชนิดไบโพล่าร์
65-11-01 ที่แซะเนื้อเยื่อและกระดูก
65-11-02 ที่แซะเนื้อเยื่อและกระดูก TONNIS
65-12-01 ที่ถ่างแผลแบบ WEITLANER-LOTITE
65-12-02 ที่แผลแบบ ANDERSON-ADSON
65-12-03 ที่ถ่างแผลแบบ NORFOLK AND NORWICH
65-12-04 ที่ถ่ายหลอดเลือดแบบ CUSHING
65-12-05 ที่ถ่างแผลแบบ SAUERBRUCH
65-13-01 ปากคีมตัดในลำคอ ปลายรูปถ้วยกลม
65-13-02 ปากคีบเนื้อเยื่อชนิดมีเขี้ยวแบบ STANDARD
65-13-03 ปากคีบจับเลนส์แก้วตาเทียม หรือจับไหม แบบเคมแมน-แมคเฟอร์สัน ก้านหักมุมยาว 7.5 มิลลิเมตร
65-13-04 ปากคีบจับเนื้อเยื่อแบบ Bayonet

65-13-05 ปากคีบเนื้อเยื่อชนิดไม่มีเขี้ยวแบบ MICRO-ADSON
65-13-06 ปากคีมเลาะถุงหุ้มเลนส์ แบบยูทราท่า
65-13-07 ปากคีบเนื้อเยื่อแบบ Bishop - Harman
65-14-01 เครื่องกรอเศษเหล็กเข้าตา ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ หัวกรอมีขนาด 0.5 มิลลิเมตร
65-14-02 ตะกร้าทำความสะอาดและบรรจุเครื่องมือ
65-14-03 ถาดหลุมสำหรับบรรจุชุดหัตถการ
65-14-04 ถ้วยบรรจุน้ำยา
65-14-05 หัวดูดของเหลวแบบบารอน ชนิดควบคุมแรงดูดได้
65-14-06 สิ่วตอกกระดูกแบบ SHEEHAN
65-14-07 ค้อนตอกกระดูกแบบ LUCAE
65-14-08 ตะขอสำหรับเกี่ยวเลนส์แก้วตาเทียมแบบ LESTER
65-14-09 เครื่องมือขูดกระดูกแบบ WILLIGER
65-14-10 กล่องสำหรับใส่เครื่องมือผ่าตัดพร้อมซิลิโคนรองเครื่องมือ
65-05-08- คลิปหนีบหลอดเลือดปลายตรงแบบ JOHNS HOPKINS 
65-14-11 มีดตัดแซะในหู แบบดั๊กบิล ขนาดกว้าง 1.8 มิล

แชร์ข่าวนี้ :
Top