Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

พิธีแสดงความยินดี แก่ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

โพสต์เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2566 เวลา 15:56:29 | ภาพกิจกรรม ภารกิจผู้บังคับบัญชา

  • 280 ครั้ง

พิธีแสดงความยินดี แก่ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

โรงพยาบาลตำรวจ จัดพิธีแสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 20 โรงพยาบาลตำรวจ จัดพิธีแสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

โดยพล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ซึ่งกล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจทุกนายที่ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

จากนั้นพล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธาน การประชุมผู้บริหารของโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ

คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้ :
Top