Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ดาวน์โหลด สำเนาคุณลัษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ทั่วไป 2564 - 2565 (เพิ่มเติม)

โพสต์เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2565 เวลา 11:50:57 | งานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (กบ.)

  • 2963 ครั้ง

Spec ปี 2564 ยืนยัน ปี 2565

1-64 ชุดอุปกรณ์ยึดกระโหลกศรีษะตนไข้ขณะผ่าตัด

2-64 เครื่องกระตุกหัวใจ ภาคกระตุ้นการเต้นของหัวใจจากภายนอก Difibrillator Monitor

3-64 เครื่องช่วยหายใจขนิดปริมาตรแบบเคลื่อนที่

4-64 เครื่องวัดความดันในสมองและสัญญาณชีพ

5-64 เตียงผ่าตัดศัลยกรรมดูกและข้อระบบไฟฟ้า

6-64 เครื่องไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยศัลยยกรรมประสาทและไขสันหลังพร้อมอุปกรณ์เสริม

7-64 โคมไฟผ่าตัดแบบ LED ชนิดติดเพดาน

8-64 เครื่องตรวจดีเอ็นเอ ขนาด 4 เล้น

9-64 กล้องส่องตรวจในโพรงจมูก กล้องส่องตรวจ 0 องศา ขนาด 3 มิลลิเมตร

10-64 ชุดเต้นท์สนามชนิดกางอัตโนมัติ ขนาด 42 ตารางเมตร

11-64 โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร

12-64 หัวตรวจช่องท้องด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดพกพา

13-64 เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยชนิดอัตโนมัติ (Automatic CPR)

14-64 เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมกำหนด

15-64 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต

16-64 เครื่องตรวจวัดบิลลิรูบินในเลือดเด็กทารกแรกเกิด

17-64 เครื่องตวรจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบจอสัมผัส ชนิดประสิทธิภาพสูง

18-64 เครื่องปิดผาขวด (Capping Machine)

19-64 เครื่องช่วยหายใจชนิดความคุมด้วยปริมาตรและความดัน

20-64 เครื่อง Osmometer

21-64 เครื่องควบคุมจายก๊าชไนตริกออกไซด์พร้อมมอนิเตอร์แสดงผล

22-64 ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม

23-64 ชุดระบบเครื่องมือนำร่องและวางแผนการผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลัง

24-64 กล้องถ่ายภาพดิจิตตอลแบบ DSLR พร้อมอุปกรณ์

25-64 ระบบเรียกพยาบาลพร้อมติดตั้ง (NURSE CALL)

26-64 รถพยาบาลฉุกเฉินสมรรถนะสูง (หลังคาเตี้ย) พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

27-64 แก้ไข ปี 65 เครื่องกระตุ้นการกลืนแบบพกพา

28-64 รถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

29-64 รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับบุคคลสำคัญ

30-64 แก้ไชชื่อ ปี65 เตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบ

31-64 ชุดวัดค่าและจ่ายสารเคมีเพื่อบำบัดน้ำเสียพร้อมอุปกรณ์

32-64 เครื่องสแกนสไลด์อัตโนมัติแสดงภาพดิจิตอลความระเอียดสูง

33-64 ตู้เก็บวัตถุพยานพร้อมระบบดูดไอสารเคมี

34-64 เครื่องพิมพ์ชิ้นเนื้ออัตโนมัติ

35-64 เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 10KVA

36-64 เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพา

ปี 2565

1-65 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 850kVA

2-65 เครื่องมือผ่าตัดโพรงกระดูกมาสตอยดื(mastoidectomy)

3-65 ชุดโต๊ะตรวจและวินิจฉัยโรคทางหู คอ จมูก

4-65 ขุดเครื่องมือผ่าต้ดโพรงไซนัสผ่านกล้อง

5-65 เครื่องปิดผนึกซองพลาสติก

6-65 แก้ไขชื่อ ปี65 เครื่องวิเคราะห์และรักษาห

7-65 เครื่องต้มแผ่นประคบร้อนขนาดเล็ก

8-65 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูตินรีเวชกรรมชนิดสีแบบสองมิติ

9-65 รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

10-65 แกัไขชื่อ ปี65 เครื่องละลายพลาสมาและอุ่น

11-65 เครื่องหล่อบล็อกชิ้นเนื้อ

12-65 แก้ไขชื่อ ปี65 เครื่องตรวจอวัยวะภายในทาง

13-65 เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม

14-65 แก้ไขชื่อ ปี65 เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร

15-65 ชุดถ่ายทอดสัญยาณภาพสำหรับผ่าตัดหู คอ จมูก ผ่านกล้อง ชนิดความละเอียดสูง

16-65 กล้องสำหรับส่องหลังโพรงจมูกและกล่องเสียง สามารถจัดเก็บภาพได้ ชนิดวิดิทัศน์แบบพกพา

17-65 ชุดโต๊ะตรวจหู คอ จมูก

18-65 เครื่องมือถ่างแผลสำหรับกระดูกสันหลังส

19-65 เครื่องมื้อผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสี

20-65 เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยคลื่นแม่เหล็ก

21-65 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล Modi

23-65 ชุดอุปกรณ์ดึงไหล่แบบ 3 แนวแรงในท่านอนตะ

24-65 ชุดเครื่องมือกรอกระดูกสันหลังรบบไฟฟ้า

25-65 เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ

26-65 ชุดเต็นท์แคปซูลความดันลบสำหรับเคลื่อน

26-65 ชุดเต็นท์แคปซูลความดันลบสำหรับเคลื่อน

27-65 ตู้แข่แข็งแบตั้ง (Up-Righv Freezer) อุณหภูมิ - 25 ถึง - 20

28-65 แก้ไขชื่อ อุปกรณ์ผ่าตัดศัลยกรรมประสาท 

29-65 ตู้บ่มเชื่อ

30-65 ชุดเครื่องมือปั่นย่อยก้อนเนื้อและเครื

31-65 ชุดกำหนดพิกัดในการผ่าตัดสมองและดูดของ

32-65 เครื่องนำวิถีผ่าตัดพร้อมซอฟท์แวร์นำวิ

33-65 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล 

34-65 เครื่องตัดชินเนื้อที่อุณหภูมิเยือกแข็

35-65 เครื่องดูดไขมันเฉพาะจุด ด้วยคลื่นวิทยุ

36-65 เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ชนิด

37-65 อุปกรณ์เย็บเนื้อเยื่อ

38-65 ชุดใส่ท่อช่วยหายใจ

39-65 เครื่องมือห้ามเลือดโดยใช้ก๊าซอาร์กอน

40-65 ตู้ปลอดเชื้อขนาด 4 ฟุต

41-65 เครื่องตรวจวิเคราะห์ตาส่วนหน้า  

42-65 ชุดเครื่องมือผ่าตัดโพรงสมอง (Neuro Endoscopy Intracranial S

43-65 เตียงนอนไฮโดรลิค แบบมีห้ามล้อสำหรับเคล

44-65 เครื่องกรอกะโหลกความเร็วสูง

45-65 เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย

46-65 ตู้กันชื้น

47-65 เครื่องพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลื

48-65 ตู้เย็นเก็บวัตถุพยาน

49-65 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดความเร็ว

50-65 เตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า

51-65 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง

52-65 เครื่องเพิ่มความแข็งแรงกระชับของกล้าม

79-59 แก้ไข ปี 65 ตู้แช่แข็ง “(Freezer) -20 °C”

แชร์ข่าวนี้ :
Top