Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

กลุ่มงานรังสีวิทยา เปิดรับสมัคร พนักงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

โพสต์เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2566 เวลา 13:53:12 | สอบราชการ / รับสมัครงาน / แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ฝึกหัด / พยาบาล

 • 668 ครั้ง

กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัคร พนักงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทย เพศชาย/ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป, ปวช., ปวส.
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • รักงานบริการ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานเป็นทีมได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถปฏิบัติงานอยู่เวรนอกเวลาราชการได้

ลักษณะงาน

 • ร่าง พิมพ์ หนังสือราชการ
 • รับ-ส่ง หนังสือราชการ
 • พนักงานประจำห้องตรวจต่างๆ
 • ดูแล รักษา ความสะอาดเรียบร้อยของห้องตรวจ

ส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย ที่ E-mail: xraypolice@hotmail.com หรือส่งที่ ฝ่ายธุรการ กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี (ฉกร.) ชั้น 2 ในเวลาราชการ โทรศัพท์ 02-207-6000 ต่อ 6610

แชร์ข่าวนี้ :
Top