Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก 2023

โพสต์เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2566 เวลา 14:15:37 | ภาพกิจกรรม ภารกิจผู้บังคับบัญชา

  • 172 ครั้ง

โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก 2023

โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรม โครงการ “Word AIDS Day 2023 - Let Communities lead" เนื่อง ด้วยในวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็น วันเอดส์โลกโรงพยาบาลตำรวจ โดยพล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมด้วย พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์(สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ท.วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต.หญิง นันทนา ทองระอา รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ และพล.ต.ต.คเณศ บุญเกษมสันติ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจพล.ต.ต.หญิง พันวดี รัตนสุมาวงศ์ นายแพทย์(สบ 7)โรงพยาบาลตำรวจ/ประธานคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ โรงพยาบาลตำรวจ และพล.ต.ต.หญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ นำนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ร่วมตัดริบบิ้นเปิดกิจกรรม ณ หน้าอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 1 โรงพยาบาลตำรวจ

ปีนี้โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ไม่แพ้ทุกปี โดยปล่อยแถวรณรงค์ภัยร้ายจากโรคเอดส์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจถือป้ายเดินขบวนรณรงค์จากหน้าอาคาร มภร. ชั้น 1 โรงพยาบาลตำรวจไปยังห้องโถง อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ชั้น 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) โรงพยาบาลตำรวจ เปิดกิจกรรม

ซึ่งจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ "เรื่องโรคแทรกซ้อนสำคัญของระบบทางเดินหายใจอันเนื่องมาจากการติดเชื้อ HIV" "ความรู้เรื่องโรคตับอักเสบและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม" จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลตำรวจ

นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจพยาธิสภาพตับด้วยเครื่อง Fibro Scan และให้คำปรึกษาก่อนเจาะเลือดตรวจหาเชื้อ HIV, ซิฟิลิส, เชื้อไวรัสตับอักเสบบี, เชื้อไวรัสตับอักเสบซี และภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี

โรงพยาบาลตำรวจขอขอบคุณ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ที่นำวงดุริยางค์มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

 

 

 

แชร์ข่าวนี้ :
Top